`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/27

Producing Open Source Software

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/ ✏️WIKI

Introductie » Geschiedenis » De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software » Bewust Verzet » Onopzettelijk Verzet » "Free" Versus "Open Source" » De Situatie Vandaag

Tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoofdstuk 1. Bewust Verzet

Terwijl de wereld van onbeperkte code-uitwisseling langzaam vervaagde, kristalliseerde een tegenreactie zich in de geest van ten minste één programmeur. Richard Stallman werkte in de jaren 70 en begin jaren 80 in het Artificial Intelligence Lab van het Massachusetts Institute of Technology, tijdens wat een gouden eeuw bleek te zijn en een gouden locatie voor het delen van codes. Het AI Lab had een sterke "hacker-ethiek", [4] en mensen werden niet alleen aangemoedigd, maar verwachtten ook dat ze alle verbeteringen die ze aan het systeem hadden aangebracht, zouden delen. Zoals Stallman later schreef:


We noemden onze software geen "vrije software", omdat die term nog niet bestond; maar dat was het. Wanneer mensen van een andere universiteit of een bedrijf een programma wilden porten en gebruiken, dan lieten we dat graag verhuren. Als je iemand een onbekend en interessant programma hebt zien gebruiken, zou je altijd kunnen vragen om de broncode te zien, zodat je deze kunt lezen, wijzigen, of delen ervan kunt kannibaliseren om een nieuw programma te maken.

(van https://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html)


Deze Edenic community stortte kort na 1980 in rond Stallman, toen de veranderingen die in de rest van de industrie hadden plaatsgevonden eindelijk het AI Lab inhaalde. Een startend bedrijf huurde veel van de programmeurs van het Lab in om te werken aan een besturingssysteem (OS) dat vergelijkbaar was met waar ze in het Lab aan hadden gewerkt, maar nu onder een exclusieve licentie. Tegelijkertijd verwierf het AI Lab nieuwe apparatuur die werd geleverd met een eigen (propriëtaire) besturingssysteem (OS).

Stallman zag het grotere patroon in wat er gebeurde:De moderne computers van die tijd, zoals de VAX of de 68020, hadden hun eigen besturingssystemen, maar geen van hen was vrije software: je moest zelfs een geheimhoudingsverklaring ondertekenen om een uitvoerbare kopie te krijgen.

Dit betekende dat de eerste stap bij het gebruik van een computer was om te beloven je buurman niet te helpen. Een samenwerkende gemeenschap of een samenwerkende community was verboden. De regel van de eigenaren (owners) van propriëtaire software was: "Als je met je buurman deelt, ben je een piraat. Als je wijzigingen wilt, smeek ons dan om ze aan te brengen."


Door een eigenaardigheid van persoonlijkheid, besloot hij de trend te weerstaan. In plaats van verder te werken in het inmiddels gedecimeerde AI Lab, of een baan aan te nemen door code te schrijven bij een van de nieuwe bedrijven, waar de resultaten van zijn werk in een doos zouden worden bewaard, nam hij ontslag bij het Lab en startte het GNU project. en de Free Software Foundation (FSF). Het doel van GNU[5] was om een ​​volledig vrij en open computerbesturingssysteem en applicatiesoftware te ontwikkelen, waarin gebruikers nooit zouden worden belet om te hacken of hun wijzigingen te delen. Hij was in wezen van plan om te recreëren wat was vernietigd in het AI Lab, maar op een wereldwijde schaal en zonder de kwetsbaarheden die de cultuur van het AI Lab vatbaar hadden gemaakt voor desintegratie.

Naast het werken aan het nieuwe besturingssysteem bedacht Stallman een copyrightlicentie waarvan de voorwaarden garandeerden dat zijn code voor altijd vrij zou zijn. De GNU General Public License (GPL) is een knap stukje juridisch judo: er staat dat de code zonder beperking mag worden gekopieerd en gewijzigd, en dat zowel kopieën als afgeleide werken (dwz gewijzigde versies) onder dezelfde licentie moeten worden verspreid als het origineel, zonder aanvullende beperkingen. In feite gebruikt het auteursrecht/copyright om een ​​effect te bereiken dat tegengesteld is aan dat van traditioneel auteursrecht of copyright: in plaats van de distributie van de software te beperken, belet het iedereen, zelfs de auteur, om de distributie te beperken. Voor Stallman was dit beter dan simpelweg zijn code in het publieke domein plaatsen. Als het in het publieke domein zou zijn, zou een bepaalde kopie ervan kunnen worden opgenomen in een eigen programma (zoals soms ook gebeurt met code onder permissieve open source copyrightlicenties [6]). Hoewel een dergelijke opname op geen enkele manier de voortdurende beschikbaarheid van de originele code zou verminderen, zou het betekend hebben dat de inspanningen van Stallman de vijand ten goede konden komen  propriëtaire software. De GPL kan worden gezien als een vorm van protectionisme voor vrije software, omdat het voorkomt dat niet-vrije software volledig profiteert van de GPLed code. De GPL en zijn relatie tot andere vrije softwarelicenties worden in detail besproken in Hoofdstuk 9, Juridische Zaken (Legal Matters): Licenties (Licenses), Auteursrechten (Copyrights), Handelsmerken (Trademarks) en Patenten (Patents).

Met de hulp van veel programmeurs, van wie sommigen de ideologie van Stallman deelden en sommigen gewoon veel vrije code beschikbaar wilden zien, begon het GNU project met het vrijgeven van vrije vervangingen voor veel van de meest kritieke componenten van een besturingssysteem. Vanwege de nu wijdverspreide standaardisatie in computerhardware en software, was het mogelijk om de GNU vervangingen te gebruiken op anders niet-vrije systemen, en veel mensen deden dat. De GNU teksteditor (Emacs) en de C compiler (GCC) waren bijzonder succesvol en kregen grote en loyale volgers, niet op ideologische gronden, maar gewoon op hun technische verdiensten. Rond 1990 had GNU het grootste deel van een vrij besturingssysteem geproduceerd, behalve de kernel — het deel dat de machine daadwerkelijk opstart en dat verantwoordelijk is voor het beheer van geheugen (memory), schijf (disk) en andere systeembronnen (system resources).

Helaas had het GNU project een kernel ontwerp of kernel design gekozen dat moeilijker te implementeren bleek te zijn dan verwacht. De daaropvolgende vertraging verhinderde de Free Software Foundation om de eerste release van een volledig vrij besturingssysteem uit te brengen. Het laatste stuk werd in plaats daarvan aangebracht door Linus Torvalds, een Finse Computer Science (Informatica) student die, met de hulp van ontwikkelaars/developers over de hele wereld, een vrije kernel compleet had met een meer conservatief ontwerp. Hij noemde het Linux, en toen het werd gecombineerd met de bestaande GNU programma's en andere vrije software (vooral het X Windows-systeem/the X Window System), was het resultaat een volledig vrij besturingssysteem. Voor de eerste keer kon u uw computer opstarten en aan het werk gaan zonder elk propriëtaire software te gebruiken. [7]

Veel van de software op dit nieuwe besturingssysteem (OS) is niet geproduceerd door het GNU project. In feite was GNU niet eens de enige groep die werkte aan het produceren van een vrij besturingssysteem (bijvoorbeeld de code die uiteindelijk NetBSD en FreeBSD werd, was tegen die tijd al in ontwikkeling). Het belang van de Free Software Foundation zat niet alleen in de code die ze schreven, maar ook in hun politieke retoriek. Door te praten over vrije software als doel in plaats van gemak, maakten ze het voor programmeurs moeilijk er geen politiek bewustzijn van te hebben. Zelfs degenen die het niet eens waren met de FSF, moesten de kwestie aangaan, al was het maar om een ander standpunt in te nemen. De effectiviteit van de FSF als propagandisten lag in het koppelen van hun code aan een boodschap, door middel van de GPL en andere teksten. Terwijl hun code zich wijd verspreidde, verspreidde die boodschap zich ook.


 

Terug
De Opkomst van Proprietaire Software en Vrije Software


Verder
Onopzettelijk Verzet


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact 
Map
Info