`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/23 Bewerkt door Priscilla F. Harmanus

Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide.

by David A. Wheeler · 2017-01-26 (was 2007-09-27)

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/essays/ ✏️ WIKI

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het engels (bron dwheeler.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus » 

[PDF Versie] | [OpenDocument Versie] U mag dit document gebruiken, wijzigen, en/of herdistribueren onder de Creative Commons “Attribution-Share Alike 3.0 License”; de GNU Free Documentation License (de GNU licentie voor Vrije Documentatie); of de GNU GPL (versie 2 of later). Deze informatie wordt verondersteld correct te zijn, maar is geen juridisch advies, voor formeel juridisch advies, raadpleeg een advocaat.


Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) Licentie Dia.

door David A. Wheeler · 2017-01-26 (was 2007-09-27)


Er is een groot aantal Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) licenties, maar slechts enkele worden veel gebruikt. De veelgebruikte licenties zijn meestal compatibel, d.w.z. de software kan worden gecombineerd om een groter werk (larger work) te produceren. De volgende afbeelding van de licentie-dia maakt het gemakkelijk om te zien wanneer gemeenschappelijke licenties (common licenses) kunnen worden gecombineerd:

In deze afbeelding, zijn de gearceerde vakken (shaded boxes) de namen van verschillende FLOSS licenties. Een pijl van vak A naar vak B betekent dat u software kunt combineren met deze licenties; het gecombineerde resultaat heeft feitelijk de licentie van B, mogelijk met toevoegingen (additions) van A. Om te zien of software kan worden gecombineerd, begint u gewoon bij hun respectievelijke licenties, en vindt u een gemeenschappelijk vak dat u kunt bereiken door de pijlen te volgen (ook bekend als de dia volgen aka “following the slide”). Bijvoorbeeld, Apache 2.0-licensed software en GPLv2+-licensed software kunnen  beide GPLv3 of GPLv3+ bereiken, zodat ze kunnen worden gecombineerd met GPLv3 of GPLv3+. Dit cijfer is zorgvuldig samengesteld, dus het volgen van een pad bepaalt of twee licenties compatibel zijn. Voor meer informatie moet u onderzoek doen op de licentietekst, maar dit geeft het basisantwoord snel.

Aan de linkerkant staan ​​de permissieve licenties, die toestaan ​​dat de software propriëtair wordt (d.w.z. niet FLOSS). Linksboven is Publiek Domein”, wat strikt genomen geen licentie is, maar in feite wel zo werkt. Publiek domein (in de zin van copyrightwetgeving/copyright law) betekent dat er helemaal geen copyright op het werk rust (merk op dat publiek domein in de zin van export-controlewetgeving/export control law anders is en niet wat we bedoelen in dit document). U kunt alles doen met software in het publieke domein (in de zin van copyright), maar het is zeldzaam; de software moet expliciet worden vrijgegeven/released voor het publieke domein (enige discussie/debate als dat mogelijk is in sommige rechtsgebieden/jurisdictions) of worden gemaakt/gecreëerd door een medewerker/employee van de Amerikaanse overheid/U.S. Government in hun officiële hoedanigheid/capacity. De volgende is de zogenaamde MIT of X11 licentie, die erg permissief is (je kunt zo ongeveer alles doen behalve de auteur aanklagen). Software onder de MIT licentie kan gemakkelijk worden gecombineerd met de moderne 3-clausule Berkeley Software Distribution (BSD-new) licentie, die in vergelijking met de MIT licentie een clausule toevoegt die het gebruik verbiedt van de naam van de auteur om producten goed te keuren of te promoten zonder toestemming (het is discutabel als deze clausule echt iets doet, aangezien u doorgaans toch een dergelijke toestemming moet hebben). Eindelijk hebben we de Apache versie 2.0 licentie.

Aan de rechterkant bevinden zich de “strongly protective/sterk beschermde” (“strong copyleft/sterke copyleft”) licenties, die voorkomen dat de software eigendom wordt (becoming proprietary). Dit omvat de meest populaire FLOSS licentie, de GNU General Public License (GPL). De GPL heeft een versie 2 (GPLv2) en 3 (GPLv3); een “+” achteraf betekent “versie X of later”. Alleen GPLv2 kan niet worden gecombineerd met (het netwerk beschermde licentie) de network-protective Affero GPLv3, maar GPLv2+ (“versie 2 of later”) wel via GPLv3.

In het midden bevinden zich de “weakly protective/zwak beschermde” (“weak copyleft/zwakke copyleft”) licenties, een compromis tussen permissieve en sterk beschermende licenties. Deze voorkomen dat de softwarecomponent/software component (vaak een softwarebibliotheek/software library) eigendom wordt (becoming proprietary), maar staat toe dat het onderdeel wordt van een groter eigen programma. Deze afbeelding toont de regels wanneer u andere software onderdeel maakt van de zwak beveiligde component; er zijn andere mogelijkheden als u de component alleen als bibliotheek gebruikt. De GNU Lesser General Public License (LGPL) is de meest populaire zwak beschermende licentie en heeft een versie 2.1 (LGPLv2.1) en 3 (LGPLv3). Merk op dat LGPLv2.1 u toestemming geeft (LGPLv2.1 gives you permission) om de code opnieuw te licentiëren (to relicense the code) onder elke versie van de GPL sinds GPLv2. Een andere dergelijke licentie is de Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1), maar de MPL heeft het ernstige nadeel dat hij niet compatibel is met de alom populaire GPL; je kunt zelfs niet een MPL module gebruiken in een groter GPL’ed programma.
Voor Meer Informatie:by David A. Wheeler

2017-01-26 (was 2007-09-27)

[PDF Version] | [OpenDocument Version]


The Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide  • Bron

    paginatitel » url · 

    paginatitel » url · 

    paginatitel » url · 


Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact
The Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info