`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/27

Producing Open Source Software

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/ ✏️WIKI

Introductie » Geschiedenis » De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software » Bewust Verzet » Onopzettelijk Verzet » "Free" Versus "Open Source" » De Situatie Vandaag

Tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoofdstuk 1. "Free Versus "Open Source"

Naarmate het bedrijfsleven steeds meer aandacht schonk aan vrije software, werden programmeurs geconfronteerd met nieuwe presentatiekwesties. Een daarvan was het woord "free/gratis" zelf. Bij het eerste horen van de term "vrije software/free software" denken veel mensen ten onrechte dat het gewoon "kosteloze software" betekent. Het is waar dat alle vrije software kosteloos is,[9] maar niet alle zero-cost software is vrij zoals in "vrijheid" (free as in freedom) — dat wil zeggen de vrijheid om te delen en aan te passen voor elk doel. Tijdens de strijd om de browsers in de jaren negentig gaven zowel Netscape als Microsoft bijvoorbeeld hun concurrerende webbrowsers kosteloos weg, in een strijd om marktaandeel te winnen. Geen van beide browsers was vrij in de zin van "vrije software". Je kon de broncode niet krijgen, en zelfs als je dat wel zou kunnen, had je niet het recht om deze te wijzigen of opnieuw te verspreiden.[10] Het enige dat u kon doen, was een uitvoerbaar bestand downloaden en het uitvoeren. De browsers waren niet meer gratis/free/vrij dan software in krimpfolie die in een winkel werd gekocht; ze hadden alleen een lagere prijs.

Deze verwarring over het woord "free/gratis" is volledig te wijten aan een ongelukkige dubbelzinnigheid in de Engelse taal. De meeste andere talen onderscheiden lage prijzen van vrijheid (het onderscheid tussen gratis en libre is bijvoorbeeld direct duidelijk voor sprekers van Romaanse talen). Maar de positie van het Engels als de feitelijke brugtaal van internet betekent dat een probleem met het Engels tot op zekere hoogte een probleem is voor iedereen. Het misverstand rond het woord "free/gratis" was zo wijdverbreid dat vrije softwareprogrammeurs uiteindelijk een standaardformule ontwikkelden als reactie: "Het is vrij zoals in vrijheid - denk aan vrije meningsuiting, niet aan gratis bier." "It's free as in freedom — think free speech, not free beer." Toch is het vermoeiend om het steeds opnieuw uit te leggen. Veel programmeurs waren met enige rechtvaardiging van mening dat het dubbelzinnige woord "free/gratis" het begrip van deze software bij het publiek belemmerde.

Maar het probleem ging dieper dan dat. Het woord "free/gratis" had een onontkoombare morele connotatie: als vrijheid een doel op zich was, maakte het niet uit of vrije software toevallig ook beter was, of in bepaalde omstandigheden winstgevender voor bepaalde bedrijven. Dat waren louter prettige neveneffecten van een motief dat bij de wortel noch technisch, noch commercieel, maar moreel was. Bovendien dwong de "vrij als in vrijheid" — positie tot een flagrante inconsistentie voor bedrijven die bepaalde gratis programma's wilden ondersteunen in één aspect van hun bedrijf, maar doorgaan met het op de markt brengen van eigen software in andere.

Deze dilemma's kwamen naar een gemeenschap die al klaar was voor een identiteitscrisis. De programmeurs die in feite vrije software schrijven, hebben het nooit eens gehad over het algemene doel, indien aanwezig, van de vrije softwarebeweging. Zelfs te zeggen dat meningen van het ene uiterste naar het andere gaan, zou misleidend zijn, omdat het ten onrechte een lineair bereik zou impliceren waar er in plaats daarvan een multidimensionale verstrooiing is. Er kunnen echter twee brede categorieën van overtuigingen worden onderscheiden, als we bereid zijn om op dit moment subtiliteiten te negeren. De ene groep is van mening dat Stallman van mening is dat de vrijheid om te delen en te wijzigen het belangrijkste is, en dat je daarom, als je stopt met praten over vrijheid, de kern hebt weggelaten. Anderen zijn van mening dat de software zelf het belangrijkste argument in hun voordeel is, en vinden het niet prettig om te verkondigen dat propriëtaire software inherent slecht is. Sommige, maar niet alle, vrije softwareprogrammeurs zijn van mening dat de auteur (of werkgever, in het geval van betaald werk) het recht moet hebben om de voorwaarden voor distributie te controleren, en dat er geen moreel oordeel hoeft te worden gehecht aan de keuze van bepaalde voorwaarden. Anderen geloven dit niet.

Deze verschillen hoefden lange tijd niet zorgvuldig te worden onderzocht of gearticuleerd, maar het groeiende succes van vrije software/free software in de zakenwereld maakte het probleem onvermijdelijk. In 1998 werd de term open source gecreëerd als alternatief voor "free/gratis", door een coalitie van programmeurs die uiteindelijk het Open Source Initiative (OSI) werd.[11] De OSI vond niet alleen dat 'vrije software/free software' mogelijk verwarrend was, maar dat het woord 'free/gratis' slechts één symptoom was van een algemeen probleem: dat de beweging een marketingprogramma nodig had om het aan de bedrijfswereld te presenteren, en dat gepraat over moraal en de sociale voordelen van delen would never fly in corporate boardrooms. In hun eigen woorden destijds:

Het Open Source Initiative is een marketingprogramma voor free software. Het is een pitch voor ‘vrije software’ op solide pragmatische gronden in plaats van ideologische dreunen. De winnende substantie is niet veranderd, de verliezende houding en symboliek wel...

Bij de meeste techneuten gaat het niet om het concept van open source, maar om de naam. Waarom noem je het niet, zoals we traditioneel hebben, free software?

Een directe reden is dat de term "vrije software/free software/gratis software" gemakkelijk verkeerd wordt begrepen op manieren die tot conflicten leiden...

Maar de echte reden voor de heretikettering is een marketingreden. We proberen ons concept nu te pitchen voor de zakenwereld. We hebben een winnend product, maar onze positionering in het verleden was verschrikkelijk. De term "vrije software/free software" is verkeerd begrepen door zakenmensen, die de wens om te delen verwarren met anti-commercialisme, of erger nog, diefstal.

Mainstream-CEO's en CTO's van bedrijven zullen nooit "vrije software" kopen. Maar als we dezelfde traditie, dezelfde mensen en dezelfde vrije softwarelicenties nemen en het label veranderen in "open source" — dat, zullen ze kopen.

Sommige hackers vinden dit moeilijk te geloven, maar dat komt omdat het techneuten zijn die concreet en substantieel denken en niet begrijpen hoe belangrijk het imago is als je iets verkoopt.

In marketing is uiterlijk realiteit. De schijn dat we bereid zijn om van de barricades af te klimmen en samen te werken met de zakenwereld, telt evenzeer als de realiteit van ons gedrag, onze overtuigingen en onze software.

(van https://www.opensource.org/. Of beter gezegd, voorheen van die site  de OSI heeft sindsdien blijkbaar de pagina's verwijderd, hoewel ze nog steeds te zien zijn op https://web.archive.org/web /20021204155057/http://www.opensource.org/advocacy/faq.php en https://web.archive.org/web/20021204155022/http://www.opensource.org/advocacy/case_for_hackers.php#marketing [sic].)

De toppen van vele ijsbergen van controverse zijn zichtbaar in die tekst. Het verwijst naar "onze overtuigingen", maar vermijdt op een slimme manier precies te omschrijven wat die overtuigingen zijn. Voor sommigen is het misschien de overtuiging dat code die is ontwikkeld volgens een open proces, betere code zal zijn; voor anderen is het misschien de overtuiging that all information should be shared. Er is het gebruik van het woord "diefstal/theft" om (vermoedelijk) te verwijzen naar illegaal kopiëren — een gebruik waar velen bezwaar tegen hebben, omdat het geen diefstal is als de oorspronkelijke bezitter het item daarna nog heeft. Er is de verleidelijke aanwijzing dat de vrije softwarebeweging/free software movement ten onrechte zou worden beschuldigd van anticommercialisme, maar het laat de vraag of een dergelijke beschuldiging in feite enige grondslag heeft, zorgvuldig ononderzocht.

Dat wil niet zeggen dat de website van OSI inconsistent of misleidend is. Is het niet. Het is eerder een voorbeeld van wat de OSI beweert te hebben gemist in de vrije softwarebeweging (The Free Software Movement): goede marketing, waar "goed" betekent: "levensvatbaar in de zakenwereld." Het Open Source Initiative gaf veel mensen precies datgene waarnaar ze op zoek waren: een vocabulaire om over vrije software te praten als ontwikkelingsmethodologie en bedrijfsstrategie, in plaats van als een morele kruistocht.

De opkomst van het Open Source Initiative veranderde het landschap van vrije software. Het formaliseerde een tweedeling die lange tijd geen naam had gehad, en dwong daarmee de beweging te erkennen dat ze zowel interne als externe politiek had. Het effect van vandaag is dat beide partijen een gemeenschappelijke basis hebben moeten vinden, aangezien de meeste projecten zowel programmeurs uit beide kampen omvatten als deelnemers die niet in een duidelijke categorie passen. Dit betekent niet dat mensen nooit praten over morele motivaties — er wordt bijvoorbeeld wel eens gewag gemaakt van fouten in de traditionele 'hacker-ethiek'. Maar het komt zelden voor dat een free software / open source ontwikkelaar (developer) openlijk de fundamentele motivaties van anderen in een project in twijfel trekt. De bijdrage overtreft de bijdrager. Als iemand goede code schrijft, vraag je hem niet of hij dat om morele redenen doet, of omdat zijn werkgever ze heeft betaald, of omdat hij zijn cv aan het opbouwen is, of wat dan ook. Je beoordeelt de bijdrage op technische gronden, en reageert op technische gronden. Zelfs expliciet politieke organisaties zoals het Debian project, wiens doel het is om een ​​100% vrij (dat wil zeggen, "vrij als in vrijheid/free as in freedom") computeromgeving aan te bieden, zijn tamelijk ontspannen over de integratie met niet-vrije code en het samenwerken met programmeurs, die niet precies dezelfde doelen delen.


[2] The terms are synonymous, as mentioned in the PrefaceSee the section called “"Free" Versus "Open Source"” for more.

[3] Of course, it's still a good idea for them to attend real conferences once in a while too; see the section called “Meeting In Person (Conferences, Hackfests, Code-a-Thons, Code Sprints, Retreats)”.

[4] Stallman uses the word "hacker" in the sense of "someone who loves to program and enjoys being clever about it," not the somewhat newer meaning of "someone who breaks into computers."

[5] It stands for "GNU's Not Unix", and the "GNU" in that expansion stands for an infinitely long footnote.

[6] See the section called “Terminology” for more about "permissive" licensing versus GPL-style "copyleft" licensing. The opensource.org FAQ is also a good resource on this — see https://opensource.org/faq#copyleft.

[7] Technically, Linux was not the first. A free operating system for IBM-compatible computers, called 386BSD, had come out shortly before Linux. However, it was a lot harder to get 386BSD up and running. Linux made such a splash not only because it was free, but because it actually had a high chance of successfully booting your computer after you installed it.

[8] They prefer it to be called the "X Window System", but in practice, people usually call it "X Windows", because three words is just too cumbersome.

[9] One may charge a fee for giving out copies of free software, but since one cannot stop the recipients from offering it at no charge afterwards, the price is effectively driven to zero immediately.

[10] The source code to Netscape Navigator was eventually released under an open source license, in 1998, and became the foundation for the Mozilla web browser. See https://www.mozilla.org/.

[11] OSI's web home is https://www.opensource.org/.


Terug
Onopzettelijk Verzet


Verder
De Situatie Vandaag

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact 
Map
Info