`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/22

Why Open Source Software / Free Software (OSS/FS, FOSS, or FLOSS)? Look at the Numbers!

David A. Wheeler · https://www.dwheeler.com/contactme.html · Revised as of July 18, 2015

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/essays/ 

Dit is een nieuwe webpagina

Waarom Open Source Software / Vrije Software (OSS/FS, FOSS, of FLOSS)? Kijk naar de Cijfers!

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron dwheeler.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

Dit artikel (en de ondersteunende database) biedt kwantitatieve gegevens die in veel gevallen het gebruik van open source software / free software (afgekort als OSS/FS, FLOSS of FOSS) een redelijke of zelfs superieure benadering is voor het gebruik van hun eigen (proprietary) concurrentie volgens verschillende maatregelen. Het doel van dit artikel is om aan te tonen dat u moet overwegen om OSS/FS te gebruiken bij het aanschaffen van software. Dit artikel onderzoekt populariteit, betrouwbaarheid, prestaties, schaalbaarheid, beveiliging/security en totale eigendomskosten/total cost of ownership (TCO). Het bevat ook secties over niet-kwantitatieve kwesties, onnodige angsten, OSS/FS op de desktop, gebruiksrapporten, overheden en OSS/FS, andere sites die gerelateerde informatie bieden, en eindigt met enkele conclusies. Een bijlage (appendix) geeft meer achtergrondinformatie over OSS/FS. U kunt deze paper bekijken op http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html (HTML-indeling). Een korte presentatie (briefing) op basis van deze paper is ook beschikbaar. Palm PDA-gebruikers kunnen Plucker gebruiken om dit langere rapport te bekijken. Oude gearchiveerde kopieën en een lijst met wijzigingen zijn ook beschikbaar.


1. Introductie

Open Source Software / Free Software (ook bekend als OSS/FS), ook wel omschreven als Free/Libre en Open Source Software (FLOSS), heeft een grote bekendheid gekregen. Kort gezegd, FLOSS-programma's zijn programma's waarvan de licenties gebruikers de vrijheid geven om het programma voor elk doel uit te voeren, om het programma te bestuderen en aan te passen, en om kopieën van het originele of gewijzigde programma te herdistribueren (zonder royalty's te hoeven betalen aan eerdere ontwikkelaars/developers).

Het doel van dit artikel is om u te overtuigen om FLOSS te gebruiken als u op zoek bent naar software, met behulp van kwantitatieve metingen. Sommige sites bieden een paar anekdotes over waarom u FLOSS zou moeten gebruiken, maar voor velen is dat niet genoeg informatie om het gebruik van FLOSS te rechtvaardigen. In plaats daarvan legt dit artikel de nadruk op kwantitatieve maatregelen (zoals experimenten en marktstudies) om te rechtvaardigen waarom het gebruik van FLOSS producten in veel omstandigheden een redelijke of zelfs superieure benadering is. Ik moet opmerken dat hoewel ik veel leuk vind aan FLOSS, ik geen fanatieke voorstander ben; Ik gebruik zelf zowel gepatenteerde als FLOSS-producten. Verkopers van eigen (proprietary) producten werken vaak hard om nummers te vinden die hun beweringen ondersteunen; deze pagina biedt een handig tegengif van harde cijfers om te helpen bij het vergelijken van eigen (proprietary) producten met FLOSS. Anderen zijn tot dezelfde conclusies gekomen, zo concludeerde Forrester Research in september 2006 dat “Bedrijven (Firms) open source-opties voor bedrijfskritische applicaties moeten overwegen”. “Firms should consider open source options for mission-critical applications”.

Ik denk dat dit document zijn doel heeft bereikt; anderen schijnen dat ook te denken. In het rapport uit 2004 van de California Performance Review, een rapport van de staat Californië, wordt erop aangedrongen dat “de staat het gebruik van open source software uitgebreider zou moeten overwegen”, en verwijst specifiek naar dit artikel. Een recensie op de Canadese Open Source Education and Research (CanOpenER) site stelde “Dit is een uitstekende kijk op enkele van de redenen waarom elk van [een organisatie] het gebruik van [FLOSS] zou moeten overwegen... [het] doet geweldig werk van het brengen van de feiten en cijfers van vergelijkingen van echt gebruik en hoe de cijfers tot stand komen. Geen FUD of "paid" voor brancherapporten hier, alleen de feiten”. Ook in veel andere werken wordt naar dit artikel verwezen. Ik hoop dat u het ook nuttig zult vinden.

De volgende subsecties beschrijven de reikwijdte van de paper, de uitdagingen bij het maken ervan, de terminologie van de paper en het grotere geheel (A Bigger Picture). Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de rest van de organisatie van de krant (met een opsomming van de secties zoals populariteit, betrouwbaarheid, prestaties, schaalbaarheid, beveiliging/security en totale eigendomskosten/total cost of ownership). Degenen die dit artikel interessant vinden, zijn wellicht ook geïnteresseerd in de andere documenten die beschikbaar zijn op de persoonlijke homepage van David A. Wheeler. Een korte presentatie (briefing) op basis van deze paper is ook beschikbaar.

Dit artikel is lang geworden, er is nu een ondersteunende database van OSS/FS (FLOSS) kwantitatieve studies die u wellicht gemakkelijker te gebruiken vindt. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in de discussiegroep voor kwantitatieve cijfers over free / libre / open source software.


1.1 Reikwijdte / Scope

Zoals hierboven vermeld, is het doel van dit artikel om u te overtuigen om FLOSS te gebruiken wanneer u op zoek bent naar software, met behulp van kwantitatieve metingen. Merk op dat het doel van dit artikel niet is om aan te tonen dat alle FLOSS beter is dan alle propriëtaire software. Zeker, er zijn velen die geloven dat dit waar is vanuit ethische, morele of sociale gronden. Het is waar dat FLOSS-gebruikers fundamentele controle- en flexibiliteitsvoordelen hebben, aangezien ze hun eigen software naar wens kunnen aanpassen en onderhouden. En sommige landen zien voordelen als ze niet afhankelijk zijn van een bedrijf uit één bron dat in een ander land is gevestigd. Er zijn echter geen cijfers die de brede bewering kunnen bewijzen dat FLOSS altijd beter is (u kunt de term beter niet redelijkerwijs gebruiken totdat u weet wat u ermee bedoelt). In plaats daarvan vergelijk ik veelgebruikte FLOSS-software gewoon met veelgebruikte propriëtaire software, om te laten zien dat, in ieder geval in bepaalde situaties en volgens bepaalde maatregelen, sommige FLOSS-software minstens even goed of beter is dan de propriëtaire concurrentie. Natuurlijk is sommige FLOSS-software technisch slecht, net zoals sommige propriëtaire software technisch slecht is. En onthoud - zelfs zeer goede software past mogelijk niet bij uw specifieke behoeften. Maar hoewel de meeste mensen de noodzaak begrijpen om bedrijfseigen producten te vergelijken voordat ze ze gebruiken, overwegen veel mensen FLOSS-producten niet eens, of ze creëren beleid dat het gebruik ervan onnodig belemmert; dat zijn fouten die dit document probeert te corrigeren.

Dit artikel beschrijft niet hoe bepaalde FLOSS-programma's moeten worden geëvalueerd; een begeleidend document beschrijft hoe FLOSS-programma's kunnen worden geëvalueerd. Dit artikel legt ook niet uit hoe een organisatie zou overstappen op een FLOSS-aanpak als er een wordt geselecteerd. Andere documenten behandelen overgangskwesties, zoals de Open Source Migration Guidelines (IDA) van The Interchange of Data between Administrations (november 2003) en de Duitse KBSt’s Open Source Migration Guide (juli 2003) (hoewel beide enigszins verouderd zijn). Organisaties kunnen gedeeltelijk of in fasen overstappen (transitie) op FLOSS, wat voor velen een meer praktische transitieaanpak is (dus aanpak van overstappen op of in praktijk).

Ik zal de nadruk leggen op het besturingssysteem (OS) dat bekend staat als GNU/Linux (dat door velen wordt afgekort als Linux), de Apache webserver, de Mozilla Firefox webbrowser en de OpenOffice.org office suite (kantoorsuite), aangezien dit enkele zijn van de meest zichtbare FLOSS projecten. Ik zal FLOSS software ook voornamelijk vergelijken met de producten van Microsoft (zoals Windows en IIS), aangezien Microsoft Windows veel wordt gebruikt en Microsoft een van de grootste voorstanders van propriëtaire software is. Merk echter op dat zelfs Microsoft zelf FLOSS maakt en gebruikt (ze hebben zelfs software verkocht met de GNU GPL licentie, zoals hieronder besproken).

Ik noem ook Unix-systemen, hoewel de situatie met Unix complexer is; De huidige Unix systemen bevatten veel FLOSS-componenten of software die voornamelijk zijn afgeleid van FLOSS componenten. Dus het vergelijken van eigen (proprietary) Unix systemen met FLOSS systemen (wanneer ze als hele systemen worden onderzocht) is vaak niet zo duidelijk. In dit artikel wordt de term Unix-achtig ofwel Unix-like" gebruikt om systemen aan te duiden die opzettelijk lijken op Unix; zowel Unix als GNU/Linux zijn Unix-achtige systemen. Het meest recente Apple Macintosh OS (MacOS OS X) vertoont dezelfde soort complicaties; oudere versies van MacOS waren volledig eigen (wholly proprietary), maar het besturingssysteem (OS) van Apple is opnieuw ontworpen zodat het nu is gebaseerd op een Unix systeem met substantiële bijdragen/contributies van FLOSS programma's. In feite inderdaad, moedigt Apple nu openlijk samenwerking aan met FLOSS ontwikkelaars/FLOSS developers.


1.2 Uitdagingen / Challenges

Het is een uitdaging om zoiets te schrijven als dit; iets meten is bijvoorbeeld altijd moeilijk. De meeste van deze figuren zijn afgeleid van andere werken, en het was moeilijk om er veel te vinden. Maar er zijn enkele speciale uitdagingen waarvan u op de hoogte moet zijn: juridische problemen bij het publiceren van gegevens, de onwil van veel FLOSS-gebruikers om het publiekelijk toe te geven (uit angst voor vergelding) en dubieuze onderzoeken (meestal gefinancierd (funded) door een productverkoper of product vendor).

Veel licenties voor eigen softwareproducten (proprietary software product licenses) bevatten clausules die openbare kritiek op het product verbieden zonder toestemming van de leverancier. Het is duidelijk dat er geen reden is dat een dergelijke toestemming zou worden verleend als een recensie negatief is - dergelijke leveranciers kunnen ervoor zorgen dat eventuele negatieve opmerkingen worden verminderd en dat harde kritiek, ongeacht de waarheid, nooit wordt gepubliceerd. Dit vermindert aanzienlijk de hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor onbevooroordeelde vergelijkingen. Beoordelaars kunnen ervoor kiezen hun rapport te wijzigen zodat het kan worden gepubliceerd (waarbij belangrijke negatieve informatie wordt weggelaten) of helemaal niet te rapporteren - in feite beginnen ze misschien niet eens met de evaluatie. Sommige wetten, zoals UCITA (een wet in Maryland en Virginia), dwingen specifiek deze clausules af die de vrijheid van meningsuiting verbieden, en op veel andere locaties is de wet onduidelijk - waardoor onderzoekers een aanzienlijk juridisch risico lopen dat deze clausules worden afgedwongen. Deze juridische risico's werken huiveringwekkend voor onderzoekers, waardoor het voor klanten veel moeilijker wordt om volledige onpartijdige informatie te krijgen. Dit is niet alleen een theoretisch probleem; deze licentieclausules hebben al enige publieke kritiek voorkomen, zo meldden Cambridge researchers dat het hun verboden was om enkele van hun gebenchmarkte resultaten van VMWare ESX Server en Connectix/Microsoft Virtual PC te publiceren. Oracle kent al jaren dergelijke clausules. Hopelijk worden deze ongegronde beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in de toekomst verwijderd. Maar ondanks deze juridische tactieken om openbaarmaking van onbevooroordeelde gegevens te voorkomen, zijn er nog steeds enkele openbaar beschikbare gegevens, zoals deze paper laat zien.

Een ander probleem is dat veel gebruikers van FLOSS het niet graag toegeven. In het artikel van 25 november 2005 van ZDNet UK Why open source projects are not publicised door Ingrid Marson wordt dit onderzocht. Het merkt bijvoorbeeld op dat velen bang zijn voor vergelding. Dit maakt het uiteraard moeilijker om bepaalde gegevens te verkrijgen.

Dit artikel verzuimt of probeert in ieder geval te waarschuwen voor onderzoeken die worden gefinancierd door de leverancier van een product en die een fundamenteel schadelijk belangenconflict hebben (conflict of interest). Bedenk dat door leveranciers gesponsorde onderzoeken (vendors-sponsored studies) vaak worden gemanipuleerd (ongeacht wie de verkoper/vendor is) om de leverancier/vendor er goed uit te laten zien in plaats van het zijn van eerlijke vergelijkingen. In het artikel van Todd Bishop op 27 januari 2004 in de Seattle Post-Intelligencer Reporter worden de ernstige problemen besproken wanneer een leverancier gepubliceerd onderzoek over zichzelf financiert. Een studiefinancier kan iemand direct betalen en hem vragen om direct te liegen, maar dat is niet nodig; een slimme studiefinancier kan de gewenste resultaten behalen zonder strikt genomen te liegen. Een studiefinancier kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de evaluatie zorgvuldig een specifieke omgeving definieert of een extreem beperkte vraag die een positieve eigenschap van hun product laat zien (waarbij andere, waarschijnlijk belangrijkere factoren worden genegeerd), een vreemd meetproces vereist dat plaatsvindt om hun product te laten zien, zoek ongekwalificeerde of gewetenloze beoordelaars die positieve resultaten zullen behalen (zonder zorgvuldige controles of zelfs zonder het werk te doen!), een oneerlijk andere omgeving creëren tussen de vergeleken producten (en niet zeggen of het punt verdoezelen), eisen dat de verslaggever iets weglaat vooral negatieve resultaten, of zelfs een groot aantal verschillende onderzoeken financieren en alleen de positieve rapporten in het openbaar laten verschijnen. James Plamodon van Microsoft drong er bij Microsoft medewerkers op aan om verschillende manipulatieve praktijken uit te voeren, waarbij hij aanbeveelt dat ze tijdens "de Slog" van de competitie "achter de schermen “[werken] om “Onafhankelijke” lof over onze technologie en verdoemenis van de vijand ... “Onafhankelijk” analisten' rapport moet worden uitgegeven ... “Onafhankelijke” consultants moeten columns en artikelen schrijven, conferentiepresentaties en gematigde gestapelde panels geven, allemaal namens ons (en zichzelf opstellen als experts in de nieuwe technologie, beschikbaar voor [lucratief hoge prijzen])... “Onafhankelijke” academische bronnen moeten worden gecultiveerd en geciteerd (en onderzoeksgeld moet worden toegekend)”. Het nummer “Meat the Press” van Steve Taylor drukt dit soort misleiding welsprekend uit: “Ze kunnen de feiten noemen terwijl ze een leugen vertellen”.

Dit betekent niet dat alle door leveranciers gefinancierde onderzoeken misleidend zijn, maar veel zijn dat wel, en er is geen manier om zeker te zijn welke onderzoeken (indien aanwezig) daadwerkelijk geldig zijn. Bijvoorbeeld, Microsoft’s “get the facts” campaign identificeert bijvoorbeeld veel onderzoeken, maar bijna elk onderzoek wordt volledig door een leverancier/vendor gefinancierd (funded) en ik kan niet bepalen of een van deze geldig is. Nadat een paar door de leverancier gefinancierde onderzoeken publiekelijk waren bekritiseerd, kondigde Forrester Research aan dat het niet langer projecten accepteert waarbij betaalde, gepubliceerde productvergelijkingen betrokken zijn. Eén advertentie, gebaseerd op een door de leverancier gesponsord onderzoek, werd misleidend bevonden door de UK Advertising Standards Authority (een onafhankelijke, zelfregulerende instantie), die formeel een uitspraak deed tegen de verkoper/vendor. Dit voorbeeld is belangrijk omdat het onderzoek als eerlijk werd aangeprezen door een “onafhankelijke” groep, maar het werd oneerlijk bevonden door een organisatie die advertenties onderzoekt; het niet voldoen aan de norm voor waarheid voor een advertentie is en ligt een erg lage lat.

Steve Hamm’s BusinessWeek artikel “The Truth about Linux and Windows” (22 april 2005) merkte op dat veel te veel rapporten eenvoudigweg door de een of andere partij worden gefinancierd, en zelfs als ze zeggen dat ze dat niet zijn, is het moeilijk om sommige serieus te nemen. Hij analyseerde in het bijzonder een rapport van Laura DiDio van de Yankee Group, stelde diepere vragen over de gegevens en ontdekte veel ernstige problemen. Zijn artikel legde uit waarom hij gewoon niet “de conclusies ervan vertrouwt” omdat “het werk slordig [en] niet betrouwbaar lijkt” (een artikel van Groklaw ging ook over deze problemen).

Veel bedrijven financieren onderzoeken die hun producten in een goed daglicht plaatsen, niet alleen Microsoft, en de zorgen over door leveranciers gefinancierde onderzoeken gelden evenzeer voor leveranciers van FLOSS-producten. Ik ben onafhankelijk; Ik heb geen enkele financiering ontvangen om dit artikel te schrijven, en ik heb geen financiële reden om de voorkeur te geven aan FLOSS of propriëtaire software. Ik raad u aan de voorkeur te geven aan onderzoeken die geen financiële prikkel hebben voor een bepaald resultaat.

Dit artikel bevat gegevens over een reeks jaren, niet alleen over het afgelopen jaar; alle relevante gegevens moeten in overweging worden genomen bij het nemen van een beslissing, in plaats van oudere gegevens willekeurig te negeren. Merk op dat de oudere gegevens aantonen dat FLOSS een geschiedenis heeft met veel positieve eigenschappen, in plaats van een tijdelijk fenomeen te zijn.


1.3 Terminologie en Conventies / Terminology and Conventions

U kunt een meer gedetailleerde uitleg van de termen “open source software” en “Vrije Software/Free Software”, evenals gerelateerde informatie, vinden in de bijlage/appendix en mijn lijst met Open Source Software / Vrije Software (OSS/FS of FLOSS) referenties op http://www.dwheeler.com/oss_fs_refs.html. Merk op dat degenen die de term “open source software” gebruiken de neiging hebben om de technische voordelen van dergelijke software te benadrukken (zoals betere betrouwbaarheid en veiligheid), terwijl degenen die de term “Vrije Software/Free Software” gebruiken de neiging hebben om de vrijheid van controle door een ander te benadrukken en/of ethische problemen. Het tegenovergestelde van FLOSS is “gesloten/closed” of “propriëtaire” software.

Andere alternatieve termen voor FLOSS, naast een van beide termen, zijn onder meer “libre software” (waarbij libre zowel vrij als vrijheid betekent/free as in freedom), “livre software” (hetzelfde), free/libre en open-source software (FLOSS), open source / Free Software (OS/FS), free / open source software (FOSS of F/OSS), open-source software (inderdaad, “open-source” wordt vaak gebruikt als een algemeen bijvoeglijk naamwoord), “freed software” en zelfs “public service software” (aangezien deze softwareprojecten vaak zijn ontworpen om het grote publiek te dienen). Ik raad de term “FLOSS" aan, omdat het gemakkelijk te zeggen is en direct het probleem aanpakt dat “free” vaak verkeerd wordt opgevat als “geen kosten”. Er zijn andere manieren om FLOSS uit te breiden, waaronder Free-Libre en Open Source Software en Free/Libre/Open Source Software.

Software die niet kan worden gewijzigd en opnieuw gedistribueerd zonder verdere beperking, maar waarvan de broncode zichtbaar is (bijv. “source viewable” of “open box” software, inclusief “gedeelde bron/shared source” en “gemeenschapslicenties/community licenties”), wordt hier niet in aanmerking genomen aangezien dergelijke software niet voldoet aan de definitie van FLOSS. FLOSS is niet “freeware”; freeware wordt meestal gedefinieerd als propriëtaire software die gratis wordt weggegeven en biedt niet de basis als het gaat om FLOSS-rechten om de broncode van het programma te onderzoeken, wijzigen en opnieuw te verspreiden.

Enkele schrijvers maken nog steeds de fout om te zeggen dat FLOSS “niet-commercieel” of “publiek domein” is, of ze contrasteren FLOSS ten onrechte met “commerciële” producten. Tegenwoordig zijn veel FLOSS-programma's echter commerciële programma's die worden ondersteund door een of meerdere bedrijven met winstoogmerk, dus deze aanduiding is volkomen verkeerd. Maak niet de fout door te denken dat FLOSS gelijk staat aan “niet-commerciële” software! Bovendien bevinden bijna alle FLOSS-programma's zich niet in het publieke domein. de term “software uit het publieke domein/public domain software” heeft een specifieke juridische betekenis - software die geen eigenaar van het auteursrecht heeft - en dat is in de meeste gevallen niet waar. Kortom, gebruik de termen “publiek domein” of “niet-commercieel” niet als synoniemen voor FLOSS.

Een FLOSS-programma moet worden vrijgegeven onder een licentie die de gebruikers een bepaald aantal rechten geeft; de meest populaire FLOSS-licentie is de GNU General Public License (GPL). Alle software die onder de GPL wordt vrijgegeven, is FLOSS, maar niet alle FLOSS-software gebruikt de GPL; niettemin gebruiken sommige mensen de term “GPL-software” ten onrechte als ze FLOSS-software bedoelen. Gezien de dominantie van de GPL, zou het echter redelijk zijn om te zeggen dat elk beleid dat de GPL discrimineert, FLOSS discrimineert.

Dit is een groot artikel, met veel acroniemen. Enkele van de meest voorkomende acroniemen zijn:

Acroniem

Betekent

GNU

GNU’s Not Unix (a project to create an FLOSS operating system)

GPL

GNU General Public License (the most common FLOSS license)

OS, OSes

Operating System, Operating Systems

FLOSS

Open Source Software/Free Software


Dit artikel maakt gebruik van logische citaten/logical style quoting (zoals gedefinieerd door Hart’s Rules en de Oxford Dictionary for Writers and Editors); citaten bevatten geen externe interpunctie.


1.4 Grotere Geheel / Bigger Picture

Typische FLOSS-projecten zijn in feite een voorbeeld van iets veel groters: commons-gebaseerde peer-productie. Het fundamentele kenmerk van FLOSS is de licentieverlening, en een FLOSS-project dat aan ten minste de behoefte van één klant voldoet, kan als een succes worden beschouwd. Grotere FLOSS-projecten worden echter doorgaans ontwikkeld door veel mensen van verschillende organisaties die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. Zoals de verklaring Free Software Leaders Stand Together stelt, is het bedrijfsmodel van FLOSS “het verlagen van de kosten van softwareontwikkeling en -onderhoud door het onder veel medewerkers te verdelen”. Yochai Benkler's Yale Law Journal-artikel uit 2002, “Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm”, stelt dat de ontwikkeling van FLOSS slechts één voorbeeld is van de bredere opkomst van een nieuwe, derde productiewijze in de digitaal genetwerkte omgeving. Hij noemt deze benadering “commons-based peer-production” (om het te onderscheiden van de eigendoms- en contractgebaseerde modellen van bedrijven en markten).

Velen hebben opgemerkt dat FLOSS-benaderingen op veel andere gebieden kunnen worden toegepast, niet alleen op software. De Internet encyclopedie Wikipedia en werken die zijn gemaakt met Creative Commons licenties (Yahoo! kan ernaar zoeken), zijn andere voorbeelden van deze ontwikkelingsbenadering. Wide Open: Open source methods and their future potential door Geoff Mulgan (die ooit de policy unit/beleidseenheid leidde in Downing Street 10), Tom Steinberg en met Omar Salem, bespreekt dit bredere potentieel. Velen hebben opgemerkt dat het proces van het creëren van wetenschappelijke kennis eeuwenlang op dezelfde manier heeft gewerkt.

FLOSS is ook een voorbeeld van de ongelooflijke waarde die kan ontstaan wanneer gebruikers de vrijheid hebben om te sleutelen/freedom to tinker (de vrijheid om de technologische apparaten die ze bezitten te begrijpen, bespreken, repareren en aanpassen). Innovaties worden vaak gecreëerd door reeds bestaande componenten op nieuwe manieren te combineren, wat doorgaans vereist dat gebruikers die componenten kunnen wijzigen. Deze vrijheid wordt helaas bedreigd door verschillende wet- en regelgeving, zoals de Amerikaanse DMCA en de FCC “broadcast flag/uitzendvlag”. Het wordt ook bedreigd door inspanningen zoals “vertrouwd computergebruik/trusted computing” (vaak “treacherous computing/verraderlijk computergebruik” genoemd”), waarvan het doel is om systemen te creëren waarin externe organisaties, niet computergebruikers, volledige controle hebben over de computer van een gebruiker (onder andere BBC News maakt zich zorgen over dit).

De Code and Other Laws of Cyberspace van Lawrence Lessig stelt dat software code in cyberspace dezelfde rol speelt als de wet in de echte ruimte. In feite, stelt hij eenvoudigweg dat “code wet is”, dat wil zeggen dat naarmate computers steeds meer ingebed raken in onze wereld, wat de code doet, toestaat en verbiedt, bepaalt wat we wel of niet kunnen doen op een krachtige manier. In het bijzonder bespreekt hij de implicaties van “open code”.

Al deze problemen vallen buiten het bestek/scope van dit document of artikel, maar het materiaal waarnaar wordt verwezen, kan u helpen meer informatie te vinden als u geïnteresseerd bent.


1.5 Organisatie van dit Artikel/Document

Hieronder vindt u gegevens over populariteit, betrouwbaarheid, prestaties, schaalbaarheid, beveiliging/security en totale eigendomskosten/total cost of ownership (TCO). Ik sluit af met een korte bespreking van niet-kwantitatieve kwesties, onnodige angsten, FLOSS op de desktop, gebruiksrapporten, andere sites met gerelateerde informatie en conclusies. Een afsluitende bijlage/appendix geeft meer achtergrondinformatie over FLOSS. Elke sectie heeft veel subsecties of punten. Het gedeelte met niet-kwantitatieve kwesties omvat discussies over vrijheid van controle door een ander (met name een enkele source of bron), bescherming tegen juridische geschillen, flexibiliteit, sociale / morele / ethische kwesties en innovatie. De sectie over onnodige angsten bespreekt kwesties als ondersteuning/support, wettelijke rechten/legal rights, inbreuk op auteursrechten/copyright infringement, verlating/abandonment, niet-afdwingbaarheid van licenties/license unenforceability, GPL “infection”, economische niet-levensvatbaarheid/economic non-viability, uitgehongerde programmeurs/starving programmers (dwz de toenemende commercialisering van FLOSS), compatibiliteit met het kapitalisme, eliminatie van concurrentie/competitie, eliminatie van “intellectueel eigendom/intellectual property”, onbeschikbaarheid van software, belang van toegang tot broncode/access to source code, een anti-Microsoft-campagne, en wat is de vangst. En de bijlage/appendix bespreekt definities van FLOSS, motivaties van developers/ontwikkelaars en ontwikkelende bedrijven/developing companies, geschiedenis, licenties, FLOSS-projectmanagementbenaderingen/FLOSS project management approaches, en forking.


2. Populariteit / Popularity

Veel mensen denken dat een product pas een winnaar is als het populair is. Dit is lemming-achtig, maar er is een reden voor: producten waarop veel gebruikers zijn gebouwd, krijgen applicaties bovenop, getrainde gebruikers en momentum dat toekomstige risico's verkleint. Sommige schrijvers pleiten tegen FLOSS of GNU/Linux als “niet mainstream zijn”, maar als het gebruik ervan wijdverbreid is, weerspiegelen dergelijke uitspraken het verleden, niet het heden. Er is uitstekend bewijs dat veel FLOSS-producten populair zijn:

 1. De meest populaire webserver is altijd FLOSS geweest sinds dergelijke gegevens zijn verzameld. Apache is bijvoorbeeld de huidige #1 webserver. Netcrafts statistieken over web servers hebben consequent aangetoond dat Apache (een FLOSS web server) de meest populaire webserver is sinds Apache in april 1996 uitgroeide tot de #1 webserver. Voor die tijd (van augustus 1995 tot maart 1996) was het populairste web server de NCSA-webserver (de voorouder van Apache), en het is ook FLOSS.

  De enquête van Netcraft die in mei 2011 werd gepubliceerd, onderzocht alle websites die ze konden vinden (in totaal 324.697.205 sites) en ontdekte dat van alle sites die ze konden vinden, geteld op naam, 62,71% van de webserver Apache draaide, terwijl 18,37% de Microsoft-webserver gebruikte. (dit waren de bovenste twee).

  Er zijn echter veel websites gemaakt die simpelweg “placeholder” sites zijn (d.w.z. hun domeinnamen zijn gereserveerd maar worden niet gebruikt); dergelijke sites worden “inactief” genoemd. Dit betekent dat alleen het volgen van de namen misleidend kan zijn en enigszins kwetsbaar voor manipulatie. Dit is uiteindelijk gebeurd. In april 2006 was er een eenmalige significante toename van IIS-sites (versus Apache) onder inactieve sites, volledig doordat één bedrijf (Go Daddy) overschakelde van Apache naar IIS bij het bedienen van inactieve sites. Hoewel het voor een enkele actieve site moeilijker is om van webserver te wisselen, is het voor een hosting organisatie triviaal om al haar inactieve sites om te schakelen. De president en COO van Go Daddy, Warren Adelman, weigerde te bespreken of Microsoft al dan niet betaalde of andere prikkels gaf om zijn inactieve (geparkeerde) domeinen naar Windows te verplaatsen, waardoor een groot aantal mensen vermoedde dat Go Daddy door Microsoft was betaald om de verandering te maken, gewoon om te proberen de populariteitscijfers van Microsoft er beter uit te laten zien dan ze in werkelijkheid waren.

  Daarom telt Netcraft sinds 2000 afzonderlijk “actieve” websites. Netcraft's telling van alleen de actieve sites is (aantoonbaar) een relevanter cijfer dan het tellen van alle websites, aangezien het aantal actieve sites de webserver laat zien die is geselecteerd door degenen die ervoor kiezen om daadwerkelijk een website te ontwikkelen. Apache doet het buitengewoon goed bij het tellen van actieve sites; in de resultaten van mei 2011 had Apache 57,52% van de webservermarkt en Microsoft 15,41%

  De laatste openbare SSL-enquête van Netcraft (januari 2009) onderzocht het aantal webservers dat hun informatie versleutelde met TLS/SSL. In het kort, "Netscape domineerde ooit... Microsoft haalde snel in en slaagde erin... [en nu] de meest populaire keuze van SSL web servers is de open source Apache server." Apache had ongeveer 45% van de markt in handen en Microsoft had ongeveer 43%, en het marktaandeel van Microsoft daalde duidelijk.

  Jaren geleden rapporteerde de enquête van Netcraft in september 2002 over websites op basis van hun “IP-adres” in plaats van de hostnaam/host name; hierdoor worden computers verwijderd die worden gebruikt om meerdere sites te bedienen en sites met meerdere namen. Als we op IP-adres tellen, vertoont Apache een langzame stijging van 51% begin 2001 naar 54%, terwijl Microsoft ongewijzigd is gebleven op 35%. Nogmaals, een duidelijke meerderheid.

  CNet’s ”Apache zooms away from Microsoft’s Web server” vatte het jaar 2003 samen en merkte op dat “Apache in 2003 veel sneller groeide dan zijn naaste rivaal, Microsoft's Internet Information Services (IIS), volgens een nieuwe enquête--wat betekent dat de open-source software verreweg de meest gebruikte webserver op internet blijft.” Hetzelfde gebeurde in 2004, in feite, in december 2004 behaalde Apache een volledig procentpunt ten opzichte van Microsoft's IIS van het totale aantal websites.

  Apache’s populariteit op de web server markt is onafhankelijk bevestigd door E-Soft's Security Space - hun rapport over het marktaandeel van de web server, gepubliceerd op 1 april 2007, onderzocht 23.331.627 webservers in maart 2007 en ontdekte dat Apache (nummer) #1 was (73,29%), met Microsoft IIS is #2 (20,01%). E-soft rapporteert ook specifiek over beveiligde servers (web servers die SSL/TLS ondersteunen, zoals e-commerce sites); Apache leidt daar ook, met 52,49% van de webservers die Apache gebruiken, vergeleken met 39,32% van Microsoft. U kunt naar http://www.securityspace.com gaan voor meer informatie.

  Netcraft heeft opgemerkt dat tegen april 2007 sommige domeinen lighthttpd lijken te draaien, maar beweren dat ze in plaats daarvan Apache draaien. Voor het doel van dit artikel doet een lighttpd-server die beweert Apache te zijn echter geen afbreuk aan de geldigheid van het resultaat. Zowel lighttpd als Apache zijn FLOSS, dus de populariteit van FLOSS-webservers zou sowieso de som zijn (en andere FLOSS-webservers).

  Het is duidelijk dat deze cijfers maandelijks fluctueren; zie Netcraft en E-soft voor hun laatste enquêtecijfers.
 2. Internet Explorer is sinds medio 2004 aan populariteit aan het verliezen aan FLOSS-webbrowsers (zoals Mozilla Firefox), een trend die vooral duidelijk is bij toonaangevende indicatoren zoals technology sites/technologie sites, web development sites/webontwikkelingssites en bloggers. PC World ontdekte dat Internet Explorer in juli 2004 meetbaar minder populair begon te worden in vergelijking met FLOSS-browsers. Volgens PC World verloor IE 1% van zijn populariteit in één maand, juli 2004. In dezelfde periode steeg het gebruik van Mozilla-browsers met 26%. IE werd op dit moment nog veel meer gebruikt volgens deze peiling van juli 2004 (94,73%), maar IE had al jaren geen marktaandeel verloren en er is een belangrijke gebeurtenis voor nodig om van browser te veranderen. Dit was waarschijnlijk ten minste gedeeltelijk het gevolg van herhaalde beveiligingsproblemen/repeated security problems (hoewel de slechte ondersteuning van webstandaarden en het gebrek aan functies mogelijk ook een rol hebben gespeeld). Merk op dat de grote herschrijving door Mozilla van zijn webbrowser, Mozilla Firefox, op dat moment niet eens officieel beschikbaar was; Firefox werd pas op 9 november 2004 officieel uitgebracht.

  Een veelvoud aan onderzoeken toont aan dat IE aan populariteit verliest, terwijl FLOSS-webbrowsers (met name Firefox en Chrome) aan populariteit winnen. De bovenstaande afbeelding toont het marktaandeel van de webbrowser in de loop van de tijd; de rode vierkanten zijn het marktaandeel van Internet Explorer (alle versies), en de blauwe cirkels zijn de combinatie van de oudere Mozilla-suite en de nieuwere Mozilla Firefox-webbrowser (beide zijn FLOSS).

  FLOSS-webbrowsers (met name Firefox) winnen geleidelijk aan marktaandeel onder de algemene populatie van webgebruikers/web users. Op 1 november 2004 onthulde Ziff Davis dat IE in slechts 7 weken ongeveer nog een procent van de markt had verloren. Chuck Upsdell heeft veel gegevensbronnen gecombineerd en schat dat IE sinds september 2004 is gedaald van 94% naar 84%, omdat gebruikers overschakelen naar andere browserfamilies (voornamelijk Gecko); hij gelooft ook dat deze neerwaartse trend zich waarschijnlijk zal voortzetten. Informatieweek rapporteerde op 18 maart 2005 enkele resultaten van Net Applications (een maker van Web-monitoring software/webbewakingssoftware). Net Applications ontdekte dat het gebruik van Firefox in februari 2005, was gestegen tot 6,17%, vergeleken met 5,59% in januari 2005. WebSideStory meldde in februari 2005 dat het algemene marktaandeel van Firefox 5,69% bedroeg op 18 februari 2005, vergeleken met 89,85% van IE. . OneStat meldde op 28 februari 2005 dat het wereldwijde gebruiksaandeel van Mozilla-browsers (of in ieder geval dat van Firefox) 8,45% bedraagt, vergeleken met 87,28% van IE. Mede-oprichter/Co-founder Niels Brinkman vermoedt dat IE 5-gebruikers upgraden naar Firefox, niet naar IE 6, als ten minste één reden waarom “het wereldwijde gebruiksaandeel van Mozilla's Firefox nog steeds toeneemt en het totale wereldwijde gebruiksaandeel van Microsoft's Internet Explorer nog steeds afneemt.” De site TheCounter.com rapporteert globale statistieken over webbrowsers; Februari 2005 laat zien dat Mozilla-gebaseerde’ browsers (inclusief Firefox, maar niet Netscape) 6% hadden, terwijl IE 6 81% had en IE 5 8% (89% totaal voor IE). Dit is een aanzienlijke groei; de studie van augustus 2004 van 6 maanden eerder had Mozilla 2%, IE 6 met 79% en IE 5 met 13% (92% voor IE). De website quotepage.com is een populaire website voor algemeen gebruik; quotationspage statistieken van februari 2004 en 2005 laten een duidelijke stijging zien in het gebruik van FLOSS-browsers. In februari 2004 had IE 89,93%, terwijl Mozilla-gebaseerde browsers 5,29% van de browsergebruikers vertegenwoordigden; in februari 2005 was IE gedaald tot 76,47%, terwijl op Mozilla gebaseerde browsers (inclusief Firefox) waren gestegen tot 14,11%. Janco Associates rapporteerde ook gegevens over het marktaandeel van Firefox; in vergelijking met januari 2005 tot april 2005 was Firefox van 4,23% naar 10,28% van de markt gestegen (IE daalde in die tijd van 84,85% naar 83,07%, en Mozilla, Netscape en AOL verloren in deze tijd ook allemaal marktaandeel volgens deze enquête).

  Uit het onderzoek van Nielsen/NetRatings onder sitebezoekers bleek dat in juni 2004 795.000 mensen de Firefox-website bezochten (dit was het minimum voor hun tracking systeem/volgsysteem). Er waren 2,2 miljoen in januari 2005, 1,6 miljoen in februari en 2,6 miljoen mensen die de Firefox-website in maart 2005 bezochten. De cijfers waren ook hoger voor Mozilla.org, de website van de Mozilla Foundation (de ontwikkelaar van FireFox/FireFox’s developer).

  In oktober 2006 merkte TechWeb op dat Firefox bleef groeien, daarbij verwijzend naar het rapport van MarketShare dat Firefox was blijven groeien - het had nu een marktaandeel van 12,46% vanaf september 2006 onder alle browsers voor browsen voor algemene doeleinden (tegenover 11,84% de voorgaande maand). InformationWeek meldde op 16 januari 2007 dat het marktaandeel van Firefox bleef stijgen na de release van IE 7.

  De groei van FLOSS web browsers wordt nog indrukwekkender wanneer thuisgebruikers specifiek worden bestudeerd. Thuisgebruikers/Home users kunnen kiezen welke browser ze willen gebruiken, terwijl veel zakelijke gebruikers hun webbrowser niet kunnen kiezen (deze wordt geselecteerd door het bedrijf en bedrijven veranderen vaak traag). XitiMonitor onderzocht een steekproef van websites die op zondag (6 maart 2005) werden gebruikt, met in totaal 16.650.993 bezoeken. Door de zondag te onderzoeken, wilden ze vooral weten wat mensen kiezen om te gebruiken. Van de Duitse gebruikers gebruikte maar liefst 21,4% Firefox. De andere ondervraagde landen waren Frankrijk (12,2%), Engeland (10,9%), Spanje (9%) en Italië (8,6%). Hier is de originele XitiMonitor-studie van 2005-03-06, een geautomatiseerde vertaling van de XitiMonitor-studie, en een blog summary/samenvatting van de XitiMonitor-studie waarin wordt opgemerkt dat, “websites die op de consument gericht zijn [geen] andere keuze hebben dan [te maken] zeker dat ze compatibel zijn met Firefox ... Compatibiliteit met Firefox en andere moderne browsers negeren heeft zakelijk gezien geen zin.”

  Aan de hand van deze gegevens kunnen we vaststellen dat 13,3% van de Europese thuisgebruikers Firefox gebruikte op deze datum in maart 2005. Hoe kan ik aan een dergelijk cijfer komen? Welnu, we kunnen deze grote Europese landen gebruiken als vertegenwoordigers van Europa als geheel; ze zijn zeker representatief voor West-Europa, aangezien ze de meest bevolkte landen zijn. Ervan uitgaande dat de overgrote meerderheid van de zondagse gebruikers thuisgebruikers zijn, is redelijk voor Europa. We kunnen dan de redelijke veronderstelling maken dat het aantal webbrowsergebruikers evenredig is met de algemene bevolking. Dan moeten we alleen de bevolking van de landen krijgen; Ik heb het CIA World Fact Book gebruikt, bijgewerkt tot 2005-02-10. De bevolking van deze landen (in miljoenen) is, in dezelfde volgorde als hierboven, 82, 60, 60, 40 en 58; berekenen (21,4%*82 + 12,2%*60 + 10,9%*60 + 9%*40 + 8,6%*58) / (82+60+60+40+58) levert 13,3% op.http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,38866,00.html

http://www.report.cpr.ca.gov/cprrpt/issrec/stops/it/so10.htm

http://europa.eu.int/idabc/en/document/2623#migration

http://www.kbst.bund.de/Anlage303777/pdf_datei.pdf

http://www.computerworld.com/softwaretopics/os/linux/story/0,10801,80194,00.html

http://www.opensource.apple.com/

http://weblog.infoworld.com/foster/2004/10/30.html

http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/01/24/000124opfoster.html

http://www.cl.cam.ac.uk/netos/papers/2003-xensosp.pdf

http://seattlepi.nwsource.com/business/158237_msftresearch27.html

http://antitrust.slated.org/www.iowaconsumercase.org/011607/3000/PX03096.pdf

http://www.forrester.com/Info/0,1503,355,00.html

http://www.theinquirer.net/?article=18067

http://www.asa.org.uk/adjudications/show_adjudication.asp?adjudication_id=38475&from_index=show_advertisers&dates_of_adjudications_id=578

http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2005/04/the_truth_about_1.html

http://archive.today/2013.08.21-092334/http://www.groklaw.net/article.php?story=20050419175709648&order=ASC&mode=nested&type=article&pid=0

http://archive.today/2013.08.21-092334/http://www.groklaw.net/article.php?story=20050419175709648&order=ASC&mode=nested&type=article&pid=0

https://archive.vn/2013.08.21-092334/http://www.groklaw.net/article.php?story=20050419175709648&order=ASC&mode=nested&type=article&pid=0

http://www.opensource.org/docs/definition.html


http://perens.com/Articles/StandTogether.html

http://www.benkler.org/CoasesPenguin.html

http://www.demos.co.uk/WideOpen_pdf_media_public.aspx

http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html

Dit is een nieuwe webpagina


BronHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info