`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/02/03 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

De GNU General Public License (GPL) Beschermt Software Vrijheden 🇪🇺

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/digitale-overheid/  ✏️WIKI

Freedom of Choice (for developers only) ✏️WIKI » End Software Patents ✏️WIKI » Cabinet for the blind example ✏️WIKI » iCopyleft ✏️WIKI » 3. Andere projecten en auteurs van licentie tonen aan dat GPL compatibiliteit belangrijk is ✏️WIKI » /producingoss/ ✏️WIKI »  »  »  »  » MinBZK.nl - Project Kiezen op Afstand gaat verder » http://www.minbzk.nl/persoonsgegevens_en/kiezen_op_afstand/persberichten/project_kiezen_op · 2002/06/25 » MinBZK.nl - Kabinet maakt weg vrij voor experimenten Kiezen op Afstand » http://www.minbzk.nl/persoonsgegevens_en/kiezen_op_afstand/persberichten/kabinet_maakt_weg · 2002/11/05 » MinBZK.nl - Experimenten bij verkiezing leden van het Europees Parlement » http://www.minbzk.nl/grondwet_en/verkiezingen/inspringthema_s/kiezen_op_afstand/persberichten/experimenten_bij · 2004/06/17 » Ososs - Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid » http://www.ososs.nl/article.jsp?article=9698 · 2004/06/21 » Van Drukken: broncode internetstemmen » https://vandrukken.blogspot.com/2006/10/broncode-internetstemmen.html · 2006/10/07 » Stemdienst kiezen op afstand openbaar - Os OSS (VAN OVERHEID TOT FINANCIEN) » http://www.ososs.nl/stemdienst-kiezen-op-afstand-openbaar/ · Software van de stemdienst Kiezen op Afstand nu open source » Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft van 1 tot en met 10 juni 2004 een experiment gehouden waarbij kiezers vanuit het buitenland per internet en telefoon konden stemmen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (meer informatie over over dit experiment vindt u in dit artikel). Voor dit experiment heeft het ministerie van BZK door LogicaCMG een stemdienst laten ontwikkelen en daarbij het intellectueel eigendom verworven van alle specifiek voor deze stemdienst ontwikkelde programmatuur. De programmatuur wordt nu dus aangeboden onder de GPL. Dat betekent dat iedereen die dat wil deze software kan downloaden, bekijken en gebruiken. Bij de keuze voor het open source maken van deze stemsoftware was het belangrijkste argument 'transparantie'. Een overheid die burgers een nieuwe faciliteit biedt om te stemmen, kan door openheid van zaken te geven over de werking van de software het gebruik daarvan wellicht stimuleren. Burgers zelf – of belangenorganisaties – kunnen zo controleren of de software echt datgene doet wat het zou moeten doen. Ook is het de bedoeling dat toekomstige ontwikkelingen aan deze software - die met overheidsgeld is gemaakt - beschikbaar blijven voor de overheid en andere belanghebbenden » url · https://en.wikipedia.org/wiki/Software_relicensing

Tekst op sommige delen van deze web-pagina is vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands door Priscilla Harmanus 🇳🇱 Dit is een nieuwe web-site Facing a surveillance society - What every individual should knowDe Europese Unie 🇪🇺

De Europese Unie (THE EUROPEAN UNION) (EU) 🇪🇺 is een juridische entiteit (LEGAL ENTITY) die 27 landen (27 COUNTRIES) vertegenwoordigt uit Europa (Europe) 🇪🇺. Alle leden (members) van de EU hebben tevens het Europees Octrooiverdrag ondertekend. #ondertekenaars (signatories). All members of the EU are also signatories of the European Patent Convention (het Europese Octrooigedrag).

Voor actuele mogelijke problemen, zie Actuele gebeurtenissen (Current events)


De Europese Commissie (The European Commission) (EC) is de instelling (the institution) van de Europese Unie (the European Union) (EU) die de meeste bevoegdheden (power) heeft (that has the most power) om wetgeving (legislation) voor te stellen (to propose legislation).

Binnen de Europese Commissie (Within the European Commission) (EC), worden vragen over software-octrooien (software patents) over het algemeen behandeld door het directoraat-generaal (DG) Interne markt (Directorate General (DG) for Internal Markt). De commissaris (the commissioner) voor deze afdeling (for this department) voor de periode (term) 2009-2014 is Michel Barnier.

Eerdere commissarissen (Previous Commissioners) die zich met softwareoctrooien bezighielden (that dealt with software patents) waren Charlie McCreevy, 2004-2009, en Frits Bolkestein, 1999-2004.

DG Interne Markt (DG Internal Market) wordt algemeen (generally) gezien als pro-software-octrooi (pro-software-patent).

De EU software patents directive (EU-softwarepatentenrichtlijn) was een voorstel (proposal) van de Europese Commissie (the European Commission) (EC) om het patenteren mogelijk te maken van software ideeën in de Europese Unie (The European Union) (EU). Het voorstel (proposal) was onderwerp (the subject) van intensief openbaar (public) debat (debate) en lobbying, en werd uiteindelijk in 2005 verworpen (rejected) door het Europees Parlement (The European Parlement) met een grote meerderheid (by a massive majority) (Afgewezen door een enorme meerderheid).

Linus Torvalds over software-patenten (software patents)
Linus Torvalds is een software-ontwikkelaar (a software developer), vooral bekend (mostly known) van zijn werk aan de kernel Linux. (Een software programma that allocates resources to other programs within that computer system). Mensen maken gebruik van computers en computers maken gebruik van een programma. Alleen, een programma zal niet uit zichzelf draaien. Linux is gelicentieerd onder de termen van GPLv2- ONLY 
software licentie, geschreven door Richard M. Stallman (RMS), Auteur van de GNU General Public License (GPL) ...GNU's Not Unix..., Copyleft inventor en oprichter (founder) van de Free Software Foundation (FSF). Daarover later meer...

Linus B. Torvalds is duidelijk tegen software-octrooien (software patents) als hem daarom wordt gevraagd, maar heeft slechts in een zeer klein aantal gevallen zijn positie gebruikt om campagnes tegen software-patenten te helpen.

Een uitzondering was in 2003 toen hij een brief ondertekende (he, Linus Torvalds, co-signed a letter) aan het Europees Parlement (the European Parliament) samen met Alan Cox over de EU software patents directive (de EU-richtlijn inzake softwarepatenten).[1] Een andere was in november 2004 toen hij een soortgelijke brief ondertekende (he, Linus Torvalds, co-signed a similar letter) aan de EU-ministerraad (the EU Council of Ministers) samen met Michael Widenius 🇳🇱 en Rasmus Lerdorf.[2]


De licenties voor de meeste software zijn ontworpen om u de vrijheid te ontnemen om deze te delen en te wijzigen. De GNU General Public License daarentegen is bedoeld om uw vrijheid te garanderen om vrije software te delen en te wijzigen - om ervoor te zorgen dat de software vrij is voor alle gebruikers. Deze General Public License is van toepassing op de meeste software van de Free Software Foundation en op elk ander programma waarvan de auteurs zich ertoe verbinden het te gebruiken. (Sommige andere Free Software Foundation-software valt onder de GNU Library General Public License.) U kunt het ook op uw programma's toepassen.

Als we het hebben over vrije software, bedoelen we vrijheid, niet prijs. Onze General Public Licenties zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat u de vrijheid heeft om kopieën van vrije software te verspreiden (en indien u dat wenst voor deze service), dat u de broncode ontvangt of deze kunt krijgen als u dat wilt, dat u de software of onderdelen ervan gebruiken in nieuwe vrije programma's; en dat u weet dat u deze dingen kunt doen.

Om uw rechten te beschermen, moeten we beperkingen (restrictions) opleggen die iedereen verbieden u deze rechten te ontzeggen of u te vragen afstand te doen van de rechten. Deze beperkingen vertalen zich in bepaalde verantwoordelijkheden voor u als u kopieën van de software verspreidt/distribueert, of als u deze wijzigt.

Als u bijvoorbeeld kopieën van een dergelijk programma verspreidt, gratis of tegen betaling, moet u de ontvangers alle rechten geven die u hebt. U moet ervoor zorgen dat ook zij de broncode ontvangen of kunnen krijgen. En u moet ze deze voorwaarden laten zien, zodat ze hun rechten kennen.

We beschermen uw rechten in twee stappen: (1) auteursrecht op de software, en (2) bieden u deze licentie die u wettelijke toestemming geeft om de software te kopiëren, verspreiden en / of wijzigen.

Ook, voor de bescherming van elke auteur en die van ons, willen we er ook voor zorgen dat iedereen begrijpt dat er geen garantie is voor deze vrije software. Als de software is gewijzigd (modified) door iemand anders en doorgegeven (passed on), willen we dat de ontvangers (its recipients) weten dat wat ze hebben niet het origineel is, zodat eventuele problemen die door anderen worden geïntroduceerd, geen invloed hebben op de reputatie van de oorspronkelijke auteur.

Ten slotte, wordt elk vrij programma voortdurend (constantly) bedreigd (threaten) door softwarepatenten (software patents). We willen het gevaar vermijden dat herverdelers van een vrij programma individueel patent licenties verkrijgen, waardoor in feite het programma eigendom wordt (in effect, making the program proprietary). Om dit te voorkomen, hebben we duidelijk gemaakt dat elk octrooi (patent) een licentie moet krijgen voor ieders vrije gebruik of helemaal geen licentie.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Deze General Public License staat het opnemen van uw programma in propriëtaire programma's niet toe. Als uw programma een subroutinebibliotheek is, vindt u het wellicht nuttiger om het koppelen van propriëtaire applicaties aan de bibliotheek toe te staan. Als dit is wat u wilt doen, gebruik dan de GNU Library General Public License in plaats van deze licentie.

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.


 • 🇳🇱MySQL Open Source Licentie

  Onze software is 100% GPL (General Public License); als de uwe 100% GPL compatibel is, bent u niet verplicht om ons te betalen voor de licenties. Dit is een geweldige kans (a great opportunity) voor de open source community en degenen onder u die open source software ontwikkelen (developing).

  De formele voorwaarden (The formal terms) van de GPL licentie zijn te vinden in de GNU General Public License gedeelte van de MySQL Reference Manual. Houd er rekening mee dat de General Public License beperkend (restrictive) kan zijn, dus als deze niet aan uw behoeften voldoet, bent u beter gediend (better served) met onze Commerciële licentie.

  MySQL Open Source License » http://www.mysql.com/company/legal/licensing/opensource-license.html · Version 4.1, 12 March 2004

  MySQL Manual | G GNU General Public License » http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/GPL_license.html · © 1995-2004 MySQL AB. All rights reserved.

  MySQL Commercial License » http://www.mysql.com/company/legal/licensing/commercial-license.html · Version 4.1, 12 March 2004


  🇳🇱Non-profits (organisaties), Academische Instellingen (Institutions), en Particulieren (Private Individuals)
  Als u een non-profitorganisatie of een academische instelling vertegenwoordigt, raden we u aan uw aanvraag te publiceren als een open source / vrije software project met behulp van de GPL licentie. Daarbij ben je vrij om MySQL software gratis te gebruiken onder de GPL licentie. Wij zijn van mening dat als u goede redenen heeft om uw applicatie niet te publiceren in overeenstemming met de GPL, u commerciële licenties moet aanschaffen. Merk op dat non-profitorganisaties free commerciële licenties kunnen aanvragen, die royaal zullen worden toegekend.

  Als particulier (private individual) bent u vrij om MySQL software te gebruiken voor uw persoonlijke toepassingen (your personal applications), zolang u deze niet verspreidt/distribueert. Als u deze distribueert, moet u een beslissing nemen tussen de Commerciële licentie en de GPL.

  Houd er rekening mee dat zelfs als u een gratis demoversie verzend van uw eigen applicatie, de bovenstaande regels (rules) van toepassing zijn (apply).

  🇳🇱Aanbevelingen
  Houd er rekening mee dat MySQL AB alleen advies kan geven over welke licentie voor u de juiste is. Het definitieve oordeel (the final judgement), kan natuurlijk alleen door een rechtbank (court of law) worden genomen. Met dat gezegd, raden we de commerciële licentie aan aan alle commerciële en overheidsorganisaties (government organizations). Dit bevrijdt u van de brede en strikte eisen van de GPL licentie.

  Aan alle vrije softwareliefhebbers raden we onze producten aan onder de GPL licentie. Wij zijn van mening dat MySQL AB een van 's werelds grootste bedrijven is die al zijn software aanbiedt onder de GPL licentie.

  Aan iedereen die twijfelt, raden we de commerciële licentie aan. Het is nooit verkeerd. Dankzij onze kosteneffectieve manier om software te produceren, kunnen we onze commerciële licenties verkopen tegen prijzen die ver liggen onder het branchegemiddelde (industry average). • 🇳🇱MySQL Licensing Policy

  MySQL Licensing Policy » http://www.mysql.com/company/legal/licensing/ · Version 4.1, 12 March 2004The UK Stake in the European Patent Crisis - Freedom Now » http://emoglen.law.columbia.edu/blog/columns/lu/lu-45.html · 2004/11/24

The CodePlex Foundation; Why is Microsoft founding it? - Monty says: 2009-09 » http://monty-says.blogspot.com/2009_09_01_archive.html · 2009/09/13

Monty says: Press release concerning Oracle/Sun » http://monty-says.blogspot.com/2009/10/press-release-concerning-oraclesun.html · 2009/10/19

Dear Commissioner Kroes, Oracle should not be permitted to acquire its competitor, MySQL » https://www.keionline.org/sites/default/files/ec_letter_mysql_oct19.pdf · 2009/10/19

paginatitel » ftp://ftp.askmonty.org/secret/COMP_M.5529_Req_to_protect_disruptive_innovation.pdf · 

Groklaw - Reasons I Believe the Community Should Support the Oracle-Sun Deal - Updated 3Xs » http://www.groklaw.net/article.php?story=20091021164738392 · 2009/10/21

Oracle-Sun-EC-opinion.pdf » https://www.softwarefreedom.org/resources/2009/Oracle-Sun-EC-opinion.pdf · 2009/11/19

Oracle-Sun-EC-petition.pdf » https://www.softwarefreedom.org/resources/2009/Oracle-Sun-EC-petition.pdf · 2009/12/04

Groklaw - Monty Program AB's Suggestion to EU Commission to Get Rid of the GPL on MySQL - Updated » http://www.groklaw.net/article.php?story=20091208104422384 · 2009/12/08

The European Commission and Oracle-Sun - Freedom Now » http://emoglen.law.columbia.edu/blog/cases/oracle-sun/ec-hearing-and-after.html · 2009/12/04

paginatitel » url · 


    Brian Aker asks Richard Stallman about MySQL and the GPL at foss.my 2009 

🇳🇱BRIAN AKER DEBATES WITH RICHARD STALLMAN, THE AUTHOR OF THE GNU General Public License, Copyleft Inventor and Founder of the Free Software Foundation (FSF)

from Richard’s Letter to the EC opposing Oracle’s acquisition of MySQL. Listen to the discussion between Brian and Richard.

Lid-staten / Member states 🇪🇺

🇦🇹Oostenrijk (Austria) » Stopp Corona [de] » contact tracing, medical reporting » Android, IOS » Austrian Red Cross » in use » Apache License 2.0 » Exposure Notifications System

🇧🇪België (Belgium) » Coronalert » contact tracing, medical reporting » Android, iOS » Belgian government, Sciensano » in use » GPL3 » DP-3T / ENS

🇧🇬Bulgarije (Bulgaria)

🇨🇾Cyprus (Cyprus)

🇨🇿Tsjechië (Czech Republic) » eRouska » contract tracing » Android, iOs  » Czech Ministry of Health and Hygiene » in use » MIT License » Exposure Notifications System

🇩🇰Denemarken (Denmark) » smittelstop » contact tracing » Android, iOS » Ministry of Health (Denmark) » in use » Proprietary » Exposure Notifications Systems

🇪🇪Estland (Estonia)

🇫🇮Finland (Finland) » Koronavilkku » contact tracing » Android, iOS » Ministry of Social Affairs and Health, THL, Solita, Kela, SoteDigi  » Released on 31 August 2020 » European Union Public License 1.2 » Exposure Notifications System

🇫🇷Frankrijk (France) » TousAntiCovid [fr] (formerly "StopCovid") » contact tracing » Android, iOS » Government of France / INRIAANNSICap GeminiDassault SystèmesINSERM, Lunabee studio, Orange, Santé publique France, Withings,[248] Coalition Network[249] » in use since 2 June 2020 » MPL-2.0 and ad hoc » ROBERT » ROBERT (ROBust and privacy-presERving proximity Tracing protocol) » contact tracing » unknown » INRIA » PEPP-PT » CheckYourMask » Checking the correct mask wearing by selfie » Android »Université de Haute-Alsace, Normandie Univ., Lille Univ. » Concept

🇩🇪Duitsland (Germany) » Ito » contact tracing » Android » Partners like TUM » APK file released » GPL3 » TCN » OHIOH Research » contact tracing, scientific research » Browser compatible devices » FH Kiel] » progressive web app » OHIOH Copyright@ Tjark Ziehm » TCN » Corona-Warn-App » contact tracing » Android & Apple » Robert Koch Institute » published » Apache License » Exposure Notifications System »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  »  » 

🇬🇷Griekenland (Greece) » DOCANDU Covid Checker » self diagnostic, information and 24/7 online doctor » Android, Web-based / Web-site Widget » DOCANDU, Region of Attica (Greece), Athens Medical Association (Greece) » in use (2020-03-26)

🇭🇺Hongarije (Hungary) » VírusRadar » contact tracing » Android, iOS » Ministry of Innovation and Technology and NextSense » in use (2020-05-13-)

🇮🇪Ierland (Ireland) » COVID Tracker Ireland » contract tracing, health info » Android, iOS » Health Service Executive (HSE) / NearForm » in use (2020-07-07) » MIT License » Exposure Notifications System

🇮🇹Italië (Italy) » Covid Community Alert » CovidApp for citizens (proximity tracing and exposure notification, optional GPS location sharing), CovidDoc for doctors (scan patient QR code, log patient health status), web dashboard for epidemiologists (set parameters that trigger notifications) » Android, iOS, web » Coronavirus Outbreak Control » Released » Open source, unclear » TCN » diAry "Digital Arianna" » GPS location tracing, exposure notification, awareness raising » Android, iOS » University of Urbino / DIGIT srl » Released, open beta » MIT License » GPS, own » Immuni » Exposure Notifications » Android, iOS » Bending Spoons / Ministry of Health (Italy) / Presidency of the Council of Ministers (Italy) / Ministry for Technological Innovation and Digitalization [it] » Released » GNU AGPLv3 » Exposure Notifications System » SM-COVID-19 » Contact Tracing » Android, iOS » SoftMining » Released » Closed source, private specifications » ReCoVer

🇱🇻Letland (Latvia) » Apturi Covid » Exposure Detection » Android, iOS » Consortium of volunteers, Ministry of Health of the Republic of Latvia » Released » Exposure Notifications System

🇱🇹Litouwen (Lithuania)

🇱🇺Luxemburg (Luxembourg)

🇲🇹Malta (Malta)

🇳🇱Nederland (Netherlands) » PrivateTracer » contact tracing » Android, iOS » Milvum, YES!Delft, Odyssey, Hague » MIT Licence » Exposure Notifications System » CoronaMelder » contact tracing » Android, iOS » Ministry of Health, Welfare and Sport » European Union Public Licence

🇵🇱Polen (Poland) » ProteGO Safe » contact tracing, medical reporting, information » Android, iOS » authors: Jakub Lipinski, Karol Kostrzewa, Dariusz Aniszewski; supporter: Ministry of Digital Affairs of Poland » in use » GNU GPLv3 GNU AGPLv3 » Exposure Notifications System

🇵🇹Portugal (Portugal) » STAYAWAY COVID » contact tracing » Android, iOS » INESC TEC / ISPUP / Keyruptive / Ubirider » in use » European Union Public License 1.2 » Exposure Notifications System

🇷🇴Roemenië (Romania)

🇸🇰Slowakije (Slovakia) (Slovak Republic)

🇸🇮Slovenië (Slovenia)

🇪🇸Spanje (Spain) » Radar COVID » contact tracing » Android, iOS » Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation, Indra Sistemas » Available in Play Store and App Store

🇸🇪Zweden (Sweden)

🇬🇧Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) UK » NHS COVID-19 » multipurpose » Android, iOS » Pivotal Software for NHSX » In use; released on September 24 for users in England and Wales.[328] » MIT License » Exposure Notifications System » Protect Scotland » contact tracing » Android, iOS » NearForm for NHS Scotland Test and Protect » In use; released on September 10 for users in Scotland. » Apache License 2.0 » Exposure Notifications System » StopCOVID NI » multipurpose » Android, iOS » NearForm » In use; released on July 30 for users in N. Ireland. » MIT License » Exposure Notifications System » COVID Symptom Study, formerly Covid Symptom Tracker » self-diagnostic » Android, iOS » King's College LondonGuy's and St Thomas' Hospitals, Zoe Global Limited


🇪🇺Lijst van apps per land

Grijs: land

Naam

Functionaliteit

Platform

Auteur/Supporter

Status

Licentie

Protocol


https://resources.whitesourcesoftware.com/licenses


Conférence avec Edward Snowden • 2018/12/13

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Que faire face à la société de surveillance ? / Facing a surveillance society Échanges avec et autour d'Edward Snowden en direct de Russie Jeudi 6 décembre 2018 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Conférence organisée avec le concours des associations d'étudiants : Débattre en Sorbonne et Alliance Panthéon-Sorbonne Intervenants : William Bourdon, avocat au barreau de Paris Paul Cassia, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Judith Rochfeld, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS


The Code-Breakers (Documentary, Free/Open Source Software)
 • Bron

  European Union - software patents wiki (en.swpat.org) » http://en.swpat.org/wiki/European_Union · 

  https://copyleft.org/guide

  http://en.swpat.org/wiki/European_Union

  https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_apps


Dit is een nieuwe web site

Bijgewerkt door — Priscilla F. HarmanusHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact 
Map
Info