`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/27

Producing Open Source Software

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/ ✏️WIKI

Introductie » Geschiedenis » De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software » Bewust Verzet » Onopzettelijk Verzet » "Free" Versus "Open Source" » De Situatie Vandaag

Tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoofdstuk 1. Onopzettelijk Verzet

Er waren echter veel andere dingen aan de hand in de ontluikende vrije software scene, en niet alle waren zo uitgesproken ideologisch als Stallmans GNU project. Een van de belangrijkste was de Berkeley Software Distribution (BSD), een geleidelijke herimplementatie van het Unix-besturingssysteem — which up until the late 1970's had been a (loosely) proprietary research project at AT&T — door programmeurs van de University of California bij Berkeley. De BSD groep deed geen openlijke politieke uitspraken over de noodzaak voor programmeurs om samen te werken en met elkaar te delen, maar ze oefenden het idee met flair en enthousiasme uit, door een massale en enorme gedistribueerde ontwikkelingsinspanning/development effort te coördineren waarin de Unix-commandoregel hulpprogramma's (Unix command-line utilities) en codebibliotheken (code libraries), en uiteindelijk de kernel van het besturingssysteem zelf (the operating system kernel itself), werden grotendeels opnieuw geschreven door vrijwilligers. Het BSD project werd een vroeg voorbeeld van niet-ideologische ontwikkeling van vrije software en diende ook als oefenterrein voor veel ontwikkelaars die actief zouden blijven in de open source wereld.

Een andere smeltkroes van coöperatieve ontwikkeling was het X Window System, een vrij, netwerktransparante grafische computeromgeving, ontwikkeld bij MIT in het midden van de jaren 80 in samenwerking met hardwareleveranciers die er een gemeenschappelijk belang bij hadden om hun klanten een venstersysteem te kunnen bieden. In plaats van tegen propriëtaire software te zijn, stond de X-licentie opzettelijk propriëtaire uitbreidingen toe bovenop de vrije kern — elk lid van het consortium wilde de kans krijgen om de standaard X-distributie te verbeteren en daardoor een concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van de andere leden (members). X Windows[8] zelf was vrije software, maar vooral als een manier om het speelveld tussen concurrerende bedrijfsbelangen gelijk te maken en de standaardisatie te vergroten, niet uit een verlangen om de dominantie van propriëtaire software te beëindigen. Nog een ander voorbeeld, dat een paar jaar ouder was dan het GNU project, was TeX, Donald Knuths vrije zetsysteem (free typesetting system) van publicatiekwaliteit. Hij bracht het uit onder voorwaarden die iedereen toestonden de code aan te passen en te verspreiden, maar het resultaat niet "TeX" te noemen, tenzij het een zeer strikte reeks compatibiliteitstests doorstaan ​​heeft (dit is een voorbeeld van de "handelsmerk-beschermende" klasse van vrije licenties  meer besproken in Hoofdstuk 9, Juridische Zaken (Legal Matters): Licenties (Licenses), Auteursrechten (Copyrights), Handelsmerken (Trademarks) en Patenten (Patents). Knuth nam op de een of andere manier geen standpunt in over de kwestie van free-versus-propriëtaire software; hij had gewoon een beter zetsysteem (typesetting system) nodig om zijn echte doel te bereiken  een boek over computerprogrammering  en zag geen reden om zijn systeem niet aan de wereld vrij te geven als hij klaar was.

Zonder elk project en elke licentie op te sommen, is het veilig om te zeggen dat er tegen het einde van de jaren tachtig veel vrije software beschikbaar was onder een grote verscheidenheid aan licenties. De diversiteit aan licenties weerspiegelde een overeenkomstige diversiteit aan motivaties. Zelfs sommige programmeurs die voor de GNU GPL kozen, waren veel minder ideologisch gedreven dan het GNU project zelf. Hoewel ze graag aan vrije software werkten, beschouwden veel ontwikkelaars propriëtaire software niet als een sociaal kwaad. Er waren mensen die een morele impuls voelden om de wereld te ontdoen van 'software hamsteren' (Stallmans term voor niet-vrije software), maar anderen werden meer gemotiveerd door technische opwinding, of door het plezier om met gelijkgestemde medewerkers samen te werken, of zelfs door een eenvoudig menselijk verlangen naar glorie. Maar over het algemeen werkten deze ongelijksoortige motivaties niet op destructieve manieren samen. Dit kan zijn omdat software, in tegenstelling tot andere creatieve vormen zoals proza ​​of beeldende kunst, semi-objectieve tests moet doorstaan ​​om als succesvol te worden beschouwd: het moet draaien en redelijk vrij zijn van bugs. Dit geeft alle deelnemers aan een project een soort automatische gemeenschappelijke basis, een reden en een kader om samen te werken zonder zich al te veel zorgen te maken over kwalificaties of motivaties die verder gaan dan het technische.

Ontwikkelaars (Developers) hadden nog een reden om bij elkaar te blijven: het bleek dat de vrije softwarewereld code van zeer hoge kwaliteit produceerde. In sommige gevallen was het technisch aantoonbaar superieur aan het dichtstbijzijnde niet-vrije alternatief; in andere was het op zijn minst vergelijkbaar, en het kostte natuurlijk altijd minder om te verwerven. Hoewel slechts een paar mensen op strikt filosofische gronden gemotiveerd waren om vrije software te gebruiken, waren heel veel mensen er blij mee omdat het beter werkte. En van degenen die het gebruikten, was een percentage altijd bereid om hun tijd en vaardigheden te doneren om de software te helpen onderhouden en verbeteren.

Deze neiging om goede code te produceren was zeker niet universeel, maar kwam steeds vaker voor in vrije softwareprojecten over de hele wereld. Bedrijven die sterk afhankelijk waren van software, begonnen dit geleidelijk op te merken. Velen van hen ontdekten dat ze bij de dagelijkse gang van zaken al vrije software gebruikten en het simpelweg niet wisten (het hogere management is niet altijd op de hoogte van alles wat de IT-afdeling doet). Bedrijven begonnen een actievere en meer publieke rol te spelen in vrije softwareprojecten, door tijd en apparatuur bij te dragen en soms zelfs rechtstreeks de ontwikkeling van gratis programma's te financieren. Dergelijke investeringen zouden, in de beste scenario's, zichzelf vele malen kunnen terugbetalen. De sponsor betaalt slechts een klein aantal deskundige programmeurs om zich fulltime aan het project te wijden, maar plukt de vruchten van ieders bijdragen, inclusief het werk van programmeurs die worden betaald door andere bedrijven en van vrijwilligers die hun eigen ongelijksoortige motivaties hebben.


Terug
Bewust Verzet


Verder
"Free" Versus "Open Source"


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


 
Map
Info