`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/27

Producing Open Source Software

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/ ✏️WIKI

Introductie » Geschiedenis » De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software » Bewust Verzet » Onopzettelijk Verzet » "Free" Versus "Open Source" » De Situatie Vandaag

Tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoofdstuk 1. De Opkomst van Proprietaire Software en Vrije Software

Naarmate de industrie volwassener werd, deden zich verschillende onderling samenhangende veranderingen tegelijkertijd voor. De wilde diversiteit aan hardware designs of hardware-ontwerpen maakte geleidelijk plaats voor een paar duidelijke winnaars — winnaars door superieure technologie, superieure marketing, of een combinatie van beide. Tegelijkertijd, en niet geheel toevallig, betekende de ontwikkeling van zogenaamde "high-level" programmeertalen dat men een programma eenmaal in één taal kon schrijven, en het automatisch kon laten vertalen ("compileren") om op verschillende soorten computers te draaien. De implicaties hiervan gingen niet verloren voor de hardwarefabrikanten: een klant kon nu een grote inspanning op het gebied van software-engineering ondernemen zonder zichzelf noodzakelijkerwijs op te sluiten in een bepaalde computerarchitectuur. Toen dit werd gecombineerd met de geleidelijke verkleining van prestatieverschillen tussen verschillende computers, omdat de minder efficiënte ontwerpen werden verwijderd, kon een fabrikant (manufacture) die zijn hardware als zijn enige bezit beschouwde, uitkijken naar een toekomst met dalende winstmarges. Ruwe rekenkracht werd een vervangbaar goed, terwijl software de differentiator werd. Het verkopen van software, of het op zijn minst behandelen als een integraal onderdeel van de hardwareverkoop, begon een goede strategie te lijken.

Dit betekende dat fabrikanten de auteursrechten op hun code strenger moesten gaan handhaven. Als gebruikers eenvoudigweg code vrijelijk onder elkaar zouden blijven delen en wijzigen, zouden ze zelfstandig enkele van de verbeteringen die nu door de leverancier als "toegevoegde waarde" worden verkocht, opnieuw kunnen implementeren. Erger nog, gedeelde code kan in handen van concurrenten komen. De ironie is dat dit alles gebeurde rond de tijd dat internet van de grond kwam. Dus net toen echt onbelemmerd delen van software eindelijk technisch mogelijk werd, maakten veranderingen in de computerbusiness het economisch onwenselijk, althans vanuit het oogpunt van een enkel bedrijf. De leveranciers hielden zich vast en ontzegden gebruikers de toegang tot de code die hun machines aanstuurde, of drongen aan op geheimhoudingsovereenkomsten (non-disclosure agreements) die effectief delen onmogelijk maakten. 

Terug
Geschiedenis


Verder
Bewust Verzet


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact
 
Map
Info