`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/19

Wat is Copyleft?

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

Wat is copyleft? Copyleft is een algemene methode om een ​​programma of ander werk vrij te maken, waarbij alle gewijzigde (modified) en uitgebreide (extended) versies van het programma ook vrij moeten zijn.

Onderstaande video legt de concepten uit van Richard M. Stallman, de uitvinder van het Copyleft systeem. Hij is ook “the father” van de Free Software movement, initiatiefnemer, en hoofdarchitect van het GNU-computerbesturingssysteem (OS) GNU/Linux, wat wij kennen als “Linux,” en voorzitter/oprichter van de Free Software Foundation (FSF) Videoclip van een interview door Doordarshan (India's National & Public Service Broadcaster) Bangalore centrum, uitzending op 4 juli 2010. Interview opgenomen op 16 december 2008.

 
De eenvoudigste manier om een ​​programma vrije software te maken, is door het in het publieke domein te plaatsen, zonder copyright. Hierdoor kunnen mensen het programma en hun verbeteringen delen, als ze dat willen. Maar het stelt mensen die niet meewerken ook in staat om het programma om te zetten in propriëtaire software. Ze kunnen wijzigingen aanbrengen, veel of weinig, en het resultaat verspreiden of distribueren als een propriëtaire product. Mensen die het programma ontvangen in die gewijzigde vorm, hebben niet de vrijheid die de oorspronkelijke auteur hen heeft gegeven; de tussenpersoon (middleman) heeft het weggehaald.

In het GNU project, is ons doel om alle gebruikers de vrijheid te geven om GNU software te herdistribueren en te wijzigen. Als tussenpersonen de vrijheid zouden kunnen afnemen, zouden we misschien veel gebruikers hebben, maar die gebruikers zouden geen vrijheid hebben. Dus in plaats van GNU software in het publieke domein te plaatsen, we ``copyleft'' it. Copyleft zegt dat iedereen die de software herdistribueert, met of zonder wijzigingen, de vrijheid moet doorgeven om deze verder te kopiëren en te wijzigen. Copyleft garandeert dat elke gebruiker vrijheid heeft.

Copyleft is ook een stimulans voor andere programmeurs om (aan) vrije software toe te voegen. Belangrijke vrije programma's zoals de GNU C ++ - compiler kan alleen bestaan hierdoor.

Copyleft helpt ook programmeurs die verbeteringen aan vrije software willen bijdragen, toestemming te krijgen om dat te doen. Deze programmeurs werken vaak voor bedrijven of universiteiten die bijna alles zouden doen om aan meer geld te komen. Een programmeur wil misschien haar veranderingen bijdragen aan de gemeenschap of community, maar haar werkgever wil misschien de veranderingen omzetten in een propriëtaire softwareproduct.

Wanneer we de werkgever uitleggen dat het illegaal is om de verbeterde versie te verspreiden behalve als vrije software, besluit de werkgever meestal om deze als vrije software vrij te geven in plaats van deze weg te gooien.

To copyleft a program

Om een ​​programma te kopiëren, stellen we eerst dat het auteursrechtelijk beschermd is (that it is copyrighted); Vervolgens voegen we distributievoorwaarden toe (we use add distribution terms), die een juridisch (legal) instrument zijn dat iedereen het recht geeft om de programmacode of elk daarvan afgeleid programma te gebruiken, te wijzigen, en opnieuw te verspreiden, maar alleen als de distributievoorwaarden ongewijzigd blijven. Zo worden de code en de vrijheden juridisch onafscheidelijk.

Propriëtaire softwareontwikkelaars (Proprietary software developers) gebruiken copyright om de vrijheid van de gebruikers weg te nemen; we gebruiken copyright om hun vrijheid te garanderen. Daarom draaien we de naam om en veranderen we ``copyright'' in ``copyleft.''
 • Bron

  paginatitel » http://gnu.ist.utl.pt/copyleft/copyleft.html · 

  paginatitel » url · 

  paginatitel » url · 


Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/05

Copyleft

Richard Stallman

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron ...) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

Opvallend zijn copyleft licenties, waaronder de GNU General Public License (GPL), oorspronkelijk geschreven door auteur Richard Stallman, de eerste software copyleft licentie die uitgebreid werd gebruikt. Hij merkte op dat copyleft gecreëerd is om te voorkomen dat software eigendom wordt (becoming proprietary), en geeft ook een reden voor iemand, om zijn bijdrage vrij te geven als Vrije Software (Free as in Freedom).


Richard Stallman & Copyleft » 1:56 • 2008/12/16

Verklaart en legt de concepten uit van Richard M. Stallman, de uitvinder van het Copyleft systeem. Hij is ook de vader van de Vrije Software beweging (The Free Software movement), initiatiefnemer en hoofdarchitect van het GNU-computerbesturingssysteem (OS) en voorzitter van FSF (Free Software Foundation) Videoclip van een interview door Doordarshan (India's National & Public Service Broadcaster) Bangalore centrum, uitzending op 4 juli 2010. Interview opgenomen op 16 december 2008.Copyleft

Richard Stallman

Is een nieuwe webpaginaHome » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » ContactThe GNU General Public License Protects Software Freedoms

Een GPL licentie verwijst naar de GNU's General Public License die veel wordt gebruikt voor open source-software (OSS), voor het eerst geschreven door Richard Stallman in 1989. Ontwikkelaars/Developers en organisaties gebruiken deze licentie om te voorkomen dat software eigendom wordt (becoming proprietary). Het verenigde vergelijkbare licenties die op dat moment beschikbaar waren, maar is in de eerste plaats een implementatie van de Free Software Foundation’s (FSF) filosofie en Stallman’s copyleft concept van softwareontwikkeling/software development en distributie. Richard M. Stallman, ook wel bekend als RMS, is de oprichter van de Free Software Foundation.

Onder een GPL licentie (of alleen GPL) kan een bepaalde gebruiker vrijelijk software gebruiken, wijzigen of herdistribueren zonder enige beperking. Een populair voorbeeld van software die gebruikmaakt van GPL is WordPress, wat betekent dat iedereen de broncode naar wens kan gebruiken, wijzigen of uitbreiden. In de context van het WordPress-project is GPL gelijk aan de rechten van de software/the software’s Bill of Rights.


Bron


Versies

De GPL werd voor het eerst geschreven door Richard Stallman en de Free Software Foundation (FSF) in 1989 en is door opeenvolgende versies verder ontwikkeld. Versie 2 is uitgebracht in 1991 en versie 3 is uitgebracht in 2007. Versie 3 is de laatste versie.

Zoals hierboven vermeld, wordt WordPress vrijgegeven onder versie 2 van de GPL. De linux kernel, geschreven door Linus Torvalds, welbekend als Linux, het GNU/Linux systeem is vrijgegeven onder de GPLv2.


Waarom GPL versie 3 gebruiken - Waarom upgraden van GPL 2 naar GPL 3?

Allereerst is het belangrijk op te merken dat upgraden een keuze is. GPL-versie 2 blijft een geldige licentie en er zal geen ramp gebeuren als sommige programma's onder GPLv2 blijven terwijl andere doorgaan naar GPLv3. Deze twee licenties zijn niet compatibel, maar dat is geen serieus probleem.

Als we zeggen dat GPLv2 en GPLv3 incompatibel zijn, betekent dit dat er geen legale manier is om code onder GPLv2 te combineren met code onder GPLv3 in een enkel programma. Dit komt doordat zowel GPLv2 als GPLv3 copyleft-licenties zijn: elk van hen zegt: "Als u code onder deze licentie opneemt in een groter programma, moet het grotere programma ook onder deze licentie vallen." Er is geen manier om ze compatibel te maken. We zouden een GPLv2-compatibiliteitsclausule aan GPLv3 kunnen toevoegen, maar dat zou niet werken, omdat GPLv2 een vergelijkbare clausule nodig zou hebben.

Gelukkig is licentie-incompatibiliteit alleen van belang als u code van twee verschillende programma's wilt koppelen, samenvoegen of combineren in één programma. Het is geen probleem om GPLv3-gedekte en GPLv2-gedekte programma's naast elkaar te hebben in een besturingssysteem. De TeX-licentie en de Apache-licentie zijn bijvoorbeeld incompatibel met GPLv2, maar dat weerhoudt ons er niet van om TeX en Apache op hetzelfde systeem te draaien met Linux, Bash en GCC. Dit komt doordat het allemaal aparte programma's zijn. Evenzo, als Bash en GCC naar GPLv3 gaan, terwijl Linux onder GPLv2 blijft, is er geen conflict.

Een programma onder GPLv2 houden zal geen problemen opleveren. De reden om te migreren is vanwege de bestaande problemen die GPLv3 zal aanpakken.

Een groot gevaar dat GPLv3 blokkeert, is tivoisatie. Tivoization betekent dat computers (“devices/apparaten” genaamd) GPL-covered software bevatten die u niet kunt wijzigen, omdat het apparaat wordt uitgeschakeld als het gewijzigde software detecteert. Het gebruikelijke motief voor tivoisation is dat de software functies heeft, waarvan de fabrikant denkt dat veel mensen het niet leuk zullen vinden. De fabrikanten van deze computers profiteren van de vrijheid die “free en opensourcesoftware” biedt, maar ze laten u niet hetzelfde doen.
Sommigen beweren dat concurrentie tussen apparaten op een vrije markt voldoende zou moeten zijn om vervelende functies op een laag niveau te houden. Misschien zou alleen concurrentie willekeurige, zinloze misstanden voorkomen, zoals “Must shut down between 1pm and 5pm every Tuesday”, but even so, a choice of masters isn't freedom. Vrijheid betekent dat u bepaalt wat uw software doet, niet alleen dat u iemand anders die voor u beslist, kunt bedelen of bedreigen.


What links here


Zie ook


Hoort bijThere is a page named "Copyleft" on Wikipedia

 • Copyleft
  Copyleft is the practice of granting the right to freely distribute and modify intellectual property with the requirement that the same rights be preserved
  44 KB (4,997 words) - 16:01, 31 December 2020
 • Free-software license (redirect from Permissive and copyleft licences)
  were of the "permissive" kind. In the mid-1980s, the GNU project produced copyleft free-software licenses for each of its software packages. An early such
  56 KB (6,498 words) - 22:08, 5 January 2021
 • Permissive software license (section Comparison to copyleft)
  Open Source Initiative defines a permissive software license as a "non-copyleft license that guarantees the freedoms to use, modify and redistribute".
  19 KB (1,988 words) - 19:58, 8 January 2021
 • Commercial use of copyleft works
  Commercial advantage of copyleft works differs from traditional commercial advantage of Intellectual Property Rights (IPR). The economic focus tends to
  8 KB (1,052 words) - 13:20, 26 July 2020
 • Free content (section Copyleft)
  released under a permissive licence may be referred to as "copycenter". Copyleft is a play on the word copyright and describes the practice of using copyright
  45 KB (4,683 words) - 16:38, 5 January 2021
 • MIT License
  therefore, high license compatibility. The MIT license is compatible with many copyleft licenses, such as the GNU General Public License (GPL); MIT licensed software
  22 KB (2,336 words) - 06:42, 8 January 2021
 • Patentleft (redirect from Copyleft-style patent license)
  Patentleft (also patent left, copyleft-style patent license or open patent) is the practice of licensing patents (especially biological patents) for royalty-free
  4 KB (408 words) - 03:45, 1 January 2021
 • All rights reversed (redirect from Copyleft – all rights reversed.)
  rights reversed is a phrase that indicates a release of copyright or a copyleft licensing status. It is a pun on the common copyright disclaimer "All rights
  4 KB (384 words) - 17:49, 15 January 2021
 • Free software
  many people consider permissive licenses to be less free than copyleft licenses. Copyleft licenses, with the GNU General Public License being the most
  50 KB (5,378 words) - 23:30, 13 January 2021
 • GNU Lesser General Public License (category Copyleft)
  proprietary) software without being required by the terms of a strong copyleft license to release the source code of their own components. However, any
  10 KB (1,282 words) - 08:34, 30 December 2020
 • BSD licenses
  on the use and distribution of covered software. This is in contrast to copyleft licenses, which have share-alike requirements. The original BSD license
  27 KB (3,013 words) - 08:27, 13 January 2021
 • Proprietary software
  software, even copyleft free software, can use dual-licensing to allow themselves or others to redistribute proprietary versions. Non-copyleft free software
  41 KB (4,319 words) - 23:25, 31 December 2020
 • Free license
  (file-based permissive copyleft) Creative Commons Attribution Copyleft licenses GNU GPL, LGPL (weaker copyleft), AGPL (stronger copyleft) Creative Commons
  6 KB (555 words) - 21:19, 14 December 2020
 • GNU General Public License (category Copyleft software licenses)
  program the rights of the Free Software Definition. The GPL series are all copyleft licenses, which means that any derivative work must be distributed under
  123 KB (14,576 words) - 14:05, 12 January 2021
 • Software categories
  proprietary. Some copyleft licenses block other means of turning software proprietary. Copyleft is a general concept. Copylefting an actual program requires
  10 KB (1,163 words) - 20:35, 13 January 2021
 • Software license
  share-alike (copyleft Licenses). An example of a copyleft free software license is the often used GNU General Public License (GPL), also the first copyleft license
  27 KB (2,966 words) - 19:39, 10 January 2021
 • License compatibility (section Copyleft licenses and GPL)
  negotiate to combine code. Copyleft licenses are deliberately incompatible with proprietary licenses, in order to prevent copyleft software from being re-licensed
  51 KB (5,681 words) - 17:34, 14 January 2021
 • GNU Project (category Copyleft media)
  "weak" copyleft. "Weak" copyleft programs typically allow distributors to link them together with non-free programs, while "strong" copyleft strictly
  22 KB (2,592 words) - 17:13, 6 January 2021
 • Share-alike (category Copyleft)
  work to be released under the same or similar licence as the original. Copyleft licences are free content or free software licences with a share-alike
  7 KB (719 words) - 19:08, 12 January 2021
 • Apache License
  copyright notice and disclaimer. The Apache License is permissive; unlike copyleft licenses, it does not require a derivative work of the software, or modifications
  11 KB (1,181 words) - 08:44, 29 December 2020
 • Viral license (category Copyleft)
  for copyleft licenses, especially the GPL, that allows derivative works only when permissions are preserved in modified versions of the work. Copyleft licenses
  14 KB (1,438 words) - 06:05, 25 December 2020
 • Open-source license
  redistribute the licensed software only under the same license (as in a copyleft license). One popular set of open-source software licenses are those approved
  7 KB (912 words) - 23:34, 1 January 2021
 • Linux
  based on the principle of copyleft, a kind of reciprocity: any work derived from a copyleft piece of software must also be copyleft itself. The most common
  143 KB (13,246 words) - 22:05, 13 January 2021
 • Free software movement (category Copyleft media)
  copyleft licensing schema (often pejoratively called "viral licenses"). In its strongest form, copyleft mandates that any works derived from copyleft-licensed
  39 KB (4,519 words) - 17:15, 27 December 2020
 • Knowledge commons (section Copyleft)
  abilities and willingness". Copyleft licenses are institutions which support a knowledge commons of executable software. Copyleft licenses grant licensees
  7 KB (788 words) - 20:48, 15 November 2020
 • WTFPL
  intends to be a permissive, public-domain-like license. The license is not a copyleft license. The license differs from public domain in that an author can use
  12 KB (1,316 words) - 14:51, 15 January 2021
 • Python Software Foundation License
  the Python project software. Unlike the GPL the Python license is not a copyleft license, and allows modified versions to be distributed without source
  3 KB (219 words) - 05:28, 12 January 2021
 • PHP License
  developers citing the restrictions on reuse associated with the GPL's copyleft enforcement as being the reason for dropping it. The Zend Engine, the core
  4 KB (436 words) - 16:26, 10 January 2021
 • Copyright symbol
  circle), and is used to designate copyright in a sound recording. The copyleft symbol is a backwards capital letter C in a circle (copyright symbol ©
  15 KB (1,580 words) - 23:54, 3 January 2021
 • Bionic (software)
  BSD-licensed: Google wanted to isolate Android applications from the effect of copyleft licenses to create a proprietary user-space and application ecosystem,
  17 KB (1,845 words) - 05:17, 30 December 2020
 • Eclipse Public License
  designed to be a business-friendly free software license, and features weaker copyleft provisions than licenses such as the GNU General Public License (GPL).
  12 KB (1,151 words) - 18:49, 24 December 2020
 • Beerware
  contains an entry for informal licenses, which are listed as free, non-copyleft, and GPL-compatible. However, the FSF recommends the use of more detailed
  4 KB (391 words) - 01:05, 30 December 2020
 • GNU Free Documentation License (category Copyleft)
  The GNU Free Documentation License (GNU FDL or simply GFDL) is a copyleft license for free documentation, designed by the Free Software Foundation (FSF)
  24 KB (2,911 words) - 23:01, 5 January 2021
 • GNU All-permissive License
  The GNU All-permissive License is a lax, permissive (non-copyleft) free software license, compatible with the GNU General Public License, recommended by
  3 KB (258 words) - 00:36, 15 July 2020
 • Li-Chen Wang
  and Cromemco. He made early use of the word copyleft, in Palo Alto Tiny BASIC's distribution notice "@COPYLEFT ALL WRONGS RESERVED" in June 1976. The Homebrew
  11 KB (1,224 words) - 17:34, 27 December 2020
 • Free Art License (category Copyleft)
  The Free Art License (FAL), (French: Licence Art Libre (LAL)) is a copyleft license that grants the right to freely copy, distribute, and transform creative
  4 KB (312 words) - 17:55, 23 September 2020
 • Apple Public Source License
  should not release new projects under this license, because the partial copyleft is not compatible with the GNU General Public License and allows linking
  4 KB (305 words) - 15:08, 4 January 2021
 • Affero General Public License (category Copyleft)
  the ordinary GPL, where, by using but not distributing the software, the copyleft provisions are not triggered. Each version differs from the version of
  7 KB (874 words) - 14:13, 3 January 2021
 • Netscape Public License
  Mozilla Public License version 1.1 is similar (and has limited "file-level copyleft"), but lacks the asymmetry in rights. Time Warner, exercising its rights
  4 KB (350 words) - 03:01, 2 December 2018
 • Left
  or ideology Centre-left politics Far-left politics The Left (Germany) Copyleft Leaving (disambiguation) Lefty (disambiguation) Sinister (disambiguation)
  834 bytes (75 words) - 15:20, 13 December 2020
 • Open-source hardware
  general copyleft licenses the GNU General Public License (GPL) and Creative Commons Attribution-ShareAlike license, from the hardware-specific copyleft licenses
  45 KB (4,944 words) - 20:00, 4 January 2021
 • Mozilla Public License (category Copyleft)
  license developed and maintained by the Mozilla Foundation. It is a weak copyleft license, characterized as a middle ground between permissive software licenses
  19 KB (1,790 words) - 11:09, 18 December 2020
 • GNU Affero General Public License (category Copyleft software licenses)
  The GNU Affero General Public License is a free, copyleft license published by the Free Software Foundation in November 2007, and based on the GNU General
  9 KB (862 words) - 02:04, 15 January 2021
 • Multi-licensing
  are made available as stipulated by a copyleft license. However, a copyright holder's commitment to elude copyleft provisions and advertise proprietary
  18 KB (1,939 words) - 22:46, 3 January 2021
 • Free Software Foundation
  with the organization's preference for software being distributed under copyleft ("share alike") terms, such as with its own GNU General Public License
  40 KB (4,175 words) - 02:22, 7 January 2021
 • Design Science License
  Design Science License (DSL) is a copyleft license for any type of free content such as text, images, music. Unlike other open source licenses, the DSL
  1 KB (128 words) - 04:04, 27 December 2020
 • Javier de la Cueva
  Technology. For the first time in the judicial history joins a resolution Copyleft concept. According to Javier de la Cueva, had succeeded official record
  4 KB (461 words) - 15:33, 29 May 2019
 • OpenCorporates
  OpenCorporates is a website which shares data on corporations under the copyleft Open Database License. The company was launched in December 2010 by Chris
  4 KB (268 words) - 19:25, 13 January 2021
 • Free-culture movement
  remix culture, the hacker culture, the access to knowledge movement, the copyleft movement and the public domain movement. In the late 1960s, Stewart Brand
  27 KB (2,751 words) - 17:11, 21 December 2020
 • Comparison of free and open-source software licences
  least "Compatible with GPL" and preferably copyleft. The OSI recommends a mix of permissive and copyleft licences, the Apache License 2.0, 2- & 3-clause
  37 KB (1,754 words) - 17:08, 5 January 2021
 • Ruby License (section Copyleft)
  "unnecessary" to be certified by OSI, because GPLv2 is already certified. Copyleft is a general method to make a program (or other type of work) free, demanding
  10 KB (1,132 words) - 21:48, 23 October 2020
 • FreeBSD
  is generally released under a permissive BSD license, as opposed to the copyleft GPL used by Linux. The FreeBSD project includes a security team overseeing
  75 KB (6,424 words) - 21:12, 15 January 2021
 • List of open-source mobile phones
  called FreeCalypso. Generally, the phones included on this list contain copyleft software other than the Linux kernel, and minimal closed-source component
  21 KB (1,560 words) - 22:07, 23 December 2020
 • ISC license
  its own license, separate from everything else". They also preferred a copyleft license, stating, "If a company uses our software but improves it, we really
  11 KB (1,113 words) - 14:14, 6 January 2021
 • Deterrence Dispensed
  freedom of speech applied to computer code and blueprints as well as the copyleft movement. The group is best known for developing and releasing the FGC-9
  2 KB (209 words) - 18:45, 2 January 2021
 • Qi hardware (redirect from Copyleft Hardware)
  project which produces copyleft hardware, in an attempt to apply the Free Software Foundation's GNU GPL concept of copylefting software to the hardware
  7 KB (544 words) - 03:52, 13 January 2021
 • All Watched Over by Machines of Loving Grace (poetry collection) (section Copyleft statement)
  Loving Grace (1967) In the original 1967 publication, Brautigan included a copyleft statement which retains copyright but grants permission to reprint any
  4 KB (348 words) - 22:21, 27 October 2020
 • List of political ideologies
  Popular democracy Producerism Semi-direct democracy Anti-copyright movement Copyleft movement Free-culture movement Anti-corruption movement Civil rights movement
  166 KB (7,473 words) - 15:29, 12 January 2021
 • Open Database License (category Copyleft)
  The Open Database License (ODbL) is a copyleft ("share alike") license agreement intended to allow users to freely share, modify, and use a database while
  4 KB (469 words) - 04:11, 28 December 2020
 • Wikipedia
  Wikipedia was covered by the GNU Free Documentation License (GFDL), a copyleft license permitting the redistribution, creation of derivative works, and
  237 KB (22,056 words) - 16:40, 15 January 2021
 • Artificial scarcity
  to sources. Proprietary software is an example. Copyleft software is a counterexample where copyleft advocates use copyright licenses to guarantee the
  10 KB (1,173 words) - 04:31, 10 January 2021
 • NASA Open Source Agreement
  "a barrier to contributing to NOSA-licensed software." Permissive and copyleft licences Glossary of legal terms in technology List of software licenses
  4 KB (375 words) - 21:30, 25 August 2020
 • Common Development and Distribution License (category Copyleft)
  address some of the problems of the MPL. Like the MPL, the CDDL is a weak copyleft license in-between GPL license and BSD/MIT permissive licenses, requiring
  25 KB (2,804 words) - 07:28, 7 January 2021
 • GFDL (disambiguation)
  GFDL, or GNU Free Documentation License, is a copyleft license for free documentation. GFDL may also refer to: Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, a
  390 bytes (34 words) - 17:42, 12 January 2021
 • Criticism of copyright
  legal framework with special licences to achieve their goals, include the copyleft movement and Creative Commons. Creative Commons is not anti-copyright per
  24 KB (2,496 words) - 10:34, 4 January 2021
 • Sleepycat License (category Copyleft software licenses)
  to as Berkeley Database License or the Sleepycat Public License) is a copyleft free software license used by Oracle Corporation for the open-source editions
  3 KB (255 words) - 23:40, 18 March 2020
 • Fork (software development)
  proprietary software, and copyleft proponents say that commercial incentives thus make proprietisation almost inevitable. (Copyleft licenses can, however
  17 KB (1,822 words) - 19:22, 29 December 2020
 • Richard Stallman
  the Free Software Foundation (FSF). Stallman pioneered the concept of copyleft, which uses the principles of copyright law to preserve the right to use
  89 KB (8,363 words) - 09:01, 15 January 2021
 • Creative Commons license (category Copyleft)
  Madrid, and represented by Javier de la Cueva) was granted the use of copyleft music in their public activities. The sentence said: "Admitting the existence
  66 KB (5,406 words) - 07:11, 3 January 2021
 • Fandom (website)
  advertising and sold content, publishing most user-provided text under copyleft licenses. The company also runs the associated Fandom editorial project
  58 KB (4,866 words) - 08:38, 14 January 2021
 • Android (operating system)
  most of the code (including network and telephony stacks) under the non-copyleft Apache License version 2.0. which allows modification and redistribution
  319 KB (26,786 words) - 15:10, 12 January 2021
 • Definition of Free Cultural Works
  Open Data Commons Open Database License (ODbL). Against DRM BSD-like non-copyleft licenses CERN Open Hardware License CC0 Creative Commons Attribution (CC
  7 KB (647 words) - 14:04, 8 January 2021
 • Against DRM license
  Against DRM 2.0 is a free copyleft license for artworks. It is the first free content license that contains a clause about related rights and a clause
  1 KB (100 words) - 01:01, 10 June 2020
 • University of Illinois/NCSA Open Source License
  incorporated into proprietary products without the reciprocity requirements that copyleft free software licenses raise. The license is compatible with all versions
  6 KB (662 words) - 17:38, 9 June 2020
 • Python License
  National Research Initiatives Latest version 2.11 and newer SPDX identifier Python-2.0 FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No
  2 KB (250 words) - 21:36, 14 January 2021
 • Mycroft (software)
  assistant that uses a natural language user interface. Its code was formerly copyleft, but is now under a permissive license. It is named after a fictional computer
  14 KB (1,159 words) - 14:40, 13 December 2020
 • Open music
  musicians contributing music to the copyleft commons. This may be due to the relatively recent emergence of copyleft music, as well as to the fact that
  3 KB (349 words) - 19:42, 7 November 2018
 • Software copyright (section Copyleft)
  licenses also rely on copyright law to enforce their terms. For instance, copyleft licenses impose a duty on licensees to share their modifications to the
  20 KB (2,600 words) - 03:09, 23 December 2020
 • Firefox
  version 1.1, which the Free Software Foundation criticized for being weak copyleft, as the license permitted, in limited ways, proprietary derivative works
  167 KB (14,715 words) - 18:58, 14 January 2021
 • Wikimedia Foundation
  volunteers and from resources with few or no copyright restrictions, such as copyleft material and works in the public domain. The foundation operates eleven
  150 KB (9,711 words) - 02:49, 15 January 2021
 • Open-source software
  based on the existence and obligations imposed by the copyleft provision; the strength of the copyleft provision). An important legal milestone for the open
  69 KB (8,074 words) - 05:12, 24 December 2020
 • 274301 Wikipedia
  owner of the observatory, Yuri Ivashchenko. It reads: Wikipedia is a free, copyleft, collaboratively edited online encyclopedia launched in 2001. In 11 years
  10 KB (719 words) - 21:48, 12 January 2021
 • Creative Commons (category Copyleft)
  Creative Commons has been described as being at the forefront of the copyleft movement, which seeks to support the building of a richer public domain
  38 KB (3,791 words) - 09:46, 10 January 2021
 • Runbox
  Solutions AS works closely with the Norwegian systems management company Copyleft Solutions AS. 10 October 1999: Runbox AS founded 16 August 2000: the free
  5 KB (506 words) - 21:33, 12 December 2019
 • Free music
  York Times. Along with free software and Linux (a free operating system), copyleft licenses, the explosion of the Web and rise of P2P, the cementing of mp3
  13 KB (1,150 words) - 09:02, 8 January 2021
 • Reciprocal Public License (category Copyleft software licenses)
  The Reciprocal Public License (RPL) is a copyleft software license released in 2001. Version 1.5 of the license was published on July 15, 2007, and was
  4 KB (432 words) - 00:07, 7 January 2020
 • Q Public License
  The Q Public License (QPL) is a non-copyleft license, created by Trolltech for its free edition of the Qt. It was used until Qt 3.0, as Trolltech toolkit
  5 KB (512 words) - 16:25, 14 January 2021
 • Nina Paley
  Adventures, Fluff, and all the original work in Sita Sings The Blues, under a copyleft license. Paley was born in Urbana, Illinois, the daughter of Jean (Passovoy)
  28 KB (2,556 words) - 02:41, 9 January 2021
 • Open-source record label
  Open-source record labels are record labels that release music under copyleft licenses, that is, licenses that allow free redistribution and may allow
  3 KB (230 words) - 06:12, 9 January 2021
 • GNU
  restrictions on any copies they distribute. This idea is often referred to as copyleft. In 1991, the GNU Lesser General Public License (LGPL), then known as the
  32 KB (3,003 words) - 11:30, 31 December 2020
 • Openlaw (category Copyleft)
  Society at Harvard Law School aimed at releasing case arguments under a copyleft license, in order to encourage public suggestions for improvement. Berkman
  3 KB (468 words) - 08:46, 25 April 2020
 • European Union Public Licence (category Copyleft)
  essential functionalities". A specificity of the EUPL v1.2 is that it is both copyleft and interoperable, without any viral effect in case of static and dynamic
  13 KB (1,213 words) - 15:09, 31 December 2020
 • Notebook interface (section Partial copyleft)
  A notebook interface (also called a computational notebook) is a virtual notebook environment used for literate programming. Some notebooks are WYSIWYG
  11 KB (936 words) - 19:13, 12 January 2021
 • License proliferation
  GPL. On the other hand, some recommend Permissive licenses, instead of copyleft licenses, due to the better compatibility with more licenses. The Apache
  22 KB (2,615 words) - 16:26, 28 December 2020
 • JavaScript library
  Almost all JavaScript libraries are released under either a copycenter or copyleft license to ensure license-free distribution, usage, and modification. Some
  3 KB (295 words) - 03:41, 29 October 2020
 • Reciprocal
  relationship Reciprocal license, a type of software licenses also known as copyleft Reciprocal link between two web pages Reciprocal Public License (RPL),
  2 KB (196 words) - 06:41, 12 August 2020
 • Intellectual property
  writer and political activist Lawrence Lessig, along with many other copyleft and free software activists, has criticized the implied analogy with physical
  90 KB (10,388 words) - 09:33, 11 January 2021
 • Mobile operating system (section Fully open-source, mixed copyleft and permissive licenses)
  developed by Google. The base system is open-source (and only the kernel copyleft), but the apps and drivers which provide functionality are increasingly
  173 KB (17,257 words) - 21:56, 5 January 2021
 • Free On-line Dictionary of Computing
  topics. Due to its availability under the GNU Free Documentation License, a copyleft license, it has in turn been incorporated in whole or part into other free
  4 KB (267 words) - 19:39, 22 December 2020
 • Tutonish (section Copyleft)
  built on Latin and Romance languages. Alteutonik, 1915, page 38, mentioned copyleft "kein ferfasero rekt"; "nur to erwana e ferfasr" (only author needs to
  6 KB (787 words) - 18:14, 13 January 2021
 • Public domain
  Day. Public records Center for the Study of the Public Domain Copyfraud Copyleft Copyright status of works by the federal government of the United States
  49 KB (5,464 words) - 13:51, 15 January 2021
 • Xiaomi
  the GNU GPL. The Android project's Linux kernel is licensed under the copyleft terms of the GPL, which requires Xiaomi to distribute the complete source
  94 KB (8,370 words) - 15:24, 15 January 2021
 • Tivoization
  the creation of a system that incorporates software under the terms of a copyleft software license (like the GPL), but uses hardware restrictions or digital
  14 KB (1,494 words) - 20:06, 7 December 2020
 • Obfuscation (software) (section Obfuscation and copyleft licenses)
  compiled binaries. There has been debate on whether it is illegal to skirt copyleft software licenses by releasing source code in obfuscated form, such as
  23 KB (2,953 words) - 19:35, 31 December 2020
 • Copyright
  Further refinements to these definitions have resulted in categories such as copyleft and permissive. Common examples of free licences are the GNU General Public
  78 KB (9,706 words) - 11:12, 4 January 2021
 • Enclosed C
  recognition models that were produced during World War II. Copyright symbol (©) Copyleft symbol (🄯) Kilpatrick, David (2007). "70 years of Minolta - The 1940s
  2 KB (215 words) - 22:12, 9 November 2020
 • Public copyright license
  a license identical to the license that governs the original work (see copyleft). ND (Non-derivative): exclusion of freedom 3. NC (Non-commercial): partial
  8 KB (932 words) - 05:16, 3 June 2020
 • Zlib License
  identifier Zlib Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  4 KB (379 words) - 17:49, 3 January 2021
 • GPL font exception (category Copyleft)
  publishing. As explained by Dave Crossland in Libre Graphics Magazine, "A copyleft font may overreach into the documents that use it, unless an exception
  5 KB (561 words) - 10:31, 11 July 2018
 • Yahoo! Public License (category Copyleft software licenses)
  Yahoo! Public License is a free software license by Yahoo!. It is used among others by old versions of the collaborative software Zimbra. It is approved
  1 KB (78 words) - 00:15, 7 January 2020
 • DSL (disambiguation)
  Danish Sign Language Definitive software library Design Science License, a copyleft license for intellectual property Diagnostic Systems Laboratories, a company
  832 bytes (108 words) - 14:55, 22 April 2020
 • David Meme
  in Sound on Sound article on Copyleft licensing Interview – fr 1st, en below – in Dogmazic.net on music, Loca, copyleft & libre music David Meme's latest
  3 KB (200 words) - 00:51, 12 July 2020
 • Tiny BASIC (category Copyleft)
  openly. Dr. Li-Chen Wang, author of Palo Alto Tiny BASIC, coined the term "copyleft" to describe this. Tiny BASIC is an example of a free software project
  60 KB (5,486 words) - 18:14, 11 January 2021
 • VMware ESXi
  Lawsuit". sfconservancy.org. 5 March 2015. Retrieved 27 August 2015. "Copyleft Compliance Projects - Software Freedom Conservancy". Sfconservancy.org
  26 KB (2,790 words) - 05:36, 4 January 2021
 • Unlicense
  identifier Unlicense FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website unlicense.org
  11 KB (1,203 words) - 10:02, 5 January 2021
 • Copyright infringement
  anti-plagiarism software Computer Associates Int. Inc. v. Altai Inc. Copyfraud Copyleft Copyright aspects of downloading and streaming Copyright, Designs and Patents
  86 KB (10,000 words) - 13:02, 15 January 2021
 • Open source
  redistribute the licensed software only under the same license (as in a copyleft license). One popular set of open-source software licenses are those approved
  30 KB (3,452 words) - 14:02, 9 January 2021
 • Public-domain software
  software. Paradoxically, his copyleft approach relies on the enforceability of the copyright to be effective. Copyleft free software shares therefore
  35 KB (3,923 words) - 23:11, 12 January 2021
 • GNU Simpler Free Documentation License
  authors who do not wish to use these features in the GFDL. The GSFDL is a copyleft license for free content, designed by the Free Software Foundation (FSF)
  1 KB (204 words) - 17:58, 13 September 2019
 • Comparison of wiki hosting services
  export. On the fly conversion of Markdown input Ourproject.org 2002 Free No Copyleft (choice of Creative Commons, GNU FDL, other licenses) Yes Yes ? ? Mailing
  7 KB (271 words) - 04:26, 6 January 2021
 • Open Software License (category Copyleft software licenses)
  project judged version 1.1 to be incompatible with the DFSG. The OSL is a copyleft license, with a termination clause triggered by filing a lawsuit alleging
  10 KB (1,129 words) - 23:13, 12 December 2020
 • Wikivoyage
  to be its representative association). Content was published under the copyleft license Creative Commons Attribution-ShareAlike. In 2012, after a long
  26 KB (2,627 words) - 13:15, 10 January 2021
 • Boost (C++ libraries)
  Published 17 August 2003 FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website www.boost.org 
  9 KB (683 words) - 02:44, 30 December 2020
 • Anti-copyright notice
  Woodyguthrie.org. Retrieved 2011-03-27. Copyright notice Copyright reform movement Copyleft Post Open Source License-free software Culture vs. Copyright
  5 KB (604 words) - 20:43, 15 September 2020
 • List of typographical symbols and punctuation marks
  Comma ⁒ Commercial minus sign Division sign, Per cent, Obelus ©, (ɔ) Copyleft symbol Copyright sign; also 🄯 (Unicode U+01F12F) © Copyright symbol Sound
  8 KB (104 words) - 17:13, 15 December 2020
 • Comparison of open-source programming language licensing
  compatible) With Run-Time Exception (no Copyleft) Jython Python PSF (GPL compatible) With Run-Time Exception (no Copyleft) IronPython Python Ms-PL PyPy Python
  8 KB (31 words) - 14:02, 2 August 2020
 • Open-source religion (section Discordianism, Copyleft, and open-source software)
  Li-Chen Wang stated ‘(ↄ) COPYLEFT ALL WRONGS RESERVED’. In 1984/5 programmer Don Hopkins sent Richard Stallman a letter labeled "Copyleft—all rights reversed"
  26 KB (2,871 words) - 09:22, 12 January 2021
 • Open-design movement
  resource of any single company or country and involve people who, without the copyleft mechanism, might not collaborate otherwise. There is now also a third trend
  14 KB (1,442 words) - 15:07, 4 January 2021
 • Flashback Media Group
  Flashback's website was first published in June 1995 as a big supporter of copyleft. The company publishes "Scandinavia's biggest neutral newsletter" with
  3 KB (341 words) - 16:14, 1 December 2020
 • Free and open-source software
  significant explanation of the GNU philosophy, Free Software Definition and "copyleft" ideas. The FSF takes the position that the fundamental issue Free software
  71 KB (6,203 words) - 23:38, 15 January 2021
 • Java version history
  provide an implementation under a permissive license, in contrast to the copyleft license chosen for OpenJDK. Google later developed Android and released
  146 KB (9,260 words) - 11:15, 14 January 2021
 • Academic Free License
  Debian FSG compatible ? FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website rosenlaw.com/OSL3
  4 KB (325 words) - 02:30, 25 December 2020
 • Bryan Cantrill
  preference for permissive open source software licenses over copyleft licenses by calling the copyleft GPL license family "anti-collaborative" and "viral." Bryan
  10 KB (868 words) - 01:19, 14 January 2021
 • Public Knowledge
  Communication and Journalism Kathleen Wallman - President, Wallman Consulting LLC Copyleft Creative Commons Digital rights Fair use Free culture movement Net neutrality
  7 KB (584 words) - 02:36, 25 December 2020
 • Contributor License Agreement
  CLAs are important especially for corporate open source projects under a copyleft license, since without a CLA the contribution would restrict the guardian
  12 KB (973 words) - 09:45, 14 January 2021
 • Industrial Workers of the World
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  146 KB (17,577 words) - 18:56, 14 January 2021
 • Trade union
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  97 KB (11,300 words) - 16:17, 15 January 2021
 • List of online encyclopedias
  Canadian Encyclopedia) Free Citizendium English General interest, wiki Free, copyleft Columbia Encyclopedia English General interest Free Conservapedia English
  31 KB (257 words) - 23:51, 4 January 2021
 • GeoTIFF
  database are also free to use. In particular, no part of this code is "copyleft", nor does it imply any requirement for users to disclose this or their
  6 KB (676 words) - 12:57, 9 February 2020
 • Revolutions of 1848
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  67 KB (8,239 words) - 18:40, 14 January 2021
 • Outline of intellectual property
  license All rights reserved All rights reversed Anti-copyright notice Copyleft Free license Share-alike Limitations and exceptions to copyright Fair dealing
  6 KB (496 words) - 01:34, 10 July 2019
 • An Anarchist FAQ
  FAQ is published under the terms of the GNU Free Documentation License (copyleft) and it is dedicated "to the millions of anarchists, living and dead, who
  15 KB (1,683 words) - 20:22, 15 January 2021
 • Oraalppokkam
  the fourth venture of Kazhcha. It is claimed that Oraalppokkam will be copyleft after 5 years from the date of release. The storyline of the movie revolves
  6 KB (496 words) - 06:40, 4 May 2020
 • Sharing economy
  Open-source software Volunteer computing WiFi Master Key Digital rights Copyleft Free art license Open content Other Club theory Wikimedia movement Wikipedia
  75 KB (8,514 words) - 17:12, 14 January 2021
 • Loïc Dachary (section Copyleft compliance)
  Labs for a French governmental agency. His ongoing interest in enforcing Copyleft licenses led to a few visible outcomes such as the publication of C&CS
  13 KB (1,441 words) - 21:32, 8 January 2021
 • The Cathedral and the Bazaar
  Types and standards Comparison of licenses Contributor License Agreement Copyleft Debian Free Software Guidelines Definition of Free Cultural Works Free
  12 KB (1,350 words) - 21:59, 18 December 2020
 • Free as in Freedom (category Copyleft media)
  Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software (ISBN 0-596-00287-4) is a free book licensed under the GNU Free Documentation License
  9 KB (1,020 words) - 06:01, 29 October 2020
 • Shared Source Initiative
  developers using source codes under this license. However, the Ms-PL is a copyleft license because it requires the source code of software it governs to be
  12 KB (1,303 words) - 15:50, 27 December 2020
 • Flora License
  Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved No GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website floralicense
  5 KB (418 words) - 16:46, 17 December 2019
 • Revolution OS
  Linux Pirates of Silicon Valley Open source Linux Free software movement Copyleft The Cathedral and the Bazaar Community Articles: Interview: Frank Hecker
  10 KB (1,240 words) - 18:09, 10 January 2021
 • JasperReports
  was released on July 21, 2005. The code was originally licensed under a copyleft JasperReports License and later moved to LGPL. Jaspersoft was originally
  13 KB (1,081 words) - 08:07, 14 November 2020
 • Creative Commons-licensed content directories (category Copyleft)
  Creative Commons is maintaining a content directory wiki of organizations and projects using Creative Commons licenses. On its website CC also provides
  4 KB (437 words) - 21:51, 29 July 2020
 • Historical Permission Notice and Disclaimer
  SPDX identifier HPND FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website http://opensource
  3 KB (244 words) - 17:15, 13 January 2021
 • Outline of free software
  of free and open-source software licenses Contributor License Agreement Copyleft Debian Free Software Guidelines Definition of Free Cultural Works Free
  8 KB (686 words) - 13:31, 6 January 2021
 • Doxygen
  GNU * General Public License for more details at * https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html * * @section DESCRIPTION * * The time class represents a moment
  10 KB (906 words) - 11:18, 13 January 2021
 • GAP (computer algebra system)
  list of small groups) and the manual, are distributed freely, subject to "copyleft" conditions. GAP runs on any Unix system, under Windows, and on Macintosh
  5 KB (419 words) - 17:09, 23 October 2020
 • Apache OpenOffice
  a preference for permissive licenses, such as the Apache license, over copyleft license. The developer pool for the Apache project was seeded by IBM employees
  57 KB (4,611 words) - 15:44, 15 January 2021
 • EndeavourOS
  OS family Unix-like Working state Current Source model Free Software (Copyleft) Open-source software Initial release July 15, 2019; 17 months ago (2019-07-15)
  5 KB (563 words) - 04:43, 23 December 2020
 • Zope Public License
  version 2.1 SPDX identifier ZPL-1.1, ZPL-2.0, ZPL-2.1 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible 1.0 No, 2.x Yes Copyleft No
  1 KB (94 words) - 22:40, 14 January 2021
 • Open-source curriculum
  and related subjects. All FTA course books are openly published under copyleft licenses. Moreover, the FTA partners together with several other institutions
  6 KB (632 words) - 04:46, 25 April 2020
 • Richard Fontana
  the Software Freedom Law Center (SFLC). In 2012 Fontana began drafting copyleft-next, a modification of the GNU General Public License, version 3 (GPLv3)
  3 KB (279 words) - 01:13, 14 December 2020
 • Common Public License
  to a certain court. Another source of incompatibility is the differing copyleft requirements. To reduce the number of open source licenses, IBM and Eclipse
  3 KB (339 words) - 09:30, 15 January 2021
 • GovTrack
  English Owner Civic Impulse, LLC and Joshua Tauberer Revenue For-profit URL www.govtrack.us Launched 2004 Current status Active Content license Copyleft
  6 KB (769 words) - 21:07, 7 January 2021
 • Artistic License
  (both) GPL compatible 1.0 No (Yes, for Clarified Artistic License), 2.0 Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website www.perlfoundation
  11 KB (1,090 words) - 15:45, 22 December 2020
 • OxygenOS
  Japanese, Korean, Greek, Chinese Type Graphical user interface License Mixed (some Copyleft, some lax, some Proprietary licence) Website oneplus.com/oxygenos
  10 KB (722 words) - 10:30, 11 January 2021
 • David Shankbone
  most influential new media photojournalist in the world" for his numerous copyleft photographs, uploaded to Wikimedia Commons and seen in Wikipedia, documenting
  9 KB (772 words) - 04:54, 15 January 2021
 • OpenStax CNX
  the idea that educational resources can be shared in general through copyleft or other free culture movement licenses OpenCourseWare Open textbook Bookboon
  7 KB (741 words) - 19:21, 28 December 2020
 • Ubuntu (typeface)
  redistributed freely" given that the license terms are met. The license is copyleft and all derivative works must be distributed under the same license. Documents
  9 KB (842 words) - 17:44, 7 January 2021
 • Grey import vehicle
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  54 KB (7,057 words) - 18:58, 29 December 2020
 • MacArthur Fellows Program
  and cultural critic Richard Stallman, Free Software Foundation founder, copyleft concept inventor Guy Tudor, conservationist Maria Varela, community development
  73 KB (6,279 words) - 09:17, 15 January 2021
 • PostgreSQL
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website postgresql.org/about/licence
  85 KB (7,482 words) - 22:55, 11 January 2021
 • Clip art
  domain.[citation needed] Creative Commons licenses is the forefront of the copyleft movement or a new form of free digital clipart and photo image distribution
  18 KB (2,587 words) - 19:23, 30 December 2020
 • Common Public Attribution License (category Copyleft)
  also adds the following section discussing "network use" which triggers copyleft provisions when running CPAL licensed code on a network service and this
  3 KB (335 words) - 09:56, 13 November 2019
 • GNU Bison
  (discussed below) allowing its generated code to be used without triggering the copyleft requirements of the licence. One delicate issue with LR parser generators
  20 KB (2,233 words) - 20:11, 10 January 2021
 • Lost sales
  billions of U.S. dollars. However, other scholars and free culture and copyleft activists argue that the industry figures are grossly inflated, because
  11 KB (1,183 words) - 10:58, 8 December 2020
 • Kris Bergstrom (section Copyleft philosophy)
  created about taiko. Bergstrom is a strong believer in the concept of copyleft, where creators encourage sharing and collaboration. He was attracted to
  9 KB (1,042 words) - 15:49, 14 July 2020
 • Gift economy (section Copyleft vs copyright: the gift of "free" speech)
  and its active role in instating the use of permissive free software and copyleft licenses, which allow free reuse of software and knowledge. Other examples
  74 KB (9,210 words) - 18:13, 27 November 2020
 • Libertarian socialism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  258 KB (31,435 words) - 06:57, 11 January 2021
 • Tango Desktop Project
  Medsphere OpenVista CIS. The Tango icons were originally released under a copyleft Creative Commons license (Attribution-ShareAlike), but were released into
  9 KB (558 words) - 05:05, 16 December 2020
 • Eric (software)
  redistributed by anyone to anyone as long as the license is not changed (copyleft). eric can be downloaded at Sourceforge and installed manually with a python
  16 KB (1,027 words) - 19:15, 11 January 2021
 • Government of Japan Standard Terms of Use
  Government of Japan Standard Terms of Use Author Cabinet Secretariat Latest version 2.0 Published December 24, 2015; 5 years ago (2015-12-24) Copyleft No
  6 KB (679 words) - 06:47, 8 January 2020
 • Open-mid back rounded vowel
  corners of the lips are drawn together, and the inner surfaces exposed. Copyleft symbol index of phonetics articles R-colored vowel While the International
  25 KB (1,638 words) - 00:48, 3 January 2021
 • Multi Emulator Super System
  selling MESS or using it commercially. The license is similar to other copyleft licenses in requiring that rights and obligations provided in the license
  8 KB (848 words) - 12:53, 22 May 2020
 • Sam Hocevar
  the Free Software Foundation. He has also been cited for his "whimsical" copyleft activism. Hocevar is part of Goatse Security, an information security working
  10 KB (807 words) - 15:21, 2 December 2020
 • Eric S. Raymond
  Software". Retrieved November 5, 2011. Richard Stallman, Free Software, and Copyleft Archived June 24, 2017, at the Wayback Machine 2011 Raymond, Eric (August
  18 KB (1,802 words) - 20:04, 30 December 2020
 • FreeBSD Documentation License
  as a free documentation license, stating that "This is a permissive non-copyleft free documentation license that is compatible with the GNU FDL." Based
  5 KB (588 words) - 07:03, 15 June 2020
 • Aegisub
  Types and standards Comparison of licenses Contributor License Agreement Copyleft Debian Free Software Guidelines Definition of Free Cultural Works Free
  3 KB (236 words) - 09:38, 13 January 2021
 • World Intellectual Property Day
  propaganda in favor of traditional copyright, ignoring alternatives related to copyleft and the free culture movement. Following a statement made at the Assembly
  14 KB (1,324 words) - 18:48, 23 October 2020
 • Sharism (category Copyleft)
  Commons Free Software Knowledge sharing Commons-based peer production Copyleft Philips, Jon (October 12, 2010). "Sharism: The more you share, the more
  7 KB (784 words) - 18:14, 18 December 2020
 • Arduino
  Although the hardware and software designs are freely available under copyleft licenses, the developers have requested the name Arduino to be exclusive
  42 KB (4,203 words) - 10:23, 14 January 2021
 • History of Linux
  Most of the tools used with linux are GNU software and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution - ask me (or GNU) for more info
  54 KB (6,488 words) - 16:54, 15 January 2021
 • FASM
  OctaOS, DexOS and IDE, SkyOS, Solar_OS Platform x86, x86-64 Type Assembler License Simplified BSD with a weak copyleft clause Website flatassembler.net
  7 KB (645 words) - 14:32, 27 November 2020
 • Grey market
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  42 KB (5,548 words) - 02:44, 29 December 2020
 • Commons-based peer production
  true of open source hardware. Longevity: Once code is released under a copyleft free software license it is almost impossible to remove it from the public
  24 KB (2,957 words) - 07:44, 31 December 2020
 • RiP!: A Remix Manifesto
  represents the free exchange of ideas, as "CopyLEFT." Gaylor and Gillis are clearly on the side of the Copyleft, promoting the free flow and growth of creativity
  13 KB (1,383 words) - 05:38, 20 December 2020
 • Larry McVoy
  Windows NT operating system. The proposal would have resolved created a copyleft version of SunOS at a time before Linux had reached its 1.0 version. McVoy
  4 KB (403 words) - 22:31, 11 October 2020
 • Korean Open Access License (category Copyleft)
  Korean Open Access License (KOAL; Korean: 정보공유라이선스; Hanja: 情報共有라이선스) is a copyleft license developed by IPLeft in South Korea based on South Korean law, which
  2 KB (182 words) - 10:58, 1 October 2020
 • Anarcho-syndicalism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  61 KB (7,095 words) - 19:00, 5 January 2021
 • Sendmail
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft All Website https://www.proofpoint.com/sites/default/files/sendmail-license
  12 KB (1,030 words) - 06:49, 27 December 2020
 • Ourproject.org
  Center. Comunes Collective Kune (software) Libre knowledge Free content Copyleft Open content Free software movement Open educational resources Gratis versus
  19 KB (1,681 words) - 22:50, 13 January 2021
 • Threshold pledge system
  Workshop on Electronic Commerce Proceedings, November 1998. Steven Schear. "COPYLEFT: Rethinking Intellectual Property in the Digital Age" Laissez Faire City
  10 KB (1,273 words) - 01:21, 24 August 2020
 • Stride (game engine)
  alternative, for-pay license terms available for those for whom the GPL's copyleft terms are a barrier to adoption. However, on August 2, 2018, developer
  9 KB (855 words) - 21:15, 20 December 2020
 • James T. Molloy
  The New York Times. GovTrack[permanent dead link], published under a "copyleft" license. Congressman Brian Higgans Western New York, Newsroom The House
  5 KB (511 words) - 14:36, 13 December 2020
 • Pirate decryption
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  57 KB (8,366 words) - 06:57, 12 January 2021
 • All Watched Over by Machines of Loving Grace
  reprinted poem. In the original 1967 publication, Brautigan included a copyleft statement which retains copyright but grants permission to reprint any
  9 KB (975 words) - 13:28, 21 October 2020
 • Gross national income
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  27 KB (1,058 words) - 02:40, 20 December 2020
 • Open Publication License
  Publication License "can be used as a free documentation license" and is "a copyleft free documentation license provided the copyright holder does not exercise
  11 KB (1,370 words) - 22:55, 7 October 2020
 • Workerism
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  7 KB (728 words) - 01:22, 14 October 2020
 • Pluginmanifesto
  your experiences, ideas and perspectives" The manifesto was published as copyleft under the Design Science License and the author encouraged others to revise
  7 KB (982 words) - 06:56, 8 May 2020
 • Green market
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  4 KB (526 words) - 14:54, 14 May 2020
 • NetHack
  original authors from litigation. The NetHack General Public License is a copyleft software license certified as an open source license by the Open Source
  34 KB (3,796 words) - 22:18, 26 December 2020
 • OpenOffice.org
  obligations concerning the code), as IBM did not want the code put under a copyleft license. This code drop formed the basis for the Apache OpenOffice project
  124 KB (10,244 words) - 16:50, 28 December 2020
 • CLG Oisín
  Machine (Copyleft 2009) Honours, Oisín CLG Official Website - http://www.oisinclg.com/honours.php Archived 2008-12-12 at the Wayback Machine (Copyleft 2009)
  7 KB (840 words) - 05:52, 28 November 2020
 • Post open source
  whatsoever, implying a disregard for the current license regimes, including copyleft as supporter of the current copyright system ("Copyright reform movement")
  3 KB (284 words) - 17:12, 4 April 2019
 • Black market
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  53 KB (6,577 words) - 14:01, 1 January 2021
 • Linear programming
  polymatroids/g-polymatroids – e.g. see Schrijver 2003. Permissive licenses: Copyleft (reciprocal) licenses: MINTO (Mixed Integer Optimizer, an integer programming
  56 KB (6,329 words) - 14:10, 3 December 2020
 • Sleepycat Software
  License, which allows open source use and distribution of Berkeley DB with a copyleft redistribution condition similar to the GNU General Public License. Sleepycat
  5 KB (331 words) - 20:30, 21 December 2020
 • Sun Industry Standards Source License
  Contributor Version." If the Modifications do not comply, SISSL becomes a copyleft license, and source must be published "under the same terms as this license
  4 KB (390 words) - 23:19, 23 December 2018
 • Digital media
  resolve some of these issues, content creators can voluntarily adopt open or copyleft licenses, giving up some of their legal rights, or they can release their
  47 KB (5,316 words) - 19:37, 6 January 2021
 • Three-sector model
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  12 KB (1,279 words) - 17:10, 3 January 2021
 • Digital rights management
  Anti-tamper software Closed platform Conditional access Copy protection Copyleft Crippleware Digital asset management Floating licensing Genetic use restriction
  107 KB (12,393 words) - 13:06, 2 January 2021
 • Authors Alliance (category Copyleft)
  Authors Alliance is a non-profit organization further the public interest in facilitating widespread access to works of authorship by assisting and representing
  3 KB (171 words) - 18:50, 14 August 2020
 • Corporatism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  40 KB (4,612 words) - 19:10, 10 January 2021
 • Erlang Public License
  Ericsson Latest version 1.1 Publisher Ericsson SPDX identifier ErlPL-1.1 FSF approved No OSI approved No Copyleft Limited Website www.erlang.org/EPLICENSE 
  1 KB (114 words) - 20:37, 5 October 2020
 • National syndicalism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  17 KB (2,126 words) - 20:19, 21 December 2020
 • End-user license agreement
  disclaimer of warranty, but this feature is not unique to free software. Copyleft licenses also include a key addition provision that must be followed in
  20 KB (2,644 words) - 22:04, 9 January 2021
 • Joost
  decoder. Joost soft launched its Widget API on August 29, 2007 under a non-copyleft open source license and encouraged third party developers to create tools
  15 KB (1,414 words) - 22:50, 11 December 2020
 • OpenCola (drink) (category Copyleft media)
  OpenCola is a brand of open-source cola, where the instructions for making it are freely available and modifiable. Anybody can make the drink, and anyone
  6 KB (675 words) - 16:24, 14 January 2021
 • Gnuplot
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Website https://sourceforge.net/p/gnuplot/gnuplot-main/ci/master/tree/Copyright
  12 KB (1,119 words) - 17:36, 28 December 2020
 • Copyright Alliance
  Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019 (the CASE Act). Copyleft Creative Commons Fair use Free-culture movement Intellectual property Aistars
  13 KB (1,276 words) - 20:27, 14 December 2020
 • VSTa
  GNU General Public License (GPL). As of 2020, the licensing for VSTa is Copyleft. It was originally written to run on Intel 80386 hardware, and then was
  3 KB (168 words) - 01:17, 6 December 2020
 • Polyglot (computing)
  Macro SomeDummyMacroHere REBOL [ Title: "'Hello, World !' in 4 languages" CopyLeft: "Developed in 2010 by Society" ] Print "Hello, world !" EndMacro: func
  6 KB (744 words) - 14:19, 31 December 2020
 • W3C Software Notice and License
  W3C-20150513, W3C Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  2 KB (94 words) - 22:44, 8 October 2019
 • GNU Compiler Collection
  any general presumption that third-party software is unaffected by the copyleft requirements of the license of GCC. Several companies make a business out
  41 KB (4,261 words) - 15:32, 13 January 2021
 • Accelerando
  and rtf versions of Accelerando available for download from his blog. Copyleft Iron Sunrise, the sequel to Singularity Sky Post-scarcity Simulated reality
  20 KB (1,327 words) - 02:07, 3 January 2021
 • PlanetMath
  authoring and editorial functions. PlanetMath content is licensed under the copyleft Creative Commons Attribution/Share-Alike License. All content is written
  10 KB (958 words) - 09:04, 11 January 2021
 • GoTenna
  goTenna hardware. However, its license does not permit use with open source copyleft licenses. Around the same time, goTenna unveiled a second-generation device:
  8 KB (624 words) - 04:29, 6 November 2020
 • Copyright Term Extension Act
  double the rate of copyrighted works from 1980. Anti-copyright Copyright Copyleft Digital Millennium Copyright Act Ex post facto law Free Culture (book)
  41 KB (4,884 words) - 07:05, 10 January 2021
 • Brian Flemming
  copyleft license. Flemming claims that filmmaking can now be "as inexpensive as writing novels"[This quote needs a citation] and that the copylefting
  12 KB (1,178 words) - 20:41, 27 June 2020
 • Ben NanoNote
  noteworthy for being one of the few devices on the market running entirely on copyleft hardware. The computer takes its name from the Chinese character běn (本)
  13 KB (1,150 words) - 13:49, 20 December 2020
 • Commons
  Back the Land in the US Common good Common ownership Creative Commons Copyleft Common land – Account of historical and present common land use, mainly
  45 KB (5,646 words) - 05:29, 1 January 2021
 • Confederación Nacional del Trabajo
  editorial page. Periódico CNT is published monthly, under a Creative Commons copyleft license and it is available in printed and online format. All organs and
  70 KB (8,840 words) - 18:14, 4 January 2021
 • Consumers' co-operative
  Food cooperative, a supermarket owned and operated by its consumers. Copyleft GNU General Public License Health food store Healthcare Co-operatives movement
  26 KB (3,006 words) - 17:30, 18 December 2020
 • Syndicalism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  124 KB (15,776 words) - 04:13, 8 January 2021
 • MAME
  [citation needed] MAME was formerly distributed under a custom self-written copyleft license, called the "MAME license" or the "MAME-like license", which was
  29 KB (3,236 words) - 22:54, 27 December 2020
 • Source Han Serif
  were included and accessible via the 'ccmp' GSUB feature. The glyph for Copyleft symbol was included. Google version of the font family include 43,027 encoded
  7 KB (822 words) - 21:16, 11 December 2020
 • Open-source film
  Collaborative project .re_potemkin contemporary art project 2007 none/copyleft link A remake of Sergei Eisenstein's "Battleship Potemkin" using crowdsourcing
  7 KB (285 words) - 13:36, 5 June 2020
 • Fernand Pelloutier
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  2 KB (225 words) - 04:23, 26 April 2020
 • Anarcho-communism
  and its active role in instating the use of permissive free software and copyleft licenses, which allow free reuse of software and knowledge. Other examples
  131 KB (15,894 words) - 23:35, 6 January 2021
 • Open-source model
  German NGO has developed an open-source licence for seeds operating with copyleft and created OpenSourceSeeds as a respective service provider. Breeders
  86 KB (9,623 words) - 12:59, 5 January 2021
 • Dalgado Konknni Akademi
  Premanand Mahambre, Konkani writer. Goa. September 2015. Photo copyleft Frederick FN Noronha. Creative Commons, attribution fredericknoronha2 at gmail
  22 KB (2,356 words) - 22:08, 28 November 2020
 • Copyright notice
  claims of Major League Baseball. Law portal Anti-copyright notice Copyfraud Copyleft Copyright formalities Enclosed C A useful article is an object that has
  14 KB (1,825 words) - 17:10, 17 November 2020
 • Toybox
  BusyBox uses the copyleft GNU General Public License, which lead to different usage domains. Busybox is mostly used in the copyleft FOSS domain, while
  24 KB (2,744 words) - 20:01, 14 January 2021
 • TV Tropes
  editors raised concerns that keeping the content submitted with the previous copyleft license at TV Tropes is illegal, as the re-licensing had occurred without
  29 KB (2,712 words) - 10:29, 15 January 2021
 • Ingenic Semiconductor
  the Skytone Alpha-400 and its variants. The Jz4720 is utilized in the Copyleft Hardware project Ben NanoNote. Another popular device, the Dingoo gaming
  12 KB (690 words) - 00:08, 10 January 2021
 • RealNetworks Public Source License (category Copyleft software licenses)
  identifier RPSL-1.0 Debian FSG compatible No FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft Yes Linking from code with a different licence ?
  2 KB (117 words) - 08:03, 22 July 2020
 • Walter Benjamin
  Benjamin. Gründungsmanifest der Internationalen Walter-Benjamin-Gesellschaft. Copyleft Verlag, Hamburg, 1968, p. 6. Hereto Helmut Salzinger: Swinging Benjamin
  52 KB (6,308 words) - 05:59, 5 January 2021
 • Co-operative economics
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  19 KB (2,290 words) - 19:23, 30 December 2020
 • Business models for open-source software
  free-software/open-source community on whether it is illegal to skirt copyleft software licenses by releasing source code in obfuscated form, such as
  69 KB (8,032 words) - 09:33, 12 January 2021
 • Lawrence Liang
  Alternative Law Forum website Guide to Open Content Licences Copyright/Copyleft: Myths About Copyright by Lawrence Liang, et al. Shoot, share and create:
  7 KB (662 words) - 20:02, 8 April 2020
 • GNU Manifesto (category Copyleft media)
  The GNU Manifesto is a call-to-action by Richard Stallman encouraging participation and support of the GNU Project's goal in developing the GNU free computer
  6 KB (598 words) - 03:51, 18 December 2020
 • FSF Free Software Awards
  and through years of pro bono legal advice. Later revealed SFC held 2 Copyleft conferences with Microsoft as Platinum Sponsor [1] 2018 Deborah Nicholson
  24 KB (2,355 words) - 22:57, 11 November 2020
 • Lawrence Lessig
  film Killswitch, 2015 documentary film The Swamp, 2020 documentary film Copyleft Free software movement Free content FreeCulture.org Open educational resources
  75 KB (6,897 words) - 05:11, 13 January 2021
 • Piratbyrån
  logo (see archived versions from 6 March to 12 April). Anti-copyright Copyleft Culture vs. Copyright Missionary Church of Kopimism Pirate Party (Piratpartiet)
  24 KB (2,374 words) - 20:01, 4 January 2021
 • History of free and open-source software
  Foundation, in 1985, to more formally organize the project. He invented copyleft, a legal mechanism to preserve the "free" status of a work subject to copyright
  75 KB (8,641 words) - 03:11, 6 January 2021
 • Derivative work
  illegal in numerous circumstances, and positively by the spread of the copyleft ethos in the last 20th and early 21st century. For copyright protection
  51 KB (7,045 words) - 20:53, 27 November 2020
 • Outline of open educational resources
  Creative Commons license Open Content License GNU Free Documentation License Copyleft Open learning Open educational practices Connectivism Heutagogy Open supported
  4 KB (257 words) - 20:17, 22 September 2020
 • FAAC
  as part of Android. The FDK AAC source code is licensed under a custom-copyleft license, and has been ported to other platforms as libfdk-aac. The library
  17 KB (1,591 words) - 08:54, 18 December 2020
 • Critical code studies
  ref=harv (link) Berry, David M. (2008). Copy, Rip, Burn: The Politics of Copyleft and Open Source. London: Pluto Press. doi:10.2307/j.ctt183q67g. ISBN 978-1-84964-455-6
  10 KB (990 words) - 00:31, 22 August 2020
 • Permission culture
  often contrasted with remix culture. Chilling effect (law) Orphan works Copyleft Free content Good Copy Bad Copy Pushing back against licensing and the
  3 KB (350 words) - 20:22, 31 December 2020
 • Sun Public License (category Copyleft software licenses)
  The Sun Public License (SPL) is a software license that applies to some open-source software released by Sun Microsystems (such as NetBeans before the
  1 KB (97 words) - 00:13, 7 January 2020
 • Post-capitalism
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  19 KB (2,305 words) - 09:15, 29 December 2020
 • Peer-to-peer file sharing
  distribution right was granted (e.g. public domain, Creative Commons, Copyleft licenses, online games, updates, ...). Especially startups can save massive
  36 KB (4,537 words) - 00:36, 8 January 2021
 • Misha Verbitsky
  the only Russian publication placing concepts such as open source and copyleft into historical and cultural context. After graduating from Harvard with
  10 KB (902 words) - 06:38, 20 August 2020
 • Rule of the Major-Generals
  of the British Open Government Licence which is a Wikipedia compatible copyleft licence: "Civil War - What kind of ruler was Oliver Cromwell? - Cromwell
  11 KB (1,004 words) - 16:09, 28 November 2020
 • ¿Quién es el señor López?
  Democratic Party of the candidate. The film author has given his work a copyleft licence. It can be distributed at no cost.[citation needed] http://www
  2 KB (124 words) - 19:31, 14 May 2020
 • Computer algebra system
  were muMATH, Reduce, Derive (based on muMATH), and Macsyma; a popular copyleft version of Macsyma called Maxima is actively being maintained. Reduce became
  16 KB (1,715 words) - 23:32, 26 December 2020
 • Workers' self-management
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  38 KB (4,417 words) - 20:45, 21 December 2020
 • OpenMPT
  development. Until May 2009 (v1.17.02.53) OpenMPT was licensed under the Copyleft GNU General Public License and then relicensed under the terms of the permissive
  12 KB (1,164 words) - 21:42, 29 November 2020
 • PortMedia
  another library, libsndfile, already exists and is licensed under the copyleft GNU Lesser General Public License. A standard MIDI file I/O library, PortSMF
  972 bytes (108 words) - 11:27, 2 December 2020
 • Creative Commons Hungary
  was created for discussing about copyrights of artists, opportunity of copyleft and other Libre culture themes. When most of the original leaders have
  3 KB (221 words) - 13:06, 30 July 2020
 • List of medical wikis
  chief residency notes, board review notes, and content from a variety of copyleft sources including The U.S. National Library of Medicine, the U.S. Centers
  25 KB (2,264 words) - 18:57, 2 December 2020
 • Elke Maravilha
  Condena Mirtes 2015 A Lenda do Gato Preto Angelina Super Oldboy Senhora Copyleft 2016 Carrossel 2: O Sumiço da Maria Joaquina Dona Lelé Lua em Sagitário
  12 KB (745 words) - 01:33, 15 December 2020
 • GNU Readline
  important example of an application changing its licensing to comply with the copyleft conditions of GNU Readline is CLISP, an implementation of Common Lisp.
  13 KB (1,456 words) - 12:00, 10 December 2020
 • Council communism
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  32 KB (3,992 words) - 11:13, 22 October 2020
 • De Leonism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  9 KB (1,036 words) - 16:46, 4 December 2020
 • FairShare
  similar role to studios' talent scouts. Anti-copyright Copynorms Share-alike Copyleft Copyright-free Creative Commons File sharing Peer-to-peer Gift economy
  2 KB (228 words) - 15:08, 27 September 2017
 • POV-Ray
  greater FOSS ecosystem was impossible due to License incompatibility with copyleft licenses. One of the reasons that POV-Ray was not originally licensed under
  18 KB (2,071 words) - 04:41, 15 December 2020
 • Open-source economics
  open-source software Free hardware Open Source Ecology Commercial use of copyleft works Commons-based peer production "The State of the Octoverse". Josh
  8 KB (916 words) - 18:12, 10 June 2020
 • Georges Sorel
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  37 KB (4,545 words) - 12:14, 8 January 2021
 • Loca Records
  Brighton, England. All the music, artwork and videos are released under copyleft licenses and distributed physically on vinyl, CD, and cassette. Inspired
  5 KB (482 words) - 06:49, 18 December 2020
 • Criticism of capitalism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  77 KB (8,869 words) - 19:25, 15 January 2021
 • 2008 Chinese milk scandal
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  166 KB (16,957 words) - 05:03, 11 January 2021
 • GNAT Modified General Public License (category Copyleft software licenses)
  The GNAT Modified General Public License (short: Modified GPL, GMGPL) is a version of the GNU General Public License specifically modified for compiled
  2 KB (184 words) - 23:59, 6 January 2020
 • The World At Night
  twanight.org. astronomerswithoutborders.org And conventionally so (not copyleft); for details, see "Photo Policy and Terms of Use", twanight.org. International
  6 KB (672 words) - 19:47, 28 December 2020
 • Revisionism (Marxism)
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  9 KB (1,024 words) - 17:49, 14 January 2021
 • Jorge Cortell
  Valencia (UPV) after delivering a talk in the university where he defended copyleft and P2P networks, and criticized copyright and patents, defying pressure
  12 KB (1,077 words) - 21:58, 16 March 2020
 • Gleducar (category Copyleft)
  Gleducar is a free educational project emerged in Argentina in 2002. It is also an important NGO (Civil Association) from Argentina in the field of education
  17 KB (1,566 words) - 19:46, 30 March 2020
 • Informal economy
  First-sale doctrine Warranty Trademark Political aspects Agorism Anarchism Copyleft Counter-economics Free market Free trade Laissez-faire Opposition to copyright
  67 KB (8,426 words) - 22:44, 15 January 2021
 • Don Hopkins
  Stallman, who described him as a "very imaginative fellow", to use the term copyleft. He coined Deep Crack as the name of the EFF DES cracker. He ported the
  5 KB (546 words) - 23:36, 18 September 2019
 • Comparison of open-source and closed-source software
  one that limits only the availability of the source code. By contrast a copyleft license claims to protect the "four software freedoms" by explicitly granting
  20 KB (2,521 words) - 18:54, 24 December 2020
 • Verificat
  Poynter Institute's International Fact-Checking Network. Verificat publishes copyleft-licensed content, in order that other journalists can make free use the
  2 KB (262 words) - 07:40, 4 October 2020
 • Philosophy of copyright
  exclusive rights for the holder for monetary gain. Such licenses include copyleft, free software, and open source licenses. Even in more traditional forms
  20 KB (2,639 words) - 23:19, 3 July 2020
 • Labour economics
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  43 KB (5,693 words) - 02:07, 28 December 2020
 • Open Hardware and Design Alliance
  makes open hardware and designs recognizable is because copyright and copyleft are hard to realize in the context of physical devices. Instead of going
  6 KB (771 words) - 07:00, 25 April 2020
 • Types of socialism
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  197 KB (24,285 words) - 17:35, 6 January 2021
 • LaTeX Project Public License
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website latex-project
  4 KB (552 words) - 00:43, 10 October 2020
 • Gaspar Vibal
  Philippines by the creation of his WikiPilipinas which introduced the 'copyleft' IPR model of Wikipedia. The WikiPilipinas team, headed by webmaster Richard
  15 KB (1,595 words) - 14:54, 29 November 2020
 • Klibc
  Linux-kernel restrictions). This dual license allows compatibility with both non-copyleft software, as well as GPLv3 programs via the BSD license (which otherwise
  4 KB (399 words) - 19:17, 20 December 2020
 • Open Source Cinema
  version. RiP!: A Remix Manifesto Brett Gaylor Creative Commons Open source Copyleft Public domain Flasher video interview with Brett Gaylor about "Basement
  4 KB (468 words) - 12:13, 26 November 2019
 • Sybase Open Watcom Public License (category Copyleft software licenses)
  software. This makes the Watcom license also GPL incompatible and a stronger copyleft license than the GPL and even the AGPL. The Fedora project also considers
  3 KB (323 words) - 16:45, 9 August 2020
 • Safe Creative
  of copyrighted materials. Valid registration for any copyright option (copyleft or "all rights reserved)" Authorship evidence based on: deposit of the
  5 KB (407 words) - 23:22, 20 August 2020
 • List of Arduino boards and compatible systems
  Although the hardware and software designs are freely available under copyleft licenses, the developers have requested that the name "Arduino" be exclusive
  184 KB (6,339 words) - 14:14, 2 January 2021
 • Blanagram
  yields POLITELY or LINOTYPE; Replacing I with A or F yields CALOTYPE or COPYLEFT; Replacing L with C or D yields ECOTYPIC or COPYEDIT; Replacing O with
  2 KB (303 words) - 00:55, 22 August 2020
 • Digital commons (economics) (category Copyleft)
  The digital commons are a form of commons involving the distribution and communal ownership of informational resources and technology. Resources are typically
  15 KB (1,958 words) - 20:01, 26 December 2020
 • Internationale Walter Benjamin Gesellschaft
  zur Gründung der Internationalen Walter Benjamin Gesellschaft. Verlag Copyleft, Hamburg 1968, p. 6. Cf Natias Neutert: "Let It Rock!" in: Frankfurter
  2 KB (254 words) - 15:55, 17 May 2019
 • Offline mobile learning
  conduct a broader study to investigate the potential role of relatively new copyleft approach for custom hardware, as supporting mobile learners in their own
  6 KB (777 words) - 19:52, 23 November 2020
 • Company union
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  23 KB (2,827 words) - 20:51, 19 November 2020
 • Freespire
  and also the programs managing the CGI. Linspire KDE Commercial use of copyleft works Microsoft Windows https://www.freespire.net/2020/10/freespire-70-released
  12 KB (860 words) - 03:32, 15 November 2020
 • New Zealand Federation of Labour (1909)
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  2 KB (257 words) - 08:57, 20 October 2020
 • Creative Commons India (category Copyleft)
  Creative Commons India Chapter is the country-level Chapter of Creative Commons in India. It organises online and offline events on various aspects related
  6 KB (631 words) - 23:39, 13 November 2020
 • Dropping knowledge
  Transcripts and videos were later released on the project's website under a copyleft license, organized in a "Living Library" developed by the Deutsche Forschungszentrum
  9 KB (598 words) - 04:56, 9 June 2020
 • Hubert Lagardelle
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  5 KB (499 words) - 16:16, 3 January 2021
 • Kunstterrorist
  movement in art, activism and music. The organisation also strongly supports Copyleft and Free Culture Movement and apparently (according to their official web
  5 KB (474 words) - 19:59, 8 April 2020
 • Free Software, Free Society (category Copyleft media)
  software licenses, describing differences between them and explaining copyleft. It contains a full text of the GNU General Public License, the GNU Lesser
  6 KB (535 words) - 18:34, 24 October 2019
 • Outline of patents
  Open patent – patented invention that can freely be distributed under a copyleft-like license. The invention could be used as is, or improved, in which
  36 KB (3,253 words) - 07:48, 9 December 2020
 • Steal This Film
  Film portal Steal This Book Steal this Album! Anti-copyright Copyright Copyleft Gift economy Mashup May 2006 police raid of The Pirate Bay Pirate Cinema
  25 KB (2,368 words) - 02:28, 2 November 2020
 • BBC Archives
  works of their own, the terms of the licence were restrictive compared to copyleft licences. Use of Creative Archive content for commercial, "endorsement
  29 KB (3,166 words) - 04:03, 15 December 2020
 • Open-source-software movement
  Source Software Review. Software Freedom Law Center, Inc. Howe, Denis. "Copyleft". The Free On-line Dictionary of Computing. Retrieved 2010-10-14. Goettsch
  53 KB (6,850 words) - 12:22, 5 January 2021
 • WxWidgets
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft Yes Linking from code with a different licence Yes Website www.wxwidgets
  20 KB (1,298 words) - 04:29, 6 January 2021
 • Doom modding (category Copyleft media)
  modifiable was primarily backed by Carmack, a well-known supporter of copyleft and the hacker ideal of people sharing and building upon each other's work
  32 KB (3,802 words) - 10:33, 12 January 2021
 • Frederick Noronha
  Sarkar of Bangladesh, Noronha co-founded BytesForAll. He is a supporter of copyleft-based models for sharing digital information and resources, with some 6000+
  9 KB (687 words) - 17:54, 1 December 2020
 • Employment contract
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (926 words) - 00:58, 4 April 2020
 • Information society
  (see DRM) circumvention illegal, to the free software, open source and copyleft movements, which seek to encourage and disseminate the "freedom" of various
  47 KB (6,056 words) - 03:32, 8 January 2021
 • Legal issues with BitTorrent
  Legal aspects of file sharing Torrent poisoning Virtual private network Copyleft Opposition to copyright Kopimi Note, 40 Colum. J.L. & Soc. Probs. 1 (2006–2007)
  24 KB (2,610 words) - 03:24, 20 October 2020
 • Arphic Technology
  Arphic Technology in 1999 was recognized by Free Software Foundation as a copyleft, free software license and incompatible with the GNU General Public License
  7 KB (398 words) - 09:23, 17 August 2020
 • Industrial action
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  2 KB (213 words) - 15:38, 7 September 2020
 • Mangue bit
  (Free World Inc.), and the second in the early 2000s led by Re:Combo (a copyleft movement that uploads half-sampled music for download) and Cordel do Fogo
  4 KB (356 words) - 03:47, 3 October 2020
 • Enclosed Alphanumeric Supplement
  0 U+1F12F 1 L2/16-059R Faulks, David (2016-02-23), Proposal to add the Copyleft Symbol to Unicode L2/16-156 Anderson, Deborah; Whistler, Ken; Pournader
  31 KB (294 words) - 18:57, 29 June 2020
 • Pelican eel
  2006. "Gulper Eel – Pelican Eel, Frightening Deep Sea Jaws." Factzoo.com. CopyLeft, 2010. Web. 2 May 2015. "Gulper Eel." – Deep Sea Creatures on Sea and Sky
  14 KB (1,727 words) - 23:42, 15 December 2020
 • Sita Sings the Blues
  “Public Domain”", January 18, 2013. Stierch, Sarah. "Sita's free: Landmark copyleft animated film is now licensed CC0". OpenGLAM. Open Knowledge Foundation
  30 KB (3,219 words) - 15:00, 1 January 2021
 • SIL Open Font License (category Copyleft software licenses)
  OFL-1.0, OFL-1.1 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes Copyleft Yes Website https://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL
  5 KB (421 words) - 16:29, 22 November 2020
 • List of information graphics software
  and signal processing with a spreadsheet-like interface DAP GNU-style copyleft Yes April 16, 2014 / 3.10 Statistics Datacopia Sample charts created through
  22 KB (209 words) - 15:14, 15 December 2020
 • Free Workers' Union
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (582 words) - 17:25, 7 November 2020
 • Linux Foundation
  licenses: The CDLA-Sharing license was designed to embody the principles of copyleft in a data license. It puts terms in place to ensure that downstream recipients
  66 KB (6,763 words) - 17:42, 12 January 2021
 • Noam Chomsky bibliography and filmography
  Conversations on U.S. Power in a Changing World (2007) By Danilo Mandic (published copyleft by Datanews Editrice, Italy) On Globalization, Iraq and Middle East Studies
  34 KB (3,804 words) - 07:47, 4 January 2021
 • CrimethInc.
  of plagiarism. CrimethInc.'s N©! free license is known as an example of copyleft. It grants rights to individuals and none to corporations. The active participants
  27 KB (2,663 words) - 00:41, 27 November 2020
 • Free Beer
  Unlike software, cooking recipes aren't copyrightable, so the share-alike/copyleft licensing approach is legally questionable and untested in court. After
  31 KB (2,935 words) - 19:45, 5 October 2020
 • General strike
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  46 KB (5,356 words) - 17:23, 27 December 2020
 • Marco Dimitri
  Dimitri), and with a preface by crime-writer Carlo Lucarelli, is licensed as copyleft and distributed free on the Internet. Marco Dimitri is intent that the
  8 KB (743 words) - 15:46, 1 January 2021
 • Andrei Tropillo
  Beatles Rocked the Kremlin, Tropillo stated: "I support not copyright but copyleft. Because I'm sure that in Russia we should support musical piracy, because
  13 KB (684 words) - 21:30, 30 November 2020
 • Symbolics
  Stallman initiated the GNU project to make a new community. Eventually, Copyleft and the GNU General Public License would ensure that a hacker's software
  33 KB (3,832 words) - 17:21, 26 December 2020
 • Framasoft
  and territorials collectivites (Adullact) etc.) and cultural (Dogmazic, Copyleft Attitude, Creative Commons France, Divergence FM, etc.). "Framasoft ~ Change
  16 KB (1,976 words) - 00:46, 6 November 2020
 • CeCILL
  compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes (2.1 only) GPL compatible Yes Copyleft Yes Linking from code with a different licence No Website cecill.info 
  10 KB (1,355 words) - 01:59, 16 July 2020
 • Breathing Games
  health through games for health and open source hardware released under copyleft licences. Breathing Games leads collaborations with hospitals in Canada
  4 KB (335 words) - 18:45, 6 July 2020
 • James Thompson Bain
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (814 words) - 14:44, 15 November 2020
 • Comparison of assemblers
  FASM Tomasz Grysztar Windows, DOS, Linux, Unix-like Yes BSD with added Copyleft Yes GAS GNU Project Unix-like, Windows, DOS, OS/2 Yes GNU GPL Since 1987
  20 KB (561 words) - 11:17, 23 December 2020
 • Pardus (operating system)
  (TÜBİTAK) OS family Linux Working state Current Source model Free Software (Copyleft) Open-source software Latest release Pardus 19.4 (3 November 2020; 2 months
  19 KB (1,332 words) - 14:36, 19 December 2020
 • National Labor Secretariat
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  9 KB (1,138 words) - 19:16, 22 November 2020
 • Linspire
  software they want. Free and open-source software portal Commercial use of copyleft works "Linspire 9.5 Released". Retrieved January 10, 2020. Brown, Eric
  20 KB (1,995 words) - 17:35, 12 January 2021
 • Software relicensing
  ITworld (March 21, 2011) Infringement and disclosure risk in development on copyleft platforms on ipinfoblog.com by Raymond Nimmer (2011) Cason, Chris (8 November
  25 KB (2,863 words) - 19:26, 30 December 2020
 • History of Unix
  computer market.[citation needed] Meanwhile, Unix got competition from the copyleft Linux kernel, a reimplementation of Unix from scratch, using parts of the
  46 KB (5,458 words) - 17:51, 30 December 2020
 • MirOS Licence
  FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website HTML version
  4 KB (334 words) - 17:29, 9 June 2020
 • Statism in Shōwa Japan
  figures like Fumimaro Konoe and others involved in the rise of militarism. Copyleft would be appropriate. Please expand the article to include this information
  32 KB (4,179 words) - 07:21, 6 January 2021
 • WordNet
  definitions and material provided by volunteers. It was released under the copyleft license GPL. ImageNet is an image database organized according to the WordNet
  39 KB (4,554 words) - 20:45, 26 December 2020
 • CORE-OM
  "top down" usage dictated by politics or health delivery systems. The copyleft status was intended to remove cost barriers to using the instruments while
  10 KB (1,111 words) - 13:02, 15 December 2020
 • FOSDEM
  (Stefano Zacchiroli, Roberto Di Cosmo), "Understanding The Complexity of Copyleft Defense" (Bradley M. Kuhn), "Using Linux in Air Traffic Control" (Gerolf
  22 KB (2,078 words) - 16:39, 31 December 2020
 • Criticism of Microsoft
  argument that it was a draft version, which contained criticism of the copyleft model and the GNU General Public License. A May 2002 press release for
  87 KB (8,084 words) - 07:22, 30 December 2020
 • GNU Emacs
  policy is in place so that the FSF can defend the software in court if its copyleft license is violated. In 2011, it was noticed that GNU Emacs had been accidentally
  48 KB (4,607 words) - 07:39, 15 January 2021
 • Norsk Syndikalistisk Forbund
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  1 KB (177 words) - 00:12, 29 December 2020
 • Information commons
  is one such license: "The GNU Free Documentation License is a form of copyleft intended for use on a manual, textbook or other document to assure everyone
  9 KB (1,094 words) - 21:08, 30 May 2020
 • Sal Randolph
  which functions through the use of music released exclusively under a copyleft license, and has been cited by Lawrence Lessig as an example of how Creative
  10 KB (1,051 words) - 04:48, 19 July 2018
 • Alternative terms for free software
  (the BSD licenses, the MIT License, and the Apache License) or one of few copyleft licenses (the GNU General Public License v2, GPLv3, the GNU Lesser General
  38 KB (4,553 words) - 21:20, 6 January 2021
 • Mary Fitzgerald (trade unionist)
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (749 words) - 15:14, 12 June 2020
 • SVNKit
  system Cross-platform Type Software Library License Dual license: Strong copyleft-style license for open-source projects and commercial license for closed
  5 KB (514 words) - 14:56, 1 July 2020
 • Intel Open Source License
  Intel Corporation SPDX identifier Intel FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  3 KB (243 words) - 17:24, 9 June 2020
 • Open source license litigation
  in 1985, to more formally organize the project. Stallman also invented copyleft, a legal mechanism to maintain the free status of a work on modified versions
  23 KB (3,179 words) - 06:44, 23 December 2020
 • Free Knowledge Institute
  take as a starting point the sharing of knowledge in the tradition of copyleft and include the use of free software, adherence to open standards, the
  9 KB (1,064 words) - 12:19, 21 December 2019
 • Eiffel Forum License
  EFL-1.0, EFL-2.0 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  4 KB (410 words) - 11:51, 25 July 2020
 • Educational Community License
  SPDX identifier ECL-1.0, ECL-2.0 Debian FSG compatible ? FSF approved Yes OSI approved Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  5 KB (680 words) - 17:10, 9 June 2020
 • Index of law articles
  Cooperative – Cooperative housing – Cop a plea – Copartner – Copyhold – Copyleft – Copyright – Copyright infringement – Copyright law of the European Union –
  111 KB (7,762 words) - 07:14, 8 January 2021
 • XFree86
  release candidates for 4.4.0 were under the MIT License, a permissive, non-copyleft free software license. In February 2004, XFree86 4.4 was released with
  24 KB (2,228 words) - 21:57, 26 December 2020
 • History of encyclopedias
  million articles in more than 80 languages with content licensed under the copyleft GNU Free Documentation License. As of August 2009, Wikipedia had over 3
  41 KB (5,282 words) - 17:00, 5 January 2021
 • Lucent Public License
  0, LPL-1.02 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Website plan9.bell-labs.com/plan9/license.html 
  3 KB (290 words) - 22:17, 5 August 2020
 • OpenZFS
  on these questions caused many companies to treat the GPL as a weaker copyleft than it actually is." (February 25, 2016) GPL Violations Related to Combining
  76 KB (6,561 words) - 20:30, 13 January 2021
 • Guild socialism
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (734 words) - 18:47, 10 January 2021
 • RhodeCode
  Software Freedom Conservancy. Ben Cotton (14 July 2015). "How to win the copyleft fight—without litigation. Interview with Bradley Kuhn, Software Freedom
  11 KB (917 words) - 20:12, 28 December 2020
 • Chemistry Development Kit
  While those code bits were independent from the main CDK library, and no copylefting was involved, to reduce confusions among users, the ChemoJava project
  13 KB (1,300 words) - 18:58, 6 December 2020
 • International Workers' Association
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  37 KB (4,410 words) - 03:42, 7 January 2021
 • Radia
  other countries. Themes included 'Plunderphonics/Sampling', 'Copyright/Copyleft' and 'Radio Text'. This was the first time that some of the radio stations
  14 KB (1,667 words) - 11:39, 16 October 2020
 • Green anarchism
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  107 KB (12,245 words) - 23:29, 5 December 2020
 • BASIC interpreter
  Computer Club. Tiny BASIC was published openly and Wang coined the term "copyleft" to encourage others to copy his source code. Hobbyists and professionals
  113 KB (13,979 words) - 18:58, 22 November 2020
 • Software studies
  ISBN 978-0-7190-7342-7. Berry, David M. (2008). Copy, Rip, Burn: The Politics of Copyleft and Open Source. London: Pluto Press. doi:10.2307/j.ctt183q67g. ISBN 978-1-84964-455-6
  12 KB (1,155 words) - 08:58, 7 September 2020
 • Panorama Tools
  were made available as binary executables only and for free without a copyleft license. The development of the source code of Panorama Tools was continued
  9 KB (929 words) - 02:49, 9 July 2020
 • Pirate Party of Turkey
  Pirate politics Freedom of Information Privacy Copyright and patent reform Copyleft Free software activism Government transparency International affiliation
  2 KB (165 words) - 18:17, 14 January 2021
 • Victor Griffuelhes
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  3 KB (280 words) - 09:23, 2 October 2018
 • Everything2
  right to place their work in the public domain, to release it under a copyleft license such as one of those offered by the GNU project or Creative Commons
  21 KB (2,821 words) - 18:43, 28 December 2020
 • Labour power
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  36 KB (5,462 words) - 18:49, 7 December 2020
 • Juan García Oliver
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  16 KB (1,344 words) - 20:18, 14 December 2020
 • SLUC
  Published December 2006 Debian FSG compatible ? FSF approved No OSI approved No GPL compatible No Copyleft Yes Linking from code with a different licence No
  2 KB (213 words) - 12:21, 23 July 2017
 • Farmers Manual
  - totalling 3 days and 20 hours of audio content and released under a Copyleft licence. As visual artists, Farmers Manual have been included in numerous
  6 KB (371 words) - 19:50, 19 September 2019
 • Timothy Laszlo Sandor
  EP (2007) Love is King Forever EP (2009) Pox EP (2011) Anti-copyright Copyleft Infoanarchism Open content Platinum Bitch at Soundcloud New Familiar Music
  4 KB (322 words) - 18:08, 3 December 2018
 • Daya Dissanayake
  of Sri Lanka's earliest and most vocal advocates for the ebook format, copyleft and Creative Commons. Dayananda Dissanayake (he later shortened his name
  10 KB (1,438 words) - 03:52, 14 December 2020
 • Conservapedia
  licensed under the GNU Free Documentation License (GFDL) or a similar copyleft license, stating that "[p]eople who contribute [to Conservapedia] are giving
  71 KB (6,280 words) - 23:38, 15 January 2021
 • Sun Community Source License
  Community Source License Author Sun Microsystems Published 1998 Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved No GPL compatible No Copyleft ?
  2 KB (159 words) - 16:57, 12 December 2020
 • Server Side Public License (category Copyleft)
  The Server Side Public License (SSPL) is an open source software license developed by MongoDB Inc., and introduced in 2018. According to MongoDB, the SSPL
  5 KB (395 words) - 16:08, 15 January 2021
 • Gaggle (band)
  recorded live, the B-Side compiled of live samples to be remixed by fans on a copyleft licence. Later in 2011 they took "The Brilliant and the Dark" back to its
  6 KB (647 words) - 22:14, 27 November 2020
 • Student protest
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  23 KB (2,529 words) - 16:39, 9 January 2021
 • Snog (band)
  music and depending on the recording label, many releases are designated copyleft (or "copyright-free"), as indicated by a crossed-out "©" symbol that is
  13 KB (1,390 words) - 14:34, 31 December 2020
 • ELKI
  applications or an interface to common database management systems via SQL. The copyleft (AGPL) license may also be a hindrance to an integration in commercial
  18 KB (1,970 words) - 01:50, 26 December 2020
 • AROS Public License
  compatible No, unless a GPL-compatible license is also offered as an alternative license Copyleft Limited Linking from code with a different licence Yes
  2 KB (127 words) - 05:59, 2 March 2018
 • Independent Media Center
  site. Centres worldwide are run autonomously, however they all provide copyleft content. This rule means content on Indymedia sites can be freely reproduced
  45 KB (4,537 words) - 14:15, 18 December 2020
 • Rights Expression Language
  There may still be subtleties when there are overlapping requirements or Copyleft issues. Notably the Creative Commons 'attribution-sharealike' and
  18 KB (2,136 words) - 11:02, 18 December 2019
 • Lucas Grandin
  by concepts of recovery and recycling, be it material or ideological (copyleft, low-tech). His projects go against a fragile idea of art, precious and
  6 KB (631 words) - 00:34, 31 July 2018
 • Copynorms
  further weakening social support for the copyright laws. Abandonware Copyleft Norm (sociology) Open Music Model Orphaned works Peer-to-peer Warez Eric
  11 KB (1,547 words) - 07:16, 17 June 2020
 • Poietic Generator
  'Grandeur et déchéance programmée de l'art numérique en France 2011 (Web) Le copyleft appliqué à la création hors logiciel. Une reformulation des données culturelles 
  37 KB (3,663 words) - 22:36, 21 December 2020
 • EGranary Digital Library
  in the eGranary Digital Library are in the public domain, some carry a copyleft license, but most of them have been provided by their authors and publishers
  13 KB (1,630 words) - 11:32, 22 June 2020
 • History of copyright
  sharing networks Play media History of music piracy History of patent law Copyleft International copyright Copyright infringement Royal Irish Academy. "The
  49 KB (6,000 words) - 14:36, 15 January 2021
 • Pwpaw
  structure calculation. It is a free software package, distributed under the copyleft GNU General Public License. It is a plane wave implementation of the projector
  1 KB (111 words) - 09:01, 13 October 2020
 • German Free Software License (category Copyleft software licenses)
  Research, State of North-Rhine Westphalia Published 2004 SPDX identifier D-FSL-1.0 FSF approved Yes OSI approved No GPL compatible Yes - GPLv2 Copyleft Yes
  985 bytes (56 words) - 23:52, 6 January 2020
 • Confederation of Revolutionary Anarcho-Syndicalists
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  13 KB (1,484 words) - 15:12, 8 September 2020
 • Open Source Judaism
  Naphtali "Tuli" Kupferberg contains the earliest explicit mention of "copyleft" in a copyright disclaimer. While digital editions of biblical and rabbinic
  45 KB (5,624 words) - 17:41, 22 December 2020
 • Journal of Open Hardware
  for open source hardware, allowing hardware to be released under either copyleft licences (such as the CERN OHL or TAPR) or permissive open source licences
  3 KB (251 words) - 08:32, 26 November 2020
 • Freedom of panorama
  photography, following litigation in the European Court of Human Rights. Copyleft Directive on Copyright in the Digital Single Market Free content Public
  39 KB (3,693 words) - 02:43, 16 January 2021
 • OSBP (software factory)
  vendor lock-in. In addition, the under professional developers dreaded copyleft effect is excluded. Müller, Gesa. "Das mögliche Ende des Endgültigen".
  3 KB (415 words) - 18:45, 15 December 2020
 • IBM Public License (category Copyleft software licenses)
  identifier IPL-1.0 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft Yes Linking from code with a different licence Yes
  3 KB (319 words) - 01:18, 25 December 2020
 • Rudolf Rocker
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  48 KB (6,313 words) - 00:43, 31 December 2020
 • Code Project Open License
  Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved No GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Unclear Website www.codeproject
  5 KB (491 words) - 02:20, 25 July 2020
 • International Socialist League (South Africa)
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  6 KB (699 words) - 18:53, 30 December 2019
 • Klaatu (podcaster)
  and Anarchism" BOF. All of his projects are distributed for free with copyleft licenses. SCaLE 6x - Interview with Klaatu Barcamp - Video Codecs Ohio
  13 KB (1,897 words) - 00:59, 7 March 2020
 • WikiPilipinas
  Suarez, Mike (2007-08-27). "Wiki comes to the Philippines - Bringing along 'copyleft' IPR model popularized by Wikipedia". Tech Times Online. Manila Times.
  24 KB (2,469 words) - 09:34, 15 January 2021
 • Jesse Freeston
  video-journalism work with The Real News Network, which is all licensed copyleft, has been republished by numerous outlets, including The Huffington Post
  22 KB (2,337 words) - 23:26, 21 September 2020
 • Joline Blais
  Rouge) 4.2 (June 2004), http://www.intelligentagent.com. Trebor Scholz, "Copyleft and Tenure: Towards a Network Model / Interview with Joline Blais and Jon
  7 KB (784 words) - 02:51, 19 December 2020
 • Geraldine Juarez
  their manifesto they stated "a foray must be compelled by the ethics of copyleft, hacking, alternative forms of exchange, and released within the public
  6 KB (608 words) - 10:27, 2 October 2020
 • Monochrom
  cooperation with Cory Doctorow) collects and exhibits those pictures as a copyleft/Free Culture statement. Udo 77 (2004) A musical about Udo Proksch, a criminal
  82 KB (8,683 words) - 16:05, 15 December 2020
 • Daniel De Leon
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  19 KB (2,228 words) - 18:16, 6 January 2021
 • Adaptive Public License (category Copyleft software licenses)
  is an open-source license from the University of Victoria. It is a weak copyleft, adaptable template license that has been approved by the Open Source Initiative
  1 KB (105 words) - 23:53, 6 January 2020
 • Anarchist economics
  and its active role in instating the use of permissive free software and copyleft licenses, which allow free reuse of software and knowledge. Other examples
  167 KB (21,042 words) - 07:08, 14 January 2021
 • Arnolfini
  utilising resources on the web site to create new works and projects under a copyleft license. Arnolfini also hosts events from outside organisations, including
  20 KB (1,695 words) - 14:52, 12 January 2021
 • Inducks
  4B Archived 2011-07-09 at the Wayback Machine (a kind of permissive, "copyleft" "free" licence). Olsen, Martin (1979–1983), "Det Store Index", Carl Barks
  15 KB (1,564 words) - 14:19, 13 January 2021
 • Oxcars
  Reactable (collaborative electronic music instrument), the free culture and copyleft festival Te Pica la Barba (with the animated short film Sopa, by Irene
  12 KB (1,179 words) - 21:36, 30 November 2020
 • Concern (organisation)
  It covers the activities of concern and issues that need awareness. "Copyleft@IISc" (PDF). December 2008. Retrieved 3 June 2015.[permanent dead link]
  12 KB (1,026 words) - 11:22, 25 July 2020
 • Leigh Blackmore
  names from the work of George Orwell. In this period Blackmore issued copyleft fanzines such as Antics: a Journal ov Anti-Control [35] and The Possibility
  78 KB (8,749 words) - 07:27, 15 January 2021
 • Andrew Van Vranken Raymond
  the author under the GFDL fair use policy. GFDL: <https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html> CC-BY-SA: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> New
  8 KB (1,174 words) - 01:49, 1 March 2020
 • Solidarity Federation
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  18 KB (2,005 words) - 08:06, 11 October 2020
 • Fair License
  Published 2004 SPDX identifier Fair OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes Website http://fairlicense
  9 KB (1,152 words) - 11:17, 27 July 2020
 • Argentine Regional Workers' Federation
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  21 KB (2,817 words) - 05:15, 4 January 2021
 • Korean Progressive Network Center
  privacy and free speech on the Net. Its website says, “No copyright, Just copyleft!” South Korea has a significant online population—out of a total population
  4 KB (485 words) - 00:52, 1 January 2020
 • Industrial Syndicalist Education League
  Fernand Pelloutier Rudolf Rocker Georges Sorel Related topics Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  4 KB (512 words) - 10:16, 23 January 2020
 • Vidsich
  party affiliation / Non-partisan Consensus decision-making Sacrificion Copyleft From the March 2010, civic movement "Vidsich" took part in hundreds of
  29 KB (2,372 words) - 08:51, 17 December 2020
 • Le Mouvement socialiste
  Lagardelle Monatte Pelloutier Rocker Sorel Related subjects Communism Copyleft Corporatism Criticism of capitalism Criticism of copyright Criticism of
  2 KB (185 words) - 00:28, 2 June 2020
 • Meanings of minor planet names: 274001–275000
  named for... Ref · Catalog 274301 Wikipedia 2008 QH24 Wikipedia, a free, copyleft, collaboratively edited online encyclopedia that was launched in 2001 JPL ·
  6 KB (340 words) - 09:25, 24 September 2020Dit is een nieuwe webpagina


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info