`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/19

The GNU General Public License (GPL)

Protects Software Freedoms

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene en paarse kleur: voorbeeld link

Enforcement of the GNU GPL in Germany and Europe

by Till Jaeger

History » 1.1 Version 1 » 1.2 Version 2 » 1.3 Version 3 » Terms and conditions » 2.1 Use of licensed software » 2.2 Copyleft » 2.3 License versus contract » Derivations » Linking and derived works » 4.1 Libraries » 4.2 Communicating and bundling with non-GPL programs » Legal status » Compatibility and multi-licensing » Text and other media » Adoption » Reception » 9.1 Legal barrier to app stores » 9.2 Microsoft » 9.3 Barrier to commercialization » 9.4 Open-source criticism » 9.5 GPLv3 criticism » 10 See also » 11 Notes » 12 References » 13 External links

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron wikipedia.org) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


De GNU General Public License (GPL)

De GNU General Public License (GNU GPL of kortweg GPL) is een reeks veelgebruikte vrije softwarelicenties die eindgebruikers (end users) de vrijheid garanderen om de software uit te voeren, te bestuderen, te delen en aan te passen. [7] De licenties zijn oorspronkelijk geschreven door Richard Stallman, voormalig hoofd van de Free Software Foundation (FSF), voor het GNU project, en verlenen de ontvangers van een computerprogramma de rechten van de Vrije Software Definitie. [8] De GPL series zijn allemaal copyleft licenties, wat betekent dat elk afgeleid werk (derivative work) moet worden gedistribueerd onder dezelfde of gelijkwaardige licentievoorwaarden. Dit is in tegenstelling tot permissieve software licenties, waarvan de BSD licenties en de MIT licentie veel worden gebruikt, minder beperkende voorbeelden. GPL was de eerste auteursplicht en- copyleft licentie voor algemeen gebruik (general use).

Historisch gezien is de GPL license family een van de meest populaire softwarelicenties in het vrije en open-source software domein. [7] [9] [10] [11] [12] Prominente vrije softwareprogramma's met een licentie onder de GPL omvatten de Linux kernel en de GNU Compiler Collection (GCC). David A. Wheeler stelt dat de copyleft die door de GPL werd geboden cruciaal was voor het succes van op Linux gebaseerde systemen, waardoor de programmeurs die aan de kernel hebben bijgedragen, de verzekering kregen dat hun werk de hele wereld ten goede zou komen en vrij zou blijven, in plaats van te worden uitgebuit door softwarebedrijven die niets terug hoeven te geven aan de gemeenschap of community. [13]

In 2007, werd de derde versie van de licentie (GPLv3) uitgebracht om enkele waargenomen problemen met de tweede versie (GPLv2) op te lossen die werden ontdekt tijdens het langdurige gebruik van de laatste. Om de licentie up-to-date te houden, bevat de GPL licentie een optionele "any later version" clausule, waardoor gebruikers kunnen kiezen tussen de oorspronkelijke voorwaarden of de voorwaarden in nieuwe versies zoals bijgewerkt door de FSF. Ontwikkelaars/Developers kunnen het weglaten bij het licentiëren van hun software; de Linux kernel, heeft bijvoorbeeld, een licentie onder GPLv2 zonder de "any later version" clausule. [14] [15]


Geschiedenis
De GPL is in 1989 geschreven door Richard Stallman, voor gebruik met programma's die zijn uitgebracht als onderdeel van het GNU project. De oorspronkelijke GPL was gebaseerd op een unificatie van vergelijkbare licenties die werden gebruikt voor vroege versies van GNU Emacs (1985),[16] de GNU Debugger en de GNU C Compiler.[17] Deze licenties bevatten soortgelijke bepalingen als de moderne GPL, maar waren specifiek voor elk programma, waardoor ze onverenigbaar waren, ondanks dat het dezelfde licentie was.[18] Het doel van Stallman was om één licentie te produceren die voor elk project kon worden gebruikt, waardoor het voor veel projecten mogelijk werd om code te delen.

De tweede versie van de licentie, versie 2, werd uitgebracht in 1991. In de daaropvolgende 15 jaar, maakten leden (members) van de vrije software gemeenschap (free software community) zich zorgen over problemen in de GPLv2 licentie waardoor iemand GPL gelicentieerde software kon exploiteren op een manier die in strijd was met de licentie opzet.[19] Deze problemen omvatten tivoization (de opname van GPL gelicentieerde software in hardware die weigert aangepaste versies van de software uit te voeren), compatibiliteitsproblemen vergelijkbaar met die van de Affero General Public License (AGPL), en patentovereenkomsten (patent deals) tussen Microsoft en distributeurs van free en open source software die sommigen zagen als een poging om patenten te gebruiken als wapen tegen de vrije software gemeenschap.

Versie 3 is ontwikkeld om deze zorgen weg te nemen en werd officieel uitgebracht op 29 juni 2007.[20]


Versie 1
Versie 1 van de GNU GPL,[21] uitgebracht op 25 februari 1989,[22] verhinderde wat toen de twee belangrijkste manieren waren waarop softwaredistributeurs de vrijheden van vrije software beperkten. Het eerste probleem was dat distributeurs alleen binaire bestanden mochten publiceren—uitvoerbaar (executable), maar niet leesbaar (readable) of aanpasbaar (modifiable) door mensen. Om dit te voorkomen, stelde GPLv1 dat het kopiëren en distribueren van kopieën of een deel van het programma ook de voor mensen leesbare (human-readable) source code/broncode beschikbaar moet maken onder dezelfde licentievoorwaarden.[a]

Het tweede probleem was dat distributeurs beperkingen konden toevoegen aan de licentie of door de software te combineren met andere software die andere beperkingen had op de distributie. De combinatie van twee sets beperkingen zou van toepassing zijn op het gecombineerde werk, waardoor onaanvaardbare beperkingen zouden worden toegevoegd. Om dit te voorkomen, stelde GPLv1 dat gewijzigde versies als geheel gedistribueerd moesten worden onder de voorwaarden van GPLv1.[b] Daarom, zou software die onder de voorwaarden van GPLv1 wordt gedistribueerd, kunnen worden gecombineerd met software onder meer tolerante permissieve voorwaarden, aangezien dit de voorwaarden waaronder het geheel zou kunnen worden gedistribueerd niet zou veranderen. Software die wordt gedistribueerd onder GPLv1 kan echter niet worden gecombineerd met software die wordt gedistribueerd onder een meer beperkende restrictieve licentie, omdat dit in strijd/conflict zou zijn met de vereiste (the requirement) dat het geheel kan worden gedistribueerd onder de voorwaarden van GPLv1.


Versie 2
Volgens Richard Stallman, was de belangrijkste wijziging in GPLv2 de "Liberty or Death/Vrijheid of Dood" clausule, zoals hij het noemt[18] – Sectie 7. De sectie zegt dat licentiehouders een GPL-gedekt werk alleen mogen distribueren als ze kunnen voldoen aan alle licentieverplichtingen, ondanks eventuele andere wettelijke verplichtingen die ze zouden kunnen hebben. Met andere woorden, de verplichtingen van de licentie mogen niet worden verbroken vanwege tegenstrijdige verplichtingen. Deze bepaling is bedoeld om een ​​partij te ontmoedigen een claim wegens inbreuk op een octrooi of een andere rechtszaak te gebruiken om de vrijheid van gebruikers onder de licentie te schaden[18].

In 1990, werd het duidelijk dat een minder beperkende licentie strategisch nuttig zou zijn voor de C-bibliotheek (C library) en voor softwarebibliotheken die in wezen het werk deden van bestaande propriëtaire bibliotheken[23] toen versie 2 van de GPL (GPLv2) in juni werd uitgebracht. Daarom werd in 1991 tegelijkertijd een tweede licentie – de GNU Library General Public License – geïntroduceerd en genummerd met versie 2 om aan te tonen dat beide complementair waren.[24] De versienummers liepen uiteen in 1999 toen versie 2.1 van de LGPL werd uitgebracht, waardoor het de GNU Lesser General Public License kreeg om zijn plaats in de filosofie weer te geven.

Sommige ontwikkelaars/developers specificeren "GPLv2 or any later version" om flexibel optioneel gebruik van versie 2 of 3 mogelijk te maken.

Versie 3
Eind 2005, kondigde de Free Software Foundation (FSF) werk aan versie 3 van de GPL (GPLv3) aan. Op 16 januari 2006, werd het eerste "discussievoorstel (discussion draft)" van GPLv3 gepubliceerd, en de openbare raadpleging begon. De openbare raadpleging (public consultation) was oorspronkelijk gepland voor negen tot vijftien maanden, maar liep uiteindelijk uit tot achttien maanden met de publicatie van vier ontwerpen. De officiële GPLv3 is door de FSF vrijgegeven op 29 juni 2007. GPLv3 is geschreven door Richard Stallman, met juridisch advies van Eben Moglen en Richard Fontana van het Software Freedom Law Center.[25][26]

Volgens Stallman, hadden de belangrijkste veranderingen betrekking op softwarepatenten, compatibiliteit van vrije softwarelicenties, de definitie van "source code/broncode", en hardware beperkingen (hardware restrictions) op softwaremodificaties, zoals tivoization.[25][27] Andere wijzigingen hadden betrekking op internationalisering, hoe licentieschendingen worden afgehandeld en hoe aanvullende rechten kunnen worden verleend door de copyrighthouder. Het concept van "software propagation", als een term voor het kopiëren en dupliceren van software, werd expliciet gedefinieerd.

Het voegde ook een bepaling toe die Digital Rights Management (DRM) van zijn juridische waarde "ontdoet", zodat mensen alles konden overtreden dat een rechtbank als DRM op GPL software zou erkennen zonder wetten zoals de DMCA te overtreden.[28]

Het openbare raadplegingsproces werd gecoördineerd door de Free Software Foundation met hulp van Software Freedom Law Center, Free Software Foundation Europe [29] en andere vrije softwaregroepen. Er werden opmerkingen van het publiek verzameld via het webportaal gplv3.fsf.org [30] met behulp van speciaal geschreven software genaamd stet.

Dit is een nieuwe webpagina

Tijdens de openbare raadpleging werden 962 opmerkingen ingediend voor het eerste ontwerp [31]. Aan het einde van de commentaarperiode waren in totaal 2636 commentaren ingediend [32].

Het derde ontwerp werd uitgebracht op 28 maart 2007. [33] Dit ontwerp bevatte bewoordingen die bedoeld waren om octrooigerelateerde overeenkomsten, zoals de controversiële Microsoft-Novell-octrooiovereenkomst, te voorkomen, en beperkte de anti-tivoisatieclausules tot een wettelijke definitie van een "gebruiker" en een "consumentenproduct". Het verwijderde ook expliciet het gedeelte over "Geografische beperkingen", waarvan de waarschijnlijke opheffing was aangekondigd bij de start van de openbare raadpleging.

Het vierde discussietekst, [34], dat de laatste was, werd uitgebracht op 31 mei 2007. Het introduceerde compatibiliteit met Apache-licentieversie 2.0 (eerdere versies zijn niet compatibel), verduidelijkte de rol van externe contractanten en maakte een uitzondering om de waargenomen problemen te vermijden. van een overeenkomst in Microsoft-Novell-stijl, waarin in sectie 11 paragraaf 6 staat dat:

U mag een gedekt werk niet overdragen als u partij bent bij een overeenkomst met een derde partij die zich bezighoudt met het distribueren van software, op grond waarvan u de derde partij betaalt op basis van de omvang van uw activiteit bij het overbrengen van het werk, en waaronder de derde partij aan elk van de partijen die het gedekte werk van u zouden ontvangen, een discriminerende patentlicentie verleent ...

Dit was bedoeld om toekomstige dergelijke deals ondoelmatig te maken. De licentie was ook bedoeld om Microsoft ertoe te brengen de patentlicenties die het aan Novell-klanten had verleend voor het gebruik van GPLv3-software uit te breiden naar alle gebruikers van die GPLv3-software; dit was alleen mogelijk als Microsoft legaal een "transporteur" van de GPLv3-software was. [35]

Met vroege versies van GPLv3 konden licentiegevers ook een Affero-achtige vereiste toevoegen die de ASP-maas in de GPL zou hebben dichtgestopt. [36] [37] Aangezien er bezorgdheid bestond over de administratieve kosten van het controleren van de code voor deze aanvullende vereiste, werd besloten om de GPL en de Affero-licentie gescheiden te houden [38].

Anderen, met name enkele spraakmakende Linux-kernelontwikkelaars zoals Linus Torvalds, Greg Kroah-Hartman en Andrew Morton, gaven commentaar op de massamedia en legden openbare verklaringen af ​​over hun bezwaren tegen delen van discussiedocumenten 1 en 2. [39] De kernelontwikkelaars verwezen naar GPLv3-ontwerpclausules met betrekking tot DRM / Tivoization, patenten en "aanvullende beperkingen", en waarschuwden voor een balkanisering van het "Open Source Universe". [39] [40] Linus Torvalds, die besloot de GPLv3 niet over te nemen voor de Linux-kernel, [14] herhaalde zijn kritiek enkele jaren later. [41] [42]

GPLv3 verbeterde de compatibiliteit met verschillende vrije softwarelicenties zoals de Apache-licentie, versie 2.0, en de GNU Affero General Public License, waarmee GPLv2 niet kon worden gecombineerd. [43] GPLv3-software kon echter alleen worden gecombineerd en code delen met GPLv2-software als de gebruikte GPLv2-licentie de optionele "of later" -clausule had en de software werd geüpgraded naar GPLv3. Terwijl de "GPLv2 of een latere versie" -clausule door FSF wordt beschouwd als de meest voorkomende vorm van licentievorm voor GPLv2-software, [44] Toybox-ontwikkelaar Rob Landley beschreef het als een reddingsbootclausule. [C] Softwareprojecten waarvoor een licentie is verleend met de optionele "of later". "-clausule omvat het GNU-project, terwijl een prominent voorbeeld zonder de clausule de Linux-kernel is. [14]

De definitieve versie van de licentietekst is op 29 juni 2007 gepubliceerd [47].

Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact


There is a page named "GPL" on Wikipedia

 • GNU General Public License (redirect from GPL)
  The GNU General Public License (GNU GPL or simply GPL) is a series of widely-used free software licenses that guarantee end users the freedom to run,
  123 KB (14,576 words) - 14:05, 12 January 2021
 • GNU Lesser General Public License (redirect from Lesser GPL)
  compromise between the strong copyleft of the GNU General Public License (GPL) and more permissive licenses such as the BSD licenses and the MIT License
  10 KB (1,282 words) - 08:34, 30 December 2020
 • GPL (disambiguation)
  GPL is the GNU General Public License, a free software license. GPL may also refer to: Graphics Programming Language, for the Texas Instruments TI-99/4A
  467 bytes (48 words) - 10:32, 29 October 2020
 • Common Development and Distribution License (redirect from CDDL and GPL legal incompatibility)
  license, but one which is incompatible with the GNU General Public License (GPL). Derived from the Mozilla Public License 1.1, the CDDL tries to address
  25 KB (2,804 words) - 07:28, 7 January 2021
 • Free-software license (redirect from BSD vs. GPL license)
  explicitly discuss the validity of the GPL's clauses but accepted that the GPL had to be adhered to: "If the GPL were not agreed upon by the parties, defendant
  56 KB (6,498 words) - 22:08, 5 January 2021
 • MIT License (section GNU GPL)
  GNU General Public License (GPL); MIT licensed software can be re-licensed as GPL software, and integrated with other GPL software, but not the other
  22 KB (2,336 words) - 06:42, 8 January 2021
 • BSD licenses
  which relies upon separate programs using the GNU GPL: the advertising clause is incompatible with the GPL, which does not allow the addition of restrictions
  27 KB (3,013 words) - 08:27, 13 January 2021
 • Affero General Public License (redirect from Affero GPL)
  The Affero General Public License (Affero GPL and informally Affero License) is a free software license. The first version of the Affero General Public
  7 KB (874 words) - 14:13, 3 January 2021
 • GNU Free Documentation License (section GPL incompatible in both directions)
  incompatible in both directions with the GPL—material under the GNU FDL cannot be put into GPL code and GPL code cannot be put into a GNU FDL manual.
  24 KB (2,911 words) - 23:01, 5 January 2021
 • Gpl-violations.org
  The gpl-violations.org is a not-for-profit project founded and led by Harald Welte in 2004.[citation needed] It worked to make sure software licensed
  7 KB (638 words) - 20:56, 1 August 2020
 • Free Software Foundation
  FSF's GPL Compliance Labs. From 2002–2004, high-profile GPL enforcement cases, such as those against Linksys and OpenTV, became frequent. GPL enforcement
  40 KB (4,175 words) - 02:22, 7 January 2021
 • GPL linking exception
  GPL linking exception modifies the GNU General Public License (GPL) in a way that enables software projects which provide library code to be "linked
  7 KB (817 words) - 21:33, 9 January 2021
 • GNU Affero General Public License (redirect from GNU Affero GPL)
  Affero General Public License is a modified version of the ordinary GNU GPL version 3. It has one added requirement: if you run a modified program on
  9 KB (862 words) - 02:04, 15 January 2021
 • License compatibility (section GPL compatibility)
  that the GPL requires anything that statically links to any code under the GPL also be placed under the GPL. Torvalds, Linus (2006-12-17). "Re: GPL only modules"
  51 KB (5,681 words) - 17:34, 14 January 2021
 • Eclipse Public License
  the GPL, and a work created by combining a work licensed under the GPL with a work licensed under the EPL cannot be lawfully distributed. The GPL requires
  12 KB (1,151 words) - 18:49, 24 December 2020
 • Copyleft
  code. Notable copyleft licenses include the GNU General Public License (GPL), originally written by Richard Stallman, which was the first software copyleft
  44 KB (4,997 words) - 16:01, 31 December 2020
 • Apache License
  making it easier for non-ASF projects to use, improving compatibility with GPL-based software, allowing the license to be included by reference instead
  11 KB (1,181 words) - 08:44, 29 December 2020
 • Viral license
  Viral license is an alternative name for copyleft licenses, especially the GPL, that allows derivative works only when permissions are preserved in modified
  14 KB (1,438 words) - 06:05, 25 December 2020
 • Ghostscript (redirect from GPL Ghostscript 9.10)
  to the public under the GNU GPL, you are authorized to ship GPL Ghostscript with your application under the terms of the GPL license agreement. You do not
  14 KB (1,240 words) - 03:04, 27 December 2020
 • GPL font exception
  The GPL font exception clause (or GPL+FE, for short) is an optional clause that can be added to the GNU General Public License (GNU GPL) permitting digital
  5 KB (561 words) - 10:31, 11 July 2018
 • Qt (software)
  advance Qt. Qt is available under both commercial licenses and open-source GPL 2.0, GPL 3.0, and LGPL 3.0 licenses. Qt is used for developing graphical user
  63 KB (5,175 words) - 15:24, 15 January 2021
 • Mozilla Public License
  between permissive software licenses and the GNU General Public License (GPL), that seeks to balance the concerns of proprietary and open-source developers
  19 KB (1,790 words) - 11:09, 18 December 2020
 • WTFPL
  WTFPL is a GPL-compatible permissive license most commonly used as a free software license. As a public domain like license, the WTFPL is essentially
  12 KB (1,316 words) - 14:51, 15 January 2021
 • Comparison of free and open-source software licences
  with GPL" and preferably copyleft. The OSI recommends a mix of permissive and copyleft licences, the Apache License 2.0, 2- & 3-clause BSD license, GPL, LGPL
  37 KB (1,754 words) - 17:08, 5 January 2021
 • Python Software Foundation License
  the GNU General Public License (GPL). Its primary use is for distribution of the Python project software. Unlike the GPL the Python license is not a copyleft
  3 KB (219 words) - 05:28, 12 January 2021
 • GNU
  Most of GNU is licensed under the GNU Project's own General Public License (GPL). GNU is also the project within which the free software concept originated
  32 KB (3,003 words) - 11:30, 31 December 2020
 • Free and open-source software
  2015-12-08. Retrieved 2015-11-30. Currently the decision to move from GPL v2 to GPL v3 is being hotly debated by many open source projects. According to
  71 KB (6,203 words) - 23:38, 15 January 2021
 • BusyBox (section GPL lawsuits)
  license (the GPL) in the United States District Court for the Southern District of New York. What was claimed to be the first US lawsuit over a GPL violation
  27 KB (3,003 words) - 12:07, 6 January 2021
 • List of educational software
  Compu-Read DISTAR ATutor (GPL) Blackboard Inc. Chamilo Claroline eCollege eFront (CPAL) Fle3 (GPL) GCompris (GPL) Google Classroom ILIAS (GPL) Kannu LON-CAPA -
  6 KB (358 words) - 14:47, 16 December 2020
 • Garena
  Premier League (GPL), a six-month-long online professional gaming league with more than 100 matches to be played. The first season of GPL is a League of
  20 KB (1,535 words) - 12:50, 14 January 2021
 • List of open-source health software
  more than 20 countries in the world. iHRIS is distributed under the GNU GPL. DHIS is a district health management information system and data warehouse
  28 KB (1,615 words) - 16:09, 25 December 2020
 • Ubiquiti Networks
  they are using this GPL-protected application, Ubiquiti refused to provide the source code for the GNU General Public License (GPL)-licensed U-Boot. This
  10 KB (921 words) - 19:07, 14 January 2021
 • Tivoization
  incorporates software under the terms of a copyleft software license (like the GPL), but uses hardware restrictions or digital rights management to prevent
  14 KB (1,494 words) - 20:06, 7 December 2020
 • OpenJDK
  under the GNU General Public License (GNU GPL) version 2 with a linking exception. Were it not for the GPL linking exception, components that linked to
  40 KB (3,779 words) - 23:14, 18 December 2020
 • VLC media player
  player under the terms of the GPL version 2. [...]we will continue to distribute the VLC media player source code under GPL "version 2 or any later version"
  44 KB (4,091 words) - 17:30, 15 January 2021
 • Permissive software license
  license 24%, 2. GNU General Public License (GPL) 2.0 23%, 3. Apache License 16%, 4. GNU General Public License (GPL) 3.0 9%, 5. BSD License 2.0 (3-clause,
  19 KB (1,988 words) - 19:58, 8 January 2021
 • PDFtk
  GUI for GNU-Linux (GPL) An older GUI, working under Windows and most Linux distributions (GPL) PDFTK4ALL, a GUI for Windows (GPL), last release 0.2.1
  4 KB (139 words) - 15:18, 29 November 2020
 • GNAT Modified General Public License (redirect from Modified GPL)
  The GNAT Modified General Public License (short: Modified GPL, GMGPL) is a version of the GNU General Public License specifically modified for compiled
  2 KB (184 words) - 23:59, 6 January 2020
 • Linux
  the Free Software Foundation and wrote the GNU General Public License (GNU GPL) in 1989. By the early 1990s, many of the programs required in an operating
  143 KB (13,246 words) - 22:05, 13 January 2021
 • Linux kernel (category Software using the GPL license)
  with the EXPORT_SYMBOL() and EXPORT_SYMBOL_GPL() macros (the latter reserved to modules released under a GPL-compatible license). Linux provides in-kernel
  134 KB (14,265 words) - 20:22, 12 January 2021
 • Microsoft Open Specification Promise
  by GPL developers for their implementations not because its provisions conflict with GPL, but because it does not provide the freedom that the GPL requires
  19 KB (1,580 words) - 17:54, 8 January 2021
 • List of streaming media systems
  detailed comparison of streaming media systems is also available. Ampache – GPL/LGPL Audio streaming atmosph3re – responsive web-based streaming audio server
  9 KB (819 words) - 16:38, 4 January 2021
 • PHP License
  Public License (GPL). This practice was discontinued as of PHP 4, with PHP's developers citing the restrictions on reuse associated with the GPL's copyleft
  4 KB (436 words) - 16:26, 10 January 2021
 • License proliferation
  urges developers to license their software under GPL compatible free software license(s), though multiple GPL-incompatible free software licenses are listed
  22 KB (2,615 words) - 16:26, 28 December 2020
 • Netscape Public License
  combine software obtained under the license with software obtained under the GPL. The Mozilla Public License version 1.1 is similar (and has limited "file-level
  4 KB (350 words) - 03:01, 2 December 2018
 • List of SIP software
  GnomeMeeting, GPL Empathy, using GTK+ libraries and Telepathy framework, GPL Jami, with GTK+/Qt GUI, also supports IAX2 protocol, for Linux, OS X, Windows GPL Jitsi
  11 KB (1,113 words) - 17:23, 15 January 2021
 • Proprietary software
  be granted No information made public Software PD, CC0 MIT, Apache, MPL GPL, AGPL JRL, AFPL proprietary software, no public license private, internal
  41 KB (4,319 words) - 23:25, 31 December 2020
 • GNU Debugger
  stable". GDB is free software released under the GNU General Public License (GPL). It was modeled after the DBX debugger, which came with Berkeley Unix distributions
  15 KB (1,687 words) - 01:57, 27 December 2020
 • Arachne (web browser) (redirect from Arachne GPL)
  using Borland C++ 3.1. Arachne has since been released under the GPL as Arachne GPL. Arachne primarily runs on DOS-based operating systems, but includes
  12 KB (902 words) - 01:01, 20 June 2020
 • Python License
  versions meant that it was incompatible with the GNU General Public License (GPL) used by a great deal of free software including the Linux kernel. For this
  2 KB (250 words) - 21:36, 14 January 2021
 • Academic Free License
  3.0 as incompatible with the GNU GPL. though Eric S. Raymond (a co-founder of the OSI) contends that AFL 3.0 is GPL compatible. In late 2002, an OSI working
  4 KB (325 words) - 02:30, 25 December 2020
 • Artistic License
  dual-licensed under the Artistic License and the GNU General Public License (GPL). The original Artistic License was written by Larry Wall. The name of the
  11 KB (1,090 words) - 15:45, 22 December 2020
 • Free license
  permissive copyleft) Creative Commons Attribution Copyleft licenses GNU GPL, LGPL (weaker copyleft), AGPL (stronger copyleft) Creative Commons Attribution
  6 KB (555 words) - 21:19, 14 December 2020
 • MaxDB
  and 7.4 were licensed as GPL but with LGPL drivers. MaxDB 7.5 was offered under dual licensing, i.e. licensed as GPL with GPL drivers or a commercial license
  6 KB (665 words) - 11:07, 18 December 2020
 • OrfeoGPL
  OrfeoGPL is a free Software Document management system. It is GPL licensed and uses open standards. OrfeoGPL is Language[clarification needed] and incorporates
  3 KB (290 words) - 00:10, 16 January 2018
 • Software license
  copyleft free software license is the often used GNU General Public License (GPL), also the first copyleft license. This license is aimed at giving and protecting
  27 KB (2,966 words) - 19:39, 10 January 2021
 • Open-source Unicode typefaces
  Good-quality free (GPL) basic-35 PostScript Type 1 fonts., archived from the original on 2002-10-23, retrieved 2010-05-06 Finally! Good-quality free (GPL) basic-35
  19 KB (1,083 words) - 23:32, 31 December 2020
 • GNU Readline (section Choice of the GPL as GNU Readline's license)
  But linking to a GPL licensed library such as Readline requires the entire combined resulting application to be licensed under the GPL when distributed
  13 KB (1,456 words) - 12:00, 10 December 2020
 • Wix.com
  community was not sufficient under the terms of the GPL license, which requires any code built on GPL-licensed code to be released under the same license
  18 KB (1,552 words) - 13:02, 15 January 2021
 • SCO Group, Inc. v. International Business Machines Corp. (section The GPL issue)
  might have been GPL'd was done by SCO employees without proper legal authorization, and thus is not legally GPL'd. That for code to be GPL'd, the code's
  51 KB (6,047 words) - 17:56, 5 January 2021
 • X265
  x265 is offered under either version 2 of the GNU General Public License (GPL) or a commercial license, similar to the x264 project. x265 builds on source
  10 KB (886 words) - 14:37, 19 December 2020
 • List of Java virtual machines
  to others. Designed to use GNU Classpath. Supports several architectures. GPL. Jikes RVM (Jikes Research Virtual Machine) — research project. PPC and IA-32
  6 KB (729 words) - 00:01, 5 December 2020
 • List of PDF software
  Adobe Reader: Adobe's PDF reader is free for personal use. Evince: a free (GPL), open source PDF reader. Part of the GNOME desktop environment. A Windows
  32 KB (1,233 words) - 08:30, 14 January 2021
 • PostGIS
  GeoMedia (via third-party connectors) GeoServer (GPL) GeoNetwork (GPL) GRASS GIS (GPL) gvSIG (GPL) Kosmo (GPL) Manifold System MapInfo Professional Mapnik
  7 KB (477 words) - 11:35, 3 January 2021
 • Garena Premier League (section Participants of GPL)
  The Garena Premier League (GPL) was a professional League of Legends esports league with teams in Southeast Asia (included teams from Taiwan, Hong Kong
  11 KB (458 words) - 19:49, 8 September 2020
 • Java (programming language)
  open-source software (FOSS), under the terms of the GNU General Public License (GPL). On May 8, 2007, Sun finished the process, making all of its JVM's core
  74 KB (7,045 words) - 22:41, 15 January 2021
 • ITerm2
  iTerm2 is a GPL-licensed terminal emulator for macOS. It was derived from and has mostly supplanted the earlier "iTerm" application. iTerm2 supports operating
  2 KB (104 words) - 14:53, 9 March 2020
 • Patentleft
  Software Foundation and Finite State Machine Labs Inc. (FSMLabs) announced a GPL-compliant open-patent license for FSMLabs' software patent, US 5995745 .
  4 KB (408 words) - 03:45, 1 January 2021
 • 2016 GPL Spring
  The 2016 GPL Spring was the ninth edition of the Garena Premier League, a Riot Games-organised tournament for League of Legends, the multiplayer online
  9 KB (287 words) - 14:49, 2 December 2019
 • Open source license litigation
  this through the GNU General Public License (GPL). This license has since been revised twice, known as the GPL Version 2 and Version 3. The courts, mainly
  23 KB (3,179 words) - 06:44, 23 December 2020
 • Pwdump
  Bindview (GPL), uses DLL injection. pwdump3 — by Phil Staubs (GPL), works over the network.[citation needed] pwdump3e — by Phil Staubs (GPL), sends encrypted
  4 KB (305 words) - 11:10, 12 January 2020
 • SPARK (programming language)
  and released "SPARK Pro" under the terms of the GPL. This was followed in June 2009 by the SPARK GPL Edition 2009, aimed at the FOSS and academic communities
  12 KB (1,356 words) - 19:18, 8 January 2021
 • Beerware
  variant as extremely permissive "copyright only" license, and consider it as GPL compatible. As of 2016[update] the Free Software Foundation does not mention
  4 KB (391 words) - 01:05, 30 December 2020
 • Open-source cola
  and Cube-Cola recipes are published under the GNU General Public License (GPL). The colas are produced as a flavour concentrate or syrup that is then mixed
  6 KB (583 words) - 11:13, 8 September 2020
 • Marlin (firmware)
  with Scott Lahteine (aka Thinkyhead) as the main developer. Marlin uses a GPL license which requires that organisations and individuals share their source
  12 KB (877 words) - 13:11, 11 December 2020
 • Multi-licensing
  Community Edition is a freely downloadable version, available under the GPL license and is supported by a community of open source developers. The term
  18 KB (1,939 words) - 22:46, 3 January 2021
 • Comparison of open-source programming language licensing
  GPL Clang, LLVM C, C++, Objective-C NCSA OpenCOBOL COBOL GPL Mono C#, Visual Basic .NET GPLv2, MIT (X11), LGPLv2 ISE Eiffel Eiffel GPL, EFL For GPL projects
  8 KB (31 words) - 14:02, 2 August 2020
 • 2015 GPL Summer
  The 2015 GPL Summer was the eighth edition of the Garena Premier League, a Riot Games-organised tournament for League of Legends, the multiplayer online
  23 KB (412 words) - 22:32, 29 October 2020
 • More (command)
  system, it is licensed under the GPL v3. The FreeDOS version was developed by Jim Hall and is licensed under the GPL v2. The command is also available
  11 KB (1,108 words) - 14:43, 4 December 2020
 • ClipGrab
  Until 2015, ClipGrab published an online source code repository including a GPL open source license. ClipGrab was originally developed in the proprietary
  7 KB (566 words) - 19:23, 15 December 2020
 • History of Linux (section Linux under the GNU GPL)
  operating system. As part of this work, he wrote the GNU General Public License (GPL). By the early 1990s, there was almost enough available software to create
  54 KB (6,488 words) - 16:54, 15 January 2021
 • Software Freedom Law Center (section GPL version 3)
  Corporation Agree to Settle GPL Lawsuit BusyBox Developers and High-Gain Antennas Agree to Dismiss GPL Lawsuit BusyBox Developers File GPL Infringement Lawsuit
  12 KB (1,129 words) - 14:20, 4 December 2020
 • Free software movement
  2015-12-08. Retrieved 2015-11-30. Currently the decision to move from GPL v2 to GPL v3 is being hotly debated by many open source projects. According to
  39 KB (4,519 words) - 17:15, 27 December 2020
 • List of Bioacoustics Software
  the most referenced bioacoustics software. Bioacoustics Free software GNU GPL Steven L. Hopp bioacoustics listing of sound analysis software—this is out
  10 KB (41 words) - 23:29, 29 February 2020
 • Maxima (software)
  free software released under the terms of the GNU General Public License (GPL). Maxima is based on a 1982 version of Macsyma, which was developed at MIT
  9 KB (759 words) - 21:22, 13 December 2020
 • Open-source hardware
  explained as the "hardware equivalent" of a well-known OSS license, such as the GPL, LGPL, or BSD license. Despite superficial similarities to software licenses
  45 KB (4,944 words) - 20:00, 4 January 2021
 • Harald Welte
  prominent for his work with gpl-violations.org, an organisation he set up in 2004 to track down and prosecute violators of the GPL, which had been untested
  7 KB (583 words) - 02:07, 18 November 2020
 • List of interactive geometry software
  to IGS: (TODO) C.a.R. is a free GPL analog of The Geometer's Sketchpad (GSP), written in Java. CaRMetal is a free GPL software written in Java. Derived
  26 KB (1,667 words) - 08:44, 9 November 2020
 • Nessus (software)
  source) license. The Nessus 2 engine and a minority of the plugins are still GPL, leading to forked open source projects based on Nessus like OpenVAS and
  5 KB (396 words) - 15:59, 6 October 2020
 • List of open-source video games
  commercial redistribution of the whole game. Licenses can be public domain, GPL, BSD, Creative Commons, zlib, MIT, Artistic License or other (see the comparison
  64 KB (1,675 words) - 21:28, 11 January 2021
 • GNU Project
  provide it to the public, Stallman created the GNU General Public License (GPL), which allowed software and the future generations of code derived from
  22 KB (2,592 words) - 17:13, 6 January 2021
 • GROMACS
  free, open-source software released under the GNU General Public License (GPL), and starting with version 4.6, the GNU Lesser General Public License (LGPL)
  10 KB (931 words) - 00:02, 14 January 2021
 • Adobe Illustrator Artwork
  Scribus (a free, GPL-licensed Desktop publishing program) can open, edit and embed both PostScript- and PDF-based AI files. Skencil (GPL-licensed program)
  8 KB (773 words) - 13:20, 30 December 2020
 • Business models for open-source software
  its GPL and complained that Apple was infringing on the GPL with its iTunes terms of use. Rather than change those terms to comply with the GPL, Apple
  69 KB (8,032 words) - 09:33, 12 January 2021
 • Sleepycat License
  2017-07-20. ... This is a free software license, compatible with the GNU GPL. ... "Licenses by Name". Open Source Initiative. n.d. Archived from the original
  3 KB (255 words) - 23:40, 18 March 2020
 • GoAgent
  GoAgent is a GNU GPL open-source cross-platform network access software. It is mainly written with Python and supports Windows, OS X, Linux and most Linux-based
  3 KB (141 words) - 04:30, 13 January 2021
 • OpenVAS
  and most components are licensed under the GNU General Public License (GPL). Plugins for OpenVAS are written in the Nessus Attack Scripting Language
  4 KB (271 words) - 23:40, 1 January 2021
 • Xvid
  where these software patents are recognized. With the 1.0.x releases, a GNU GPL v2 license is used with no explicit geographical restriction. However, the
  11 KB (1,146 words) - 00:43, 20 December 2020
 • Open Software License (section Comparison with the LGPL/GPL)
  OSL is not compatible with the GPL. It has been claimed that the OSL is intended to be legally stronger than the GPL (with the main difference "making
  10 KB (1,129 words) - 23:13, 12 December 2020
 • XZ Utils
  getopt (GNU GPL v2 and GNU LGPL v2.1) An m4 script for pthread detection (GNU GPL v3) Some nonessential wrapper scripts (xzgrep, etc) (GNU GPL v2) And the
  9 KB (951 words) - 21:20, 14 January 2021
 • Xiaomi (section GPL violation)
  non-compliance with the terms of the GNU GPL. The Android project's Linux kernel is licensed under the copyleft terms of the GPL, which requires Xiaomi to distribute
  94 KB (8,370 words) - 15:24, 15 January 2021
 • List of quantum chemistry and solid-state physics software
  periodicity. 1 The CAMPOS project(which includes Dacapo) states that all code is GPL. The Dacapo distribution contains no license information. 2 QuanPol is a
  42 KB (501 words) - 21:45, 8 January 2021
 • Theo de Raadt
  involving the use of GPL code from the Linux bcm43xx driver in the BSD bcw driver. Linux developers accused the BSD community of infringing GPL code, but De Raadt
  14 KB (1,697 words) - 06:47, 2 January 2021
 • 2015 GPL Spring
  The 2015 GPL Spring was the seventh edition of the Garena Premier League, a Riot Games-organised tournament for League of Legends, the multiplayer online
  22 KB (393 words) - 03:08, 19 August 2020
 • D-Link (section GPL violation)
  theregister.com. Retrieved 17 September 2020. GPL-Violations.org project prevails in court case on GPL violation by D-Link Archived 7 October 2014 at
  18 KB (1,713 words) - 06:34, 29 November 2020
 • List of CJK fonts
  dual licensed under GPL v3 or Apache License v2, based on Droid Sans Fallback. [F][F] Fandol Hei. In two weights. Licensed under GPL with the font exception
  43 KB (2,386 words) - 00:31, 9 January 2021
 • Comparison of disk cloning software
  Comparison of disc image software Software: Hiren's BootCD Partclone is a GPL partition clone and restore tool that works with almost any filesystem. It
  14 KB (634 words) - 00:47, 3 January 2021
 • Free software
  license 24%, 2. GNU General Public License (GPL) 2.0 23%, 3. Apache License 16%, 4. GNU General Public License (GPL) 3.0 9%, 5. BSD License 2.0 (3-clause,
  50 KB (5,378 words) - 23:30, 13 January 2021
 • Quake II engine (section Games based on the GPL source release)
  (2017) by COR Entertainment Jake2 is a Java port of the Quake II engine's GPL release. It has since been used by Sun as an example of Java Web Start capabilities
  9 KB (780 words) - 22:11, 2 January 2021
 • List of optimization software
  modeling system, including GUI building facilities. ALGLIB – dual licensed (GPL/commercial) constrained quadratic and nonlinear optimization library with
  13 KB (1,167 words) - 13:29, 15 January 2021
 • Software relicensing
  (including code by other contributors) to an MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1 tri-license, thus achieving GPL-compatibility. The Vorbis library was originally licensed
  25 KB (2,863 words) - 19:26, 30 December 2020
 • Mercurial
  2016. Mercurial is released as free software under the terms of the GNU GPL v2 (or any later version). It is mainly implemented using the Python programming
  15 KB (1,246 words) - 18:28, 11 January 2021
 • Voddler (section GPL controversy)
  GPL, should have published the code for the encryption module back to the open source project. Voddler claimed they had met the requirements of GPL,
  23 KB (2,180 words) - 14:03, 10 December 2020
 • GNU Bison (section GPL-compatible license is not required)
  under the terms of the GNU General Public License (GPL) but an exception has been added so that the GPL does not apply to output. Earlier releases of Bison
  20 KB (2,233 words) - 20:11, 10 January 2021
 • StarUML
  tool by MKLab. The software was licensed under a modified version of GNU GPL until 2014, when a rewritten version 2.0.0 was released for beta testing
  4 KB (370 words) - 21:26, 21 September 2020
 • SubRip
  from various video formats to a text file. It is released under the GNU GPL. Its subtitle format's file extension is .srt and is widely supported. Each
  16 KB (1,498 words) - 21:10, 6 December 2020
 • List of file systems
  announced by Oracle in 2007 and published under the GNU General Public License (GPL). CFS – The Cluster File System from Veritas, a Symantec company. It is the
  45 KB (4,331 words) - 06:11, 15 December 2020
 • SCO–Linux disputes (section SCO and the GPL)
  distributor to "accept" the GPL. IBM says that SCO violated the GPL by denouncing the GPL's validity, and by claiming that the GPL violates the U.S. Constitution
  55 KB (7,298 words) - 07:49, 3 December 2020
 • List of router firmware projects
  system and the package manager opkg with over 3000 available packages (Linux/GPL); now merged with LEDE. LEDE – A fork of the OpenWrt project that shared
  4 KB (444 words) - 17:10, 6 April 2020
 • Java 3D
  2008, the entire Java 3D source code is released under the GPL version 2 license with GPL linking exception. Since February 10, 2012, Java 3D uses JOGL
  8 KB (754 words) - 22:04, 17 December 2020
 • MySQL (category Software using the GPL license)
  client libraries use dual-licensing distribution. They are offered under GPL version 2, or a proprietary license. Support can be obtained from the official
  59 KB (5,816 words) - 06:43, 12 January 2021
 • Comparison of free software for audio
  function. GPL Praat Paul Boersma and David Weenink of the University of Amsterdam Yes Yes Yes A program for the analysis of speech in phonetics. GPL Sonic
  16 KB (111 words) - 23:21, 14 January 2021
 • Comparison of Usenet newsreaders
  License Other Arachne GUI Traditional Newsreader Yes No No Free DOS, Unix-like GPL BinTube GUI Binary Grabber No Yes Yes Yes Yes (3200 Days / Free) Yes Yes
  7 KB (31 words) - 11:35, 30 October 2020
 • AviSynth
  Post, Richard Berg, Ian Brabham and others. It is free software under GNU GPL license. AviSynth acts as a non-linear video editor controlled entirely by
  17 KB (1,520 words) - 19:11, 19 December 2020
 • Vietnam Championship Series
  2017, the VCS was a tier below Garena Premier League (GPL). In 2018, the VCS broke away from the GPL and became a separate tier one league. The Vietnamese
  27 KB (1,102 words) - 14:28, 9 January 2021
 • Udhcpc
  handle the configuration of interfaces. Udhcp was originally developed in 1999 by Matthew Ramsay and distributed under the GNU GPL by Moreton Bay. Busybox
  824 bytes (106 words) - 22:21, 13 September 2020
 • SIL Open Font License
  Andika. The license was first released in February 2007, six months after the GPL font exception was released. Prior to the release of the OFL, the Bitstream
  5 KB (421 words) - 16:29, 22 November 2020
 • Microsoft Messenger service
  (Mac OS X, GPL) aMSN (multi-platform, GPL) Ayttm (multi-platform, GPL) BitlBee (Windows and Unix-like, GPL) CenterIM (cross-platform, GPL) emesene (multi-platform
  9 KB (912 words) - 22:39, 1 January 2021
 • Rainmeter
  open-source desktop customization utility for Windows, released under the GNU GPL v2 license. It allows users to create and display user-generated customizable
  5 KB (330 words) - 20:12, 18 December 2020
 • Reciprocal Public License
  Public License (GPL) and authored to explicitly remove what the RPL's authors have referred to as the GPL's "privacy loophole". The GPL privacy loopholes
  4 KB (432 words) - 00:07, 7 January 2020
 • IBM Public License
  software code than that of the GPL. The IPL is incompatible with the GPL because it contains restrictions not included in the GPL, specifically a choice of
  3 KB (319 words) - 01:18, 25 December 2020
 • GENtle
  GENtle is a free software under GPL license. GENtle is an equivalent to the proprietary Vector NTI, a tool for molecular biologists to analyze and edit
  2 KB (117 words) - 15:41, 27 February 2018
 • Software Package Data Exchange
  Sometimes, it was not clear, whether the SPDX expression GPL-2.0 meant "exactly GPL version 2.0" or "GPL version 2.0 or any later version". Thus, since version
  6 KB (617 words) - 22:32, 10 January 2021
 • General Pharma
  company based in Dhaka, Bangladesh since 1987. General Pharmaceuticals Ltd. (GPL) is incorporated as Private Limited Company on the 5th day of April, 1984
  5 KB (423 words) - 16:00, 24 December 2020
 • Quake engine
  rendering and is now licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). After release, it immediately forked, as did the level design. Much of
  20 KB (2,434 words) - 14:00, 5 January 2021
 • Tinc (protocol)
  1998 by Guus Sliepen, Ivo Timmermans, and Wessel Dankers, and released as a GPL-licensed project. Tinc is available on Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonFly
  4 KB (311 words) - 11:31, 11 September 2020
 • XOOPS
  websites. XOOPS is released under the terms of the GNU General Public License (GPL) and is free to use, modify and redistribute. XOOPS is an acronym of "eXtensible
  8 KB (816 words) - 09:52, 21 June 2019
 • Mac App Store
  software licensed only under GPL (because the App Store Terms of Service imposes additional restrictions incompatible with the GPL). use software libraries
  17 KB (1,649 words) - 21:19, 3 January 2021
 • Richard Stallman
  which describe those terms, most notably the GNU General Public License (GPL), the most widely used free software license. In 1989, he co-founded the
  89 KB (8,363 words) - 09:01, 15 January 2021
 • QuiteRSS
  for RSS and Atom news feeds. QuiteRSS is free software released under the GPL v3 license. It is available for Windows, Max OSX and Linux. It has two layout
  2 KB (113 words) - 11:05, 6 January 2021
 • Comparison of assemblers
  such as macros, present in more powerful versions. GNU Assembler (gas): GPL: many target instruction sets including ARM architecture, Atmel AVR, x86
  20 KB (561 words) - 11:17, 23 December 2020
 • Liberation fonts
  documents embedding these fonts do not automatically fall under the GNU GPL. As a further exception, any distribution of the object code of the Software
  13 KB (1,148 words) - 07:22, 24 December 2020
 • Julia (programming language)
  July 2019. "Non-GPL Julia?". Groups.google.com. Retrieved 31 May 2017. "Introduce USE_GPL_LIBS Makefile flag to build Julia without GPL libraries". Note
  67 KB (5,701 words) - 23:38, 13 January 2021
 • LibreDWG
  In 2009 a license update of LibDWG/LibreDWG to the version 3 of the GNU GPL, made it impossible for the free software projects LibreCAD and FreeCAD to
  9 KB (938 words) - 20:16, 24 November 2020
 • Comparison of subtitle editors
  Multilanguage Audio waveform Formats supported Extra Information Aegisub GPL (but code is ISC or BSD3c) Cross platform Yes Yes SSA/ASS, MicroDVD, .srt
  2 KB (36 words) - 13:32, 10 January 2021
 • ISC license
  acceptable by the Free Software Foundation, and compatible with the GNU GPL. In 2015, ISC announced they would release their Kea DHCP Software under
  11 KB (1,113 words) - 14:14, 6 January 2021
 • List of formerly proprietary software
  Retrieved 2020-12-07. Fuchs, Carsten (2016-06-19). "Changing the license from GPL to MIT". Cafu Engine. Archived from the original on 2016-08-24. Retrieved
  59 KB (2,985 words) - 21:33, 11 January 2021
 • Frhed
  algorithms to data (plugins are not currently available as they were not GPL licensed code) Free and open-source software portal Hex editor Comparison
  2 KB (254 words) - 23:54, 23 December 2018
 • Public-domain-equivalent license
  26%; 2. GNU General Public License (GPL) 2.0: 21%; 3. Apache License 2.0: 16%; 4. GNU General Public License (GPL) 3.0: 9%; 5. BSD License 2.0 (3-clause
  15 KB (1,508 words) - 15:22, 30 December 2020
 • Fortinet
  injunction against Fortinet's UK subsidiary in relation to source code for its GPL-licensed elements. The dispute ended a month later after Fortinet agreed
  33 KB (2,872 words) - 10:32, 15 January 2021
 • ZoneMinder
  FreeBSD and released under the terms of the GNU General Public License (GPL). Users control ZoneMinder via a web-based interface. The application can
  6 KB (463 words) - 05:12, 13 January 2021
 • VMware ESXi (section GPL violation lawsuit)
  in VMware's hardware compatibility list. All these modules fall under the GPL. Programmers have adapted them to run with the vmkernel: VMware Inc. has
  26 KB (2,790 words) - 05:36, 4 January 2021
 • Bradley M. Kuhn
  FSF's board of directors in March 2010. He is best known for his efforts in GPL enforcement, both at FSF and SFLC, as the creator of FSF's license list,
  18 KB (1,591 words) - 14:51, 8 January 2021
 • Zlib License
  License of ZLib [...] is a free software license, and compatible with the GPL. "The zlib/libpng License (Zlib)". Retrieved 2013-01-16. License text on
  4 KB (379 words) - 17:49, 3 January 2021
 • PHP
  "PHP" makes the PHP License incompatible with the General Public License (GPL), while the Zend License is incompatible due to an advertising clause similar
  117 KB (10,798 words) - 18:58, 14 January 2021
 • Kernel-based Virtual Machine
  module: GPL v2 KVM user module: LGPL v2 QEMU virtual CPU core library (libqemu.a) and QEMU PC system emulator: LGPL Linux user mode QEMU emulator: GPL BIOS
  14 KB (1,030 words) - 01:12, 20 December 2020
 • ISO 6709
  xmlns:gpl="http://www.isotc211.org/gpl"> <gpl:tuple srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG:6.6:4326"> 35.89421911 139.94637467 </gpl:tuple> </gpl:GPL_CoordinateTuple> A string
  8 KB (1,015 words) - 14:15, 6 January 2021
 • Natron (software)
  although the GPL according to the FSF does not allow loading and linking closed-source plug-ins, or plug-ins that are not distributed under a GPL compatible
  11 KB (1,040 words) - 11:50, 13 October 2020
 • OSEK
  S12XS, Tricore1, Mico32, PPC z7, esi-RISC, MSP430, Cortex Mx. (License: GPL and GPL linking exception). ERIKA Enterprise has been officially certified OSEK-VDX
  8 KB (965 words) - 20:22, 4 October 2020
 • Java (software platform)
  its implementation of Java available under the GNU General Public License (GPL). The latest version is Java 15, released in September 2020. As an open source
  62 KB (6,886 words) - 00:52, 10 January 2021
 • JACK Audio Connection Kit
  its inception in 2002. The server is free software, licensed under the GNU GPL, while the library is licensed under the more permissive GNU LGPL. The JACK
  6 KB (490 words) - 12:20, 2 January 2021
 • List of free-content licences
  WTFPL Apache License SIL Open Font License Ubuntu Font License See also: GPL font exception CERN Open Hardware License Simputer General Public License
  3 KB (301 words) - 11:49, 21 November 2020
 • List of open-source bioinformatics software
  Metagenomics analysis software Linux GPL ? Anduril Component-based workflow framework for data analysis Linux, macOS, Windows GPL University of Helsinki Ascalaph
  10 KB (85 words) - 01:19, 31 December 2020
 • Zim (software)
  libraries. It is free software licensed under the GNU General Public License (GPL). Features include: Text is written in lightweight text mark-up (hybrid DokuWiki/Markdown)
  7 KB (561 words) - 22:35, 14 January 2021
 • Intel Open Source License
  license, and so is GPL compatible (i.e., software distributed under the IOSL can be relicensed as GPL, and so can be included in GPL software). Intel has
  3 KB (243 words) - 17:24, 9 June 2020
 • List of formerly open-source software
  proprietized as KaiOS 2013 2017 MPL Still uses GPL Linux kernel, but otherwise proprietary FBReader 2013 2015 GPL Apparently the number of devs was limited
  1 KB (40 words) - 12:42, 13 May 2020
 • Gnutella
  source code was to be released later, under the GNU General Public License (GPL); however, the original developers never got the chance to accomplish this
  35 KB (3,411 words) - 13:44, 26 December 2020
 • Nikto (vulnerability scanner)
  in Apple's Xcode and Interface Builder, released under the terms of the GPL. It provides easy access to a subset of the features available in the command-line
  3 KB (220 words) - 20:54, 3 January 2021
 • UWSGI (category Software using the GPL license)
  uWSGI is a software application that "aims at developing a full stack for building hosting services". It is named after the Web Server Gateway Interface
  3 KB (172 words) - 23:50, 6 November 2020
 • MeshLab
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2 or later, and is used as both a complete package and a library
  7 KB (654 words) - 18:51, 13 January 2021
 • J Team
  the organization in the near future. Taipei Assassins attended the 2012 GPL Season 1 playoffs on 17 November in Singapore. They were seeded directly
  21 KB (2,634 words) - 15:53, 25 December 2020
 • OpenGL Extension Wrangler Library
  under modified BSD licenses, and the header file generator is under the GNU GPL. GLEW 2.1.0 added support for OpenGL 4.6. glbinding GLFW OpenGL Easy Extension
  2 KB (117 words) - 21:10, 29 November 2020
 • Creative Commons Rights Expression Language (section FSF and GNU GPL)
  Submission 1 May 2008 "FSF introduces RDF for GNU licenses". Creative Commons. June 22, 2009. "GNU GPL 3.0 in ccREL" (ccREL). Free Software Foundation.
  2 KB (123 words) - 22:25, 24 January 2020
 • GNU FreeFont
  utilized within a document without the document itself being covered by the GPL. The family includes three faces: FreeMono, FreeSans, and FreeSerif, each
  7 KB (516 words) - 08:12, 2 April 2020
 • Comparison of network monitoring systems
  store the network data it monitors. License License released under (e.g. GPL, BSD license, etc.). Maps Features graphical network maps that represent
  22 KB (502 words) - 10:22, 7 January 2021
 • Urban Terror
  the game engine. While the game engine is licensed under the open-source GPL, Urban Terror's game code is closed source and its assets are freeware but
  4 KB (385 words) - 18:47, 15 January 2021
 • StarDict
  StarDict, developed by Hu Zheng (胡正), is a free GUI released under the GPL for accessing StarDict dictionary files (a dictionary shell). It is the successor
  4 KB (363 words) - 10:02, 3 May 2019
 • ALGLIB
  automatically generated APIs (C++, C#, ...) Same functionality of commercial and GPL versions ALGLIB provides functions for: Linear algebra (direct algorithms
  3 KB (243 words) - 00:26, 18 December 2020
 • Q Public License
  was used until Qt 3.0, as Trolltech toolkit version 4.0 was released under GPL version 2. It fails the Debian Free Software Guidelines, used by several
  5 KB (512 words) - 16:25, 14 January 2021
 • Shared Source Initiative
  Foundation, it is a free software license but not compatible with the GNU GPL. Ms-PL provides a free and flexible licensing for developers using source
  12 KB (1,303 words) - 15:50, 27 December 2020
 • Ncurses
  GNU Project. It is one of the few GNU files not distributed under the GNU GPL or LGPL; it is distributed under a permissive free software licence, similar
  9 KB (823 words) - 08:56, 8 January 2021
 • LAMP (software bundle)
  PHP License, which is incompatible with the GNU General Public License (GPL) due to the restrictions PHP License places on the usage of the term PHP
  16 KB (1,679 words) - 20:47, 27 November 2020
 • MuPDF
  to the public under the GNU GPL, you are authorized to ship GPL Ghostscript with your application under the terms of the GPL license agreement. You do not
  8 KB (656 words) - 02:39, 20 December 2020
 • List of amateur radio software
  IRLP Proprietary Linux VoIP Fldigi GPL Windows, macOS, Linux, Android, FreeBSD soundcard defined radio GNU Radio GPL Windows, macOS, Linux software-defined
  3 KB (85 words) - 06:27, 16 October 2020
 • CeCILL
  spirit of and retaining compatibility with the GNU General Public License (GPL). It was jointly developed by a number of French agencies: the Commissariat
  10 KB (1,355 words) - 01:59, 16 July 2020
 • Bionic (software)
  about the differences between it and the full GNU General Public License (GPL). Bionic is a C library for use with the Linux kernel, and provides libc
  17 KB (1,845 words) - 05:17, 30 December 2020
 • GNOME
  licensed under the LGPL for its libraries, and the GNU General Public License (GPL) for its applications. The name "GNOME" was initially an acronym of GNU Network
  64 KB (4,796 words) - 13:09, 11 January 2021
 • Software Freedom Conservancy
  and enforcement actions, primarily for the BusyBox project (see BusyBox GPL lawsuits). In October 2010, Conservancy hired its first Executive Director
  14 KB (957 words) - 12:50, 28 September 2020
 • List of astrometric solvers
  installer) GPL3+ ? ✓ - - - - ✓ ,, Astrometry.net API lite (inc. installer) GPL3+ API interface ✓ - ✓(Win10 Linux subsystem) ✓ - - ,, StellarSolver GPL3+ - ✓
  3 KB (55 words) - 03:35, 13 January 2021
 • CC PDF Converter
  application leverages RedMon and Ghostscript and is licensed under the GNU GPL. A 2013 review in PC World gave the software 4 out of 5 stars. CC PDF Converter
  2 KB (121 words) - 18:11, 30 April 2020
 • AROS Public License
  is incompatible with the GPL, unless the developer offers the choice of licensing the program under the GPL or any other GPL-compatible license. https://lists
  2 KB (127 words) - 05:59, 2 March 2018
 • GNU nano
  functionality. Unlike Pico, nano is licensed under the GNU General Public License (GPL). Released as free software by Chris Allegretta in 1999, nano became part
  9 KB (888 words) - 17:28, 14 January 2021
 • Nimbus Sans
  Good-quality free (GPL) basic-35 PostScript Type 1 fonts., archived from the original on 2002-10-23, retrieved 2010-05-06 Finally! Good-quality free (GPL) basic-35
  8 KB (670 words) - 11:29, 24 September 2019
 • Comparison of webcam software
  https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese Linux Free GNU GPL Guvcview http://guvcview.sourceforge.net/ Linux Free GNU GPL Home Security Camera http://free-video-surveillance
  3 KB (19 words) - 09:03, 29 October 2020
 • Comparison of MIDI editors and sequencers
  GNU GPL Paul Davis, and The Ardour Community Piano roll, event list MIDI support began with version 3. Aria Maestosa Linux, macOS, Windows GNU GPL 2 MIDI
  9 KB (42 words) - 23:09, 29 December 2020
 • Crossfire (1992 video game)
  with a pseudo-isometric perspective. All content is licensed under the GNU GPL. The client and server will run in Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, IRIX
  7 KB (662 words) - 08:48, 26 November 2020
 • SQL-Ledger
  released under the GNU GPL 2.0 license. Version 3.2.6 released in December 2017. At its inception, SQL-Ledger used the GNU GPL 2.0 license. In 2005, Debian
  5 KB (381 words) - 04:57, 7 December 2020
 • FFmpeg
  build of FFmpeg is linked against any GPL libraries (notably x264), then the entire binary is licensed under the GPL. FFmpeg is used by software such as
  48 KB (3,069 words) - 03:21, 29 December 2020
 • European Union Public Licence
  Union Public Licence Comparison of free and open-source software licences GPL linking exception "ausweisapp2 in Debian Package Tracker". Debian Package
  13 KB (1,213 words) - 15:09, 31 December 2020
 • Loadable kernel module
  marked as only available to GNU General Public License (GPL) modules. Loading a proprietary or non-GPL-compatible module will set a 'taint' flag in the running
  15 KB (1,682 words) - 15:33, 7 January 2021
 • List of platform-independent GUI libraries
  X11, Wayland, Microsoft Windows, macOS, DirectFB, Tizen Free: BSD, LGPL, GPL Fast Light Toolkit (FLTK) Bill Spitzak, et al. X11, Microsoft Windows, macOS
  8 KB (68 words) - 19:38, 6 January 2021
 • Magnus Manske
  open source and specifically, the GPL license, and his work on the early versions of MediaWiki was released under the GPL license. Manske's Phase II software
  19 KB (1,642 words) - 18:37, 18 December 2020
 • GNU All-permissive License
  files that do not need to be covered by the GNU General Public License in GPL-licensed projects. The SPDX identifier for this license is FSFAP. The full
  3 KB (258 words) - 00:36, 15 July 2020
 • CLISP
  terms of the GNU General Public License (GPL). Haible did not originally intend to distribute CLISP under the GPL, but in a well-publicised email exchange
  3 KB (278 words) - 04:40, 19 December 2020
 • List of free and open-source web applications
  Photo sharing GNU GPL MySQL + PHP flickr, Picasa OpenBroadcaster Video streaming GNU AGPLv3+ MySQL YouTube Plumi Video streaming GNU GPL | ZPL YouTube PeerTube
  8 KB (80 words) - 23:14, 7 January 2021
 • Comparison of WebDAV software
  David V. Kocher Windows, MacOSX 7.02 — 2019/07/25 GPL GUI davfs GNOME team FUSE 1.5.4 — 2016/04/16 GPL VFS davix CERN Windows, Linux, MacOSX 0.7.4. — 2019/07/04
  3 KB (148 words) - 22:53, 27 May 2020
 • Directory Opus
  Magellan (5.6): 1997-05-17 Opus Magellan II (5.8): 1998-11-01 Opus Magellan II GPL (5.90): 2014-05-11 Versions 1 and 2 were only available direct from the author
  7 KB (711 words) - 14:32, 16 December 2020
 • JD Decompiler
  JD-IntelliJ 0.6 Written in Java Platform Cross-platform Available in English Type Software engineering License GNU GPL 3 Website java-decompiler.github.io
  2 KB (194 words) - 19:32, 26 October 2020
 • DBLP
  entries in 2005 (and in 2015 has more than 2.9 million). DBL-Browser is GPL software, available for download from SourceForge. It uses the XML DTD. Written
  8 KB (732 words) - 10:09, 6 January 2021
 • Comparison of router software projects
  OpenWrt Linux GPL, etc. 2020-03-06 17,042 Commotion Wireless OpenWrt 2014-10-13 422,643 DD-WRT OpenWrt 2019-11-09 27,104 LEDE OpenWrt GPL, etc. N/A 72
  5 KB (171 words) - 18:59, 26 December 2020
 • List of wiki software
  WikiWikiWeb clone in PHP. PmWiki is a PHP-based wiki. Features include: GPL-licensed, easy installation/customization, designed for collaborative authoring
  11 KB (1,376 words) - 19:47, 5 January 2021
 • Kwame Boateng
  com/medeama-sc-forward-kwame-boateng-targets-gpl-goal-king-crown Medeama SC forward Kwame Boateng targets GPL goal king crown]‚ ghanasoccernet.com, 2 February
  3 KB (173 words) - 12:11, 9 February 2020
 • List of freeware first-person shooters
  LLC 2004-11 2011-12-29 (7.53) Linux, BSD, OS X, Windows CRX Engine GNU GPL (code), Proprietary license (media) Science fiction, with single or multiplayer
  17 KB (76 words) - 14:13, 1 December 2020
 • MenuetOS
  32-bit x86 architectures and released under the GPL, thus many of its applications are distributed under the GPL. The 64-bit MenuetOS, often referred to as
  6 KB (475 words) - 21:46, 16 November 2020
 • List of tools to create Live USB systems
  SubRosaSoft Freeware No macOS macOS Fedora Media Writer Fedora Project GNU GPL Yes Linux, macOS, Windows Linux GNU dd Paul Rubin, David MacKenzie, and Stuart
  3 KB (79 words) - 07:42, 11 October 2020
 • Open Sound System
  4Front Technologies released sources for OSS under CDDL for OpenSolaris and GPL for Linux. In January 2008, 4Front Technologies released OSS for FreeBSD
  9 KB (865 words) - 19:32, 26 December 2020
 • Cyberduck
  available for macOS and Windows (as of version 4.0) licensed under the GPL. Cyberduck is written in Java and C# using the Cocoa user interface framework
  4 KB (263 words) - 21:52, 23 July 2020
 • Android (operating system)
  the end of 2012, Google switched the Bluetooth stack in Android from the GPL-licensed BlueZ to the Apache-licensed BlueDroid. Android does not have a
  319 KB (26,786 words) - 15:10, 12 January 2021
 • List of League of Legends leagues and tournaments
  Bolivia, Chile, Paraguay and Uruguay. Replaced the Garena Premier League (GPL) prior to the start of the 2018 summer season. The PCS' definition of Southeast
  17 KB (580 words) - 02:54, 11 January 2021
 • OpenFX (API)
  OpenFX host and plugins, open source, GPL 3 license) Natron for OS X, Linux, FreeBSD and Windows (open source, GPL license) Ramen compositor (CDDL 1.0 license
  10 KB (969 words) - 01:06, 18 December 2020
 • Freeplane
  supported on Windows, Mac OS X and Linux, and is licensed under the GNU GPL version "2 or later". In 2007, Freeplane was forked from the FreeMind project
  8 KB (726 words) - 09:03, 27 November 2020
 • Netfilter
  produced (called netfilter hereafter) uses the GNU General Public License (GPL) license, and in March 2000 it was merged into version 2.4.x of the Linux
  23 KB (2,712 words) - 11:02, 14 January 2021
 • Stunnel
  Trojnara and released under the terms of the GNU General Public License (GPL) with OpenSSL exception. For example, one could use stunnel to provide a
  3 KB (311 words) - 12:21, 24 August 2020
 • Memtest86
  of the MemTest86+ fork is released under the GNU General Public License (GPL). The bootloading code was originally derived from Linux 1.2.1. The program
  11 KB (1,041 words) - 02:49, 19 November 2020
 • Hotaru
  Sailor Moon Eternal, based on the 11-episode Dream saga Hotaru CMS, a GNU GPL licensed, plugin-powered content management system Hotaru River (disambiguation)
  3 KB (262 words) - 11:43, 26 February 2020
 • MySQL Workbench
  database design and querying tool for the MySQL database released under the GPL. It was written in 2002/2003 by the Austrian programmer Michael G. Zinner
  17 KB (1,786 words) - 06:10, 19 December 2020
 • Ruby License
  terms of the FreeBSD License, which, by contrast, has been confirmed as both GPL-compliant by the Free Software Foundation and as an official open source
  10 KB (1,132 words) - 21:48, 23 October 2020
 • Ahq eSports Club
  and GarnetDevil joined. AHQ was invited to join the Garena Premier League (GPL)'s 2013 spring season to face teams such as the Taipei Assassins and the
  10 KB (1,240 words) - 23:14, 7 January 2021
 • Mbed TLS
  hacker" Christophe Devine and was first released on November 1, 2006, under GPL and BSD licenses. In 2008, Christophe Devine was no longer able to support
  9 KB (817 words) - 15:39, 20 December 2020
 • Database engine
  Transactional Aria GPL No Falcon GPL Yes InnoDB GPL Yes MyISAM GPL No InfiniDB GPL No TokuDB GPL Yes WiredTiger GPL Yes XtraDB GPL Yes RocksDB GPL v2 or Apache
  8 KB (1,016 words) - 22:42, 14 January 2021
 • OpenOMR
  play it through the computer speakers. It is being published as free software under the terms of the GNU General Public License (GPL). Official website
  1 KB (52 words) - 00:49, 16 July 2019
 • List of search engines
  Unix/Linux GPL v2 Tropes Zoom Windows Semantic Search Engine (no longer available) Freeware and commercial Unity Dash Linux Part of Ubuntu Desktop GPL v3, LGPL
  21 KB (885 words) - 16:04, 15 January 2021
 • Comparison of file synchronization software
  published. For open source systems this may be the specific license (i.e. GPL, LGPL, MIT, etc.), for closed source/proprietary/commercial software this
  29 KB (1,140 words) - 15:52, 15 January 2021
 • FreeBSD
  generally released under a permissive BSD license, as opposed to the copyleft GPL used by Linux. The FreeBSD project includes a security team overseeing all
  75 KB (6,424 words) - 21:12, 15 January 2021
 • AutoIt
  License (GPL), but the practice was discontinued beginning with version 3.2.0 in August 2006.[citation needed] Following the terms of the GPL, some of
  12 KB (1,343 words) - 19:33, 15 January 2021
 • Fcron
  fcron is a computer program with a GNU General Public License (GNU GPL) license that performs periodic command scheduling. It has been developed on Linux
  3 KB (195 words) - 21:23, 23 February 2019
 • Bundle adjustment
  the Levenberg–Marquardt Algorithm (C, MATLAB). GPL. cvsba: An OpenCV wrapper for sba library (C++). GPL. ssba: Simple Sparse Bundle Adjustment package
  9 KB (1,024 words) - 05:55, 11 November 2020
 • Tox (protocol)
  open-source software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3 or later. The initial commit to GitHub was pushed on June 23,
  16 KB (1,298 words) - 11:53, 15 January 2021
 • List of 2D animation software
  GPL Windows, OS X, Linux, other Unix-like, Synfig August 6, 2020 Robert Quattlebaum GPL Windows, OS X, Linux Pencil2D July 31, 2020 Pencil2D Team GPL
  4 KB (16 words) - 14:11, 8 January 2021
 • Xpdf
  "Xpdf is licensed under the GNU General Public License (GPL), version 2. In my opinion, the GPL is a convoluted, confusing, ambiguous mess. But it's also
  4 KB (382 words) - 08:12, 19 December 2020
 • SmoothWall
  the SmoothWall open source project. Smoothwall began life as Smoothwall GPL, a freely redistributable open source version. In August 2000, with a proprietary
  12 KB (1,250 words) - 00:42, 11 January 2021
 • Roundcube
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL), with exceptions for skins and plugins. After about two years of development
  11 KB (1,048 words) - 05:31, 31 December 2020
 • Iconv
  applications. Unlike the libraries, the iconv utility is licensed under GPL in both implementations. The GNU libiconv implementation is portable, and
  6 KB (475 words) - 05:02, 31 December 2020
 • Yate (telephony engine)
  with support for video, voice and instant messaging. It is an extensible, GPL licensed PBX. It is written in C++ with a modular design, allowing the use
  4 KB (337 words) - 10:02, 14 August 2019
 • RasMol
  dual-licensed under a GNU General Public License (GPL), or custom license RASLIC. Starting with version 2.7.5, a GPL is the only license valid for binary distributions
  5 KB (373 words) - 06:47, 9 March 2020
 • Adminer
  SQLite and Oracle databases). Adminer is distributed under Apache license (or GPL v2) in a form of a single PHP file (around 470 KiB in size). Its author is
  4 KB (371 words) - 21:54, 14 June 2020
 • MoinMoin (category Software using the GPL license)
  that are licensed under other Free Software licenses compatible with the GPL). Dozens of organizations use MoinMoin to run public wikis, including free
  6 KB (595 words) - 18:28, 8 November 2020
 • MIUI
  handsets. MIUI's kernel was proprietary, and in breach of Linux kernel's GPL. Source code for certain components was released to GitHub on 25 October
  23 KB (1,367 words) - 15:05, 9 January 2021
 • LaTeX
  printing—can be placed on the Web for online viewing. It is licensed under GNU GPL v2. The latest updates are available from CTAN. LaTeXML is a free, public
  28 KB (2,750 words) - 08:57, 4 January 2021
 • Gram (disambiguation)
  related to Open-source software/Free and open-source software GRAM, Graphic (GPL) Random Access Memory, used in the TI-99/4A Gram's theorem, in algebraic
  3 KB (318 words) - 13:57, 26 November 2020
 • Hancom
  Ghostscript is dual licensed under both the Affero GPL License, or a commercial license. Under the Affero GPL terms, Hancom would be required to open source
  4 KB (391 words) - 17:07, 14 October 2020
 • Courier (typeface)
  free (GPL) basic-35 PostScript Type 1 fonts., archived from the original on 23 October 2002, retrieved 6 May 2010 Finally! Good-quality free (GPL) basic-35
  22 KB (1,957 words) - 01:06, 12 January 2021
 • Wikipedia
  software manuals that come with free software programs licensed under the GPL. This made it a poor choice for a general reference work: for example, the
  237 KB (22,056 words) - 16:40, 15 January 2021
 • Porn Time
  Operating system Linux, OS X, Windows, Android Platform Node.js Available in 44 languages Type Adult / Movie Streaming License GPL v3 Website porntime.ws
  4 KB (315 words) - 20:52, 14 December 2020
 • Ratko Stevović (section GPL)
  Ratko Stevovic (born 24 October 1956 in Nikšić, Montenegro) is a football manager. He graduated in the field of Journalism at the Factory of Political
  4 KB (284 words) - 21:20, 20 December 2020
 • Linux-powered device
  offer to supply the software source as required by the license GPL. Organizations such as gpl-violations.org, the Free Software Foundation (FSF) and the Software
  6 KB (660 words) - 20:46, 25 December 2020
 • Vim (text editor)
  a special clause allowing distribution of modified copies "under the GNU GPL version 2 or any later version". Since its release for the Amiga, cross-platform
  31 KB (2,577 words) - 21:16, 14 January 2021
 • Crafter CMS
  managed by Kubernetes orchestration. Crafter CMS is available under the GPL. "Crafter CMS". Crafter CMS. Retrieved 2019-09-23. http://www.cmswire
  3 KB (246 words) - 05:49, 30 July 2020
 • Open-core model
  database software is dual-licensed under a proprietary license, and the GNU GPL; proprietary versions offer additional features and enterprise support plans
  14 KB (1,358 words) - 02:07, 15 January 2021
 • DBeaver
  initial version of DBeaver. It was released in 2010 and became open-source (GPL) in 2011. CE version includes extended support of the following databases:
  8 KB (763 words) - 05:10, 4 January 2021
 • Comparison of real-time operating systems
  org Arm OS Apache 2.0 Cortex-M, Cortex-R, Cortex-A os.mbed.com uKOS GNU GPL Cortex-M3-M4-M7-H7, 6833x, PIC, CSEM icyflex-1, STM32 www.ukos.ch ARTOS (Locamation)
  39 KB (87 words) - 18:08, 15 December 2020
 • Common Public License
  License (GPL), but some key differences exist. A similarity relates to distribution of a modified computer program: under either license (CPL or GPL), one
  3 KB (339 words) - 09:30, 15 January 2021
 • Brandy (disambiguation)
  Simmons performed by The O'Jays on their 1978 album So Full of Love Brandy, a GPL clone of the programming language BBC BASIC Brandy & Mr. Whiskers, an American
  2 KB (206 words) - 09:49, 13 November 2020
 • OpenWrt
  the original on April 21, 2013. https://www.tp-link.com/us/support/gpl-code/ OpenWrt Downloads LuCI project OpenWrt Summit GPL Code Center at Linksys
  36 KB (2,870 words) - 12:33, 5 January 2021
 • MinGW
  GNU General Public License (GPL), it is not necessary to distribute the source code with the programs produced, unless a GPL library is used elsewhere in
  13 KB (1,358 words) - 22:00, 2 January 2021
 • Cdrtools
  derivative work of GPL and – GPL-incompatible – CDDL code) and the GPL requires "build tools and scripts also be released under the GPL". Jörg Schilling
  23 KB (2,296 words) - 07:50, 6 October 2020
 • SPARC
  especially for space use. Source code is written in VHDL, and licensed under the GPL. OpenSPARC T1, released in 2006, a 64-bit, 32-thread implementation conforming
  46 KB (3,236 words) - 19:06, 21 December 2020
 • Ganymede
  Julius Caesar "Ganymed" (Goethe), a poem by Goethe Ganymede (software), a GPL-licensed network directory management system 1036 Ganymed, an asteroid HMS
  2 KB (313 words) - 12:34, 30 December 2020
 • Crane Co.
  of snack machines via their acquisitions of Glasco Polyvend Lektrovend (GPL) and Automatic Products (APi), which until 2017 were marketed as separate
  10 KB (1,130 words) - 17:13, 12 January 2021
 • Konsole
  Konsole was originally written by Lars Doelle. It ls licensed under the GPL v2 or later and the GNU Free Documentation License. Konsole includes many
  4 KB (315 words) - 18:42, 21 December 2020
 • Nexuiz
  The game and its media are released under the GNU General Public License (GPL) and uses the DarkPlaces engine, a modified Quake engine. A remake, also
  7 KB (845 words) - 15:28, 23 December 2020
 • Linphone
  communication. Linphone is licensed under the GNU General Public License (GPL) and supports IPv6. Linphone can also be used behind network address translator
  7 KB (504 words) - 06:49, 7 January 2021
 • SuperTux
  two-dimensional platform video game published under the GNU General Public License (GPL). The game was inspired by Nintendo's Super Mario Bros. series; instead of
  10 KB (934 words) - 22:43, 1 January 2021
 • VCV Rack
  system Linux, macOS, Microsoft Windows Type modular synthesizer License GPL license V3 and proprietary for some graphics and 3rd party modules Website
  4 KB (271 words) - 06:32, 28 April 2020
 • List of free and open-source iOS applications
  and Linux. Siskin IM XMPP client with OMEMO support GPL v3 git Standard Notes Encrypted notes GPL v3 [2] Surespot Encrypted instant messaging GPLv3 git
  9 KB (71 words) - 16:06, 27 December 2020
 • Godrej Properties Limited
  more than 89.7 million square feet. Currently, Godrej Properties Limited(GPL) is listed on the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange
  5 KB (275 words) - 09:40, 29 October 2020
 • AForge.NET
  binaries of the project are available under the terms of the Lesser GPL and the GPL (GNU General Public License).[citation needed] Another (unaffiliated)
  7 KB (608 words) - 03:52, 13 January 2021
 • Windows Subsystem for Linux
  concerned about a Microsoft takeover of Linux, because he believed Linux's GPL 2 licensing and the size of the project made that impossible, as well as
  24 KB (2,250 words) - 18:22, 15 January 2021
 • Sybase Open Watcom Public License
  software. This makes the Watcom license also GPL incompatible and a stronger copyleft license than the GPL and even the AGPL. The Fedora project also considers
  3 KB (323 words) - 16:45, 9 August 2020
 • League of Legends Master Series
  Premier League (GPL) of Southeast Asia. The league would have two seasons per year, spring and summer. The regional quota of two slots in the GPL and a single
  8 KB (573 words) - 19:15, 9 January 2021
 • XFOIL
  airfoil shape to achieve the desired parameters. It is released under the GNU GPL. XFOIL was first developed by Mark Drela at MIT as a design tool for the
  3 KB (219 words) - 02:47, 7 January 2021
 • SolveSpace
  Prokoudine, Alexandre. "SolveSpace 2D/3D CAD software released under terms of GPL". Libre Graphics World, June 2013. Retrieved 12 June 2016. http://cq.cx/sketchflat
  4 KB (348 words) - 05:23, 13 January 2021
 • GeoGebra
  GeoGebra's source code is licensed under the GNU General Public License (GPL) and all other non-software components are under Creative Commons BY-NC-SA
  9 KB (839 words) - 13:58, 11 January 2021
 • OpenBoard (category Software using the GPL license)
  OpenBoard is a free and open-source interactive whiteboard software compatible with any projector and pointing device. It was originally forked from Open-Sankoré
  4 KB (232 words) - 12:57, 21 December 2020
 • MODX
  content on the world wide web and intranets. MODX is licensed under the GPL, is written in the PHP programming language, and supports MySQL, MariaDB
  13 KB (1,185 words) - 17:58, 19 December 2020
 • TeXShop
  LaTeX and TeX editor and previewer for macOS. It is licensed under the GNU GPL. It was developed by the American mathematician Richard Koch. TeXShop was
  5 KB (518 words) - 04:21, 25 December 2020
 • Deflate
  some devices able to handle multiple simultaneous data streams. HDL-Deflate GPL FPGA implementation. Intel Communications Chipset 89xx Series (Cave Creek)
  22 KB (2,566 words) - 10:57, 12 January 2021
 • Gummiboot (software)
  unlike GRUB which is licensed under the GNU General Public License version 3 (GPL v3). This distinction is intended to allow gummiboot to be suitable for use
  5 KB (343 words) - 23:57, 12 November 2020
 • Bitext word alignment
  under GPL) Another widely used aligner implementing alignment by agreement, and discriminative models for alignment Nile (free software under GPL) A supervised
  6 KB (714 words) - 20:41, 1 January 2021
 • List of personal information managers
  Linux, macOS, Windows Commercial ical Cross-platform GPL Kontact Linux, Windows, Unix, macOS, KDE GPL Included with KDE Leo Linux, Windows, macOS MIT Python-scriptable
  9 KB (80 words) - 10:51, 18 December 2020
 • IANAL
  programmer slang Jason B. Wacha (February 1, 2005). "Taking the case: is the GPL enforceable?". Santa Clara Computer & High Technology Law Journal. University
  6 KB (676 words) - 07:31, 19 December 2020
 • ICub
  with the hardware design, software and documentation all released under the GPL license. The name is a partial acronym, cub standing for Cognitive Universal
  14 KB (1,355 words) - 18:53, 7 August 2020
 • MSWLogo
  Microsoft Windows. It is released under the GNU General Public License (GPL) and is mainly developed and maintained by David Costanzo. MSWLogo, as of
  4 KB (326 words) - 13:50, 17 November 2020
 • Serpent (cipher)
  reference code is public domain software and the optimized code is under GPL. There are no restrictions or encumbrances whatsoever regarding its use.
  10 KB (1,085 words) - 23:38, 18 December 2020
 • List of rich Internet application frameworks
  Proprietary Yes Yes Yes Java server, JavaScript client Blend4Web Mixed: GPL v3 or commercial Yes Yes Yes JavaScript Cappuccino Free: LGPL Yes Yes Yes
  6 KB (27 words) - 11:09, 4 January 2021
 • Cockos
  up in 2005, they released the online music jam software NINJAM under the GPL, with the release of their flagship product REAPER following later that year
  2 KB (237 words) - 12:10, 8 February 2020
 • List of alternative shells for Windows
  Active Calmira GPL Yes No No No No No No No Discontinued Emerge Desktop GPL No No Yes Yes Yes Yes No No Discontinued KDE Plasma Workspaces GPL No No No Yes
  6 KB (281 words) - 17:38, 17 October 2020
 • Inferno (operating system)
  commercial licenses to the complete system, and free downloads and licenses (not GPL compatible) for all of the system except the kernel and VM. They ported the
  17 KB (1,852 words) - 13:04, 14 December 2020
 • HTTrack
  Copier 3.49-2 - HTTrack Website Copier - Free Software Offline Browser (GNU GPL)". HTTrack. Retrieved 20 May 2017. HTTrack on Google Play Engebretson, Patrick
  4 KB (293 words) - 21:14, 31 December 2020
 • Buildroot
  and licensed under version 2 or later of the GNU General Public License (GPL). The project started in 2001, with initial intentions to serve as a testbed
  8 KB (645 words) - 18:18, 22 November 2020
 • Google Translate
  Language WordNet License Albanian Albanet CC-BY 3.0/GPL 3 Arabic Arabic Wordnet CC-BY-SA 3 Catalan Multilingual Central Repository CC-BY-3.0 Chinese Chinese
  77 KB (7,300 words) - 10:23, 15 January 2021
 • Xfce
  only accepted software that was open source and released under either a GPL or BSD compatible license, whereas, at the time, XForms was closed source
  28 KB (2,811 words) - 18:01, 13 January 2021
 • Unlicense
  and the lax license provided by the Unlicense are compatible with the GNU GPL." However, for dedicating software to the public domain it recommends CC0
  11 KB (1,203 words) - 10:02, 5 January 2021
 • Comparison of integrated development environments
  Un­known Un­known Yes Un­known No Yes December 2009 GNAT Programming Studio GPL Yes Yes Yes DragonFly BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris Yes Yes Yes
  81 KB (665 words) - 14:53, 14 January 2021
 • LXDE
  manager for use with LXDE, such as Fluxbox, IceWM or Xfwm. LXDE includes GPL-licensed code as well as LGPL-licensed code. The project was started in 2006
  11 KB (870 words) - 14:41, 31 December 2020
 • EPUB
  Adobe Content Server Supports EPUB for Android and iOS devices. calibre GPL Windows, OS X, Linux None Primarily for library management, conversion, and
  49 KB (4,347 words) - 08:18, 12 January 2021
 • Meld (software)
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL). Requirements for Meld 3.18.0 are as follows: Python 3.3 GTK+ 3.14 GLib
  3 KB (143 words) - 08:27, 18 February 2020
 • Nslookup
  The ReactOS version was developed by Lucas Suggs and is licensed under the GPL. nslookup operates in interactive or non-interactive mode. When used interactively
  5 KB (433 words) - 23:22, 16 December 2020
 • Dynamic Kernel Module Support
  free software released under the terms of the GNU General Public License (GPL) v2 or later. DKMS supports both the rpm and deb package formats out of the
  3 KB (239 words) - 20:03, 17 October 2020
 • Comparison of BitTorrent tracker software
  Language License IPv4 IPv6 Operating System Support Description MLDonkey OCaml GPL Yes Windows, OS X, Unix-like, Morph OS Has a built-in tracker and announcement
  4 KB (114 words) - 20:58, 8 November 2020
 • Xabber
  developed as an open source Project on GitHub and is licensed under the GNU GPL v.3 license. The original developers are from a software company called Redsolution
  4 KB (377 words) - 16:34, 11 January 2021
 • GnuTLS
  is not compatible with the GPL; thus software under the GPL, such as GNU software, could not use OpenSSL without making a GPL linking exception. The GnuTLS
  9 KB (799 words) - 16:38, 27 December 2020
 • I-Doser
  been downloaded millions of times and is based on the audio technology of a GPL-licensed binaural beat generator, SBaGen. The player can be downloaded for
  5 KB (477 words) - 22:28, 4 June 2020
 • MySQL AB
  MySQL available under the GPL at no charge, but sells it under other more traditional licenses to clients who do not find the GPL to be ideal for their purposes
  8 KB (690 words) - 07:45, 3 August 2020
 • Cdrkit
  created in 2006 by Debian developers as a fork of cdrtools based on the last GPL-licensed version when cdrtools licensing changed. The cdrkit includes many
  5 KB (522 words) - 03:20, 2 November 2019
 • H-Store
  reducing partition sizes. H-Store was licensed under the BSD license and GPL licenses. By 2009, the VoltDB company developed a commercial version, and
  7 KB (537 words) - 00:57, 14 January 2021
 • Xapian
  information retrieval library, released under the GNU General Public License (GPL). It is a full-text search engine library for programmers. It is written
  4 KB (336 words) - 20:39, 2 September 2020
 • Bcache
  as RAID 5 sets. bcache is licensed under the GNU General Public License (GPL), and Kent Overstreet is its primary developer. Using bcache makes it possible
  15 KB (1,521 words) - 22:12, 18 September 2020
 • PowerDNS
  PowerDNS is a DNS server program, written in C++ and licensed under the GPL. It runs on most Unix derivatives. PowerDNS features a large number of different
  7 KB (544 words) - 11:11, 18 December 2020
 • DebWRT
  2011-08-14. Retrieved 2011-05-30. "Debian Installer 6.0 Release Candidate 1". 2009-02-01. Retrieved 2011-05-30. Official website Linksys GPL Code Center
  3 KB (292 words) - 10:13, 3 November 2020
 • Oolite (video game)
  and the accompanying novella, The Dark Wheel. Oolite is licensed under GNU GPL version 2 for the source code and Creative Commons CC-BY-NC-SA for other
  19 KB (2,138 words) - 01:18, 24 November 2020
 • ZynAddSubFX
  open-source-eventually intention while the synthesis engine remains under the original GPL terms. For sound generation it has three hybrid synth engines that combine
  5 KB (322 words) - 16:16, 26 June 2020
 • List of ray tracing software
  Yes No Anim8or Freeware Yes No No No ASAP Proprietary Yes No No No Blender GPL Yes Yes Yes No Brazil r/s Proprietary Yes No No No BRL-CAD BSD, LGPL Yes
  5 KB (58 words) - 22:35, 4 July 2020
 • Monkey's Audio
  impossible to legally redistribute, and invites people to infringe on the GPL license of other software. This is not compatible with the Open Source Definition
  7 KB (666 words) - 22:30, 5 October 2020
 • List of 3D animation software
  Trialware Autodesk Softimage Discontinued (Trialware) Bforartists GPL v2 or later Blender GPL v2 or later Bryce Discontinued (Trialware) Carrara Commercial
  3 KB (39 words) - 14:15, 8 January 2021
 • John Carmack
  all under the GNU General Public License (GPL). The Doom source code was also re-released under the GPL in 1999. The id Tech 4 engine, more commonly
  43 KB (2,939 words) - 14:03, 14 January 2021
 • List of 3D modeling software
  No Onshape Commercial software Yes Open CASCADE GNU LGPL Yes OpenSCAD GNU GPL Yes Oculus Medium Commercial software Yes Poser Commercial software Yes PowerAnimator
  7 KB (50 words) - 13:40, 8 January 2021
 • WireGuard
  Jason A. Donenfeld and is published under the GNU General Public License (GPL) version 2. The Linux version of the software has reached a stable production
  23 KB (1,886 words) - 22:51, 14 January 2021
 • List of router and firewall distributions
  and musl. ClearOS Active Red Hat Enterprise Linux derivative x86, x86-64 GPL and others Free or paid registration Router and firewall for SMBs with network
  10 KB (58 words) - 19:33, 8 January 2021
 • Federal Trade Commission
  List (GPL), specifically outlining goods and services in the funeral industry, as defined by the FTC, and a listing of their prices. By law, the GPL must
  41 KB (4,000 words) - 23:38, 4 January 2021
 • Xawtv
  (DVB-S). xawtv works on Unix-like operating systems, and is licensed under the GPL. xawtv does not favour any particular desktop environment. It comes with
  4 KB (304 words) - 02:05, 13 January 2021
 • JUCE
  capabilities. It was first released to the public in 2004. It is covered by a dual GPL/commercial license. JUCE and Raw Material Software were acquired in November
  7 KB (743 words) - 08:57, 26 November 2020
 • Music Player Daemon
  The MPD project maintains a list of vendors, some of which infringe the GPL. MPD simply runs in the background playing music from its playlist. Client
  13 KB (1,319 words) - 13:59, 6 December 2020
 • OpenScientist
  in2p3.fr/OpenScientist/16.11.8_1/html/build.html Operating system Cross-platform Type Data analysis License LGPL/GPL Website openscientist.lal.in2p3.fr
  1 KB (48 words) - 00:03, 30 August 2018
 • Zabbix
  in 1998. After three years, in 2001, it was released to the public under GPL, three years later until the first stable version, 1.0, was released in 2004
  14 KB (978 words) - 09:37, 28 December 2020
 • Ping (networking utility)
  FreeDOS version was developed by Erick Engelke and is licensed under the GPL. Tim Crawford developed the ReactOS version. It is licensed under the MIT
  18 KB (1,820 words) - 07:51, 12 January 2021
 • Rufus (software)
  Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese Type Live USB License GNU GPL 3+ Website rufus.ie
  5 KB (406 words) - 04:28, 15 January 2021
 • PHP-Nuke
  fee; from version 8.3 it became free again. This is permitted under the GNU GPL (providing the source code is included), and the purchaser of the software
  7 KB (779 words) - 03:11, 27 December 2020
 • Potrace
  Potrace as its core. The program is dual-licensed as "Potrace" under the GPL and as "Potrace Professional" in a proprietary license by Selinger's company
  5 KB (381 words) - 07:30, 1 October 2020
 • Comparison of JavaScript-based source code editors
  release date Microsoft Visual Studio Free GPL Yes No 9ne Home ? Emacs Free GPL Yes No jsvi Home ? vi Free GPL Yes No MDK-Editor Home 2.10, 2008 Microsoft
  17 KB (101 words) - 19:40, 28 October 2020
 • GrandPerspective
  2020; 6 months ago (2020-06-28) Operating system macOS Type Disk Utility License GNU GPL Website grandperspectiv.sourceforge.net As of January 2019
  1 KB (47 words) - 17:26, 28 June 2020
 • Web crawler
  C and released under the GPL. mnoGoSearch is a crawler, indexer and a search engine written in C and licensed under the GPL (*NIX machines only) Norconex
  52 KB (6,929 words) - 08:00, 3 January 2021
 • JavaFX
  the 2D Scene graph are released under a GPL v2 license, The NetBeans plugin for JavaFX is dual licensed under GPL v2 and CDDL. During development, Sun explained
  34 KB (3,556 words) - 15:26, 6 January 2021
 • List of game engines
  markup language Yes 2.5D Windows, Linux, OS X Aleph One (Marathon remake) GPL FPS engine Antiryad Gx C, Assembler C, C++, Gel Yes 2D, 3D Windows, DOS,
  51 KB (314 words) - 13:52, 15 January 2021
 • Issabel
  Open source Latest release 4.0 Available in English, Spanish Update method YUM, ISO Platforms IA-32, x86-64 License GPL Official website www.issabel.org
  3 KB (160 words) - 15:30, 10 October 2017
 • Lzop
  compression tool which implements the LZO algorithm and is licensed under the GPL. Aimed at being very fast, lzop produces files slightly larger than gzip
  2 KB (123 words) - 16:44, 29 September 2019
 • Chrony (category Software using the GPL license)
  operating systems (including Linux and macOS) and is released under the GNU GPL v2. It's the default NTP client and server in Red Hat Enterprise Linux 8
  4 KB (224 words) - 14:39, 21 August 2020
 • LibreCAD (category Software using the GPL license)
  Gessler:] "Personally, I'm extremely unhappy with their [LibreDWG's — LGW] GPL licensing. It prohibits its use in Assimp and for many other applications
  7 KB (557 words) - 16:02, 7 January 2021
 • Open eBook
  FBReader – GPL e-book reader for Unix/Windows computers. Lexcycle Stanza Mobipocket Openberg Lector – cross-platform reader released under the GPL and based
  4 KB (328 words) - 09:46, 5 May 2020
 • Capaware
  interaction with 3D virtual terrain mapping, and is distributed under license GPL. It provides access to information that fits the specifications of the OGC
  2 KB (140 words) - 14:03, 29 January 2018
 • XCOPY
  FreeDOS version was developed by Rene Ableidinger and is licensed under the GPL. J. Edmeades developed the Wine-compatible version that is included in ReactOS
  9 KB (806 words) - 16:48, 15 October 2020
 • Electric (software)
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 3 or any later. Unlike other systems that design integrated circuits
  7 KB (627 words) - 09:04, 21 September 2019
 • Nwipe (category Software using the GPL license)
  nwipe is a Linux computer program used to securely erase data. It is maintained by Martijn van Brummelen and is free software, released under the GNU General
  7 KB (551 words) - 00:17, 30 December 2020
 • Eben Moglen
  GNU General Public License (GPL) on behalf of the FSF, and later became heavily involved with drafting version 3 of the GPL. On April 23, 2007 he announced
  10 KB (1,041 words) - 06:42, 14 January 2021
 • 389 Directory Server
  released as free software under the terms of the GNU General Public License (GPL). As of 389 Directory Server version 1.0 (December 1, 2005), Red Hat released
  6 KB (495 words) - 20:12, 12 January 2021
 • Comparison of TeX editors
  (2019-06-25) 2.3.3 Free GPL Yes Yes MeWa Source Windows (2007-06-06) 1.4.0 Free GPL Yes No Notepad++ Source Windows (2019-10-29) 7.8.1 Free GPL Yes No, but can
  19 KB (351 words) - 19:18, 29 December 2020
 • LAME
  lower sampling frequencies from MPEG-2. November 1999: LAME switches from a GPL license to an LGPL license, which allows using it with closed-source applications
  7 KB (770 words) - 23:27, 9 January 2021
 • Terminal (macOS)
  options, including transparent backgrounds. List of terminal emulators iTerm2, GPL-licensed terminal emulator for macOS Terminator, open-source terminal emulator
  4 KB (373 words) - 17:19, 29 December 2020
 • List of Linux audio software
  LMMS, music composer. GPL Qtractor, a full featured multitrack digital audio workstation (DAW), with audio and MIDI sequencer. GPL REAPER, a proprietary
  11 KB (1,375 words) - 01:11, 15 January 2021
 • Slrn (category Software using the GPL license)
  slrn is a console based news client for multiple operating systems, developed by John E. Davis and others. It was originally developed in 1994 for Unix-like
  3 KB (301 words) - 13:24, 10 January 2021
 • PyQt
  5; this means a variety of licenses including GNU General Public License (GPL) and commercial license, but not the GNU Lesser General Public License (LGPL)
  13 KB (1,285 words) - 17:33, 20 December 2020
 • Valknut (software)
  Küster and is licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). It is written in C++ and uses the cross-platform Qt library for its GUI
  4 KB (329 words) - 11:56, 14 May 2019
 • Open Broadcaster Software
  Retrieved 11 March 2011. In addition to being free to use under the GNU GPL, x264 is also available under a commercial license from x264 LLC and CoreCodec
  11 KB (890 words) - 03:26, 9 January 2021
 • Tux Racer
  included enhanced graphics and multiplayer, and it also became the first GPL-licensed game to receive an arcade adaption. It is the only product that
  23 KB (2,238 words) - 22:09, 9 January 2021
 • Gnokii
  Gnome Phone Manager all use Gnokii internally. It is licensed using the GNU GPL. Use to Activate Nokia network monitor Supports sending SMS (with delivery
  2 KB (154 words) - 00:33, 24 December 2018
 • Comparison of object database management systems
  deductive rules Db4o 8.0 (2011-03-09) C#, Java db4o-sql .NET and Java data types GPL, custom, proprietary Native Queries, LINQ support, automatic schema evolution
  7 KB (71 words) - 23:46, 26 July 2020
 • IRC bot
  Cross-platform Python 3 2013-02-03 (beta) 2021-01-13 (3.1.0) ? ? [1] Pynfo kuran GPL-2 Cross-platform Python 2002-10-21 2013-02-27 ? ? [2] Supybot Jeremiah Fincher
  17 KB (483 words) - 02:45, 14 January 2021
 • Selenium (software)
  Selenium IDE browser extensions are actively maintained: Kantu (Open-Source GPL license) and Katalon Recorder (Closed Source). As an alternative to writing
  17 KB (1,788 words) - 04:05, 22 December 2020
 • Transport Neutral Encapsulation Format
  a mail reader yTNEF – GPL TNEF extractor from the POSIX command-line, designed specifically for reading winmail.dat TNEF – GPL TNEF extractor from the
  17 KB (1,764 words) - 21:48, 1 November 2020
 • Metalink
  McFly (GPL) is an on the fly generator of metalinks based on the downloader's geographical location, written in Python. Metalink Editor (GPL) is a Cross
  16 KB (1,314 words) - 18:12, 31 December 2020
 • Mtools
  of the GNU Project and are released under the GNU General Public License (GPL). The following refers to mtools usage in floppy images. (Useful for virtual
  2 KB (190 words) - 10:07, 3 November 2020
 • Goa Professional League
  The Goa Professional League (GPL; known as the Airtel Pro League for sponsorship reason) is the premier state level football league in Goa, India. It
  9 KB (558 words) - 16:09, 31 December 2020
 • Qt Extended
  support Qt Extended is dual licensed under the GNU General Public License (GPL) and proprietary licenses. As of 2006, Qtopia was running on several million
  6 KB (464 words) - 20:24, 5 January 2021
 • DoceboLMS
  Can. Developed by Docebo Srl, the program was originally released under a GPL V. 2.0 license with no licensing costs. The program now operates as a cloud-hosted
  9 KB (717 words) - 09:58, 2 November 2020
 • Jamulus
  Jamulus is open source (GPL) networked music performance software that enables live rehearsing, jamming and performing with musicians located anywhere
  6 KB (529 words) - 08:45, 8 January 2021
 • Red Hat Gluster Storage (category Software using the GPL license)
  Red Hat Gluster Storage, formerly Red Hat Storage Server, is a computer storage product from Red Hat. It is based on open source technologies such as GlusterFS
  3 KB (241 words) - 14:17, 14 August 2020
 • FBReader
  mobi without DRM, and plain-text. It was formerly free software under the GPL, but is now proprietary software. Nikolay Pultsin wrote the first FBReader;
  8 KB (692 words) - 19:17, 3 January 2021
 • Areca Backup
  developed in Java. It is released under the GNU General Public License (GPL) 2. Areca Backup includes a backup engine, as well as a graphical user interface
  5 KB (610 words) - 11:22, 17 December 2020
 • Ferrari 312
  Grand Prix Legends (GPL), a PC-based simulation of the 1967 F1 championship. The 1966 version was part of a free 66 Mod for GPL, which was introduced
  14 KB (954 words) - 02:10, 29 November 2020
 • Open Build Service
  building is supported by OBS. The Build Service software is published under the GPL. In an acknowledgement of its usefulness to the wider Linux community, the
  8 KB (597 words) - 06:11, 18 December 2020
 • Comparison of photo gallery software
  Processing Access Control Face Recognition LDAP support Version Gallery Project GPL PHP/MySQL, (PostgreSQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server only in 2.x version)
  4 KB (90 words) - 04:42, 11 December 2020
 • Slackpkg
  since Slackware 9.1. It is licensed under the GNU General Public License (GPL). slackpkg is an automated package management tool written for Slackware
  3 KB (235 words) - 12:47, 9 September 2019
 • Comparison of hex editors
  10.0.1 February 14, 2020 Yes Yes Yes beye No Yes GPL 6.1.0 December 12, 2009 Yes Yes Yes bvi No Yes GPL 1.4.0 October 7, 2014 DOS, Win95 and up Yes Yes
  8 KB (75 words) - 17:49, 13 January 2021
 • Comparison of documentation generators
  license COBOLDoc Bruno Pacheco Lopes da Silva Text COBOL Any 2020/08/01 1.0.11 GPL Ddoc Walter Bright Text D Windows, OS X, Linux and BSD 2005/09/19 DMD 2.078
  18 KB (246 words) - 03:44, 19 November 2020
 • MPlayer
  of MPlayer's GPL-licensed code. The implication was that Kiss was violating the GPL, since Kiss did not release its firmware under the GPL license. The
  13 KB (1,118 words) - 13:46, 11 December 2020
 • Comparison of cross-platform instant messaging clients
  ago (1998-11) GPL Yes Yes Yes No No No Yes No No Pidgin Partial Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Pidgin Psi Psi and Psi+ developers 2001; 20 years ago (2001) GPL Yes
  23 KB (256 words) - 21:42, 15 January 2021
 • TorChat
  free software licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). In TorChat every user has a unique alphanumeric ID consisting of 16 characters
  7 KB (760 words) - 23:44, 10 January 2021
 • Software development kit
  proprietary SDK is generally incompatible with free software development, while a GPL-licensed SDK could be incompatible with proprietary software development
  10 KB (892 words) - 13:57, 27 December 2020
 • IEC 60870-5
  EPL-licensed j60870, IEC 60870-5-104 client and server Java library at openmuc.org, GPL-licensed part5 IEC 60870-5-101 & IEC 60870-5-104 client and server Go implementation
  14 KB (1,357 words) - 09:54, 6 January 2021
 • Qt Project
  of 12 months. In 2000, Qt 2.2 was released under the GPL v2, ending all controversy regarding GPL compatibility. On 28 January 2008 Nokia announced to
  10 KB (917 words) - 04:12, 7 January 2021
 • Sintel The Game
  Attribution 3.0 Unported except for all the Python code which is under the GNU GPL. List of open source games "'Sintel: The Game' Alpha Finally Available for
  3 KB (251 words) - 09:43, 26 November 2020
 • Godrej Industries Ltd
  Retrieved 20 July 2010.[permanent dead link] "Real Estate & Properties In India - Godrej Properties Ltd. (GPL)". Godrej Properties. Retrieved 20 July 2010.
  4 KB (158 words) - 09:10, 31 December 2020
 • Comparison of EDA software
  GPL Yes schematic, simulation, PCB editor, gerber view Gnucap any (C++98) GPL3 No Mixed-signal circuit simulator Icarus Verilog *BSD, Linux, Mac GPL No
  27 KB (159 words) - 13:15, 15 January 2021
 • Toybox
  BSD and macOS. Toybox aims to provide a BSD licensed replacement for the GPL licensed BusyBox. Toybox's major technical design goals are simplicity, smallness
  24 KB (2,744 words) - 20:01, 14 January 2021
 • Kamailio
  results at iptel.org—in September 2002 the code itself was published under the GPL. The first fork of SER came in 2005—OpenSER—which would later merge back
  8 KB (761 words) - 18:08, 1 November 2020
 • Stratagus
  engine used to build real-time strategy video games. Licensed under the GNU GPL, it is written mostly in C++ with the configuration language being Lua. On
  11 KB (797 words) - 16:53, 11 January 2021
 • VMware
  for GPL Compliance Lawsuit". Software Freedom Conservancy. Retrieved 6 March 2015. Phipps, Simon (5 March 2015). "VMware heads to court over GPL violations"
  57 KB (4,337 words) - 14:38, 14 January 2021
 • Value change dump
  VCD files (licensed under the GPL). Verilog::VCD – Perl CPAN software for parsing Verilog VCD files (licensed under the GPL). ProcessVCD – Java package
  6 KB (742 words) - 14:37, 21 August 2020
 • Rdesktop
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 3 and is available for Linux and BSD as well as for Microsoft Windows
  4 KB (354 words) - 11:23, 27 February 2020
 • Samba TV
  Harrison and Omar Zennadi in Python, and is free software licensed under the GPL. In February 2012, Flingo announced a $7 million Series A round investment
  10 KB (980 words) - 17:32, 9 July 2020
 • JOVE (category Software using the GPL license)
  JOVE (Jonathan's Own Version of Emacs) is an open-source, Emacs-like text editor, primarily intended for Unix-like operating systems. It also supports
  3 KB (186 words) - 00:44, 24 December 2018
 • Turbo Vision
  ported and developed by an open-source community on sourceforge under the GPL license. An older update of the Borland code by Sergio Sigala is available
  6 KB (471 words) - 18:49, 14 January 2021
 • Yahoo! Public License
  Zimbra. It is approved by the Free Software Foundation as a free (however GPL-incompatible) software license. Zimbra.com. "Yahoo! Public License, Version
  1 KB (78 words) - 00:15, 7 January 2020
 • Free music
  music is licensed under licenses that are intended for software (like the GPL) or other writings (the GFDL). But there are also licenses especially for
  13 KB (1,150 words) - 09:02, 8 January 2021
 • Comparison of firewalls
  Netfilter/iptables GPL Free Linux kernel module nftables GPL Free Linux kernel (>=3.13) module Shorewall GPL Free Linux-based appliance PeerBlock GPL Free Windows
  13 KB (101 words) - 15:14, 17 December 2020
 • Piwigo
  Picasa. This approach is reinforced repeatedly. It is licensed under the GPL. It is written in PHP and requires a MySQL database. It can be installed
  8 KB (829 words) - 09:19, 28 October 2020
 • CuckooChess (category Software using the GPL license)
  CuckooChess is an advanced free and open-source chess engine under the GNU General Public License written in Java by Peter Österlund. CuckooChess provides
  3 KB (217 words) - 20:41, 19 October 2020
 • Opkg
  org/cgit/cgit.cgi/opkg/ Written in C Operating system Linux Type Package management system License GPL v2 Website git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/opkg/ 
  2 KB (122 words) - 14:12, 13 November 2020
 • Telephone (application)
  Protocol for communication. Telephone is distributed as free software under GPL. Speex/8000 (narrowband), Speex/16000 (wideband), and Speex/32000 (ultra-wideband)
  2 KB (51 words) - 05:31, 13 January 2021
 • League of Legends World Championship
  region with the highest rank finish at the 2017 Mid-Season Invitational (GPL in Southeast Asia, due to Gigabyte Marines from Vietnam prevailing there
  61 KB (3,332 words) - 22:44, 15 January 2021
 • Parser (programming language)
  studio. In March 2006, revision three was released as free software under a GPL license and it is now used in other websites, mostly in Russia (according
  3 KB (179 words) - 14:01, 12 May 2020
 • YaST
  Linux 8.0. YaST is free software that SUSE has made available under the GPL in 2004. It is a tool for administering and maintaining a SUSE Linux installation
  8 KB (790 words) - 04:22, 27 December 2020
 • App Store (iOS/iPadOS)
  GPL Enforcement". Free Software Foundation. Retrieved May 1, 2017. Murphy, David (January 8, 2011). "Apple Pulls VLC Player from App Store Due to GPL"
  111 KB (10,006 words) - 07:12, 13 January 2021
 • OneSync
  Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Available in English, Malaysia-Singapore Chinese License GPL Website https://code.google.com/archive/p/onesync/
  1 KB (58 words) - 00:38, 2 December 2018
 • Snek
  16 December 2019; 12 months ago (2019-12-16) Typing discipline dynamic License GPL3+ Filename extensions .py Website keithp.com/snek/ Influenced by Python
  1 KB (48 words) - 01:27, 30 November 2020
 • Comparison of MySQL database engines
  MariaDB GPL No Yes None 10.0 - present CSV Oracle GPL No Yes 5.0 - present 5.1 - present Falcon Oracle GPL Yes No ? None Federated Oracle GPL ? No 5.0
  8 KB (707 words) - 10:18, 10 December 2020
 • Shed Skin
  allows compiling programs which are considered under the GPL or are not considered under the GPL. Shed Skin combines Ole Agesen's Cartesian Product Algorithm
  6 KB (625 words) - 17:20, 14 January 2021
 • KTechLab
  KTechLab is free and open-source software licensed under the terms of the GNU GPL. KTechLab was first developed by David Saxton, who worked on it until 2007
  3 KB (208 words) - 23:29, 30 November 2020
 • Smail
  Unix-like operating systems. It is Free Software and is licensed under the GNU GPL. It aims to be a general and flexible mailer with extensive facilities for
  2 KB (208 words) - 01:50, 24 December 2018
 • List of security assessment tools
  Tool Vendor Type License Tasks Commercial status Aircrack-ng GPL Packet sniffer and injector; WEP encryption key recovery Free Metasploit Rapid7 application
  2 KB (95 words) - 00:05, 4 January 2021
 • Huffyuv
  written for Windows by Ben Rudiak-Gould and published under the terms of the GPL. The Huffyuv 1.1 was released in 2000. The implementation is considered very
  4 KB (394 words) - 12:58, 29 December 2020
 • WinDirStat
  display (a treemap). Created as an open source project released under the GNU GPL, it was developed using Visual C++/MFC 7.0 and distributed using Sourceforge
  10 KB (864 words) - 22:03, 9 October 2020
 • Standard Performance Evaluation Corporation
  to be in violation of the GPL as the benchmarks include software such as GCC that is licensed by the GPL. However, the GPL does not require software to
  12 KB (916 words) - 16:16, 18 November 2020
 • Advanced Intrusion Detection Environment
  for Tripwire licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). The primary developers are named as Rami Lehti and Pablo Virolainen, who
  4 KB (295 words) - 14:10, 9 June 2020
 • IFolder
  announced that they were releasing iFolder as an open source project under the GPL license. They also announced that the open source version of iFolder would
  7 KB (666 words) - 03:29, 8 December 2020
 • Pirojsha Adi Godrej
  to complete an MBA from Columbia Business School in 2008 before rejoining GPL as Executive Director. In 2010, Pirojsha led the initial public offering
  9 KB (669 words) - 13:29, 18 October 2020
 • List of digital forensics tools
  Name Platform License Version Description Autopsy Windows, macOS, Linux GPL 4.16 A digital forensics platform and GUI to The Sleuth Kit Belkasoft X Windows
  13 KB (731 words) - 03:50, 22 December 2020
 • Comparison of X window managers
  No No 0.4 1994 aewm C MIT Stacking No No No Yes Yes No No awesome C, Lua GPL Dynamic Yes No Yes Yes Yes No Yes 9 2007-09-18 Berry C MIT Stacking No via
  13 KB (208 words) - 16:36, 28 September 2020
 • List of display servers
  libwayland-server (MIT License) EFL Yes Yes POSIX KWin GPL C++ Qt 5 Yes Yes POSIX orbment GPL 3+ C wlc, libinput2 Yes No No Lipstick LGPL 2.1 C++ Qt 5
  6 KB (282 words) - 18:56, 28 December 2020
 • Linux Lite
  list Lite User Manager Help About Lubuntu Debian Ubuntu Xfce Windows Linux GPL Linux Lite 1.0.0 Release Date "Distribution Release: Linux Lite 1.0.0 (DistroWatch
  13 KB (822 words) - 17:52, 23 December 2020
 • IfrOSS
  GNU General Public License (GPL) "ifross.org - Personen". ifrOSS homepage Die GPL kommentiert und erklaert, a book "The GPL commented and explained"
  1 KB (142 words) - 10:35, 21 January 2020
 • GFTP
  toolkit, and a command-line interface. gFTP is released under the terms of the GPL and has been translated into 45 languages. There is support for the FTP,
  3 KB (276 words) - 08:28, 14 February 2019
 • AutoHotkey
  AutoIt v3 for some commands and the compiler. Later, AutoIt v3 switched from GPL to closed source because of "other projects repeatedly taking AutoIt code"
  17 KB (1,370 words) - 14:38, 28 December 2020
 • GLPi
  editor of the GLPI system ensuring the software R&D. The code remains under a GPL license and keeps its open source nature. The GLPI system continues to be
  15 KB (930 words) - 12:37, 25 November 2020
 • GNAT (category Software using the GPL linking exception)
  standardization process. The 3-million-dollar contract required the use of the GNU GPL for all development, and assigned the copyright to the Free Software Foundation
  7 KB (652 words) - 20:35, 13 January 2021
 • Virtualmin
  Virtualmin is available in two versions. Virtualmin GPL and Virtualmin Professional. The Virtualmin GPL version is fully free and open-source and does not
  4 KB (267 words) - 09:15, 27 November 2020
 • List of web analytics software
  Logfile-based Web log files 6.0.16 2019-07-27 GNU GPL AWStats Perl Logfile-based Web log files 7.8 2020-04-30 GNU GPL GoAccess C Logfile-based Web log files 1
  6 KB (93 words) - 22:04, 4 November 2020
 • Trelby
  to work on the program being stopped. The code was open sourced under the GPL. The code lay dormant until late 2011, when it was re-discovered by Anil
  3 KB (224 words) - 18:20, 11 November 2020
 • Zigbee
  directors has been asked to make their license compatible with GPL, but refused. Bluetooth has GPL-licensed implementations. The first Zigbee application profile
  38 KB (4,789 words) - 16:06, 11 January 2021
 • OpenBIOS
  supports the sun4v architecture. OpenBIOS is portable and licensed under the GPL. It is produced by the OpenBIOS project. Slimline Open Firmware is produced
  7 KB (233 words) - 06:00, 4 May 2020
 • Comparison of Internet Relay Chat clients
  Kruitbosch Free software MPL, GPL, LGPL tri-license GUI JavaScript, XUL Colloquy Timothy Hatcher, Kiji Roshi Free software Desktop: GPL Mobile: BSD GUI Objective-C
  57 KB (1,006 words) - 19:59, 7 January 2021
 • RTEMS
  General Public License (GPL), allowing linking RTEMS objects with other files without needing the full executable to be covered by the GPL. This license is based
  6 KB (403 words) - 12:04, 8 January 2021
 • CVSNT
  October 2005, the first commercial CVS Suite was released, incorporating non-GPL addins and clients for CVSNT. In November 2005, CVSNT was enhanced to incorporate
  16 KB (1,645 words) - 21:32, 15 September 2020
 • Stalin (Scheme implementation)
  free and open-source software, licensed under a GNU General Public License (GPL), and is available online. Scheme (programming language) Chicken (Scheme
  4 KB (230 words) - 16:22, 27 October 2020
 • GiFT
  version Website giFTcurs Unix-like GPL Ncurses-based the only one that was officially supported 0.6.2 Apollon Unix-like/KDE GPL Tabbed searching Preview of mp3
  12 KB (1,066 words) - 16:47, 13 January 2021
 • ExFAT
  Helps Samsung Resolve GPL Compliance Matter Amicably". Software Freedom Conservancy. August 16, 2013. Retrieved November 25, 2013. "GPL'ed sources for the
  40 KB (4,014 words) - 09:00, 30 December 2020
 • SquashFS
  supported. Squashfs is also the name of free software, licensed under the GPL, for accessing Squashfs filesystems. Squashfs is intended for general read-only
  7 KB (612 words) - 13:21, 24 September 2020
 • Technology Compatibility Kit
  specific license allows running the JCK in the OpenJDK context, that is for any GPL implementation deriving substantially from OpenJDK. The OpenJDK Community
  9 KB (1,108 words) - 14:48, 2 September 2020
 • Shareware
  resource. DynamicPAD is a set of server-side PHP scripts distributed under a GPL license and a freeware DynamicPAD builder for 32-bit Windows. The primary
  25 KB (3,040 words) - 17:11, 14 January 2021
 • GnuCOBOL
  programming language. The parser and lexical scanner use Bison and Flex. The GPL licensed compiler and LGPL licensed run-time libraries are written in C and
  11 KB (1,079 words) - 11:25, 23 December 2020
 • Quagga (software)
  Quagga is distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL). In April 2017, FRRouting forked from Quagga aiming for a more open and
  3 KB (358 words) - 16:30, 14 January 2021
 • Siege (software)
  on the internet. It is licensed under the GNU General Public License (GNU GPL) open-source software license, which means it is free to use, modify, and
  3 KB (344 words) - 19:56, 14 February 2020
 • OpenCPN
  Repository github.com/OpenCPN/OpenCPN Written in C, C++ Operating system Cross-platform Type Chart plotter and navigation License GPL v2 Website opencpn.org
  2 KB (92 words) - 00:34, 17 September 2020
 • Apache HTTP Server
  license easier for non-ASF projects to use, improving compatibility with GPL-based software, allowing the license to be included by reference instead
  26 KB (2,338 words) - 14:33, 4 January 2021
 • Domain-specific language
  particular application domain. This is in contrast to a general-purpose language (GPL), which is broadly applicable across domains. There are a wide variety of
  32 KB (3,926 words) - 10:27, 8 January 2021
 • HexChat
  shareware enforcement code against GPL-licensed code, making the Windows version of XChat a violation of copyright law and the GPL. However, since the Unix version
  12 KB (890 words) - 16:07, 16 December 2020
 • Bacula
  support contracts for "Bacula Enterprise Edition", which contains various non-GPL components developed in-house. In 2015, Bacula Systems was named "Top 20
  8 KB (642 words) - 03:15, 9 October 2020
 • List of content management systems
  GNU GPL 2017-02-20 SPINE Perl, mod perl MySQL, PostgreSQL 1.2.2 GNU GPL 2006-12-27 TWiki Perl Plain files (under version control) 6.1.0 GNU GPL 2018-07-16[±]
  47 KB (1,777 words) - 21:12, 15 January 2021
 • PhpWiki
  Written in PHP Platform Cross-platform Available in de, en, es, fr, it, ja, nl, sv, zh Type Wiki License GNU GPL Website phpwiki.sourceforge.net
  3 KB (279 words) - 17:37, 28 December 2020
 • Resin (software)
  and Java application server from Caucho Technology. In addition to Resin (GPL), Resin Pro is available for enterprise and production environments with
  10 KB (992 words) - 19:12, 28 December 2020
 • List of language bindings for GTK
  License Notes 2.24 3.12 GIR Official Ada GtkAda Partial Partial Yes No GPL-3 Supported up to 3.14. C GTK Yes Yes N/A Yes LGPL-2.1 Native, no binding
  13 KB (208 words) - 09:24, 18 September 2020
 • JobScheduler
  management system. All features of the JobScheduler can be used under the GPL license. A commercial license is available for users seeking enterprise-level
  14 KB (1,255 words) - 12:38, 14 January 2021
 • Molecule editor
  available Ascalaph Designer Agile Molecule GNU GPL Linux, Windows freeware Avogadro Avogadro project team GNU GPL Linux, macOS, Windows 3D molecule editor,
  7 KB (309 words) - 08:48, 6 October 2020
 • Visopsys
  operating system began in 1997. The operating system is licensed under the GNU GPL, with the headers and libraries under the less restrictive LGPL license.
  3 KB (231 words) - 06:56, 7 December 2020
 • List of mailing list software
  date Written in Licenses Dada Mail 2000-01 11.12.2 2020-10-17[±] Perl GNU GPL Discourse 2013 2.6.0 2020-12-01[±] Ruby GNU GPLv2 + ezmlm-idx 1997-06-15
  4 KB (187 words) - 13:21, 27 November 2020
 • Lightweight User Interface Toolkit
  following the announcement the project was made open source by Sun under the GPL with ClassPath Exception license and gained wide acceptance within the community
  4 KB (370 words) - 18:49, 27 February 2020
 • Fire OS
  Proprietary EULA; based on Apache License 2.0 Modified Linux kernel under GNU GPL v2 Official website developer.amazon.com/docs/fire-tv/fire-os-overview.html
  19 KB (1,929 words) - 20:22, 15 January 2021
 • Open-source software
  The most prominent and popular example is the GNU General Public License (GPL), which "allows free distribution under the condition that further developments
  69 KB (8,074 words) - 05:12, 24 December 2020
 • List of open-source software for mathematics
  developed by Henri Cohen et al at Université Bordeaux I, France, it now is GPL software. The gp interactive shell allows GP-language scripting; the gp2c
  12 KB (1,538 words) - 14:10, 8 January 2021
 • GNU Parted (category Software using the GPL license)
  GNU Parted (the name being the conjunction of the two words PARTition and EDitor) is a free partition editor, used for creating and deleting partitions
  4 KB (320 words) - 09:08, 15 September 2020
 • Ipconfig
  The ReactOS version was developed by Ged Murphy and is licensed under the GPL. The ipconfig command supports the command-line switch /all. This results
  5 KB (468 words) - 18:30, 23 December 2020
 • List of podcatchers
  License Latest update Operating system Amarok Music player and podcast client GPL 7 March 2018 FreeBSD, Linux, macOS, Windows AntennaPod Podcast manager for
  11 KB (501 words) - 20:27, 26 December 2020
 • NetLogo
  free and open-source software, released under a GNU General Public License (GPL). Commercial licenses are also available. It is written in Scala and Java
  14 KB (1,230 words) - 21:50, 30 December 2020
 • SYSLINUX
  the Hardware Detection Tool (HDT) project, licensed under the terms of GNU GPL. This tool is a 32-bit module that displays low-level information for any
  5 KB (573 words) - 06:30, 8 October 2020
 • Elmer FEM solver
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2 or any later. Elmer includes physical models of fluid dynamics
  4 KB (358 words) - 01:32, 20 September 2019
 • List of ERP software packages
  stable release date Adaxa Suite Java GPL Integrated ERP built on Adempiere/iDempiere Australia Adempiere Java GPL Began as a fork of Compiere Worldwide
  9 KB (497 words) - 17:36, 14 January 2021
 • SK1 (program)
  Photoshop palettes (ACO) Xara Designer palettes (JCW) GIMP/Inkscape palettes (GPL) LibreOffice palettes (SOC) Scribus palettes (XML) sK1 palettes (SKP) Adobe
  11 KB (825 words) - 20:47, 20 July 2020
 • GNU SIP Witch
  under the terms of version 3 or later of the GNU General Public License (GPL). It is designed for Linux, Mac OS X, BSD and Windows and planned support
  4 KB (349 words) - 04:37, 11 January 2020
 • Nagios
  Software Foundation. Nagios Core is open source software licensed under the GNU GPL V2. Currently it provides: Monitoring of network services (SMTP, POP3, HTTP
  13 KB (1,333 words) - 20:50, 15 October 2020
 • NetIQ eDirectory
  source embeddable database engine developed by Novell and released under the GPL license in 2006. This change allowed for it to be ported to other platforms
  6 KB (537 words) - 01:24, 24 July 2020
 • Strozzi NoSQL
  non-relational, unlike the NoSQL RDBMS. Strozzi NoSQL is released under the GNU GPL. NoSQL uses the operator-stream paradigm, where a number of "operators" perform
  8 KB (842 words) - 15:19, 21 January 2019
 • Public copyright license
  otherwise infringe copyright law. Some public licenses, such as the GNU GPL and the CC BY-SA, are also considered free or open copyright licenses. However
  8 KB (932 words) - 05:16, 3 June 2020
 • Guyana
  The electricity sector in Guyana is dominated by Guyana Power and Light (GPL), the state-owned vertically integrated utility. Although the country has
  86 KB (7,765 words) - 16:07, 11 January 2021
 • Efax (software)
  interfaces available. efax is open-source and free software, licensed under the GPL. It is included in several major Linux distributions, including Debian, Red
  2 KB (123 words) - 23:49, 18 November 2018
 • Firefox
  with code under the GPL. To address these concerns, Mozilla re-licensed most of Firefox under the tri-license scheme of MPL 1.1, GPL 2.0, or LGPL 2.1. Since
  167 KB (14,715 words) - 18:58, 14 January 2021
 • Google Fonts
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  5 KB (483 words) - 01:46, 16 December 2020
 • Sylpheed
  Sylpheed is an open-source e-mail client and news client licensed under the GPL. It provides easy configuration and an abundance of features. It stores mail
  5 KB (375 words) - 13:03, 8 August 2020
 • Back in Time (Linux software)
  distributions. Released under the terms of the GNU General Public License (GPL), it is free software. Back In Time uses rsync as backend and has the characteristic
  4 KB (265 words) - 14:34, 10 April 2020
 • Ophcrack
  Ophcrack is a free open-source (GPL licensed) program that cracks Windows log-in passwords by using LM hashes through rainbow tables. The program includes
  5 KB (382 words) - 13:43, 25 April 2020
 • TORCS
  headed by Bernhard Wymann. It is written in C++ and is licensed under the GNU GPL. TORCS is designed to enable pre-programmed AI drivers to race against one
  8 KB (731 words) - 17:56, 24 December 2020
 • Software categories
  software, noncopylefted free software, lax permissive licensed software, GPL-covered software, the GNU operating system, GNU programs, GNU software, FSF-copyrighted
  10 KB (1,163 words) - 20:35, 13 January 2021
 • Javac
  machine (JVM) and Java Development Kit (JDK) were made available under the GPL license. Since version 0.95, GNU Classpath, a free implementation of the
  4 KB (273 words) - 00:00, 5 December 2020
 • Cppcheck (category Software using the GPL license)
  Cppcheck is a static code analysis tool for the C and C++ programming languages. It is a versatile tool that can check non-standard code. The creator and
  10 KB (706 words) - 21:13, 16 December 2020
 • Comparison of CalDAV and CardDAV implementations
  SRV handles home-sets AgenDAV Cross-platform JavaScript Web browser GNU GPL Yes limited No Yes N/A Un­known No No Does not arrange meetings with participants
  23 KB (409 words) - 12:20, 11 November 2020
 • KDE Projects
  General Public License (GPL), hence in September 2000 Trolltech made the Unix version of the Qt libraries available under the GPL in addition to the QPL
  10 KB (885 words) - 20:34, 14 September 2020
 • List of information graphics software
  Any (Java) KChart GUI GPL Yes March 21, 2017 / 3.0.1 Linux (KDE) Kig GUI GPL Yes Geometry diagrams only LabPlot GUI, Qt, C++ GPL Yes October 24, 2019 /
  22 KB (209 words) - 15:14, 15 December 2020
 • Kiss Technology
  MPlayer's GPL Licensed code. The implication was that Kiss was violating the GPL License, since Kiss did not release its firmware under the GPL license
  2 KB (183 words) - 00:38, 2 April 2017
 • Apache Harmony
  platform under GPL, including the TCK, but that their priority was to make the Java Platform accessible to the GNU/Linux community under GPL as quickly as
  31 KB (2,842 words) - 19:38, 29 December 2020
 • FreeGEM
  released the source to GEM under the terms of GNU General Public License (GPL) in April 1999. OpenGEM was developed by Shane Martin Coughlan in collaboration
  8 KB (690 words) - 15:04, 9 December 2020
 • Comparison of WebSocket implementations
  (memory-limited?) Mozilla Firefox 7 Yes No 7 beta 12 Sep 2011 8 (10) MPL, GPL, LGPL C++, Necko JavaScript, HTML5 No Yes No Yes No No, No No Yes No No <
  22 KB (107 words) - 21:14, 17 December 2020There is a page named "GPL" on Wikipedia

 • Analog (program)
  beta period. Analog 6.0 was the first stable release made available under GPL license terms. 2 October 2007 Analog 6.0.1 C:Amie Edition the first release
  10 KB (1,153 words) - 22:21, 7 June 2020
 • Mobile operating system
  Sailfish OS is from Jolla. It is open source with GNU General Public License (GPL) for middleware stack core which comes from MER. Sailfish due to Jolla's
  173 KB (17,257 words) - 21:56, 5 January 2021
 • Matomo (software)
  ago (2020-12-08) Repository github.com/matomo-org/matomo Operating system Cross-platform Available in PHP Type Web analytics License GNU GPL v3 Website matomo.org 
  5 KB (459 words) - 22:35, 27 December 2020
 • NetBeans
  henceforth be offered under a dual license of the CDDL and the GPL version 2 licenses, with the GPL linking exception for GNU Classpath. Oracle has donated NetBeans
  30 KB (2,179 words) - 17:04, 28 December 2020
 • Diskcopy
  FreeDOS version was developed by Imre Leber and is licensed under the GNU GPL 2. The command is not included in Windows 10. Copy the complete contents
  9 KB (606 words) - 17:27, 13 January 2021
 • Journal of Statistical Software
  is 11.655. The journal was named a Rising Star by Science Watch in 2011. "GPL compatible licenses". Journal of Statistical Software. Foundation for Open
  3 KB (234 words) - 00:57, 1 July 2020
 • SEA Finals
  teams from 2015 GPL Spring and 2015 GPL Summer. If additional teams are needed to reach 4 total teams, they will be added in order of 2015 GPL Summer Split
  5 KB (205 words) - 20:00, 12 June 2020
 • Miro (video software)
  "Get Miro download page". ...the software code, which is licensed under the GPL. Miro Video Converter "Miro Video Converter FFMPEG Conversion Matrix". Participatory
  9 KB (851 words) - 03:49, 25 December 2020
 • Alternative terms for free software
  belief in freedom," Torvalds told Zemlin. So, the GPL Version 3 reflects the FSF's goals and the GPL Version 2 pretty closely matches what I think a license
  38 KB (4,553 words) - 21:20, 6 January 2021
 • LV2
  the plugin is known under the name Silence, and is licensed under the GNU GPL. These 4 properties are mandatory for an LV2 plugin; if a plugin does not
  9 KB (1,013 words) - 20:19, 20 December 2020
 • Krytox
  Comparison" (PDF). DuPont. Retrieved 2017-06-30. "Krytox® PFPE/PTFE Greases (GPL 20(X) Series) Material Safety Data Sheet" (PDF). Dupont. Retrieved 15 June
  4 KB (365 words) - 15:01, 12 January 2021
 • The Sleuth Kit
  with The Sleuth Kit. The collection is open source and protected by the GPL, the CPL and the IPL. The software is under active development and it is
  5 KB (435 words) - 05:14, 10 November 2020
 • ILIAS
  project team decided to publish ILIAS as open-source software under the GPL in 2000. Between 2002 and 2004, a new ILIAS version was developed from scratch
  7 KB (883 words) - 22:15, 20 November 2020
 • Mains electricity by country
  April 2018 at the Wayback Machine. Gplinc.com. Retrieved on 2014-01-01. GPL Converting Parts of the City to 60 Hz, retrieved 2009 July 31. Stabroeknews
  54 KB (1,902 words) - 08:38, 12 January 2021
 • Quite Universal Circuit Simulator
  free-software electronics circuit simulator software application released under GPL. It offers the ability to set up a circuit with a graphical user interface
  7 KB (690 words) - 18:09, 2 January 2021
 • Nimbus Roman No. 9 L
  typeface created by URW Studio in 1987, and eventually released under the GPL and AFPL (as Type 1 font for Ghostscript) in 1996 and LPPL in 2009. It features
  7 KB (402 words) - 00:29, 19 April 2020
 • Free Java implementations
  2007, Sun released the complete source code of the Class library under the GPL on May 8, 2007, except some limited parts that were licensed by Sun from
  15 KB (1,541 words) - 00:00, 5 December 2020
 • DVDStyler
  menu creation, buttons, and DVD previews. It is free software under the GNU GPL. Some users have criticized the inclusion of adware in the installer (and
  2 KB (126 words) - 07:01, 2 November 2020
 • Pluma (editor) (category Software using the GPL license)
  pluma (Latin: plūma "feather") is a fork of gedit 2 and the default text editor of the MATE desktop environment used in Linux distributions. It extends
  7 KB (612 words) - 15:49, 2 November 2020
 • Knowledge commons
  applications of the 'copyleft' principle are the GNU Software Licenses (GPL, LGPL and GFDL by Free Software Foundation) and the share-alike licenses
  7 KB (788 words) - 20:48, 15 November 2020
 • NTFS-3G
  system Unix-like, Haiku Type File system driver License Dual-licensed GNU GPL/Proprietary[citation needed] Website www.tuxera.com/community/open-source-ntfs-3g/
  8 KB (832 words) - 21:42, 25 May 2020
 • Objdump
  objdump Operating system Unix and Unix-like Type Command License GNU GPL
  3 KB (365 words) - 07:46, 17 November 2020
 • Syllable Desktop (category Software using the GPL license)
  Syllable Desktop is a discontinued free and open-source operating system for Pentium and compatible processors. Its purpose is to create an easy-to-use
  4 KB (246 words) - 11:57, 15 January 2021
 • List of computer algebra systems
  2020 Free GNU GPL CAS for tensor field theory CoCoA John Abbott, Anna M. Bigatti, Giovanni Lagorio 1987 1995 5.2.0 2 May 2017 Free GNU GPL Specialized CAS
  28 KB (577 words) - 23:26, 28 December 2020
 • Dasher (software)
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. Dasher is available for operating systems with GTK+ support
  5 KB (428 words) - 17:01, 28 December 2020
 • Md5sum
  md5sum Original author(s) Ulrich Drepper, Scott Miller, David Madore Operating system Unix and Unix-like Type Command License coreutils: GNU GPL v3
  4 KB (469 words) - 09:20, 18 December 2020
 • Advanced Linux Sound Architecture
  devices in a system. ALSA is released under the GNU General Public License (GPL) and the GNU Lesser General Public License (LGPL). The sound servers PulseAudio
  10 KB (1,021 words) - 12:20, 2 January 2021
 • Davfs2
  connecting to WebDAV shares as though they were local disks. It is an open-source GPL-licensed file system for mounting WebDAV servers. It uses the FUSE file system
  5 KB (324 words) - 04:59, 1 December 2020
 • Seahorse (software)
  Seahorse is released as free software under the GNU General Public License (GPL). Responsibility for maintenance and development of Seahorse has changed
  3 KB (234 words) - 22:22, 21 September 2020
 • GanttProject
  GanttProject is GPL-licensed (free software) Java based, project management software that runs under the Microsoft Windows, Linux and Mac OS X operating
  5 KB (428 words) - 22:09, 26 June 2020
 • Terminator
  analyzer research project Terminator (terminal emulator), a cross-platform GPL terminal emulator Terminator (video game system), a gaming console that emulated
  4 KB (439 words) - 17:51, 9 October 2020
 • XProc
  implementation MorganaXProc, developed by <xml-project /> QuiXProc, Innovimax's (GPL) version in Java implementing Streaming and Parallel processing Tubular (LGPL)
  4 KB (330 words) - 19:03, 11 May 2020
 • Gpg4win
  gnupg.org/source/gpg4win/ Operating system Windows Type Encryption software License GNU GPL and other free software licenses[which?] Website gpg4win.org
  3 KB (265 words) - 01:28, 30 August 2020
 • Android Lollipop
  Nexus 7 on June 26, 2014 in the form of flashable images. Source code for GPL-licensed components of the developer preview was released via Android Open
  20 KB (2,005 words) - 15:41, 13 January 2021
 • Veusz
  It is freely available for anyone to distribute under the terms of the GPL. It is designed to produce publication-quality plots. The name should be
  4 KB (343 words) - 10:38, 28 October 2020
 • Bonjour (software)
  JBonjourBrowser. JBonjourBrowser is open-source and available under the GPL. JBonjourBrowser was built to emulate the functionality of Bonjour Browser
  16 KB (1,622 words) - 16:59, 19 December 2020
 • Basic-256
  ago (2020-04-28) Repository sourceforge.net/projects/kidbasic/ Operating system Cross-platform Type Programming language License GPL Website basic256.org
  2 KB (203 words) - 17:24, 21 June 2020
 • UniKey (software) (category Software using the GPL license)
  UniKey is the current most popular software and input method editor (IME) for encoding Vietnamese for Windows. The core, UniKey Vietnamese Input Method
  4 KB (399 words) - 17:29, 20 December 2020
 • WinMerge
  com/WinMerge/winmerge Written in C++ Operating system Microsoft Windows Available in Multilingual Type Data comparison License GPL Website winmerge.org
  5 KB (383 words) - 17:58, 17 October 2020
 • ThingSpeak
  Operating system Cross-platform Available in English, Italian, Brazilian Portuguese Type API License GPL version 3 Website thingspeak.com and github
  4 KB (248 words) - 11:51, 19 March 2020
 • Leaf (Japanese company)
  Kusari, and ToHeart2 X Rated. Since XviD is free software, released under the GPL, Leaf was obligated to release the source code to those games under the same
  5 KB (417 words) - 18:53, 20 June 2020
 • K Desktop Environment 1
  on 3 December 1998. Retrieved 28 May 2013. "Trolltech to Release Qt Under GPL – Decision Alters Linux GUI Landscape". LinuxPlanet. 4 September 2000. Retrieved
  11 KB (983 words) - 13:35, 9 January 2021
 • NTRU
  in 2017. NTRUSign is patented, but it can be used by software under the GPL. The first version of the system, which was called NTRU, was developed in
  10 KB (1,061 words) - 20:08, 30 December 2020
 • Canon EOS 550D
  Optimizer settings (low/standard/strong). Magic Lantern is an open source (GPL) firmware add-on for Canon DSLR cameras, which has enhancements for video
  12 KB (943 words) - 05:12, 8 January 2021
 • Free Software Directory
  September 2002 an amount of "1550 entries, of which 1363 (87.9%) used the GPL license, 103 (6.6%) used the LGPL license, 32 (2.0%) used a BSD or BSD-like
  8 KB (1,024 words) - 02:29, 9 December 2020
 • Neo4j
  database with native graph storage and processing, Neo4j is available in a GPL3-licensed open-source "community edition", with online backup and high availability
  18 KB (856 words) - 19:21, 12 January 2021
 • Maildrop
  3 years ago (2017-07-24) Operating system All POSIX (Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris) Type Mail filter License GPL Website www.courier-mta.org/maildrop/
  4 KB (303 words) - 18:14, 8 January 2021
 • AllPeers
  ? Operating system Cross-platform Available in English Type Mozilla Firefox P2P Extension License Tri-licensed: MPL, GPL, LGPL Website Official Site
  4 KB (300 words) - 14:43, 11 September 2019
 • WooCommerce
  Repository github.com/woocommerce/woocommerce Written in PHP Operating system Unix-like, Windows Type e-commerce License GPL Website woocommerce.com
  11 KB (997 words) - 04:12, 14 January 2021
 • OpenZFS
  open-source ZFS file system variant by default As the FSF claimed a CDDL and GPL legal incompatibility in 2005, Sun's implementation of the ZFS file system
  76 KB (6,561 words) - 20:30, 13 January 2021
 • JQuery
  end of 2006, it was dual-licensed under GPL and MIT licenses. As this led to some confusion, in 2012 the GPL was dropped and is now only licensed under
  28 KB (2,587 words) - 07:20, 7 January 2021
 • Ubuntu (typeface)
  and modification permissions. Ubuntu-Title Open-source Unicode typefaces GPL font exception SIL Open Font License Light: the new look of Ubuntu New Ubuntu
  9 KB (842 words) - 17:44, 7 January 2021
 • List of LDAP software
  (formerly Fedora Directory Server) Red Hat GPL linking exception with exception to allow linking to non-GPL Active Directory Microsoft Proprietary Authorized
  11 KB (684 words) - 12:10, 7 January 2021
 • VTun
  Stable release 3.0.4 / 19 September 2016; 4 years ago (2016-09-19) Operating system Most Unix Type VPN License GPL Website http://vtun.sourceforge.net/
  2 KB (234 words) - 09:06, 10 April 2019
 • GForge
  project management and collaboration system which was licensed under the GPL. Open source versions of the GForge code were released from 2002 to 2009
  9 KB (859 words) - 20:55, 3 January 2021
 • SASM
  was written by the Dmitriy "Dman95" Manushin and licensed under the GNU GPL v3.0. It is written in C++ and uses the multi-platform Qt toolkit. Four assemblers
  3 KB (215 words) - 13:39, 4 October 2020
 • Instrumentation (computer programming)
  Developer Tools: Introduction to Instruments SystemTap provides free software (GPL) infrastructure to simplify the gathering of information about the running
  4 KB (385 words) - 09:16, 30 December 2020
 • OpenMediaVault
  - NAS specially designed for encrypted partitions (Debian-based Live-CD, GPL) FreeNAS - the FreeBSD-based NAS from which OpenMediaVault was originally
  17 KB (1,211 words) - 19:47, 19 November 2020
 • Unlambda
  and open-source software distributed under a GNU General Public License (GPL) 2.0 or later. As an esoteric programming language, Unlambda is meant as
  8 KB (960 words) - 18:48, 18 August 2020
 • Notational Velocity
  2011; 9 years ago (2011-03-31) Repository github.com/scrod/nv Operating system Mac OS X Type Notetaking software License GPL v3 Website notational.net
  2 KB (140 words) - 21:25, 13 August 2019
 • List of alignment visualization software
  FASTA, Clustal Free, GPL 3 No Linux Terminal Official website Ale (emacs plugin) No Yes No No GenBank, EMBL, FASTA, PHYLIP Free, GPL No GNU Emacs Official
  21 KB (183 words) - 17:31, 12 November 2020
 • Comparison of web hosting control panels
  Frontend Backend Plugin Support VCS IPv6 Support Multiserver Support AlternC GPL 2 Yes Yes 2017/11/07 No Yes No PHP PHP / Perl / Shell script Yes git Yes
  11 KB (212 words) - 09:05, 13 January 2021
 • Comparison of desktop application launchers
  Laurent Cozic 1.4.6.494 February 13, 2010 GPL Yes C++, wxWidgets Yes ASuite SalvadorSoftware 2.0 April 20, 2020 GPL Yes Delphi No Classic Shell Ivo Beltchev
  7 KB (233 words) - 13:18, 24 December 2020
 • Chntpw
  the license from a non-commercial one to the GNU General Public License (GPL) Version 2. ubuntucat (28 July 2010). "How to reset a Windows password with
  4 KB (304 words) - 23:23, 21 December 2020
 • Frontier: First Encounters
  2000 Frontier Developments announced that FFE would be open-sourced under a GPL-similar license allowing ports, but this never happened. In response the
  10 KB (1,140 words) - 01:39, 16 November 2020
 • XPointer
  XPointer patent terms and conditions Open source implementation (CognitiveWeb) GPL License .NET implementation (XInclude.NET) Method and system for implementing
  3 KB (290 words) - 09:35, 4 January 2021
 • Arch Linux
  Userland GNU Default user interface Command-line interface (Bash) License Free software (GNU GPL and other licenses) Official website www.archlinux.org
  41 KB (3,805 words) - 15:52, 15 January 2021
 • List of file copying software
  RichCopy Rclone – open source, used with cloud storage Rsync – open source GPL copy utility for Windows and UNIX-like operating systems TeraCopy Ultracopier
  8 KB (889 words) - 12:18, 18 September 2020
 • Amanda (software)
  and Perl Operating system Linux, Solaris, Windows, Mac OS X Type Tape backup software License GPL, LGPL, Apache, Amanda License Website www.amanda.org
  4 KB (372 words) - 10:54, 17 December 2020
 • SchoolTool
  SchoolTool is a GPL licensed, free student information system for schools around the world. The goals of the project are to create a simple turnkey student
  4 KB (369 words) - 20:27, 22 June 2020
 • TeXnicCenter
  (September 29, 2013 (2013-09-29)) [±] Preview release None [±] Written in C++ Operating system Windows Type LaTeX License GPL Website texniccenter.org
  3 KB (251 words) - 23:50, 29 September 2019
 • Comparison of Git GUIs
  Yes Yes free Cocoon GPLv3 2018 N/A N/A Yes free KDE 4 project CodeReview GPL 2017 Yes Yes Yes free Python3, Qt Cong proprietary 2020 Yes No No free for
  14 KB (565 words) - 06:28, 26 November 2020
 • Speech recognition software for Linux
  recognized speech sequences. It is licensed under a GNU General Public License (GPL). The first step is to begin recording an audio stream on a computer. The
  11 KB (1,265 words) - 06:26, 2 September 2020
 • List of build automation software
  Tool name Description language License A-A-P recipe GNU GPL Ant XML Apache License 2.0 AnthillPro Wraps Make, Ant, Maven, MsBuild, Nant, etc. for controlled
  14 KB (1,210 words) - 15:37, 26 December 2020
 • NetFront
  JavaScript speeds. The Wii U console is also equipped with NetFront NX, and GPL source code is available. The Amazon Kindle e-reader uses NetFront as its
  7 KB (439 words) - 07:00, 1 January 2021
 • Zwiki
  ago (2009-10-23) Repository github.com/simonmichael/ZWiki Written in Python Operating system Cross-platform Type Wiki software License GPL Website www.zwiki.org
  3 KB (226 words) - 14:49, 25 August 2019
 • Traceroute
  The ReactOS version was developed by Ged Murphy and is licensed under the GPL. On Unix-like operating systems, traceroute sends, by default, a sequence
  13 KB (1,430 words) - 23:55, 26 December 2020
 • List of concept- and mind-mapping software
  visualization Online editing Online real-time collaboration Notes Compendium GNU GPL Social science Cross-platform No No No Written in Java An email address is
  12 KB (219 words) - 17:57, 6 December 2020
 • DaDaBIK
  from GPL to a proprietary "DaDaBIK 1.0" license which requires payment before downloading, and prohibits further redistribution. The (old) GPL code (DaDaBIK
  7 KB (756 words) - 09:24, 15 January 2021
 • HP-45
  General Public License (GPL). Available for Microsoft Windows. HP-45 Emulator HP-45 Emulator written in Java. Licensed under the GPL 3. Available for Android
  5 KB (335 words) - 17:37, 3 January 2021
 • Express Data Path
  XDP Original author(s) Brenden Blanco, Tom Herbert Initial release 2016 Written in C Operating system Linux Type Packet filtering License GPL
  6 KB (526 words) - 19:58, 29 December 2020
 • SymbolicC++
  ago (2010-09-15) Written in C++ Operating system Cross-platform Type Mathematical software License GPL Website http://issc.uj.ac.za/symbolic/symbolic.html
  7 KB (758 words) - 06:57, 4 October 2020
 • Comparison of UPnP AV media servers
  Supported Misc. 360 Media Server GPL Free No Yes Yes Yes No No Yes Yes Un­known Un­known Java Un­known No ALLMediaServer GPL Trialware No No Yes Yes Yes Yes
  14 KB (410 words) - 16:37, 28 December 2020
 • Coral Content Distribution Network
  CoralCDN. The source code is freely available under the terms of the GNU GPL. In August 2012 it was stated that active development had been "stopped for
  5 KB (559 words) - 13:24, 13 June 2019
 • W Window System
  based on my unofficial Release 4 sources. Libraries are now under LGPL copyright and the rest under GPL copyright. Mailing list post on linuxhacker.org
  3 KB (238 words) - 18:26, 2 August 2020
 • Comparison of Prolog implementations
  Yes Yes Yes Yes ISO-Prolog, Java API JLog JVM GPL Yes Yes Yes Yes ISO-Prolog JScriptLog Web Browser GPL Yes ISO-Prolog jTrolog JVM LGPL Yes Yes Yes Yes
  15 KB (406 words) - 13:07, 8 January 2021
 • Dynamic Bayesian network
  GitHub: the Bayes Net Toolbox for Matlab, by Kevin Murphy, (released under a GPL license) Graphical Models Toolkit (GMTK): an open source, publicly available
  7 KB (653 words) - 17:21, 17 December 2020
 • List of four-dimensional games
  Trappmann 2006 ? Java parallel projection Yes 4D Maze maze Jeff Weeks 2015 GPL C 3D + color No 4D Maze maze ? 2010 ? C# text No 4D Maze Game maze John McIntosh
  8 KB (163 words) - 17:29, 15 October 2020
 • ROOT
  under the LGPL, and others are based on GPL software and thus are also published under the terms of the GPL. It provides platform independent access
  12 KB (1,117 words) - 01:54, 10 January 2021
 • Role-playing game creation software
  March 2017. "KonsolScript and Game Engine". SourceForge. 8 December 2016. "GPL license". OHRRPGCE-Wiki. 27 September 2016. "Timeline". OHRRPGCE-Wiki. 6
  7 KB (241 words) - 01:38, 31 December 2020
 • Comparison of Remote Music Performance Software
  2020-12-10 Ninjam / Ninbot GPL (Server only) $60 Client/Server Win, Mac, Linux ? ? Delayed Sync No ? REAPER 6.18 ? Jamtaba GPL Free Ninjam Client Win, Mac
  9 KB (607 words) - 20:54, 12 January 2021
 • Comparison of help desk issue tracking software
  Helpdesk Ladybird Web Solution Proprietary PHP MySQL 2015 GLPI INDEPNET GPL PHP MySQL 2003 HEAT FrontRange Solutions Proprietary .NET Microsoft SQL Server
  3 KB (42 words) - 17:08, 18 December 2020
 • GEDA
  software applications (CAD tools) used for electronic design released under the GPL. As such, gEDA is an ECAD (electronic CAD) or EDA (electronic design automation)
  9 KB (943 words) - 01:16, 4 January 2021
 • Gnuplot
  contributed under dual-licensing terms, e.g. gnuplot + BSD or gnuplot + GPL. Several third-party programs have graphical user interfaces that can be
  12 KB (1,119 words) - 17:36, 28 December 2020
 • GAM Esports
  Marines failed to qualify for the spring split of the 2015 Garena Pro League (GPL), but did qualify for the summer split after finishing third in the 2015
  12 KB (971 words) - 19:56, 2 December 2020
 • Project Looking Glass
  Project Looking Glass is a now inactive free software project under the GPL to create an innovative 3D desktop environment for Linux, Solaris, and Windows
  9 KB (860 words) - 06:01, 29 November 2020
 • Comparison of DNS server software
  capability of acting as an authoritative nameserver. It is licensed under the GPL. Posadis is a free software DNS server, written in C++, featuring Dynamic
  33 KB (3,173 words) - 08:50, 17 December 2020
 • Replace (command)
  FreeDOS version was developed by Rene Ableidinger and is licensed under the GPL. It is also included as a console command in IBM OS/2, Microsoft Windows
  5 KB (341 words) - 23:46, 13 December 2020
 • Psycle
  open source program, and is released under the GNU General Public License (GPL). The Psycledelics website is a community driven portal that contains program
  7 KB (789 words) - 04:03, 9 July 2020
 • List of backup software
  duplicity GPL Python Yes (with Cygwin) Yes Yes Optional (Déjà Dup) Yes July 27, 2020 FlyBack GPL Python No No Yes Yes ? May 5, 2010 git-annex GPL3+ Haskell
  12 KB (160 words) - 15:38, 21 December 2020
 • List of tools for code review
  Rails pre- and post-commit Kallithea kallithea-scm.org actively developed GPL v3 Git, Mercurial Python post-commit Kiuwan Optimyth Technologies actively
  4 KB (35 words) - 10:23, 6 January 2021
 • Comparison of X Window System desktop environments
  Elementary Licenses used GPL, LGPL, BSD, others GPL, LGPL GPL, LGPL GPLv2 (or later) GPL, LGPL, BSD GPL, LGPL GPL GPL, BSD GPL, LGPL BSD, LGPL KDE Software
  22 KB (1,402 words) - 12:50, 6 January 2021
 • Minicom
  Written in C Operating system Linux, POSIX Platform Cross-platform Type Terminal emulator License GPL Website salsa.debian.org/minicom-team/minicom
  3 KB (156 words) - 18:05, 7 August 2020
 • Comparison of social networking software
  Supports DataPortability Customizable Comment Name BuddyPress 2020-01-08 GPL 2.0 Free Yes 5.1.2 Out of the box PHP, MySQL/PostgreSQL OpenID + OAuth +
  9 KB (104 words) - 04:26, 15 January 2021
 • ArX
  control system. ArX began as a fork of GNU arch, and is licensed under the GPL. Since the fork, ArX has been extensively rewritten in C++, with many new
  4 KB (285 words) - 20:07, 13 January 2021
 • Katapult
  trinitydesktop.org/cgit/katapult/ Written in C++ Operating system Linux Type Application launcher Linux on the desktop License GPL (free software) Website [1]
  4 KB (318 words) - 04:35, 14 February 2020
 • NILFS
  world. NILFS was released under the terms of the GNU General Public License (GPL). "NILFS is a log-structured filesystem, in that the storage medium is treated
  12 KB (1,226 words) - 22:32, 5 December 2020
 • FreeCAD
  BSD-licensed version of Coin3D, and the removal of PyQT, FreeCAD is now completely GPL-free. However, LibreDWG has not been adopted. FreeCAD is able to import and
  14 KB (1,026 words) - 11:28, 16 December 2020
 • List of finite element software packages
  based on the Hermes library University of West Bohemia 3.2 2014-03-03 GNU GPL Free Linux, Windows CalculiX It is an Open Source FEA project. The solver
  28 KB (231 words) - 10:24, 2 January 2021
 • List of performance analysis tools
  LTTng. GPL LTTng (Linux Trace Toolkit Next Generation) Linux System software package for correlated tracing of kernel, applications and libraries. GPL/LGPL/MIT
  16 KB (612 words) - 20:30, 22 December 2020
 • Comparison of iPod file managers
  GPL v3 no iPod support Yes Yes ephPod ephpod ? 2.77 (January 16, 2009) Yes ? Yes (XP, NT, 2k) No No gtkpod Jorg Schuler ? 2.1.5 (Jun 2, 2015) Yes GPL
  12 KB (182 words) - 18:45, 1 October 2020
 • Sender ID
  free and open source licenses, but not with the most recent version of the GPL license, version 3.x. Category:Email authentication E-mail authentication
  7 KB (966 words) - 15:02, 11 March 2020
 • OpenSSL
  OpenSSL License and the Apache License 1.0 are incompatible with the GNU GPL. Some GPL developers have added an OpenSSL exception to their licenses that specifically
  35 KB (3,173 words) - 09:53, 8 January 2021
 • MIT/GNU Scheme
  free and open-source software released under a GNU General Public License (GPL). It was first released by the developers at the Massachusetts Institute
  4 KB (280 words) - 12:09, 28 July 2020
 • Sharp Aquos
  television High-definition television Plasma television "Sharp Aquos USA GPL/LGPL download page". Archived from the original on February 6, 2009. Kewney
  5 KB (471 words) - 01:56, 23 November 2020
 • JEdit (category Software using the GPL license)
  jEdit is a free software text editor available under the GNU General Public License version 2.0. It is written in Java and runs on any operating system
  9 KB (953 words) - 10:59, 23 September 2020
 • Allwinner Technology (section GPL controversy)
  Allwinner GPL Violations. "Allwinner has released its Android 5.0 SDK for Allwinner A33 quad-core solution". Allwinner. Retrieved 2015-01-02. "GPL Violations"
  42 KB (2,894 words) - 03:17, 7 January 2021
 • PicoLisp
  2002, that version was released under a GNU General Public License (GNU GPL). In 2010, it changed to an MIT/X11 license. In 2009, the 64-bit version
  5 KB (451 words) - 14:00, 10 October 2020
 • Dreamwidth
  primarily in Perl. The majority of the Dreamwidth code is available under the GPL for other sites to use. Unlike many other social networking sites using the
  10 KB (975 words) - 14:20, 24 December 2020
 • SquirrelMail
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL) version 2. SquirrelMail webmail was included in the repositories of many
  10 KB (837 words) - 09:00, 11 December 2020
 • Run-time infrastructure (simulation)
  partial C++, Fortran90, Java, Matlab, Python GPL, LGPL EODiSP HLA P&P Software IEEE 1516 partial Java GPL The Portico Project (formerly jaRTI) Open LVC
  5 KB (132 words) - 16:24, 14 June 2019
 • HyperWRT
  HyperWRT is a GPL firmware project for the Linksys WRT54G and WRT54GS wireless routers based on the stock Linksys firmware. The original goal of the HyperWRT
  4 KB (282 words) - 22:04, 30 June 2020
 • Dirac (video compression format)
  It is written in C++ and released under the Mozilla Public License, GNU GPL 2 and GNU LGPL free software licenses. Version 1.0.0 of this implementation
  16 KB (1,472 words) - 20:23, 24 December 2020
 • Germanic parent language
  In historical linguistics, the Germanic parent language (GPL) includes the reconstructed languages in the Germanic group referred to as Pre-Germanic Indo-European
  10 KB (1,202 words) - 17:13, 18 December 2020
 • Less (stylesheet language)
  0 Windows Compiler Crunch Less editor and compiler (requires Adobe AIR) GPL Windows, Mac OS X Compiler Editor less.js-windows Simple command-line utility
  11 KB (816 words) - 00:03, 11 December 2020
 • Scramdisk
  Hironobu Suzuki, a.k.a. H2NP) licensed under the GNU GPL Version 2, it is in violation of the GPL. Disk encryption Disk encryption software Comparison
  2 KB (193 words) - 13:28, 21 June 2020
 • Crossloop
  8 years ago (2012-01-19) Operating system Windows, macOS, Android Type Remote administration License GPL, proprietary software Website www.crossloop.com
  4 KB (306 words) - 00:17, 20 November 2020
 • Celtic knot
  permission from Dalriada Magazine, 2000 Font with Zoomorphic (animal) ornaments GPL Font and generator project Celtic Knot Generator Online Celtic knot designer
  8 KB (731 words) - 13:13, 26 December 2020
 • Cdrdao
  for authoring and ripping of CD-ROMs. The program is released under the GPL. Cdrdao records audio or data CD-Rs in disk-at-once mode based on a textual
  2 KB (110 words) - 19:34, 30 September 2020
 • XFree86
  code with a copyright license that the Free Software Foundation considered GPL incompatible. Most open source operating systems using XFree86 found this
  24 KB (2,228 words) - 21:57, 26 December 2020
 • Duplicity (software)
  remote server. Released under the terms of the GNU General Public License (GPL), Duplicity is free software. Duplicity devises a scheme where the first
  4 KB (309 words) - 21:13, 13 November 2020
 • RAR (file format)
  free software unarchiving library called "unrarlib", licensed under the GPL. It could only decompress archives created by RAR versions prior to 2.9;
  13 KB (1,348 words) - 15:18, 9 January 2021
 • QOwnNotes
  QOwnNotes is a free open source (GPL) plain-text notepad with markdown support and to-do list manager for Linux, MacOS and Windows, that (optionally)
  2 KB (107 words) - 10:59, 22 December 2019
 • Unrar
  UnRAR with permission from author Eugene Roshal. It is licensed under the GPL. It does not support the RAR3 format. Comparison of file archivers Comparison
  2 KB (147 words) - 03:10, 9 June 2019
 • Greenshot (category Software using the GPL license)
  Greenshot is a free and open-source screenshot program for Microsoft Windows. It is developed by Thomas Braun, Jens Klingen and Robin Krom and is published
  8 KB (730 words) - 06:36, 19 November 2020
 • Comparison of disc image software
  software (GPL) AcetoneISO Yes No Yes Yes Yes CD, DVD, ISO, BIN, MDF+MDS, IMG, NRG, CUE, TOC, DMG CD, DVD, ISO, BIN Linux Free software (GPL) Acronis True
  23 KB (711 words) - 10:22, 8 January 2021
 • Mpv (media player)
  2017-09-14. ... GPL-incompatible dependencies such as OpenSSL are a big issue for library users, even if the library user is ok with the GPL. ... "list of
  14 KB (1,370 words) - 04:46, 29 December 2020
 • Embeddable Linux Kernel Subset
  ELKS is free software and available under the GNU General Public License (GPL). It can work with early 16-bit x86 (8086, 80186 and 80286) computers like
  9 KB (989 words) - 14:29, 18 December 2020
 • 2017 League of Legends World Championship
  seed. With the ranking of the 2017 Mid Season Invitational, Southeast Asia (GPL) received a group stage seed for the summer champion team and one more slot
  35 KB (1,010 words) - 09:13, 1 December 2020
 • MLDonkey
  party GUIs. Written in the OCaml programming language and licensed under the GPL, the application separates the user interface (which can be a web browser
  6 KB (530 words) - 13:51, 25 November 2020
 • HotSpot (virtual machine)
  Development Kit (JDK) were licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2. This is the code that became part of Java 7.). As with the entire
  13 KB (1,147 words) - 22:35, 22 December 2020
 • Software Updater
  code.launchpad.net/update-manager Written in Python Operating system Linux Type Package Manager License GPL/LGPL Website launchpad.net/update-manager
  4 KB (264 words) - 14:40, 19 February 2020
 • Comparison of parser generators
  DFA Java Separate All Free, BSD C# Flex DFA C# Mixed .NET CLR Free, GNU GPL C# Lex DFA C# Mixed .NET CLR ? CookCC DFA Java Mixed Java virtual machine
  46 KB (574 words) - 01:50, 29 December 2020
 • OMNeT++
  movement in simulations. The INET models are licensed under the LGPL or GPL. Information Resources Management Association. Networking and Telecommunications:
  3 KB (270 words) - 11:24, 21 October 2020
 • Puppet (software)
  version was released under version 2 of the GNU General Public License (GPL) until version 2.7.0, and later releases use the Apache License, while Puppet
  16 KB (1,518 words) - 12:27, 6 January 2021
 • Raph Levien (section Activism in GPL-licensed software and encryption legislation)
  in March 2000, Levien made a patent grant of his patent portfolio to the GPL community. He is divorced, with two sons: Alan and Max, and a stepdaughter
  12 KB (1,096 words) - 14:23, 12 December 2020
 • Lazarus (IDE)
  portions are distributed under different free software licenses, including GPL, LGPL, MPL, and a modified version of LGPL. Specifically, the LCL, which
  24 KB (1,548 words) - 06:39, 11 November 2020
 • PureOS
  pureos.net/pureos/pool/main/ Kernel type Linux kernel Default user interface GNOME License Free software licenses (mainly GPL) Official website pureos.net
  5 KB (289 words) - 06:57, 8 January 2021
 • Red Hat Enterprise Linux
  modifies the distribution. This practice however, still complies with the GNU GPL since source code is defined as "[the] preferred form of the work for making
  52 KB (5,457 words) - 16:24, 14 January 2021
 • Nettle (cryptographic library) (category Software using the GPL license)
  Nettle is a cryptographic library designed to fit easily in a wide range of toolkits and applications. It began as a collection of low-level cryptography
  6 KB (500 words) - 11:10, 23 November 2020
 • Deluge (software)
  deluge-torrent.org/deluge Written in Python Operating system FreeBSD, Linux, macOS, Windows Type BitTorrent client License GNU GPL v3 Website deluge-torrent.org
  7 KB (628 words) - 09:04, 9 January 2021
 • Thunar
  ago (2018-06-13) Repository git.xfce.org/xfce/thunar Operating system Unix-like Type File manager License GPL Website docs.xfce.org/xfce/thunar/start
  4 KB (340 words) - 06:06, 23 November 2020
 • List of commercial video games with later released source code
  commercial redistribution of the whole game. Licenses can be public domain, GPL, BSD, Creative Commons, zlib, MIT, Artistic License or other (see the comparison
  305 KB (15,521 words) - 23:06, 9 January 2021
 • Ångström distribution
  kernel Default user interface Console, X Window System, GPE, OPIE License Free software licenses (mainly GPL) Official website angstrom-distribution.org
  5 KB (327 words) - 07:03, 30 November 2020
 • History of Python
  that would make it GPL-compatible. Python 1.6.1 is essentially the same as Python 1.6, with a few minor bug fixes, and with the new GPL-compatible license
  35 KB (2,859 words) - 16:36, 1 January 2021
 • Red Moon (software) (category Software using the GPL license)
  Red Moon is a free software application for the Android operating system, designed to filter blue light from the device's display, helping reduce eye strain
  3 KB (137 words) - 03:59, 6 September 2019
 • Twine (software)
  Operating system Linux, macOS, Windows, Web application Type Game engine, electronic publishing tool License GPL v3 Website twinery.org As of 2019-10-07
  5 KB (354 words) - 04:00, 16 August 2020
 • Sguil
  warnings to detect and respond to intrusions." Sguil is released under the GPL 3.0. Free Software portal Sagan Intrusion detection system (IDS) Intrusion
  4 KB (246 words) - 12:11, 25 November 2018
 • MorphOS
  desktop interface was released under GPL and is now actively developed by the Ambient development team. Subject to GPL rules, Ambient continues to be included
  20 KB (1,443 words) - 13:47, 31 December 2020
 • League of Legends SEA Tour
  founded in 2018 by Garena as a replacement for the Garena Premier League (GPL). The competition consisted of teams who qualified through the LST qualifiers
  7 KB (496 words) - 00:13, 6 September 2020
 • Xara Xtreme LX
  source code of the trimmed down version under a free software licence, the GPL, and seek community help in porting it over to Linux and Mac OS X using the
  4 KB (447 words) - 22:29, 5 January 2021
 • SourceForge
  here...The Code behind this site is being released under the terms of the GPL. "SourceForge - Files". Archived from the original on April 18, 2001. Retrieved
  36 KB (2,684 words) - 22:07, 6 January 2021
 • Electricity sector in Guyana
  The electricity sector in Guyana is dominated by Guyana Power and Light (GPL), the state-owned vertically integrated utility. Although the country has
  25 KB (2,833 words) - 20:33, 18 July 2020
 • List of compilers
  C generator  Open Sourced & Public Domained 1995 ALGOL 68RS Algol 68 GenieG 2001 Full Language NL Includes standard collateral clause Portable interpreter GPL C
  71 KB (1,352 words) - 21:03, 29 December 2020
 • Aquamacs
  2019; 16 months ago (2019-08-18) Repository github.com/davidswelt/aquamacs-emacs Operating system macOS Type Text editor License GPL Website aquamacs.org
  4 KB (395 words) - 22:44, 19 June 2020
 • WinSCP
  author worked at the time. Since July 16, 2003, it is licensed under the GNU GPL. It is hosted on SourceForge and GitHub. WinSCP is based on the implementation
  8 KB (737 words) - 19:07, 14 January 2021
 • Apple Public Source License
  approved Yes (Version 2.0, not versions 1.0, 1.1 and 1.2) OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft Partial Linking from code with a different licence
  4 KB (305 words) - 15:08, 4 January 2021
 • Pan (newsreader) (category Software using the GPL license)
  Pan is a news client for multiple operating systems, developed by Charles Kerr and others. It supports offline reading, multiple servers, multiple connections
  3 KB (267 words) - 17:33, 17 March 2020
 • Computer-assisted qualitative data analysis software
  License Source Last Release Analyses OS Supported Tools Aquad Client Free – GPL Open 2017-02 Text, Audio, Video, Graphics Windows Coding, Sequence Analysis
  9 KB (528 words) - 12:37, 7 January 2021
 • OSCAR McMaster
  proprietary code will be merged into the main trunk in accordance with the GPL license. OSCAR-EMR Online Help Manual for OSCAR McMaster OSCAR CAISI Program
  6 KB (736 words) - 09:30, 20 March 2020
 • FMSLogo
  Logo programming language for Microsoft Windows. It is released under the GPL and is mainly developed and maintained by David Costanzo. FMSLogo has following
  3 KB (236 words) - 07:31, 10 September 2019
 • Percona Server for MySQL (category Software using the GPL license)
  Percona Server for MySQL is a distribution of the MySQL relational database management system created by Percona. Percona Server for MySQL is an open source
  3 KB (171 words) - 23:59, 4 November 2020
 • Java Development Kit
  Platform IA-32, x64, ARM, SPARC Type Software development kit License Sun License (most of it also under GPL) Website www.oracle.com/technetwork/java/
  11 KB (1,031 words) - 13:22, 24 December 2020
 • List of UPnP AV media servers and clients
  only supports TV devices from Sundtek). VortexBox is a free, open source (GPL v3), quick-install ISO that turns your unused computer into an easy-to-use
  37 KB (4,705 words) - 16:52, 28 December 2020
 • Higan (emulator)
  developer does sell GPL exceptions on a case-by-case basis to companies and individuals who want to base products on higan without the GPL's requirements[citation
  8 KB (693 words) - 20:25, 15 November 2020
 • List of data-erasing software
  nwipe Martijn van Brummelen GNU GPL v2 Linux Yes external Yes Parted_Magic Patrick Verner, Parted Magic LLC uses mostly GPL components with published source
  6 KB (196 words) - 08:32, 18 September 2020
 • Historical Permission Notice and Disclaimer
  source license, approved by the Open Source Initiative (OSI) and verified as GPL-compatible by the Free Software Foundation. It is unique among the OSI's
  3 KB (244 words) - 17:15, 13 January 2021
 • List of installation software
  Installer VISE MindVision Software Windows, Mac OS X Discontinued Trialware InstallJammer InstallJammer team Windows, Linux, Unix-like Discontinued GPL
  4 KB (24 words) - 17:44, 29 December 2020
 • Arduino
  Lesser General Public License (LGPL) or the GNU General Public License (GPL), permitting the manufacture of Arduino boards and software distribution
  42 KB (4,203 words) - 10:23, 14 January 2021
 • Poul-Henning Kamp
  his preference of a Beerware license to the GNU General Public License (GPL). Poul-Henning Kamp has published a substantial number of articles over the
  6 KB (480 words) - 19:26, 19 September 2020
 • WxWidgets
  of the wxWidgets Licence, which satisfies those who wish to produce for GPL and proprietary software. wxWidgets covers systems such as Microsoft Windows
  20 KB (1,298 words) - 04:29, 6 January 2021
 • Comparison of FTP client software
  12 years ago (2008-11-30) GPL Yes GTK+ lftp Alexander V. Lukyanov 1996 (August) 4.9.2 (August 13, 2020; 4 months ago (2020-08-13)) [±] GPL Yes CLI Macfusion Michael
  26 KB (270 words) - 10:11, 20 November 2020
 • Comparison of web template engines
  Public License Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No eRuby Ruby GNU GPL / Ruby License Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No FreeMarker Java
  10 KB (169 words) - 15:51, 2 January 2021
 • Rekonq
  org/rekonq.git Written in C++ Engine WebKit Platform KDE Platform Size ~1.1 MiB[citation needed] Type Web browser License GNU GPL v3 Website rekonq.kde.org
  5 KB (370 words) - 11:29, 7 January 2021
 • Open Publication License
  Published Current version: June 08, 1999 Debian FSG compatible No FSF approved Yes, under certain conditions (see below) OSI approved No GPL compatible No
  11 KB (1,370 words) - 22:55, 7 October 2020
 • ScummVM (section Mistic's GPL violations)
  ScummVM would drop the investigation of the GPL violation, on the condition that Mistic would sell or destroy all GPL-violating copies of the games, make a
  35 KB (3,969 words) - 18:51, 31 December 2020
 • Wikindx
  functionality to write notes and entire papers. Developed under the GNU GPL license, the project homepage can be found at sourceforge.net and the required
  3 KB (259 words) - 23:08, 11 December 2020
 • Spectrogram
  linguistic professor's Monthly Mystery Spectrogram publication. Sonogram Visible Speech GPL Licensed freeware for the Spectrogram generation of Signal Files.
  15 KB (1,618 words) - 17:59, 28 December 2020
 • Arx Fatalis
  the game's source code under the terms of the GNU General Public License (GPL), though the game assets remain proprietary. Arx Fatalis (Latin for "fatal
  22 KB (2,084 words) - 12:14, 23 December 2020
 • UPower
  under the terms of version 2 or later of the GNU General Public License (GPL). It was conceived as a replacement for the corresponding features of the
  5 KB (349 words) - 09:58, 23 May 2020
 • Cloud9 IDE
  Developer(s) Amazon Web Services Written in JavaScript Platform Web Type IDE License v3 - Freeware, Non-commercial License v2 - GNU GPL v3 Website c9.io
  6 KB (556 words) - 11:42, 15 January 2021
 • GNU IceCat
  website on a desktop operating system. Gnuzilla was available under the MPL/GPL/LGPL tri-license that Mozilla used for source code. Unlike Mozilla, IceCat's
  17 KB (1,394 words) - 07:50, 15 January 2021
 • Raspberry Pi OS
  user interface LXDE License Free and open-source software licenses (mainly GPL) Official website www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/ Support
  11 KB (705 words) - 21:27, 14 January 2021
 • Monsoon Multimedia (section GPL and Patent lawsuits)
  the team (11/2/2011). What was claimed to be the first US lawsuit over a GPL violation concerned use of BusyBox in an embedded device. The lawsuit, case
  15 KB (1,885 words) - 04:48, 2 January 2021
 • Aptana (category Software using the GPL license)
  Public License (commonly known as the "GPL") or under the Aptana Public License (known as the "APL"). With the GPL license, the Aptana IDE is available
  16 KB (1,742 words) - 23:25, 24 December 2020
 • Sage Manifolds
  SageManifolds, see here. It is more specifically GPL v2+ (meaning that a user may elect to use a licence higher than GPL version 2.) Much of the source is on tickets
  13 KB (241 words) - 21:20, 21 September 2020
 • Median filter
  filter Implementation of two-dimensional median filter in constant time (GPL license) – the running time per pixel of this algorithm is proportional to
  8 KB (981 words) - 16:56, 5 December 2020
 • Transcriber
  Transcriber Stable release 1.5.1 / June 6, 2005 Written in Tcl/Tk, C Operating system Cross-platform License GPL Website trans.sourceforge.net 
  3 KB (220 words) - 07:48, 20 October 2020
 • Paravirtualization
  paravirtualization-aware device drivers, licensed under the terms of the GPL, that are intended to be installed into a Microsoft Windows virtual guest
  8 KB (960 words) - 05:35, 30 December 2020
 • Open Source Physics
  programming language and licensed with GNU General Public License (GNU GPL or simply GPL) licenses. The site now serves over 10,000 visitors per month. The
  7 KB (868 words) - 18:17, 15 January 2021
 • EPrints
  Southampton School of Electronics and Computer Science and released under a GPL license. The EPrints software is not to be confused with "Eprints" (or "e-prints")
  5 KB (463 words) - 20:52, 31 July 2019
 • FLOSS Manuals
  documentation is licensed under the GPL. Although initially the manuals were covered by the GFDL, the material was relicensed to the GPL due to concerns about the
  6 KB (384 words) - 21:55, 8 January 2020
 • Source-available software
  redistribution of modified versions. Versions 5 and later are distributed under the GPL-compatible CeCILL license. The Server Side Public License is a modification
  15 KB (1,491 words) - 07:42, 15 January 2021
 • MCabber
  including the source code – under the terms of the GNU General Public License (GPL). MCabber is the successor of Alejandro Jimenez Macias's (AJMacias, Winnetou)
  2 KB (156 words) - 04:26, 21 May 2020
 • LiteStep
  Windows 9x and up, licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). LiteStep replaces the Windows Shell which provides access to the graphical
  9 KB (1,082 words) - 14:48, 17 October 2020
 • NX technology
  for encryption. The core compression technology was released under the GNU GPL2 license (NX 1) for Linux servers, whilst other components such as the NX
  17 KB (1,941 words) - 00:53, 29 December 2020
 • Apriori algorithm
  long patterns from databases" (PDF). ACM SIGMOD Record. 27 (2). ARtool, GPL Java association rule mining application with GUI, offering implementations
  9 KB (1,460 words) - 15:00, 26 October 2020
 • Spring Engine
  open-source software, subject to the terms of the GNU General Public License (GPL) version 2. The development was initiated by Stefan Johansson, Tomaz Kunaver
  14 KB (1,701 words) - 16:24, 23 December 2020
 • Comparison of feed aggregators
  BlogBridge GNU GPL ? ? 6.7 Bloglines Proprietary ? ? Merged with NetVibes Canto GNU GPL January 14, 2009 0.6.0 0.9.7 (July 31, 2017) Claws Mail GNU GPL January
  43 KB (587 words) - 14:39, 12 January 2021
 • Arduino IDE
  macOS, Linux Platform IA-32, x86-64, ARM Type Integrated development environment License LGPL or GPL license Website www.arduino.cc/en/Main/Software
  6 KB (432 words) - 07:37, 31 December 2020
 • JavaHelp
  exception(...) Btw. there already is https://github.com/javaee/javahelp with CDDL license. "CDDL or GPL license?". 2017-11-08. Retrieved 2017-12-17.
  2 KB (205 words) - 14:04, 21 November 2020
 • SystemRescue
  for i686 Available in English and French Kernel type Monolithic (Linux) Default user interface XFCE License GPL-2 Official website system-rescue.org
  5 KB (451 words) - 19:26, 28 November 2020
 • Gnutella crawler
  called g2paranha. It is written and maintained by dcat and licensed under the GPL. web crawler Daniel Stutzbach and Reza Rejaie, "Capturing Accurate Snapshots
  3 KB (259 words) - 16:07, 30 December 2019
 • Distributed R (category Software using the GPL license)
  Distributed R is an open source, high-performance platform for the R language. It splits tasks between multiple processing nodes to reduce execution time
  6 KB (617 words) - 02:13, 7 November 2020
 • List of library catalogs
  0) Free Yes Python Own MySQL GPL web-based Koha Koha Community 2000-01 2020-02-21 (19.11.03) Free Yes Perl Zebra MySQL GPL web-based PMB PMB development
  4 KB (103 words) - 17:08, 20 April 2020
 • Darling (software)
  licensing issues exist in the darling-mach module, as the team are adding GNU GPL modifications to the APSL kernel. Higher than the kernel is the root environment
  6 KB (588 words) - 12:02, 4 January 2021
 • Comparison of spreadsheet software
  community 1998 1998 1.12.48 (13 August 2020; 4 months ago (2020-08-13)) [±] GPL IBM Lotus Symphony IBM 2008 1.3 / 2009 Freeware LibreOffice Calc The Document
  8 KB (237 words) - 17:14, 23 July 2020
 • PLY (file format)
  files (GNU license) Another C++ software library for reading and writing PLY files (GPL 3.0 license) A repository of 3D models stored in the PLY format
  7 KB (784 words) - 07:31, 1 October 2019
 • Warsow (video game)
  codebase is free and open source software, distributed under the terms of the GPL; it is built upon Qfusion, an advanced modification of the Quake II engine
  8 KB (749 words) - 13:56, 9 August 2020
 • Automated theorem proving
  GPL No Yes Yes 2007 KeY GPL Yes Yes Yes October 11, 2017 Princess lgpl v2.1 Via Java Webstart and System on TPTP Yes Yes January 27, 2018 iProver GPL
  24 KB (2,469 words) - 17:40, 26 December 2020
 • Sketch Engine
  developed by 2003 (and extended since then) are freely available under the GPL license within the NoSketch Engine suite. Word sketches – a one-page automatic
  10 KB (883 words) - 07:08, 17 April 2020
 • Comparison of BSD operating systems
  Concerning software freedom, OpenBSD prefers the BSD or ISC license, with the GPL acceptable only for existing software which is impractical to replace, such
  42 KB (3,289 words) - 10:17, 31 December 2020
 • Formido
  Formido (game), a video game released by MHGames under the terms of the GNU General Public License (GPL) Formido (store), a Dutch Hardware store-chain.
  391 bytes (41 words) - 15:23, 5 June 2019
 • Ggplot2
  use to become one of the most popular R packages. It is licensed under GNU GPL v2. On 2 March 2012, ggplot2 version 0.9.0 was released with numerous changes
  9 KB (814 words) - 17:28, 28 December 2020
 • List of application servers
  3 No Proprietary, commercial Enhydra Lutris 5.1.9 2005-03-23 No No Free, GPL Enterprise Server Borland 6.7 2007-01 1.4 2.4 2.0 No Proprietary, commercial
  12 KB (695 words) - 01:26, 25 December 2020
 • CrossOver (software)
  ago (2020-11-11) Operating system Linux, macOS, Chrome OS Type Compatibility layer License Proprietary, GPL, LGPL Website www.codeweavers.com/crossover/
  8 KB (797 words) - 19:38, 6 January 2021
 • Comparison of scorewriters
  Matevž Jekovec, Georg Rudolph 0.7.1; 21 April 2013 (7 years ago) (2013-04-21) GPL Free Linux Denemo Yes Yes Step-time MIDI Denemo, limited LilyPond, MusicXML
  22 KB (483 words) - 12:56, 31 December 2020
 • Sigil (application)
  distributed for the Windows, macOS, Haiku and Linux platforms under the GNU GPL license. Sigil supports code-based editing of EPUB files, as well as the
  5 KB (419 words) - 19:38, 3 December 2020
 • List of CBIR engines
  Yes Desktop-based KDE GPL Caliph & Emir Creation and Retrieval of images based on MPEG-7. Yes No Desktop-based University GPL FIRE Open source query
  12 KB (34 words) - 18:34, 4 November 2020
 • Nmon
  Griffiths Developer(s) IBM Operating system AIX, Linux Type System monitor License GNU GPL (Linux), Proprietary software (AIX) Website nmon.sourceforge.net
  7 KB (899 words) - 19:25, 7 December 2020
 • Lightweight Portable Security
  (Linux) Userland GNU Default user interface XFCE License Free software licenses (mainly GPL) Official website Trusted End Node Security program office
  8 KB (867 words) - 09:58, 2 January 2021
 • Fightcade
  September 1, 2015; 5 years ago (2015-09-01) Operating system Microsoft Windows, OSX, Linux Type Freeware License GNU GPL 2.0 Website www.fightcade.com
  5 KB (553 words) - 05:57, 8 August 2020
 • FreeMat
  Fortran, Qt Operating system Cross-platform (Linux, macOS, Windows) Type Technical computing License GPL, older: MIT Website freemat.sourceforge.net
  3 KB (119 words) - 00:40, 24 December 2018
 • U-boat (disambiguation)
  U-boat or U-Boot may also refer to: Das U-Boot, computer software, a GNU GPL boot loader U-boat (video game) UBOAT, a submarine simulation video game
  816 bytes (110 words) - 18:00, 30 October 2019
 • Comparison of multi-model databases
  Apache 2 License Full ACID, even distributed SAP HANA Yes Yes Yes No Proprietary Full ACID Virtuoso Yes Yes Yes Yes Proprietary or GNU GPL v2 Full ACID
  1 KB (13 words) - 17:01, 6 December 2019
 • Cisco Discovery Protocol
  explanation of a CDP packet by Wireshark packet sniffer. cdp-tools FOSS GPL limited set of tools last updated 2007. Cisco Discovery Protocol Configuration
  4 KB (534 words) - 19:36, 13 September 2020
 • Posadis
  In computing, Posadis is a GPL-licensed DNS server for Microsoft Windows and Unix that uses a zone file format that is compatible with BIND zone files
  1 KB (61 words) - 00:13, 24 December 2018
 • Comparison of vector graphics editors
  CPL, ASE, ACO, JCW, GPL, SOC, SKP file formats. It can export AI, SVG, SK, SK1, CGM, WMF, PDF, PS, PLT, CPL, ASE, ACO, JCW, GPL, SOC, SKP file formats
  35 KB (2,742 words) - 17:48, 13 January 2021
 • Absolute Linux
  manager XPKGTOOL Platforms x86-64 Kernel type Monolithic Default user interface IceWM License GPL and various others Official website absolutelinux.org
  3 KB (141 words) - 18:11, 15 November 2020
 • Comparison of download managers
  DownThemAll! 4.1.2 (September 26, 2019; 15 months ago (2019-09-26)) [±] GPL / None Known No Yes Yes Requires recent version of Chrome, Firefox and Opera
  18 KB (304 words) - 17:09, 31 December 2020
 • Cub Linux
  64 Kernel type Monolithic (Linux) Userland GNU Default user interface Openbox License GPL 3.0 Preceded by Chromixium OS Official website cublinux.com
  7 KB (649 words) - 19:39, 1 November 2020
 • Glider (video game) (category Software using the GPL license)
  Glider is a Macintosh game written by John Calhoun and first published as shareware in 1988 under the company name Soft Dorothy Software. In 1991, a colorized
  9 KB (979 words) - 22:05, 13 December 2020
 • WeBWorK
  31 December 2018; 2 years ago (2018-12-31) Repository github.com/openwebwork/webwork2 Written in Perl License Artistic and GPL Website webwork.maa.org
  2 KB (171 words) - 22:36, 15 January 2021
 • Vijay S. Pande
  sequences. Some of the programs and libraries involved are free software with GPL, LGPL, and BSD licenses, but the folding@home client and core remain proprietary
  11 KB (766 words) - 19:14, 5 December 2020
 • IOS app approvals
  Apple has removed software licensed under the GNU General Public License (GPL) from the App Store after complaints from one of the program's developers
  25 KB (2,719 words) - 23:19, 26 December 2020
 • Flash Video
  Converter (GPL-licensed free software) VLC Video Player (GPL-licensed free software) Any Video Converter (freeware and commercial) FFmpeg (GPL-licensed
  34 KB (3,623 words) - 16:02, 20 December 2020
 • RealNetworks Public Source License
  Foundation and Open Source Initiative (OSI), but it is incompatible with the GPL and the Debian Free Software Guidelines. The RPSL is used by the Helix project
  2 KB (117 words) - 08:03, 22 July 2020
 • Comparison of LAN messengers
  ago (2009-11-20)) Free GNU GPL ? Miranda IM Windows Messenger service Roland Rabien 2000 0.10.56 (August 12, 2016; 4 years ago (2016-08-12)) Free GNU GPL C/C++ MyChat
  6 KB (157 words) - 21:48, 10 December 2020
 • End-of-life product
  StarOffice. According to Sun, this release of 9 million lines of code under GPL is the beginning of the largest open source software project ever. Dirscherl
  12 KB (1,338 words) - 15:40, 27 December 2020
 • APACHE II
  S2CID 34985998.. APACHE II calculator script in Python 3.4. (licensed under GPL 3.0) Microsoft Excel function to calculate APACHE II score Commonly used
  7 KB (817 words) - 03:39, 6 November 2020
 • Avogadro (software)
  macOS. All source code is licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2. Supported languages include: Chinese, English, French, German
  5 KB (321 words) - 18:09, 26 January 2020
 • Dada Mail (category Software using the GPL license)
  Dada Mail is a web-based electronic mailing list management system that can be used for announcement lists. It can also be used to create and manage discussion
  4 KB (335 words) - 12:14, 25 November 2020
 • OpenSUSE
  free software product licensed with the GNU General Public License (GNU GPL), it was only freely possible to retrieve the source code of the next release
  24 KB (2,795 words) - 11:12, 6 January 2021
 • Bravia (brand)
  with new flat-panel TV Archived January 6, 2010, at the Wayback Machine "GPL and LGPL notices for several Sony TV models". Archived from the original
  15 KB (1,409 words) - 08:46, 6 January 2021
 • Wireless router
  time) after people on the Linux kernel mailing list discovered that it used GPL Linux code. In 2008, Cisco was sued in Free Software Foundation, Inc. v.
  7 KB (706 words) - 08:26, 7 January 2021
 • Contributor License Agreement
  licences, including, but not limited to, the GNU General Public Licence (GPL) or the GNU Lesser General Public Licence (LGPL) respectively. In the event
  12 KB (973 words) - 09:45, 14 January 2021
 • Libavcodec
  are proprietary software and cannot be distributed under the terms of the GPL (e.g. Decklink). Libav License and Legal Considerations, libav.org, retrieved
  13 KB (798 words) - 01:01, 27 November 2020
 • Comparison of numerical-analysis software
  Euler Math Toolbox René Grothmann 1987 1988 2020-08-21 21 August 2020 Free GPL Also a computer algebra system through interface with Maxima Fityk Marcin
  38 KB (950 words) - 13:31, 15 January 2021
 • GlassFish
  Development and Distribution License (CDDL) and the GNU General Public License (GPL) with the Classpath exception. After having been transferred to Eclipse,
  17 KB (1,951 words) - 00:55, 1 January 2021
 • Microsoft Tape Format
  non-Windows platforms. mtf "The mtf Home Page". Retrieved 3 July 2011. mtftar "GPL Software from Internet Connection". Retrieved 3 July 2011. "Java MTF Reader"
  1,022 bytes (80 words) - 16:23, 19 November 2018
 • Nimbus Mono L
  typeface created by URW Studio in 1984, and eventually released under the GPL and AFPL (as Type 1 font for Ghostscript) in 1996 and LPPL in 2009. In 2017
  5 KB (357 words) - 19:53, 24 December 2020
 • TTA (codec)
  TTA source code and binaries are freely available and distributed under GPL Open Source licenses. Listed below is software that has TTA format support:
  5 KB (279 words) - 09:37, 31 December 2020
 • OSSEC
  ago (14 February 2020) Repository github.com/ossec/ossec-hids Operating system Cross-platform Type Security / HIDS License GNU GPL v2 Website www.ossec.net
  4 KB (354 words) - 18:18, 17 December 2020
 • JetBrains
  reached v 2.2, Omea was open-sourced under the GNU General Public License (GPL) v2. The product is still available for download, and after the retirement
  30 KB (2,665 words) - 16:51, 13 January 2021
 • Reta Vortaro
  content and the tools are licensed through the GNU General Public License (GPL). The many differences between definitions and translations provided by the
  9 KB (1,055 words) - 01:58, 4 January 2021
 • Maelstrom (1992 video game)
  open-source software under the terms of the GNU General Public License (GPL). In 2010, Andrew Welch and Ian Gilman released the game's contents under
  4 KB (379 words) - 09:20, 26 November 2020
 • Open Babel
  free and open-source software released under a GNU General Public License (GPL) 2.0. The project's stated goal is: "Open Babel is a community-driven scientific
  5 KB (390 words) - 14:12, 23 January 2020
 • Frictional Games
  open-source software on 12 May 2010, with most of the code licensed under the GPL Version 3 licence. HPL Engine 2 was used for Amnesia: The Dark Descent and
  18 KB (1,314 words) - 11:18, 1 December 2020
 • Mercury (programming language)
  Unix, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, Windows, Android License GPL compiler, LGPL standard library Filename extensions .m Website www.mercurylang
  10 KB (943 words) - 09:47, 28 December 2020
 • Image organizer
  option. A personal version is available. digiKam KDE (Linux, macOS, Windows) GPL Yes IPTC Exif XMP Yes Yes Yes 23hq, Facebook, Flickr, Gallery2, Piwigo, SmugMug
  15 KB (1,100 words) - 23:36, 23 December 2020
 • MeCab
  C#, Java, Perl, Python, and Ruby Platform Cross-platform License Tri-licensed under GPL, LGPL and BSD licenses Website https://taku910.github.io/mecab
  6 KB (712 words) - 14:52, 6 September 2020
 • Hacktivismo Enhanced-Source Software License Agreement
  XeroBank. Archived from the original on 10 July 2012. Retrieved 17 April 2012. "GPL Violations in XeroBank Browser | PortableApps.com - Portable software for
  3 KB (283 words) - 11:48, 14 February 2020
 • Comparison of linear algebra libraries
  ALGLIB ALGLIB Project C++, C#, FreePascal, VBA 2006 3.12.0 / 08.2017 Free GPL/commercial General purpose numerical analysis library with C++ and C# interfaces
  9 KB (330 words) - 08:08, 11 January 2021
 • INI file
  *BSD, GNU/Linux, macOS, Windows GPL C 1.14.0 PyINI Yes No Yes Yes Boolean, Number, String Read + Write Platform-agnostic GPL Python 1.0 RudeConfig Yes No
  26 KB (2,395 words) - 17:30, 14 January 2021
 • On-Demand Mail Relay
  support TLS data exchange (using STARTTLS) xODMR (GPL), portable (pure Python), works fine with TLS. odmrd (GPL) Implementation of ODMR server written in Perl
  3 KB (381 words) - 18:15, 11 May 2020
 • Inconsolata
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  3 KB (230 words) - 20:32, 23 August 2020
 • CloudCompare
  August 30, 2020; 4 months ago (2020-08-30) Written in C++ Operating system Cross-platform Type graphics software License GPL Website www.cloudcompare.org
  8 KB (779 words) - 12:59, 30 August 2020
 • Waarp (category Software using the GPL license)
  Waarp is a project that provides among other an open source massive file transfer monitor in Java, also known as managed file transfer. Its purpose is
  6 KB (652 words) - 20:03, 25 February 2020
 • GNU Compiler Collection (category Software using the GPL license)
  Foundation (FSF) distributes GCC under the GNU General Public License (GNU GPL). GCC has played an important role in the growth of free software, as both
  41 KB (4,261 words) - 15:32, 13 January 2021
 • Medieval Unicode Font Initiative
  and Ancient Symbols (12 chars.). As of September 2017[update], Junicode (GPL) is the first typeface to cover all of MUFI 4.0, also in its italic face
  94 KB (794 words) - 10:42, 28 July 2020
 • GNU Compiler for Java
  ago (1998-09-06) Final release 6.5 / October 26, 2018; 2 years ago (2018-10-26) Operating system Unix-like Type Compiler License GNU GPL Website gcc.gnu.org
  9 KB (888 words) - 21:33, 15 December 2020
 • Git-annex
  Operating system Linux, FreeBSD, Android, OS X, Windows Size 44.2 MB Type File synchronization License GPL3+, AGPL3+ Website git-annex.branchable.com
  4 KB (263 words) - 00:43, 8 September 2020
 • Dynamips
  end for Dynamips and Dynagen. The source code is licensed under the GNU GPL. According to Fillot, the creator, this kind of emulator would be useful
  4 KB (557 words) - 04:09, 31 July 2019
 • Hunspell
  Hunspell support: Hunspell is free software, distributed under the terms of a GPL, LGPL and MPL tri-license. Hunspell was developed by a Hungarian biologist
  8 KB (407 words) - 14:42, 5 January 2021
 • Matthew Garrett
  License (GPL) in the Linux kernel. For example, Garrett filed a complaint with US Customs against Fusion Garage due to violations of the GPL. In October
  9 KB (767 words) - 22:35, 30 November 2020
 • VirtualBox
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. Innotek GmbH also contributed to the development of OS/2 and
  40 KB (4,159 words) - 09:17, 12 January 2021
 • Steve Ballmer
  the GNU General Public License (GPL) employed by such software requires that all derivative software be under the GPL or a compatible license. In April
  53 KB (5,349 words) - 02:30, 16 January 2021
 • Grace (plotting tool)
  in 1998 and the Grace project was started as a fork, released under the GPL. The name stands for "GRaphing, Advanced Computation and Exploration of data"
  7 KB (510 words) - 16:27, 21 September 2019
 • Comparison of triplestores
  Latest Version Latest Release Date Licence 3store C 3.0.17 2006-07-17 GNU GPL Akutan Go ? ? Apache 2 AllegroGraph Common Lisp 7.0.0 2020-04-28 Proprietary
  15 KB (614 words) - 12:40, 11 January 2021
 • Movable Type
  Type Open Source Project, which offered a version of Movable Type under the GPL. Movable Type's features include the ability to host multiple weblogs and
  12 KB (1,106 words) - 18:05, 18 November 2020
 • Ordnance Survey National Grid
  Ordnance Survey grid references Open Source Javascript Conversion Library GPL Java Conversion Library Perl Conversion Library The sole part of Great Britain
  15 KB (1,831 words) - 06:24, 7 January 2021
 • InnoDB
  Developer(s) Oracle corporation Written in C Operating system Cross-platform Type Database engine License GNU GPL v2 or proprietary Website www.innodb.com 
  3 KB (260 words) - 15:14, 18 November 2020
 • Nanolinux
  Monolithic Linux kernel Default user interface BusyBox, SLWM License Free software licenses (mainly GPL) Official website sourceforge.net/projects/nanolinux/
  5 KB (333 words) - 21:11, 25 August 2020
 • Format (command)
  the GPL. The ReactOS implementation is based on a free clone developed by Mark Russinovich for Sysinternals in 1998. It is licensed under the GPL. It
  12 KB (997 words) - 21:45, 13 January 2021
 • Linux From Scratch
  computer file system, is a list of permissions attached to an object. GNU GPL 2.2.53 Attr Commands for Manipulating Filesystem Extended Attributes. 2.4
  28 KB (1,297 words) - 19:40, 2 January 2021
 • Dimdim
  been made available to developers under the GNU General Public License (GPL), giving them the option to install and host Dimdim in their own networks
  9 KB (734 words) - 03:56, 24 October 2020
 • Ralink
  wireless drivers.) Ralink provides GNU General Public License-licensed (GPL) drivers for the Linux kernel. While Linux drivers for the older RT2500 chipsets
  4 KB (451 words) - 08:23, 12 January 2021
 • Comparison of object–relational database management systems
  Server Enterprise SAP Proprietary Cross-platform CUBRID NHN Corporation GPL/BSD Linux, Windows Db2 IBM Proprietary Cross-platform Greenplum Database
  5 KB (128 words) - 09:31, 8 October 2020
 • ZSNES
  made for Windows and Linux. The emulator became free software under the GPL license on 2 April 2001. Despite an announcement by adventure_of_link stating
  6 KB (571 words) - 13:53, 4 January 2021
 • Comparison of free geophysics software
  Williams Lima, Brazil GPL Cross-platform Java Workflow builder; interfaces with SU, Madagascar, etc. Delivery Bayesian inversion CSIRO GPL, BSD-style Cross-platform
  37 KB (1,421 words) - 07:36, 11 December 2020
 • VOOC
  communication code is open source under GNU General Public License (GNU GPL) version 2 as a part of the modified Linux kernel, and has been used by custom
  13 KB (1,370 words) - 20:19, 14 January 2021
 • AGPL
  License, a type of free software license GNU Affero General Public License, a free software license intended as a replacement for the original Affero GPL
  336 bytes (48 words) - 03:03, 10 January 2019
 • Digger (video game)
  [citation needed] In 1998, Andrew Jenner created a free-software version under GPL of the game, called Digger Remastered, by reverse engineering the original
  6 KB (723 words) - 21:03, 22 December 2020
 • Tsclient
  2008; 12 years ago (2008-08-11) Written in C Operating system Linux Type Remote desktop software License GPL Website sourceforge.net/projects/tsclient/
  3 KB (235 words) - 08:36, 14 February 2019
 • Open university
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  2 KB (173 words) - 08:19, 12 January 2021
 • CodeIgniter
  Software License (OSL) sparked some community controversy, especially about the GPL incompatibility of the new license, to which EllisLab has responded with
  8 KB (623 words) - 06:28, 15 January 2021
 • Luminance HDR
  manipulation of high-dynamic-range images. Released under the terms of the GPL, it is available for Linux, Windows and Mac OS X (Intel only). Luminance
  3 KB (367 words) - 01:43, 20 July 2019
 • Damn Small Linux
  computers. It is free and open-source software under the terms of the GNU GPL and other free and open source licenses. It was designed to run graphical
  13 KB (1,424 words) - 01:00, 20 December 2020
 • Framework for integrated test
  Framework for Integrated Test, or "Fit", is an open-source (GNU GPL v2) tool for automated customer tests. It integrates the work of customers, analysts
  3 KB (294 words) - 00:29, 1 January 2020
 • CiviCRM
  Fevent%2Finfo&reset=1&id=150 Various authors: CiviCRM manual. Free book (GPL) by FLOSS Manuals (1st ed. May 2009, 2nd ed. May 2010, 3rd ed. March 2011)
  11 KB (938 words) - 06:14, 15 January 2021
 • Henry Poole (technologist)
  Campaign Software Revolution Presidential Campaigning at the Edge The Affero GPL: Closing the Distribution Loophole Famed Berkeley Home Hosts Kucinich E-campaign
  3 KB (269 words) - 19:34, 12 January 2020
 • TeXworks
  github.com/TeXworks/texworks Operating system Cross-platform Available in Multilingual Type TeX, LaTeX, ConTeXt, XeTeX editor License GPL Website TeXworks
  4 KB (474 words) - 21:00, 11 June 2020
 • WampServer
  Occitan, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish Type Web server stack package License GNU GPL Website www.wampserver.com
  3 KB (148 words) - 09:53, 2 August 2020
 • Security-Enhanced Linux
  the first version to the open source development community under the GNU GPL on December 22, 2000. The software was merged into the mainline Linux kernel
  27 KB (2,836 words) - 06:13, 27 December 2020
 • PM2
  matrices, etc.) on distributed architectures. It is distributed under the GPL. PM2 adheres to the SPMD (Single Program Multiple Data) programming model
  3 KB (450 words) - 14:14, 16 July 2019
 • Tee (command)
  The FreeDOS version was developed by Jim Hall and is licensed under the GPL. The tee command has also been ported to the IBM i operating system. Additionally
  11 KB (1,160 words) - 20:02, 23 December 2020
 • Hyper-V
  terms of the GPL. Microsoft was required to submit the code when it was discovered that they had incorporated a Hyper-V network driver with GPL-licensed components
  45 KB (4,552 words) - 13:28, 5 January 2021
 • SD Download Manager
  Operating system Microsoft Windows Available in English, Persian, Italian Type Download manager License GNU GPL version 3 Website sddl.persianblog.ir
  3 KB (221 words) - 13:01, 20 December 2020
 • Rosegarden
  University of Bath. Rosegarden 2.1 (X11 Rosegarden) was released under the GPL in 1997; Rosegarden(-4) began in April 2000. Version 1.0 was released on
  5 KB (498 words) - 15:26, 27 October 2020
 • RPM Package Manager
  github.com/rpm-software-management/rpm Written in C, Perl Operating system Linux, Unix-like Type Package management system License GPL Website rpm.org
  20 KB (2,100 words) - 09:32, 13 January 2021
 • Coreboot
  intelligently. It is licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). Main contributors include LANL, SiS, AMD, Coresystems and Linux Networx
  23 KB (2,318 words) - 14:32, 30 December 2020
 • Comparison of chess video games
  Windows Vista and 7 Windows Vista, Windows 7 ChessV Gregory Strong 2009 n/a GPL Microsoft Windows Fritz Frans Morsch, Mathias Feist, Gyula Horvath, Vasik
  10 KB (202 words) - 17:39, 23 December 2020
 • Ansible (software) (category Software using the GPL license)
  Ansible is an open-source software provisioning, configuration management, and application-deployment tool enabling infrastructure as code. It runs on
  20 KB (1,603 words) - 16:04, 15 December 2020
 • Palmer notation
  It can be downloaded: "FreePalmer TrueType Font". It is covered by the GPL 3 license. This font is descended from FreeSans, part of the "Freefont project"
  8 KB (748 words) - 14:28, 25 May 2020
 • Palm OS Emulator
  Palm OS Emulator. Both Copilot and Palm OS Emulator are released under the GPL v2. Versions were developed by Palm, Inc. for Windows, Macintosh, and Unix
  4 KB (369 words) - 04:32, 27 September 2019
 • WikiBhasha
  available as: MediaWiki extension, under Apache License 2.0 and partly under GPL v2, Installable bookmarklet (and a Greasemonkey Script for Firefox users)
  5 KB (420 words) - 09:27, 29 March 2020
 • KDE Software Compilation
  General Public License (GPL), so in September 2000, Trolltech made the Unix version of the Qt libraries available under the GPL, in addition to the QPL
  57 KB (4,355 words) - 20:01, 7 January 2021
 • Naim (software)
  using the ncurses library. naim is free software, licensed under the GNU GPL. naim is a multiplatform program. It is primarily aimed at Unix-like systems
  3 KB (145 words) - 06:01, 31 December 2020
 • OpenRISC
  models and firmware were released under the GNU General Public License (GPL). A reference system on a chip (SoC) implementation based on the OpenRISC
  15 KB (1,461 words) - 04:57, 26 November 2020
 • Ext2Fsd
  C Operating system Microsoft Windows Available in English, Simplified Chinese Type Installable File System License GNU GPL v2 Website www.ext2fsd.com
  6 KB (523 words) - 01:43, 15 January 2021
 • Comparison of open-source mobile phones
  non-modifiable proprietary firmware in components. schematics released under GPL 3.0+ User-replaceable (but custom-sized) battery, lifetime updates Display
  9 KB (303 words) - 20:51, 14 December 2020
 • GRASS GIS
  released as free and open-source software under the GNU General Public License (GPL). It runs on multiple operating systems, including OS X, Windows and Linux
  11 KB (1,287 words) - 21:41, 27 October 2020
 • List of spatial analysis software
  mapping and areal data analysis; spatial regression and ecological analysis. R GPL-2 Google Earth yes Linux, MAC OS, Windows Google Google Earth 3D visualisation
  19 KB (126 words) - 21:10, 25 December 2020
 • Scratchbox
  sponsored by Nokia. It is licensed under the GNU General Public License (GPL). Scratchbox was designed for the Maemo development platform (Nokia 770,
  821 bytes (77 words) - 11:34, 2 March 2013
 • Qmmp
  Russian, Polish, Japanese, Hebrew, Czech, Lithuanian, German, Dutch, Hungarian Type Audio player License GPL 2+ (free software) Website qmmp.ylsoftware.com
  5 KB (323 words) - 13:34, 6 January 2021
 • List of numerical-analysis software
  similar to MATLAB. FreeMat, an open-source MATLAB-like environment with a GPL license. GNU Octave is a high-level language, primarily intended for numerical
  21 KB (2,458 words) - 19:04, 23 December 2020
 • LuckyBackup
  ago (2018-11-18) Written in C++ Operating system Linux, Unix[citation needed], Mac OS X, Windows Type Backup License GPL 3 Website luckybackup.sourceforge.net
  3 KB (202 words) - 23:00, 16 August 2019
 • Disconnect Mobile (category Software using the GPL license)
  Disconnect Mobile (also known as Disconnect.me) is a partly open source browser extension and mobile app designed to stop non-consensual third party trackers
  4 KB (382 words) - 11:01, 7 January 2021
 • General number field sieve
  Polynomial selection is normally performed by GPL software written by Kleinjung, or by msieve, and lattice sieving by GPL software written by Franke and Kleinjung;
  13 KB (1,733 words) - 17:46, 26 November 2020
 • GNU Gatekeeper
  link it to the OpenH323 and OpenSSL libraries. This is necessary, since GNU GPL is incompatible with the licenses of these libraries. Originally, a proof-of-concept
  5 KB (565 words) - 15:34, 29 October 2020
 • Comparison of font editors
  May 7, 2019 Proprietary FontForge George Williams 20190801 August 1, 2019 GPL3 FontLab Yuri Yarmola 1993 7.0.0 November 30, 2019 Proprietary Fontographer
  7 KB (151 words) - 22:09, 3 November 2020
 • Comparison of accounting software
  Hostable Java Compiere GPL2, other proprietary Yes Yes Yes Mid-market Yes Yes Yes Yes Yes MES Web-based Java EE Dolibarr GPL Yes Yes Yes Small to mid-sized
  34 KB (180 words) - 23:08, 13 December 2020
 • GNU Binutils
  5 months ago (2020-07-24) Repository sourceware.org/git/binutils-gdb.git Type Programming tools License GNU GPL Website www.gnu.org/software/binutils/
  5 KB (215 words) - 01:05, 2 January 2021
 • Fossil (software)
  is free software released under a BSD license (relicensed from previously GPL). Fossil is used for version control by the SQLite project, which is itself
  6 KB (398 words) - 11:12, 12 January 2021
 • List of historical Gnutella clients
  system - UNIX Latest release version - 0.4.5 Genre - peer to peer License - gpl Website - Mutella development site Mutella was a Gnutella client developed
  5 KB (294 words) - 14:02, 7 December 2020
 • WorldForge
  client Developer(s) The Worldforge Team Initial release October 1998 (1998-10) Platform Cross-platform Type MMORPG License GPL Website www.worldforge.org
  6 KB (654 words) - 17:17, 26 December 2020
 • CombineZ
  June 6, 2010; 10 years ago (2010-06-06) Operating system Windows Type Digital image processing License GPL Website www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk
  5 KB (375 words) - 14:10, 8 February 2020
 • TOra
  Repository github.com/tora-tool/tora sourceforge.net/projects/tora/ Written in C++ Available in English Type Database License GPL Website torasql.com
  3 KB (210 words) - 00:37, 19 December 2019
 • Archos Generation 4 (section GPL code release)
  without video playback. In order to comply with the GNU/Linux license (the GPL), the source code for some of the firmware in the 4th Generation players
  10 KB (1,289 words) - 01:26, 19 July 2020
 • Shotcut
  com/mltframework/shotcut Written in C, C++ Operating system FreeBSD, Linux, macOS, Microsoft Windows Type Video editing software License GNU GPL v3 Website shotcut.org
  5 KB (427 words) - 14:49, 1 January 2021
 • Choice (command)
  The FreeDOS version was developed by Jim Hall and is licensed under the GPL v2. The command returns the selected choice as an exit code which is set
  8 KB (821 words) - 23:37, 13 December 2020
 • FRRouting
  FRRouting is distributed under the terms of the GNU General Public License v2 (GPL2). FRR provides implementations of the following protocols: Open Shortest
  3 KB (177 words) - 14:12, 23 December 2020
 • Java code coverage tools
  / September 1, 2014; 6 years ago (2014-09-01) Type Code coverage License GPL v2 (with the Classpath Exception) Website wiki.openjdk.java.net/display/CodeTools/jcov
  17 KB (1,567 words) - 21:14, 15 September 2020
 • Homography (computer vision)
  Understanding. 97 (1): 86–102. doi:10.1016/j.cviu.2004.03.004. homest is a GPL C/C++ library for robust, non-linear (based on the Levenberg–Marquardt algorithm)
  7 KB (995 words) - 16:37, 30 July 2020
 • MSX
  ColecoVision, Sega SG-1000 Windows GPL [1] CocoaMSX 3.5.41 23 October 2013 MSX, MSX2, MSX2+, MSX TurboR OS X GPL [2] fMSX 5.1 18 October 2017 MSX, MSX2
  44 KB (4,447 words) - 17:28, 12 January 2021
 • KWallet
  Repository github.com/KDE/kwallet Written in C++ Operating system Cross-platform Type Password manager Linux on the desktop License GPL Website www.kde.org
  2 KB (135 words) - 02:21, 12 February 2020
 • Comparison of BitTorrent clients
  FrostWire Project GPL 6.8.4 (build 292) (January 31, 2020; 11 months ago (2020-01-31)) [±] Windows, macOS, Linux, Android 2019 KGet KDE GPL 4.14.38 (November 7
  55 KB (1,901 words) - 20:54, 5 January 2021
 • Vigilo NMS
  reporting. It is released as an open-source software, published under the GNU GPL license. Vigilo results from the integration of several open-source software:
  3 KB (270 words) - 17:39, 9 June 2020
 • End-user license agreement
  accessed 10 August 2019 Eben Moglen (10 September 2001). "Enforcing the GNU GPL". gnu.org. Free Software Foundation, Inc. Archived from the original on 26
  20 KB (2,644 words) - 22:04, 9 January 2021
 • List of SysML tools
  (SOFTEAM Group) Windows, Linux, macOS 2009 2020-02-03 (4.0.1) Yes Core tool: GPL, Extensions: Apache License Java Papyrus Commissariat à l'Énergie Atomique
  8 KB (242 words) - 09:53, 7 December 2020
 • Ninjam
  required to support the application running under those OS's. This is a GPL project, so source code is available. Development appears to have stopped
  9 KB (1,017 words) - 16:26, 19 April 2020
 • Profanity (instant messaging client)
  Repository github.com/profanity-im/profanity Written in C Operating system Linux Type Instant messaging client License GPL Website profanity-im.github.io
  2 KB (113 words) - 21:50, 12 January 2021
 • GNU Archimedes
  free software and thus it can be copied, modified and redistributed under GPL. Archimedes uses the Ensemble Monte Carlo method and is able to simulate
  8 KB (1,123 words) - 10:45, 2 January 2021
 • S-Lang
  release 2.3.2 / 4 March 2018 Written in S-Lang scripting language Operating system POSIX Type Widget toolkit License GPL Website www.jedsoft.org/slang/
  6 KB (674 words) - 20:55, 5 June 2020
 • Comparison of network diagram software
  Name License Deployment Platforms netTransformer GPL Desktop Windows/Linux/macOS OpenNMS AGPLv3 Desktop Linux, macOS, others SolarWinds Proprietary Desktop
  4 KB (380 words) - 16:13, 28 October 2020
 • FLAC
  Repository git.xiph.org?p=flac.git Operating system Cross-platform Type Codec License Command-line tools: GNU GPL Libraries: BSD Website xiph.org/flac
  17 KB (1,697 words) - 12:27, 5 January 2021
 • Anki (software)
  Spanish, Traditional Chinese, Turkish Type Flashcard spaced repetition License Desktop: GNU AGPL v3+ Android GNU GPL v3 Website https://apps.ankiweb.net/
  20 KB (1,836 words) - 01:36, 8 January 2021
 • Shane's Chess Information Database
  net/p/scid/code/ci/master/tree/ Operating system Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD Type Chess database License GPL Website scid.sourceforge.net
  6 KB (426 words) - 05:21, 2 January 2021
 • Gyazo
  Platform 32- and 64-bit (All platforms) Available in English Japanese Spanish Chinese Russian French Type Utility software License GNU GPL Website gyazo.com
  6 KB (438 words) - 03:42, 17 November 2020
 • Xena (software) (category Software using the GPL license)
  Xena is open-source software for use in digital preservation. Xena is short for XML Electronic Normalising for Archives. Xena is a Java application that
  6 KB (768 words) - 11:19, 7 January 2021
 • Elvis (text editor)
  distributed under the Clarified Artistic License which is used by Perl and is a GPL-compatible free software license. Elvis is the version of vi that comes with
  12 KB (1,334 words) - 20:59, 13 January 2021
 • Wireshark
  Ethereal's source code (and the rest was re-distributable under the GNU GPL), so he used the contents of the Ethereal Subversion repository as the basis
  16 KB (1,598 words) - 19:37, 6 January 2021
 • Box Backup
  are not recommended by the authors). Box Backup is licensed under the GNU GPL and BSD licenses. Box Backup is a client-server application in which a client
  4 KB (297 words) - 06:58, 28 September 2019
 • Font Awesome
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  2 KB (221 words) - 20:32, 13 January 2021
 • Tango Desktop Project
  brightness: Free and open-source software portal Bluecurve – former default GPL icon set of Fedora, replaced by Echo Crystal – LGPL icon set by Everaldo
  9 KB (558 words) - 05:05, 16 December 2020
 • Aladdin Free Public License
  Enterprises Published September 18, 2000 (2000-09-18) SPDX identifier Aladdin Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved No GPL compatible No
  3 KB (274 words) - 01:40, 28 September 2019
 • Dired
  needed] Operating system Unix-like, Microsoft Windows, macOS, Emacs Type File manager License GPL (Free software) Website Mike Sperber's dired page
  5 KB (407 words) - 11:46, 2 January 2021
 • 0 A.D. (video game)
  July 2009, Wildfire Games released the source code for 0 A.D. under the GNU GPL 2 (or later) license, and made the artwork available under the CC BY-SA license
  11 KB (928 words) - 17:21, 11 December 2020
 • Oracle VM Server for x86
  Platform IA-32, x86-64 Type Platform virtualization License Server: GNU GPL Manager: Proprietary (redistributable freeware) Website www.oracle
  8 KB (839 words) - 10:30, 28 September 2020
 • CamStudio
  the original on 2002-12-17. "source code for CamStudio v1.8s is now under GPL (archive.org)". Archived from the original on 2003-02-10. "Introducing Macromedia
  11 KB (902 words) - 19:23, 15 December 2020
 • Comparison of video editing software
  Virtual 2002 2019 7.2 GPL professional Cinelerra-GG Infinity Linux, FreeBSD Open Source Community 2016 (as Cinelerra 5.1) 2020 2020-10 GPL professional Corel
  32 KB (405 words) - 17:49, 9 January 2021
 • MicroBlaze
  myBlaze, implemented in MyHDL, LGPL license SecretBlaze, implemented in VHDL, GPL license Nios II TSK3000 Xtensa LatticeMico32 ARC OpenCores - a home for many
  7 KB (812 words) - 17:00, 8 January 2021
 • X.690
  encoding/decoding library at github, GPL-licensed ASN1js JavaScript ASN.1 BER encoding/decoding library at github, GPL-licensed Peter Gutmann's 'X.509 Style
  19 KB (2,095 words) - 21:30, 14 January 2021
 • Comparison of note-taking software
  Proprietary, Freemium Microsoft Windows BasKet Note Pads KDE Open source (GPL) Unix-like (KDE) CintaNotes Cinta Software Proprietary, Freemium Microsoft
  36 KB (375 words) - 18:04, 2 November 2020
 • OPC Unified Architecture
  data collection and control Open - freely available and implementable under GPL 2.0 license Cross-platform - not tied to one operating system or programming
  22 KB (2,461 words) - 18:34, 31 December 2020
 • Doom 3: BFG Edition
  Edition's game engine was released under the GNU General Public License (GPL) in November 2012. On July 26, 2019, Doom 3: BFG Edition was released as
  8 KB (590 words) - 03:53, 18 July 2020
 • Linux Virtual Server
  May 1998, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. The mission of the project is to build a high-performance and
  8 KB (758 words) - 01:02, 29 October 2020
 • GNUnet
  URI, pointing to the search results of a search with keyword "gpl": gnunet://fs/ksk/gpl GNUnet includes an implementation of the GNU Name System (GNS)
  19 KB (2,104 words) - 01:30, 11 January 2021
 • MusicBrainz Picard
  Written in Python Operating system Linux, macOS, Windows Type tag editor, acoustic fingerprinter License GPL 2 or later Website picard.musicbrainz.org
  8 KB (582 words) - 21:43, 29 December 2020
 • Debian-Installer
  from Windows is supported via win32-loader) Available in 87 languages Type System installer License GPL Website www.debian.org/devel/debian-installer/
  6 KB (406 words) - 03:54, 1 January 2021
 • GNU Radio
  Project. It is distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), and most of the project code is copyrighted by the Free Software Foundation
  8 KB (770 words) - 11:42, 30 October 2020
 • LDAP Admin
  ago (2017-09-17) Repository sourceforge.net/projects/ldapadmin/ Written in Delphi Platform Windows Type Utility software License GPL Website ldapadmin.org
  3 KB (244 words) - 21:25, 21 September 2020
 • Dm-cache
  performed. dm-cache is licensed under the terms of GNU General Public License (GPL), with Joe Thornber, Heinz Mauelshagen and Mike Snitzer as its primary developers
  17 KB (1,872 words) - 19:51, 16 October 2020
 • Scanner Access Now Easy
  that uses SANE to communicate with the scanner. It is available under the GPL. It includes common editing tools, e.g., for rotating or cropping pages.
  13 KB (1,562 words) - 18:56, 27 December 2020
 • TerminusDB (category Software using the GPL license)
  TerminusDB is an open-source graph database. It is designed for collaboratively building and curating knowledge graphs. It is a native revision control
  16 KB (1,419 words) - 08:18, 15 January 2021
 • D'Entrecasteaux-class patrol ship
  Archived 26 May 2015 at the Wayback Machine, Léia Santacroce, la1ere.fr CP - GPL >Un nouveau bâtiment multi-missions dans la zone océan Indien (La Réunion
  19 KB (1,371 words) - 21:51, 8 October 2020
 • Linux Intrusion Detection System
  2.4. LIDS is released under the terms of the GNU General Public License (GPL). As of 2013, the Project appears to be dead. The last updates on the homepage
  2 KB (242 words) - 10:15, 17 February 2020
 • PC-MOS/386
  on would no longer work. On 21 July 2017 PCMOS/386 was relicensed under GPL v3 and its source code uploaded to GitHub, with the "year 2012" issue corrected
  7 KB (584 words) - 19:41, 14 January 2021
 • Pseudorandom number generator
  Dec. 2003. TestU01: A free, state-of-the-art (GPL) C++ Random Number Test Suite. DieHarder: A free (GPL) C Random Number Test Suite. "Generating random
  25 KB (3,281 words) - 13:37, 26 December 2020
 • Skype Technologies (section GPL lawsuit)
  2010. "iTWire – Skype cops GPL violation conviction in German court". Archived from the original on 20 January 2008. "GPL violation by Skype re-affirmed
  46 KB (4,786 words) - 14:27, 7 January 2021
 • Answer set programming
  Explicit sets Explicit lists Disjunctive (choice rules) support ASPeRiX Linux GPL Yes No on-the-fly grounding ASSAT Solaris Freeware SAT-solver based Clasp
  24 KB (2,686 words) - 19:54, 18 December 2020
 • Firefly Media Server
   2008 (2008-04-19)) [±] Preview release SVN/Nightly Builds (SVN) [±] Written in C Available in English Type Media Server License GNU GPL Website fireflymediaserver.net
  3 KB (258 words) - 00:02, 13 January 2020
 • LXC
  PowerPC, SPARC, Itanium, ARM Type OS-level virtualization License GNU LGPL v.2.1 (some components under GNU GPL v2 and BSD) Website linuxcontainers.org
  8 KB (735 words) - 10:08, 10 January 2021
 • PlayOnMac
  Developer(s) Quentin Pâris Repository github.com/PlayOnLinux/POL-POM-4 Operating system macOS Type Compatibility layer License GPL, LGPL Website playonmac.com
  3 KB (258 words) - 17:16, 19 November 2020
 • Density matrix renormalization group
  for ab initio quantum chemistry [13]. The Matrix Product Toolkit: A free GPL set of tools for manipulating finite and infinite matrix product states written
  10 KB (1,244 words) - 21:56, 28 November 2020
 • Comparison of Scrum software
  Projektron BCS Yes Yes Yes Proprietary Java Taiga Yes Yes Yes GPL Python and JavaScript Trello Yes No Yes Proprietary Tuleap Yes Yes Yes GPL PHP and JavaScript
  6 KB (102 words) - 22:40, 26 July 2020
 • Fuse (emulator)
  Written in C Operating system FreeBSD, GP2X, macOS, Linux, Windows, AmigaOS, MorphOS Type Emulator License GPL Website fuse-emulator.sourceforge.net
  5 KB (319 words) - 12:48, 22 December 2020
 • KSEG (software)
  KSEG is a free (GPL) interactive geometry software for exploring Euclidean geometry. It was created by Ilya Baran. It runs on Unix-based platforms. It
  2 KB (152 words) - 22:18, 11 February 2020
 • Bigloo
  compiler and programming tools are released under a GNU General Public License (GPL). "Bigloo is a Scheme implementation devoted to one goal: enabling Scheme
  4 KB (250 words) - 06:02, 14 September 2019
 • QtiPlot
  0.9.8.9 were released under the terms of the GNU General Public License (GPL) and are available also as binaries for Linux distribution repositories as
  3 KB (248 words) - 16:48, 7 January 2021
 • LibVNCServer
  LibVNCClient furthermore supports encrypted connections. Both libraries are GPL-licensed and portable to many different operating systems. Free and open-source
  1 KB (73 words) - 04:48, 13 January 2021
 • Source Code Pro
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  3 KB (252 words) - 08:27, 3 July 2020
 • Argentum Online
  had been made. The game's source code was released in 2003 under the GNU GPL license and can be downloaded from SourceForge. La Nación described it as
  3 KB (314 words) - 09:16, 17 December 2020
 • Linux XP
  Monolithic (Linux) Default user interface GNOME 2, Openbox License EULA (demoware), GNU GPL and other licenses[citation needed] Official website linux-xp.com
  2 KB (97 words) - 10:11, 8 June 2020
 • Sound Juicer
  Sound Juicer is free and open-source software under the terms of the GNU GPL. Starting with version 2.10 it is an official part of the GNOME. Linux portal
  3 KB (251 words) - 20:12, 9 January 2021
 • Tremulous
  GPL on August 19, 2005, the developers decided to rework Tremulous into a standalone, free and open source game. Tremulous is licensed under the GPL,
  16 KB (1,679 words) - 11:45, 19 December 2020
 • HOL (proof assistant)
  working with the Z notation for formal specification. 5 of the 6 tools are GNU GPL v2 licensed. The sixth (PPDaz) has a proprietary license. The fourth is HOL
  7 KB (717 words) - 19:46, 27 December 2020
 • Vsftpd
  Stable release 3.0.3 / July 25, 2015 (2015-07-25) Operating system Unix-like systems Type FTP daemon License GPL Website security.appspot.com/vsftpd.html
  3 KB (251 words) - 22:04, 30 November 2020
 • SuperCopier
  Snow Leopard and Linux Available in English, Spanish, French Type Utility software License GPL Website ultracopier.first-world.info/supercopier.html
  3 KB (184 words) - 11:39, 27 May 2020
 • Emby
  Emby Community Blog. 16 August 2017. Retrieved 19 August 2017. "[Request] GPL Violation". Emby Community Blog. 21 March 2018. Archived from the original
  6 KB (425 words) - 05:53, 10 October 2020
 • List of real-time strategy video games
  Warzone 2100 Pumpkin Sci-fi PS1, WIN Re-released as free software under the GPL. 2000 Age of Empires II: The Conquerors Ensemble Historical MAC, WIN Expansion
  64 KB (132 words) - 23:06, 9 January 2021
 • Solar Hijri calendar
  Calendar with Gregorian, Hejrah-e shamsi and Hejrah-e qamari dates Programming GPL Iranian Calendar in JavaScript System.Globalization.PersianCalendar class
  25 KB (1,796 words) - 15:16, 23 December 2020
 • OpenMPT
  module-playing parts of ModPlug Tracker's source code to Kenton Varda, under the GPL, to write a plugin for XMMS based on the code. In 2001, the source code was
  12 KB (1,164 words) - 21:42, 29 November 2020
 • BitTorrent (software)
  Jabber Open Source License. Versions 4.0 and 5.3 were relicensed under the GPL. Version 4.20 of the client was dubbed Allegro by BitTorrent Inc., in reference
  26 KB (1,226 words) - 20:45, 6 January 2021
 • GNU Simpler Free Documentation License
  reference and instructional materials, and documentation which often accompanies GPL software. However, it can be used for any work, regardless of subject matter
  1 KB (204 words) - 17:58, 13 September 2019
 • GNU Taler (category Software using the GPL license)
  GNU Taler is a free software-based microtransaction and electronic payment system. The project is led by Florian Dold and Christian Grothoff of Taler Systems
  5 KB (329 words) - 12:20, 30 December 2020
 • Viterbi decoder
  mission to Saturn. Online Generator of optimized software Viterbi decoders (GPL). GPL Viterbi decoder software for four standard codes. Description of a k=24
  13 KB (1,801 words) - 16:06, 16 November 2020
 • TilEm
  TI-81), TilEm will emulate the behavior of the calculator without requiring the actual calculator hardware. TilEm is licensed under the GPL License.
  1 KB (98 words) - 08:40, 10 October 2019
 • Mixxx
  natively supports advanced MIDI and HID DJ controllers, is licensed under the GPL (v2.0 or later) and runs on all major desktop operating systems. The project
  9 KB (805 words) - 11:33, 16 December 2020
 • Turn Off the Lights (extension) (category Software using the GPL license)
  Turn Off the Lights is a browser extension developed by Stefan Van Damme that lets users dim everything on their screen except the video they are watching
  4 KB (225 words) - 05:35, 13 January 2021
 • List of scorewriters
  products, see list of discontinued scorewriters. Aria Maestosa, open-source (GPL) midi sequencer/editor for Linux, Windows, and Mac OS Denemo, a scorewriter
  5 KB (566 words) - 00:43, 17 December 2020
 • Comparison of web-based genealogy software
  GNU GPL GeneWeb October 30, 2020; 2 months ago (2020-10-30) 7.0.0 Yes GNU GPL HuMo-gen June 13, 2020; 7 months ago (2020-06-13) 5.6 Yes GNU GPL PhpGedView
  17 KB (300 words) - 11:18, 15 January 2021
 • OCRFeeder
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3 or later. It is available for Linux and other Unix-like operating
  9 KB (717 words) - 23:21, 13 January 2021
 • Comparison of mobile Internet Relay Chat clients
  Juho Vähä-Herttua Free GNU GPL GUI Java Java ME [6] k-IRC Armond Avanes Free GNU GPL GUI Java Java ME [7] microirc Free GNU GPL GUI C ? Windows Mobile 5
  15 KB (176 words) - 21:10, 9 December 2020
 • Popcorn Time
  Platform Node.js Available in 44 languages Type BitTorrent client / Peer-to-peer License GPL v3 Website github.com/popcorn-official/popcorn-desktop/releases
  25 KB (2,605 words) - 01:06, 6 January 2021
 • Comparison of screencasting software
  Windows Freeware No CamStudio CamStudio.org 2.7.2 r326 2013-10-19 Windows GPL Yes Camtasia (Windows) TechSmith 2019.0.2 2019-05-29 Windows Trialware No
  17 KB (303 words) - 14:42, 12 January 2021
 • Comparison of Subversion clients
  (GNU/Linux distributions, FreeBSD, Sun Solaris and others), Mac OS X and Windows GPL GUI, standalone (like WinCVS, Cervisia) English http, svn 0.6.12 For *nix
  10 KB (379 words) - 12:47, 30 December 2020
 • List of widget toolkits
  designed to enable modern C++ GUI programming Qt, proprietary and open source (GPL, LGPL) available under Unix and Linux (with X11 or Wayland), MS Windows (Desktop
  30 KB (2,183 words) - 09:50, 1 December 2020
 • DOAP
  <doap:license rdf:resource="http://example.com/doap/licenses/gpl"/> </doap:Project> </rdf:RDF> Other properties include Implements specification
  3 KB (232 words) - 17:05, 14 January 2021
 • Kismet (software)
  Repository github.com/kismetwireless/kismet Written in C++ Operating system Cross-platform Type Packet Sniffer License GPL Website www.kismetwireless.net
  6 KB (574 words) - 22:14, 30 May 2020
 • Vanilla Forums
  language using the Garden framework. The software is released under the GNU GPL. Vanilla Forums is free software, standards-compliant, customizable discussion
  15 KB (1,176 words) - 14:58, 8 December 2020
 • XtraDB
  release 10.1 Operating system Cross-platform Type Database engine License GNU GPL v2 or proprietary Website www.percona.com/software/percona-xtradb/ 
  2 KB (128 words) - 04:54, 5 January 2021
 • Gtkpod
  code.sf.net/p/gtkpod/code Written in C (GTK+ 3) Operating system Unix-like Type Media player License GPL Website www.gtkpod.org/index.php?title=Home
  4 KB (275 words) - 09:44, 11 April 2019
 • Virtual globe
  NASA, USGS, the CIA and the city of Osnabrück. Earth3D is free software (GPL). EarthBrowser, an Adobe Flash/AIR-based virtual globe with real-time weather
  7 KB (940 words) - 00:43, 8 December 2020
 • RC flight simulator
  Joystick or Controller http://www.rcflightsim.com/ CRRCsim Model Planes Free GPL n/a Windows, Mac, Linux Joystick, Controllers 2018-07-04 https://sourceforge
  8 KB (172 words) - 10:07, 3 December 2020
 • Michael Bidwill
  Council (GPEC). He is also a board member of Greater Phoenix Leadership (GPL), an organization composed of the region's top business and civic leaders
  14 KB (1,507 words) - 01:18, 26 October 2020
 • Eiffel Forum License
  of the license, the latest as of 2008[update], is the first version to be GPL compatible. EFLv2 has been approved by the OSI, and is approved as a free
  4 KB (410 words) - 11:51, 25 July 2020
 • Dynamic time warping
  Nearest-Neighbor Retrieval algorithms under the GNU General Public License (GPL). It also provides a C++ implementation of dynamic time warping, as well
  25 KB (3,064 words) - 16:12, 3 January 2021
 • GhostBSD
  ("Simplified BSD License" or "FreeBSD License"). GhostBSD contains some GPL-licensed software. The following are the recommended requirements. 64-bit
  8 KB (450 words) - 13:09, 13 January 2021
 • Tiger (security software)
  detection system and supports multiple UNIX platforms. Tiger is free under the GPL license and unlike other tools, it needs only of POSIX tools, and is written
  6 KB (769 words) - 13:53, 17 November 2019
 • ECos
  released under a modified version of the well known GNU General Public License (GPL). "[SOLVED] load_buffer with NO_FILESYSTEM define needs filesystem? (Page
  7 KB (559 words) - 09:20, 19 September 2019
 • Houdini (chess)
  derivative without providing the sources on request, and thus, violating the GPL license. The allegations have been confirmed by the Stockfish maintainers
  9 KB (562 words) - 18:53, 24 December 2020
 • List of arbitrary-precision arithmetic software
  Integers, floats C MIT BeeNum Integers, rationals C++ MIT longer-int Integers C GPL, rationals GNU Multi-Precision Library (and MPFR) Integers, rationals, and
  16 KB (1,040 words) - 00:31, 1 January 2021
 • Linear programming
  and translator. Qoca GPL a library for incrementally solving systems of linear equations with various goal functions R-Project GPL a programming language
  56 KB (6,329 words) - 14:10, 3 December 2020
 • MTR (software)
  1998. MTR is licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL) and works under modern Unix-like operating systems. It normally works under
  9 KB (979 words) - 14:37, 6 December 2020
 • Lucent Public License
  stating: “This is a free software license, but it is incompatible with the GNU GPL because of its choice of law clause. We recommend that you not use this license
  3 KB (290 words) - 22:17, 5 August 2020
 • Iranian calendars
  com portal An online simple Shamsi/Gregorian date converter Programming GPL Iranian Calendar in JavaScript System.Globalization.PersianCalendar class
  33 KB (2,756 words) - 20:35, 15 January 2021
 • OpenCores
  3-clause BSD license is also used in some hardware projects, while the GNU GPL is often used for software components, such as models and firmware. The library
  8 KB (858 words) - 05:29, 18 August 2020
 • Dict.cc
  downloaded under the conditions of the free GNU General Public License (GPL). Later in the year he changed to a propriety license, which provides less
  6 KB (610 words) - 04:32, 20 December 2020
 • JXL (API)
  2.6.12 Written in Java Operating system Cross-platform Type API to access Microsoft Excel format License GNU GPL v2 Website jexcelapi.sourceforge.net
  4 KB (280 words) - 06:41, 10 January 2021
 • Key–value database
  Yes Project Voldemort AL2 Yes Redis BSD3 Yes Riak AL2 Yes RocksDB AL2 or GPL 2 Yes Tarantool BSD Yes Tkrzw AL2 Yes Venti GPLv2, BSD Yes OpenLink Virtuoso
  9 KB (663 words) - 23:33, 7 January 2021
 • Samba (software)
  will be only for bug fixes. Also, 3.2 marked a change of license from GPL2 to GPL3, with some parts released under LGPL3. The main technical change in
  20 KB (1,987 words) - 21:38, 13 January 2021
 • Most (Unix)
  / February 17, 2019; 22 months ago (2019-02-17) Operating system Cross-platform Type system utility License GPL Website http://www.jedsoft.org/most/
  2 KB (150 words) - 06:08, 10 December 2019
 • EurKEY
  translators and was developed by Steffen Brüntjen in 2017 and published under the GPL free software license. It is available for common desktop operating systems
  6 KB (566 words) - 10:46, 25 November 2020
 • C4.5 algorithm
  Source for a single-threaded Linux version of C5.0 is available under the GPL. ID3 algorithm Modifying C4.5 to generate temporal and causal rules Quinlan
  6 KB (827 words) - 15:21, 29 February 2020
 • Perf (Linux)
  Written in C Operating system Linux kernel Type Performance monitor and testing License GNU GPL Website perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
  10 KB (843 words) - 23:30, 23 December 2020
 • Comparison of open-source wireless drivers
  AR5213, AR5413, AR5414, AR5423, AR5424 a/b/g Yes (since 2.6.25) N/A Dual GPL/BSD Reverse-engineered ath6kl Qualcomm Atheros AR6003, AR6004 (SDIO), AR6004
  78 KB (1,343 words) - 21:38, 22 December 2020
 • Bonita BPM
  cloud technology. Bonita BPM is open-source and can be downloaded under GPL. 2001: First version of Bonita, at INRIA 2008: Bonita 4, at Groupe Bull June
  14 KB (1,318 words) - 19:54, 6 January 2021
 • Sharing
  in these areas, as well as new approaches like Creative Commons and the GPL. Furthermore, sharing is a key feature of Internet culture in which images
  8 KB (920 words) - 18:34, 5 January 2021
 • Comparison of lightweight web browsers
  stable release Arora Benjamin C. Meyer et al. Discontinued QtWebKit C++ GPL 0.11.0 (27 September 2010; 10 years ago (2010-09-27)) [±] Dillo Jorge Arellano
  26 KB (1,428 words) - 06:51, 31 December 2020
 • Mårten Mickos
  trademarks, copyrights and compliance with the GNU General Public License (GPL). After Sun acquired MySQL in February, 2008 for $1 billion, Mickos served
  9 KB (714 words) - 00:10, 23 July 2020
 • Impressive (presentation program) (category Software using the GPL license)
  Impressive is a free and open-source software that displays presentation slides with 3D-effects. It is a lightweight and easy to use console presentation
  7 KB (564 words) - 05:32, 4 December 2018
 • Gluster
  licensed under the GNU General Public License (GPL) v3 while others are dual licensed under either GPL v2 or the Lesser General Public License (LGPL)
  14 KB (1,337 words) - 10:39, 6 December 2020
 • Boost (C++ libraries)
  Latest version 1.0 Published 17 August 2003 FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  9 KB (683 words) - 02:44, 30 December 2020
 • Linux Malware Detect
  release 1.6.4 / March 18 2019 Operating system Linux Type Linux malware Detector License GNU GPL v2 Website www.rfxn.com/projects/linux-malware-detect/
  4 KB (434 words) - 08:28, 13 November 2020
 • Electric Sheep (category Software using the GPL license)
  Electric Sheep is a distributed computing project for animating and evolving fractal flames, which are in turn distributed to the networked computers,
  7 KB (684 words) - 04:18, 13 January 2021
 • Paldo (operating system)
  Billeter and Raffaele Sandrini and released in 2004, mainly under the GNU GPL. paldo was developed primarily for desktop computers using the IA-32 (i686)
  7 KB (751 words) - 20:24, 21 June 2020
 • Anthy
  integrated into LibreOffice. Anthy is free software released under the GNU GPL v2. The input method is named after Anthy Himemiya, a character from the
  2 KB (177 words) - 10:29, 2 February 2020
 • Mined (text editor)
  editor providing extensive Unicode and CJK support, available under the GPL. Mined is available for Unix and Linux, Windows and DOS systems, and is included
  2 KB (150 words) - 08:09, 26 October 2018
 • Fresh Memory (software)
  repetition. Fresh Memory is released as a free open-source software under GPL 3 license with full functionality. Anki (software) List of flashcard software
  3 KB (214 words) - 23:45, 24 October 2020
 • Apache Druid
  analytics product of Metamarkets. The project was open-sourced under the GPL license in October 2012, and moved to an Apache License in February 2015
  8 KB (613 words) - 02:15, 30 December 2020
 • Flexive
  what working with flexive is like. This version has been released using the GPL license. April 22, 2008 was the scheduled release date for the 3.0 Release
  5 KB (582 words) - 12:33, 9 May 2020
 • Guyana Power and Light
  which brought into being the new Company, GPL.[citation needed] This partnership dissolved in April 2003 and GPL reverted to 100 percent ownership by the
  3 KB (409 words) - 15:29, 31 August 2020
 • Tkdesk
  configurable since it is based upon Tcl and Tk. TkDesk is released under the GNU GPL. "TkDesk: Another Approach to File Management". www.linuxgazette.cz. Retrieved
  919 bytes (69 words) - 03:16, 6 July 2020
 • Senuti
  is co-founder and lead developer. Senuti was originally released as GNU GPL software. The code following the 0.50.2 release was changed to payware in
  3 KB (339 words) - 19:18, 25 June 2019
 • Software used in the Personal Jukebox
  (Software Development Kit) for the unit and published it under the Open Source GPL license in 2000. The PJB does not integrate itself as a USB mass storage
  4 KB (575 words) - 08:20, 13 February 2015
 • Comparison of web server software
  and Larry Doolittle GNU GPL 0.94.13 2002-07-30 (discontinued) BusyBox httpd Glenn Engel, Vladimir Oleynik, BusyBox Team GNU GPL 1.31.1 2020-06-26 Caddy
  28 KB (628 words) - 04:32, 28 December 2020
 • EmuTOS
  Hatari emulator EmuTOS compatibility list EmuTOS project - internationalized GPL version of TOS ROMs (based on open-sourced GEM sources Caldera bought from
  7 KB (582 words) - 22:32, 25 November 2020
 • TaskJuggler
  TaskJuggler is GPL-licensed (free software) project management software that runs under the Linux and Unix operating systems and is programmed in C++
  7 KB (812 words) - 18:10, 20 August 2020
 • Munsell color system
  online Munsell color palette and Munsell-to-sRGB converter. Patternfly, a GPL and FREE color system LOGitEASY provides free online Munsell Color Calculator
  16 KB (1,776 words) - 12:50, 27 December 2020
 • Arial
  free (GPL) basic-35 PostScript Type 1 fonts., archived from the original on 23 October 2002, retrieved 6 May 2010 Finally! Good-quality free (GPL) basic-35
  39 KB (4,013 words) - 10:24, 15 January 2021
 • List of collaborative software
  MAPI MS Exchange replacement for Linux, GPL+proprietary Kopano, full MAPI MS Exchange replacement for Linux, GPL+proprietary Zentyal Zimbra Alfresco, enterprise
  56 KB (1,224 words) - 14:45, 13 December 2020
 • QEMU
  Public License (GPL for short). Various parts are released under the BSD license, GNU Lesser General Public License (LGPL) or other GPL-compatible licenses
  33 KB (3,627 words) - 18:24, 6 January 2021
 • Shuf
  shuf Operating system Unix and Unix-like Type Command License coreutils: GNU GPL v3
  1 KB (79 words) - 02:30, 21 June 2020
 • Geany (category Software using the GPL license)
  uses Scintilla. It is free software licensed under the terms of the GNU GPL version 2 or later. In 2012, the version number was increased to 1.22 from
  7 KB (442 words) - 16:00, 2 January 2021
 • LEON
  described in synthesizable VHDL. LEON has a dual license model: An LGPL/GPL FLOSS license that can be used without licensing fee, or a proprietary license
  16 KB (1,617 words) - 20:56, 12 January 2021
 • FlashGot (category Software using the GPL license)
  FlashGot was an add-on for Firefox that allowed interoperability between the Firefox browser and external download managers. It is no longer compatible
  9 KB (711 words) - 17:30, 5 July 2020
 • Nice (Unix)
  release November 1973; 47 years ago (1973-11) Operating system Unix and Unix-like Platform Cross-platform Type Command License coreutils: GNU GPL v3
  5 KB (643 words) - 22:07, 13 December 2020
 • Edlin
  editor in scripts by redirecting a series of edlin commands. edlin < script A GPL-licensed clone of Edlin that includes long filename support is available
  8 KB (878 words) - 04:23, 31 October 2020
 • List of 3D rendering software
  Discontinued Octane Render Proprietary Active RenderMan Proprietary Active Pixie GPL and LGPL POV-Ray AGPLv3 Active AMD Radeon ProRender Freeware Active Radiance
  4 KB (103 words) - 14:47, 8 January 2021
There is a page named "GPL" on Wikipedia

 • SPINE (software)
  mix static and dynamic content transparently. SPINE is licensed under the GPL, and is written in the Perl programming language and can use the MySQL or
  3 KB (314 words) - 01:02, 28 February 2020
 • QBlade
  Föttinger Institute was a strong proponent of the idea to release QBlade under GPL and thus the software was quickly hosted on the official site of the institute
  11 KB (1,179 words) - 16:06, 11 December 2020
 • List of computer system emulators
  Commercial ES40 Emulator 0.18 March 14, 2008 AlphaServer ES40 Cross-platform GPL PersonalAlpha 2.0.17 March 1, 2008 AlphaServer Windows Freeware vtAlpha 4
  91 KB (357 words) - 02:17, 11 January 2021
 • Multi-master replication
  Greenplum, SQLite, Sybase ASE, and Sybase ASA. Licensed under both open source (GPL) and commercial licenses. Daffodil Replicator is a Java tool for data synchronization
  15 KB (1,805 words) - 12:18, 24 November 2020
 • Qubes OS
  Debian, Whonix, Microsoft Windows Default user interface KDE, Xfce License Free software licenses (mainly GPL v2) Official website www.qubes-os.org
  17 KB (1,843 words) - 16:35, 14 January 2021
 • Moodbar
  Moodbar Amarok 1.4.5 with Moodbar functionality Repository github.com/exaile/moodbar/ License GPL
  3 KB (313 words) - 13:02, 27 July 2020
 • Mårten Mickos
  trademarks, copyrights and compliance with the GNU General Public License (GPL). After Sun acquired MySQL in February, 2008 for $1 billion, Mickos served
  9 KB (714 words) - 00:10, 23 July 2020
 • List of free geology software
  Drilling data logger that can interface with SGS Genesis SGS Canada Inc. GPL Windows & Microsoft Access Microsoft Access VBA Microsoft Access is not necessary
  14 KB (379 words) - 13:39, 22 September 2020
 • BioPerl
  ago (2018-11-29) Repository github.com/bioperl/bioperl-live Written in Perl Type Bioinformatics License Artistic License and GPL Website bioperl.org
  13 KB (1,390 words) - 03:06, 7 December 2020
 • Doxygen
  General Public License for more details at * https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html * * @section DESCRIPTION * * The time class represents a moment of time
  10 KB (906 words) - 11:18, 13 January 2021
 • LinuxSampler
  "Download page with licence information". LinuxSampler is licensed under the GNU GPL license with the exception that USAGE of the source code, libraries and applications
  6 KB (572 words) - 17:16, 5 November 2018
 • UltraDefrag
  only other Windows-based defragmentation utility licensed under the GNU GPL was JkDefrag, discontinued in 2008. In 2018, UltraDefrag sources have been
  4 KB (262 words) - 06:22, 23 September 2020
 • Lzip
  under the terms of version 2 or later of the GNU General Public License (GPL). 7-Zip was released in 2000; a tool employing LZMA first became available
  8 KB (874 words) - 21:37, 1 November 2020
 • Db4o
  open-source bi-licensed software: commercial and the GNU General Public License (GPL). db4o represents an object-oriented database model. One of its main goals
  19 KB (2,017 words) - 17:39, 11 May 2020
 • Formido
  Formido (game), a video game released by MHGames under the terms of the GNU General Public License (GPL) Formido (store), a Dutch Hardware store-chain.
  391 bytes (41 words) - 15:23, 5 June 2019
 • Gargoyle (router firmware)
  Userland GNU Default user interface CLI, WebUI License Free software licenses (mainly GPL), and other licenses Official website www.gargoyle-router.com
  5 KB (227 words) - 20:51, 17 July 2020
 • List of statistical software
  the Higgs boson Salstat – menu-driven statistics software Scilab – uses GPL-compatible CeCILL license SciPy – Python library for scientific computing
  14 KB (1,386 words) - 18:33, 7 January 2021
 • Comparison of debuggers
  Debugger Any compiled to machine code Unix-like systems, Windows No Yes GPL 9.1, Feb 2020 IDB 2012 Intel Debugger Any compiled to machine code Windows
  3 KB (34 words) - 16:00, 27 December 2020
 • Remastersys
  github.com/ch1x0r/LinuxRespin Written in Bash Operating system Debian, Ubuntu Available in English License GNU GPL Version 2 Website remastersys.org
  4 KB (338 words) - 00:23, 11 June 2020
 • Distance education
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  70 KB (8,173 words) - 00:37, 12 January 2021
 • Anthy
  integrated into LibreOffice. Anthy is free software released under the GNU GPL v2. The input method is named after Anthy Himemiya, a character from the
  2 KB (177 words) - 10:29, 2 February 2020
 • Aladdin Free Public License
  Enterprises Published September 18, 2000 (2000-09-18) SPDX identifier Aladdin Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved No GPL compatible No
  3 KB (274 words) - 01:40, 28 September 2019
 • Free as in Freedom
  translates to not having to reinvent wheels as we go along. The beauty of [the GPL] model is you put your code into the public domain. If you're an independent
  9 KB (1,020 words) - 06:01, 29 October 2020
 • Lohit fonts
  Telugu. The fonts were supplied by Modular Infotech and licensed under the GPL. In September 2011, they were retroactively relicensed under the OFL. The
  2 KB (90 words) - 09:13, 5 October 2018
 • Spatial database
  v1.3), GPL 3 before no yes (custom, no raster) Simple Feature Access and custom functions for H2Network yes no yes (homepage) SQL no Ingres GPL or proprietary
  17 KB (1,556 words) - 07:57, 15 January 2021
 • FCEUX
  github.com/TASVideos/fceux Written in C++ Operating system Cross-platform Type Emulator License GNU GPL Website tasvideos.github.io/fceux/web/home.html 
  6 KB (589 words) - 21:52, 14 January 2021
 • Peter Mattis
  and GTK weren't written to fill holes in the software available under the GPL (GNU General Public License) and LGPL (GNU Lesser General Public License)
  12 KB (858 words) - 15:47, 13 December 2020
 • Completely Fair Scheduler
  Ingo Molnár Developer(s) Linux kernel developers Written in C Operating system Linux kernel Type process scheduler License GPL-2.0 Website kernel.org
  11 KB (1,080 words) - 06:37, 3 January 2021
 • FSF Free Software Awards
  the Ruby programming language. 2007 Harald Welte for his work on GPL enforcement (Gpl-violations.org) and Openmoko 2008 Wietse Venema For his "significant
  24 KB (2,355 words) - 22:57, 11 November 2020
 • List of music software
  Yes Yes Yes Yes SoundTracker (beta) 2006-02 GPL No No Yes No Yes Yes No No No No MilkyTracker  2018-02 GPL Yes Yes Yes No Yes Yes Load Load No Yes Buzztrax
  19 KB (1,331 words) - 02:29, 12 January 2021
 • Parrot OS
  interface MATE Desktop Environment KDE Desktop Environment License Free software, mainly the GNU GPL and Creative_Commons Official website parrotsec.org
  9 KB (710 words) - 09:24, 8 January 2021
 • AppleWin
  are mounted as "Read Only." "AppleWin 1.12.9.0 - Now distributed under GNU GPL". Retrieved 8 January 2009. https://groups.google.com/group/comp.emulators
  5 KB (455 words) - 23:49, 25 October 2020
 • PTT Bulletin Board System
  updates. PTT is an open source project. The source code is released under GPL 2.0. PTT is registered as a student organization at the National Taiwan University
  25 KB (1,508 words) - 19:28, 28 December 2020
 • Jake2
  Jake2 is a Java port of the GPL release of the Quake II game engine. The 0.9.1 version of Jake2 was shown by the JOGL team for JavaOne 2004, to present
  7 KB (716 words) - 04:40, 13 January 2021
 • KiCad
  com/kicad/code/kicad Written in C++ Operating system Linux, macOS, Windows Available in 23 languages Type EDA License GNU GPL v3+ Website www.kicad.org
  11 KB (953 words) - 07:55, 31 December 2020
 • Drizzle (database server)
  are distributed under version 2 and 3 of the GNU General Public License (GPL) with portions, including the protocol drivers and replication messaging
  10 KB (843 words) - 23:45, 1 January 2021
 • Bengali input methods
  for Android, maintained and developed by Jayed Ahsan. It's licensed under GPL 3.0. It also comes with both phonetic and fixed keyboard layouts, an option
  15 KB (1,505 words) - 14:06, 1 January 2021
 • Comparison of image viewers
  full-screen, image collection, image information... Manga mode, double page view GPL Darktable Lighttable (contact sheet), darkroom (image editing), map, tethering
  50 KB (190 words) - 22:50, 14 January 2021
 • Comparison of cluster software
  Scheduler actively developed Master/Worker, multiple admin/submit nodes HTC/HPC GPL Linux Free Yes PBS Pro Altair Job Scheduler actively developed Master/worker
  11 KB (129 words) - 21:24, 15 January 2021
 • Comparison of brainwave entrainment software
  OS X, Windows, WinCE Uazu GPL Brainwave Studio 1.5 Mac OS X, iOS RCS Software Proprietary Discord 3.2.1 Linux Stan Lysiak GPL Isochronic Tone Generator
  8 KB (133 words) - 22:27, 29 October 2020
 • List of electronic laboratory notebook software packages
  License version 2.0 Heroku and Amazon Source code Git Hub access ELOG PSI C GPL v3 or later Personal computer or server Developed for the MEG experiment[citation
  11 KB (644 words) - 19:09, 17 December 2020
 • Comparison of chess video games
  Windows Vista and 7 Windows Vista, Windows 7 ChessV Gregory Strong 2009 n/a GPL Microsoft Windows Fritz Frans Morsch, Mathias Feist, Gyula Horvath, Vasik
  10 KB (202 words) - 17:39, 23 December 2020
 • Arial
  free (GPL) basic-35 PostScript Type 1 fonts., archived from the original on 23 October 2002, retrieved 6 May 2010 Finally! Good-quality free (GPL) basic-35
  39 KB (4,013 words) - 10:24, 15 January 2021
 • Darcs
  net/darcs/darcs-reviewed Written in Haskell Operating system Unix, Linux, BSD, Apple macOS, MS Windows Type Version control License GNU GPL Website darcs.net 
  7 KB (738 words) - 17:21, 28 December 2020
 • Rensenware
  Rensenware main window Original author(s) Kangjun Heo Repository GitHub Written in C# Operating system Windows Type Ransomware License GNU GPL (backend)
  4 KB (390 words) - 07:30, 23 December 2020
 • Trinity Desktop Environment
  Linux Predecessor K Desktop Environment 3 Available in Multilingual Type Desktop environment License GPL and other licenses Website trinitydesktop.org
  10 KB (699 words) - 20:35, 14 January 2021
 • Antiphospholipid syndrome
  occasions, not less than 12 weeks apart; medium or high titre (i.e., > 40 GPL or MPL, or > the 99th percentile) Anti-β2 glycoprotein I IgG and/or IgM measured
  24 KB (2,813 words) - 18:12, 29 December 2020
 • PTPd
  needed] past the original open source reference implementation. ptpv2d is GPL re-licensed open source code of IEEE 1588 version 1, version 2 and IEEE 802
  2 KB (277 words) - 14:47, 12 December 2020
 • Waf
  system for software under the terms of the GNU General Public License (GNU GPL) would be in breach of the terms of that license, as the unpacking script
  7 KB (726 words) - 02:40, 27 May 2020
 • Liv Boeree
  10K TAG TEAM EVENT". www.wsop.com. "European Poker Awards winners feature GPL players". 4 May 2016. "Martin Jacobson, Liv Boeree Among European Poker Award
  15 KB (1,399 words) - 04:07, 8 January 2021
 • Hutter Prize
  required by the code's license (as in the case of PAQ, which is licensed under GPL). The prize was announced on August 6, 2006 with a smaller text file: enwik8
  5 KB (807 words) - 01:59, 9 October 2020
 • DrGeo
  software (source code, translations, icons and installer are released under GNU GPL license), created by Hilaire Fernandes, it is part of the GNU project. It
  11 KB (1,274 words) - 17:42, 11 May 2020
 • Novell
  the GPL (version 2). Richard Stallman, founder of the Free Software Foundation, said in November 2006 that changes coming with version 3 of the GPL would
  100 KB (9,518 words) - 11:57, 13 January 2021
 • Ikiwiki
  Stable release 3.20200202.3 / 2020-02-02[±] Written in Perl Operating system Unix-like Type Wiki software License GPL v2 or later Website ikiwiki.info
  4 KB (325 words) - 15:30, 11 July 2019
 • Lee Jae-dong
  (3rd) 2015 HomeStory Cup XI (3rd) 2015 Hell, It's Aboot Time (2nd) 2015 GPL International Challenge (4th) 2017 Afreeca Starleague Season 2 (3rd-4th)
  17 KB (1,407 words) - 16:30, 2 January 2021
 • TaskJuggler
  TaskJuggler is GPL-licensed (free software) project management software that runs under the Linux and Unix operating systems and is programmed in C++
  7 KB (812 words) - 18:10, 20 August 2020
 • XaoS
  continuously zoom in or out of a fractal in real-time. XaoS is licensed under GPL. The program is cross-platform, and is available for a variety of operating
  6 KB (569 words) - 10:22, 1 September 2020
 • Launchpad (website)
  community for not being available under a free license, such as the GNU GPL, despite its aims. In response, the developers stated that they aimed to
  11 KB (877 words) - 16:21, 9 January 2021
 • Adobe Flash Player
  help of the Mozilla community. It was released under the terms of a MPL/GPL/LGPL tri-license and includes the specification for the ActionScript bytecode
  127 KB (12,157 words) - 21:40, 14 January 2021
 • Impressive (presentation program) (category Software using the GPL license)
  Impressive is a free and open-source software that displays presentation slides with 3D-effects. It is a lightweight and easy to use console presentation
  7 KB (564 words) - 05:32, 4 December 2018
 • List of BPEL engines
  ... Proprietary Imixs-Workflow Imixs 3.2.0 2015-04-05 Java EE BPMN 2.0 GPL 2.0 jBPM jBoss 6.4.0 2016-03-23 Java EE BPMN 2.0 Apache 2.0 Open ESB OpenESB
  3 KB (45 words) - 10:31, 13 January 2021
 • QuteCom
  QuteCom (previously OpenWengo) community under the GNU General Public License (GPL). It allows users to speak to other users of SIP-compliant VoIP software
  6 KB (637 words) - 16:07, 14 September 2020
 • Emmanuel Osei Kuffour
  Osei Kuffour: Ghana's 'Mr Versatile'; regarded by many as the best of the GPL era". www.ghanaweb.com. Retrieved 3 May 2020. Five of the best; FIFA.com
  5 KB (156 words) - 13:28, 15 August 2020
 • StegFS
  system for Linux based on the ext2 filesystem. It is licensed under the GPL. It was principally developed by Andrew D. McDonald and Markus G. Kuhn. The
  3 KB (225 words) - 20:31, 23 December 2020
 • XenMan
  developed in the python programming language, uses the gtk widget set and is released under the GPL. XenMan sourceforge project page. XenMan screenshot.
  1 KB (125 words) - 21:13, 31 October 2019
 • OpenBGPD
  such as Quagga, a Linux-focused routing suite which is licensed under the GPL and does not meet the project's requirements and quality standards. The design
  4 KB (320 words) - 20:03, 16 November 2020
 • Cadabra (computer program)
  ago (2020-11-17) Written in C++, Python Operating system Linux, macOS, Microsoft Windows Type Computer algebra system License GPL Website cadabra.science
  5 KB (439 words) - 08:33, 24 November 2020
 • Shareaza
  released, along with the source code, under the GNU General Public License (GPL), making it free software. Shareaza can connect to gnutella, G2, eDonkey
  19 KB (2,240 words) - 05:51, 31 December 2020
 • SuperTuxKart (category Software using the GPL license)
  leaders after his retirement. Historically licensed under version 2 of the GPL, in 2008 the game's source code was relicensed to the GPLv3. The game's assets
  16 KB (1,282 words) - 07:53, 15 January 2021
 • FRRouting
  FRRouting is distributed under the terms of the GNU General Public License v2 (GPL2). FRR provides implementations of the following protocols: Open Shortest
  3 KB (177 words) - 14:12, 23 December 2020
 • InfiniBand
  is developed by OpenFabrics Alliance. It is released under two licenses GPL2 or BSD license for GNU/Linux and FreeBSD, and as Mellanox OFED for Windows
  16 KB (1,370 words) - 13:17, 24 December 2020
 • GNU Archimedes
  free software and thus it can be copied, modified and redistributed under GPL. Archimedes uses the Ensemble Monte Carlo method and is able to simulate
  8 KB (1,123 words) - 10:45, 2 January 2021
 • Jabberd14
  cross-platform XMPP server daemon. It is free, licensed under open-source JOSL and GPL. jabberd2 was intended to be jabberd 1.4's successor but in 2006 the jabberd
  3 KB (235 words) - 22:31, 22 September 2019
 • Comparison of reference management software
  2018-07-30 3.8.13 Free Yes AGPL, GPL, LGPL centrally hosted website Bibus Bibus developers 2004-06-03 2013-05-23 1.5.1 Free Yes GNU GPL discontinued? Bookends Sonny
  51 KB (1,390 words) - 16:40, 15 January 2021
 • JFS (file system)
  available as free software under the terms of the GNU General Public License (GPL). HP-UX has another, different filesystem named JFS that is actually an OEM
  13 KB (1,314 words) - 20:27, 24 December 2020
 • Mozilla software rebranded by Debian
  maintained. The rebranded programs are available under Mozilla's standard MPL/GPL/LGPL tri-license. Like Mozilla, the default icons are under the same tri-license
  16 KB (1,666 words) - 12:34, 8 December 2020
 • Clipboard manager
  Source (GPL) Glipper Unix-like (GTK) Open Source (LGPL) Klipper Unix-like (KDE) Open Source (GPL) Parcellite Unix-like, OS X Open Source (GPL) Shapeshifter
  5 KB (588 words) - 14:09, 15 December 2020
 • GNU Multiple Precision Arithmetic Library
  Perl Artistic License v1.0 + GPL v1.0-or-later General Multiprecision Python Project Python LGPL R package 'gmp' R GPL The RubyGems project Ruby Apache
  9 KB (658 words) - 10:28, 11 December 2020
 • Accra Hearts of Oak S.C.
  on 15 March 2017. Retrieved 14 March 2017. "'May 9 Disaster' referee says GPL officials are not bold". Yen.com.gh - Ghana news. Archived from the original
  15 KB (1,115 words) - 19:58, 4 January 2021
 • FLACS
  calculations. CFX (proprietary software) Fire Dynamics Simulator (GPL) OpenFOAM (GPL) KFX DNV GL Computational fluid dynamics Computer simulation Gas explosion
  4 KB (398 words) - 02:59, 29 September 2019
 • Perf (Linux)
  Written in C Operating system Linux kernel Type Performance monitor and testing License GNU GPL Website perf.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
  10 KB (843 words) - 23:30, 23 December 2020
 • Twin (windowing system)
  Stable release 0.8.1 / December 23, 2019; 12 months ago (2019-12-23) Operating system Unix-like Type Windowing system License GPL Website GitHub project
  4 KB (363 words) - 07:08, 10 July 2020
 • Xonotic
  October 2016.[self-published source] "Nexuiz Founder Licenses It For Non-GPL Use". Slashdot. 22 March 2010. Retrieved 30 October 2016. "Nexuiz Related
  10 KB (982 words) - 04:20, 4 January 2021
 • O'Reilly Open Source Award
  Interoperator: Andrew Tridgell - Samba and Rsync Defender of Rights: Harald Welte - gpl-violations.org Best Open Source Database Hacker: Brian Aker - Drizzle and
  9 KB (664 words) - 00:05, 23 November 2020
 • Java Research License
  Research License Publisher Sun Microsystems Debian FSG compatible no FSF approved no OSI approved no GPL compatible no Website www.java.net/jrl.csp 
  1 KB (108 words) - 05:05, 29 September 2018
 • JkDefrag
  Windows startup. The only other Windows-based defrag program with a GNU GPL is UltraDefrag before version 8. Free and open-source software portal File
  8 KB (654 words) - 00:50, 23 November 2020
 • OCS Inventory
  data source. OCS Inventory consists of free software published under GNU GPL v2. The developers own the copyright. http://www.ocsinventory-ng.org/index
  4 KB (356 words) - 05:02, 13 January 2021
 • Komodo Edit
  licensed under Mozilla Public License (MPL), GNU General Public License (GPL), and GNU Lesser Public License (LGPL). It is a subset version of Komodo
  6 KB (513 words) - 20:22, 2 January 2021
 • BleachBit (category Software using the GPL license)
  BleachBit is a free and open-source disk space cleaner, privacy manager, and computer system optimizer. The BleachBit source code is licensed under the
  8 KB (636 words) - 03:35, 4 January 2021
 • CyanogenMod
  great lengths to avoid the GPL by building their own low level components such as Dalvik and Bionic. In CM, the only GPL component that currently comes
  82 KB (6,915 words) - 22:08, 6 January 2021
 • Gallery Project
  to the announcement most developers had lost interest in the project. The GPL license allows everyone to take up development and create forks of Gallery
  8 KB (755 words) - 04:27, 13 January 2021
 • Ipe (software)
  Repository bintray.com/otfried Written in C++ and Lua Operating system Cross-platform Type Vector graphics editor License GNU GPL Website ipe.otfried.org
  5 KB (496 words) - 20:41, 21 September 2020
 • JOSM
  openstreetmap.de/svn/trunk Written in Java Platform Cross-platform Available in 38 languages Type GIS software License GNU GPL v2 Website josm.openstreetmap.de 
  10 KB (757 words) - 15:45, 14 December 2020
 • HMailServer
  in 2003. Up until 2008 and version 4, the project was licensed under the GPL. Versions 5.0 to 5.3 were proprietary. Since version 5.4, hMailServer is
  6 KB (511 words) - 00:15, 6 January 2021
 • HP Linux Imaging and Printing
  low-end models are free and open-source (FOSS), licensed under MIT, BSD, and GPL licenses, but others (including all color laser MFC printers on the market
  4 KB (332 words) - 22:53, 16 November 2020
 • E2fsprogs
  org/pub/scm/fs/ext2/e2fsprogs.git Written in C Operating system Linux, Unix-like Type File system utilities License GPL Website e2fsprogs.sourceforge.net
  4 KB (389 words) - 09:08, 29 September 2020
 • 2017 Mid-Season Invitational
  GIGABYTE Marines advance to group stage by beating SuperMassive eSports 3-1. GPL of Southeast Asia gets directly spot in Main Group Stage for Summer Split
  25 KB (608 words) - 04:29, 1 June 2020
 • YAFFS
  and the NAND flash hardware. The YAFFS codebase is licensed both under the GPL and under per-product licenses available from Aleph One. There is no special
  8 KB (1,036 words) - 05:17, 10 November 2020
 • Funeral Rule
  the following key subject areas: Definition of a General Price List, or GPL Specific disclosures must be provided in writing to the consumer regarding
  25 KB (3,812 words) - 02:56, 5 August 2020
 • List of 3D rendering software
  Discontinued Octane Render Proprietary Active RenderMan Proprietary Active Pixie GPL and LGPL POV-Ray AGPLv3 Active AMD Radeon ProRender Freeware Active Radiance
  4 KB (103 words) - 14:47, 8 January 2021
 • PearPC
  Linux. It is released under the terms of the GNU General Public License (GPL). It can be executed on Microsoft Windows, Linux, FreeBSD and other systems
  8 KB (944 words) - 06:49, 7 January 2021
 • Calamares (software)
  Written in C++ and Python Operating system Linux Available in 61 languages Type System installer License GNU GPL (Free software) Website calamares.io
  4 KB (176 words) - 12:10, 3 November 2020
 • PCSX-Reloaded (category Software using the GPL license)
  PCSX is a free and open-source video game console emulator which allows software designed to be used with the Sony PlayStation to run on personal computers
  10 KB (876 words) - 15:38, 23 December 2020
 • Tamarin (software)
  Foundation on November 7, 2006. The contributed code is tri-licensed under the GPL, LGPL, and MPL licenses to be developed in Mozilla's Mercurial repository
  12 KB (861 words) - 20:08, 9 January 2021
 • Rybka (section Fruit GPL chess engine controversy)
  original at the source code level. Further allegations of violating the GPL have been brought forward by chess programmer Zach Wegner based on a new
  37 KB (4,342 words) - 09:48, 16 December 2020
 • Fedora Media Writer
  com/FedoraQt/MediaWriter Written in C++ (with Qt5) Operating system Linux, macOS, Windows Type Live USB creator License GNU GPL Website getfedora.org 
  3 KB (137 words) - 13:15, 2 April 2020
 • ASCEND
  Tcl/Tk, C++ Operating system Linux, Windows (and partial support for Mac OS X) Type mathematical modelling License GPL (free software) Website ascend4.org
  4 KB (373 words) - 15:13, 14 December 2020
 • NASA Open Source Agreement
  identifier NASA-1.3 Debian FSG compatible No FSF approved No OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  4 KB (375 words) - 21:30, 25 August 2020
 • Comparison of database tools
  2020-11-02[±] 11.1 GPL Yes requires Wine requires Wine Yes Yes Yes Yes Embarcadero Delphi Maatkit Baron Schwartz 2010-06-01 5247 GPL Yes Yes Yes Yes Perl
  28 KB (562 words) - 08:08, 7 January 2021
 • Switcher (disambiguation)
  (computer program), for Apple Mac X Neural Switcher, a free software (GNU GPL) computer program Network switcher, a computer networking device that connects
  860 bytes (100 words) - 16:53, 16 August 2018
 • Lout (software)
  2013 Written in C Operating system Linux, MS-Windows, POSIX compliant systems Type Text formatting License GPL Website savannah.nongnu.org/projects/lout
  6 KB (601 words) - 19:34, 13 January 2021
 • Comparison of speech synthesizers
  2017 Proprietary ? Nuance Vocalizer Nuance Communications, Inc. ? 2018 Proprietary Not Free Praat Paul Boersma David Weenink ? 2019, March 31 GPL Free
  13 KB (10 words) - 03:46, 19 August 2020
 • RealVNC
  (legacy VNC 5.x only) Platform x86-64 ARM (Raspberry Pi) Type Remote administration software License GPL / Proprietary software Website www.realvnc.com
  8 KB (752 words) - 05:57, 21 September 2020
 • Cgroups
  ago (2007) Written in C Operating system Linux Type System software License GPL and LGPL Website www.kernel.org/doc/Documentation/cgroup-v1/ for v1 and www
  19 KB (1,726 words) - 21:30, 31 December 2020
 • List of in-memory databases
  Machine and the Database Management System. VoltDB VoltDB Inc. Open Source (GPL) / Proprietary Relational; implements H-Store design Xeround Xeround Inc
  15 KB (180 words) - 20:02, 7 December 2020
 • FreeType
  software with the source code dual-licensed under a BSD-like license and the GPL. FreeType supports a number of font formats, including TrueType, Type 1,
  36 KB (3,880 words) - 23:10, 21 December 2020
 • Avahi (software)
  started in 2004 because Apple's Zeroconf implementation, Bonjour, used the GPL-incompatible Apple Public Source License. In 2006 Apple relicensed parts
  5 KB (445 words) - 16:30, 29 November 2020
 • Hyperkin
  different types of retro games. The Retron5 utilizes code violating the GPL and several non-commercial licenses. As it is an emulator, the Retron5 does
  6 KB (665 words) - 01:47, 9 January 2021
 • AutoREALM
  ago (2016-05-10) Written in C++, Delphi/Kylix Operating system Microsoft Windows Type Graphics / mapping License GNU GPL Website autorealm.sourceforge.net
  2 KB (178 words) - 21:23, 21 September 2020
 • EDonkey network
  free program for Windows written in Visual C++ and licensed under the GNU GPL. The original eD2k protocol has been extended by subsequent releases of both
  17 KB (2,191 words) - 05:03, 12 January 2021
 • MilkyTracker (category Software using the GPL license)
  MilkyTracker is a free software multi-platform music tracker for composing music in the MOD and XM module file formats. It attempts to recreate the module
  6 KB (476 words) - 18:27, 11 December 2020
 • GNOME Disks
  Operating system Linux Platform GNOME Size 1.4 MB Available in Multilingual[which?] Type Partition editor License GPL v2+ Website wiki.gnome.org/Apps/Disks
  4 KB (251 words) - 14:10, 1 January 2021
 • Graphics Layout Engine
  under the BSD license. QGLE, the GLE user interface, is licensed under the GPL license. Asymptote Gnuplot Tikz List of graphing software "The GLE Reference
  3 KB (217 words) - 01:36, 24 January 2020
 • Xen
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. Xen Project is currently available for the IA-32, x86-64 and
  41 KB (3,619 words) - 21:32, 14 January 2021
 • AES implementations
  XTS mode hardware encryption Get Backup Pro uses AES-128 and AES-256 GPG, GPL-licensed, includes AES, AES-192, and AES-256 as options. IPsec IronKey Uses
  11 KB (1,175 words) - 14:03, 12 January 2021
 • Find (Windows)
  The FreeDOS version was developed by Jim Hall and is licensed under the GPL. The Unix command find performs an entirely different function, analogous
  7 KB (544 words) - 00:46, 14 January 2021
 • Rlab
  available for Linux and for Windows, and source code is available under the GPL. Rlab 2.2 has been released as a part of the project rlabplus by Marijan
  2 KB (224 words) - 05:23, 17 November 2018
 • Kojo (learning environment)
  discipline strong Platform x86 OS Cross-platform: Linux, macOS, Windows License GPL Filename extensions .scala, .kojo Website www.kogics.net/kojo Influenced
  5 KB (438 words) - 16:44, 5 November 2020
 • Packet Sender
  July 26, 2020; 5 months ago (2020-07-26) Written in C++ Operating system Cross-platform Type Packet generator License GPL v2 Website packetsender.com
  4 KB (436 words) - 23:53, 4 January 2021
 • OpenModelica
  system Linux, Windows and OS X Type Dynamic simulation and optimization License OSMC Public License, EPL, GPL (free software) Website www.openmodelica.org
  6 KB (551 words) - 03:58, 1 December 2020
 • Lava (programming language)
  complete static initialization checks. Lava is open source software using the GPL license (see also Lava at the Free Software Foundation and at KDE-Apps.org)
  5 KB (470 words) - 08:26, 17 August 2020
 • RozoFS
  distributed file system. It comes as a free software, licensed under the GNU GPL v2. RozoFS uses erasure coding for redundancy.[improper synthesis?] Rozo
  8 KB (679 words) - 06:41, 20 October 2020
 • Endian Firewall
  on your own hardware. The Endian Firewall Community is licensed under the GPL and is therefore open source software that can be downloaded for free. The
  9 KB (1,051 words) - 13:24, 2 January 2021
 • Content centric networking
  The last version of this branch is 0.8.2 Software is available under a GPL license. Specifications and documentation are also available. CCNx 1.x differs
  13 KB (1,659 words) - 14:00, 27 October 2020
 • List of BPMN 2.0 engines
  2011 Proprietary Bonita BPM 7.10 2019/12/05 ? BPMN 2.0 Java 2011 LGPL v2, GPL v2, Proprietary Camunda BPM 7.11 2019/05/22 Yes BPMN 2.0 Java 2013 Apache
  6 KB (214 words) - 15:59, 26 July 2020
 • Vile (editor) (category Software using the GPL license)
  vile is a text editor that combines aspects of the Emacs and vi editors. These editors are traditionally located on opposing sides of the editor wars,
  8 KB (897 words) - 17:37, 27 September 2020
 • Comparison of Internet forum software
  WordPress Foundation 2020-04-29 5.4.1 PHP GPL Beehive Forum Project Beehive Forum Developers 2016-11-05 1.5.2 PHP GPL Discourse Civilized Discourse Construction
  35 KB (2,437 words) - 14:12, 2 January 2021
 • Java Class Library
  2007, Sun released the complete source code of the Class Library under the GPL on May 8, 2007, except some limited parts that were licensed by Sun from
  14 KB (1,398 words) - 12:20, 18 November 2020
 • Bioconductor
  are expected to exist under an open source license such as Artistic 2.0, GPL2, or BSD. There are many different reasons why open-source software is beneficial
  17 KB (1,250 words) - 22:07, 30 November 2020
 • Zooko Wilcox-O'Hearn
  Tahoe-LAFS), a secure, decentralized, fault-tolerant filesystem released under GPL and the TGPPL licenses. He is the creator of the Transitive Grace Period
  7 KB (470 words) - 09:55, 11 January 2021
 • GraphEdit
  GraphEdit implementation (GPL License) GraphStudioNext - a recent fork of OpenSource GraphStudio with many additional features (GPL License) Overview of GraphEdit
  2 KB (177 words) - 16:16, 15 May 2019
 • Akismet
  2015-06-15. "Discourse 1.2 released". Discourse. "Akismet plugin source in GPL WordPress plugin directory". "Akismet Plans". Akismet. Retrieved 9 March
  5 KB (473 words) - 11:23, 9 December 2020
 • Edlin
  editor in scripts by redirecting a series of edlin commands. edlin < script A GPL-licensed clone of Edlin that includes long filename support is available
  8 KB (878 words) - 04:23, 31 October 2020
 • Comparison of streaming media systems
  2007-05-31 2009-10-14 2009-10-04 Free GPL Audio/Video Firefly Ron Pedde ? 0.2.4.2 (2008-04-19) 2008-04-19 Free GPL Audio Helix DNA Server RealNetworks 2003-01-22
  18 KB (177 words) - 00:55, 3 January 2021
 • Ext JS
  under a new dual license structure which allowed the options of the full GPL 3.0 license or a proprietary license. The change in license over time, from
  18 KB (2,031 words) - 12:29, 14 January 2021
 • Disk Inventory X
  2019; 12 months ago (2019-12-08) Operating system macOS Size 2,075 KiB Available in English Type Disk space manager License GPL Website www.derlien.com
  2 KB (145 words) - 02:48, 23 February 2020
 • MscGen
  Mscgen is free software licensed under the GNU General Public License (GPL). The following example is from the author: msc { a,b,c; a->b [label="ab()"]
  4 KB (363 words) - 18:10, 11 May 2020
 • PunBB
  ago (2018-12-31) Repository github.com/fluxbb/fluxbb Written in PHP / SQL Operating system Cross-platform Type Internet forum License GPL Website fluxbb.org
  10 KB (904 words) - 01:52, 1 January 2021
 • X-Wrt
  X-Wrt Stable release Kamikaze 8.09.02 / January 26, 2010 (2010-01-26) Operating system Linux License GPL Website code.google.com/archive/p/x-wrt/
  3 KB (233 words) - 18:37, 11 April 2019
 • DesktopBSD
  FreeBSD license from FreeBSD base system Artwork collection, logos: Creative Commons CC BY-NC 2.0 Austria GPL from KDE Official website www.desktopbsd.net
  6 KB (521 words) - 17:21, 21 August 2020
 • Ipkg
  Written in C Operating system Linux Type Package management system License GPL v2 Website ipkg - the Itsy Package Management System at the Wayback Machine
  3 KB (157 words) - 08:01, 15 September 2019
 • BlogBridge
  viewing a feed Final release 6.7 / October 7, 2009; 11 years ago (2009-10-07) Operating system Windows, Mac OS X, Linux Type feed aggregator License GPL
  2 KB (177 words) - 13:17, 2 September 2020
 • UnixODBC
  project that implements the ODBC API. The code is provided under the GNU GPL/LGPL and can be built and used on many different operating systems, including
  3 KB (373 words) - 13:32, 23 January 2020
 • Batak script
  Batak script transliteration software by Uli Kozok and Leander Seige (GNU GPL) Uli Kozok's Batak Script website with free Batak fonts. http://unicode-table
  45 KB (951 words) - 02:30, 5 January 2021
 • Agorum core
  of 2008 the decision was made, to free most parts of the software under GPL. Since the end of 2009 agorum core version 6.4.0 is available. In 2013 at
  7 KB (576 words) - 07:04, 10 June 2020
 • DOSBox
  the process, it was reported they violated the program's license, the GNU GPL; the breach, which was reported as an oversight, was promptly resolved. Activision
  29 KB (2,832 words) - 09:15, 15 January 2021
 • OPUS (software)
  Written in PHP, XSLT, JavaScript Operating system Cross-platform Type Institutional repository software License GPL Website www.opus-repository.org 
  5 KB (560 words) - 09:09, 30 October 2020
 • Ftrace
  2008; 12 years ago (2008-10-09) Operating system Linux Type Kernel extension License GNU GPL version 2 Website www.kernel.org/doc/Documentation/trace
  8 KB (688 words) - 21:40, 11 January 2021
 • List of password managers
  (as iCloud Keychain), macOS in iCloud version System utility KWallet GNU GPL Unix-like Integration with Konqueror and Chromium, through unofficial add-ons
  13 KB (79 words) - 20:07, 15 January 2021
 • GNOME Do
  net/do Written in C# Operating system Linux Platform GNOME, Mono Type Application launcher Linux on the desktop License GNU GPL Website do.cooperteam.net
  5 KB (441 words) - 05:12, 9 January 2021
 • Comparison of raster-to-vector conversion software
  fall 2017 Inkscape (using Potrace) Inkscape.org 2003 0.92.5 1.0RC1 free GPL Windows, macOS, Linux ImageTracer András Jankovics 2015 1.2.6 (2020) free
  10 KB (170 words) - 20:59, 9 January 2021
 • FORM (symbolic manipulation system)
  publicized in 2000. It has been made open-source on August 27, 2010 under the GPL license. Mincer: A software package using FORM to compute massless propagator
  4 KB (375 words) - 02:16, 1 June 2020
 • Onyx Boox
  Series - BOOX". bbs.onyx-international.com. Retrieved 2020-06-05. "Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public?".
  14 KB (1,277 words) - 10:41, 17 November 2020
 • .dwg
  licensed on terms that are compatible with free software license like the GNU GPL. Therefore, the FSF placed the goal 'Replacement for OpenDWG libraries' in
  26 KB (2,461 words) - 06:47, 14 December 2020
 • C Sharp (programming language)
  NET Core CLR: MIT/X11 Mono compiler: dual GPLv3 and MIT/X11 DotGNU: dual GPL and LGPL Filename extensions .cs, .csx Website csharp.net Major implementations
  63 KB (6,040 words) - 21:17, 13 January 2021
 • Comparison of digital audio editors
  ACID Pro Magix Proprietary Yes No No No Ardour The Ardour Community GNU GPL Yes Yes Yes No NFS AudioDesk Mark of the Unicorn Proprietary No Yes No No
  28 KB (175 words) - 12:14, 17 October 2020
 • League of Legends: Season 3 World Championship
  was decided for team of TW/HK/MO Regional Winner without competition in GPL because of the championship of Taipei Assassins in last year. "S3 World Championship
  10 KB (495 words) - 16:05, 4 December 2020
 • GNU/Linux naming controversy
  1 no. 18". Richard Stallman (12 January 2003). "Re: Why is Nvidia given GPL'd code to use in closed source drivers?". linux-kernel (Mailing list). Lkml
  26 KB (3,060 words) - 23:32, 31 December 2020
 • AspectC++
  source code into compilable C++. The compiler is available under the GNU GPL, though some extensions specific to Microsoft Windows are only available
  3 KB (274 words) - 17:24, 11 May 2020
 • Co-ment
  which was created to handle the GNU GPL version 3 online revision. It is free software, available under Affero GPL. Co-ment allows groups of users to collaboratively
  4 KB (350 words) - 16:20, 14 November 2020
 • MiniGUI
  stable, light-weight and cross-platform. It was first released under the GNU GPL in 1999, and has since offered a commercial version with more features, including
  3 KB (266 words) - 12:38, 26 September 2019
 • FreeBASIC (category Software using the GPL license)
  FreeBASIC is a multiplatform, free/open source (GPL) BASIC programming language and compiler for Microsoft Windows, protected-mode MS-DOS (DOS extender)
  8 KB (744 words) - 15:29, 27 December 2020
 • UseModWiki
  1999 Stable release 1.2.1 / December 1, 2017 (2017-12-01) Repository github.com/mlude/usemod Written in Perl Type Wiki License GPL Website usemod.com
  4 KB (269 words) - 18:46, 30 December 2020
 • Calibre (software)
  Windows, x64: 66.0 MB macOS: 75.4 MB Linux, IA-32: 58.9 MB Linux, x64: 59.4 MB Type e-book reader, word processor License GPL v3 Website calibre-ebook.com
  15 KB (1,482 words) - 06:09, 15 January 2021
 • JavaFX Script
  Microsystems Stable release 1.2 / June 2, 2009 (2009-06-02) Platform Java Runtime Environment OS Cross-platform License GPL Website http://javafx.com/
  9 KB (729 words) - 22:55, 3 July 2020
 • Eggdrop
  ago (2018-12-27)) [±] Repository github.com/eggheads/eggdrop Written in C, Tcl Operating system Unix-like Size 1 MB Type IRC bot License GPL Website www.eggheads.org
  9 KB (681 words) - 19:01, 10 December 2020
 • Modelio
  English, French, German Type Software modeling, Software development License Core tool: GPL, Extensions: Apache License 2.0 Website http://www.modelio.org
  6 KB (435 words) - 05:47, 12 December 2020
 • OpenKM
  Cross-platform Type Document management, open-source License Enterprise Edition is proprietary; Community Edition is GNU GPL Website www.openkm.com www.openkm.us
  5 KB (513 words) - 12:34, 10 August 2020
 • Comparison of remote desktop software
  (VNC) ? 2005 2019-05-08, 4.2.1 GPL Yes Yes KRDC RFB (VNC), RDP Tim Jansen, Urs Wolfer, a.o. 2010 2014-07, 4.13.95 GPL Yes Yes LogMeIn Proprietary LogMeIn
  62 KB (1,436 words) - 18:11, 15 January 2021
 • Startup Disk Creator
  4 months ago (2020-08-18) Written in Python Operating system Ubuntu, Windows Type Live USB creator License GNU GPL v3 Website launchpad.net/usb-creator
  2 KB (173 words) - 12:15, 5 November 2020
 • Network Security Services
  General Public License. Since release 3.14, NSS releases are licensed under GPL-compatible Mozilla Public License 2.0. NSS originated from the libraries
  12 KB (1,262 words) - 10:21, 4 January 2021
 • Comparison of Business Process Model and Notation modeling tools
  write: Bonita, BPMN2, PNG, JPG, GIF, PDF, BMP, SVG). 2001 2019-10-24 GNU GPL Borland Together Borland Windows, Linux, Mac, Solaris 2009-07-04 Proprietary/Shareware
  9 KB (145 words) - 11:50, 16 December 2020
 • Statistical Lab
  website states that the source code is available to private users under the GPL. So if a commercial user wishes to obtain a copy, then they must do so indirectly
  3 KB (339 words) - 23:31, 3 January 2021
 • Copy (command)
  4690 OS, PC-MOS, Z80-RIO, OS-9, MPE/iX, OS/2, Windows, ReactOS, SymbOS, DexOS Type Command License HDOS: PD MS-DOS: MIT ReactOS: GPL v2 PC-MOS: GPL v3
  10 KB (765 words) - 20:21, 7 December 2020
 • Open Web Analytics
  com/Open-Web-Analytics/ Operating system Cross-platform Available in PHP Type Web analytics License GPL (version 2) Website www.openwebanalytics.com
  2 KB (162 words) - 19:38, 11 November 2020
 • CHKDSK
  FreeDOS version was developed by Imre Leber and is licensed under the GNU GPL 2. The ReactOS implementation is based on a free clone developed by Mark
  16 KB (1,412 words) - 21:24, 16 December 2020
 • Pamela Jones
  Sources 2.0: The Continuing Evolution. Jones, Pamela (3 December 2003). "The GPL Is a License, not a Contract". lwn.net. Retrieved 5 November 2015. This article
  7 KB (750 words) - 00:35, 5 January 2021
 • List of spreadsheet software
  Online Calc Sheetster – "Community Edition" is available under the Affero GPL Simple Spreadsheet Tiki Wiki CMS Groupware includes a spreadsheet since 2004
  15 KB (1,256 words) - 14:02, 31 December 2020
 • Smartphone ad hoc network
  that implement smartphone ad hoc networks include GPL-licensed Serval Project over Bluetooth or WiFi; GPL-licensed Commotion Wireless; proprietary FireChat
  10 KB (1,021 words) - 23:13, 8 December 2020
 • Partclone
  "clonezilla - About". Retrieved 12 October 2012. "Bare Metal Restore Solution GUI Backup Open Source GPL Recovery". Retrieved 12 October 2012. Official website
  4 KB (339 words) - 18:29, 23 August 2020
 • Bayer filter
  library, Big set of Bayer mosaic manipulation source code licensed under the GPL. Efficient, high-quality Bayer demosaic filtering on GPUs Global Computer
  22 KB (2,374 words) - 16:19, 12 January 2021
 • GPRename
  GTK-Perl to the new GTK2-Perl and in mid-2007 the new 2.4 release is now GPL-3. Jack Wallen writing in ghacks.net in August 2010 said: GPRename is an
  4 KB (257 words) - 22:56, 12 December 2020
 • NEdit (category Software using the GPL license)
  commands http://nedit.gmxhome.de/history.html https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLIncompatibleLibs http://sourceforge.net/projects/nedit/stats/scm
  4 KB (367 words) - 16:34, 12 January 2021
 • Lineo
  needed sources to GEM and ViewMAX under the GNU General Public License (GPL). In July 1999, Caldera Thin Clients decided on a major refocus on Linux
  26 KB (2,037 words) - 17:24, 3 December 2020
 • GNU Chess
  savannah.gnu.org/viewvc/chess/ Operating system Linux, Unix, macOS, Windows Type Computer chess License GPL v3 or later Website www.gnu.org/software/chess/
  5 KB (508 words) - 19:45, 18 June 2020
 • Eclipse (software)
  software licenses, but are incompatible with the GNU General Public License (GPL). According to Lee Nackman, Chief Technology Officer of IBM's Rational division
  38 KB (3,280 words) - 17:03, 3 January 2021
 • Donald Knuth
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  60 KB (5,344 words) - 13:57, 26 December 2020
 • Pkg-config
  freedesktop.org/pkg-config Written in C Operating system Unix-like Type Programming tool License GNU GPL Website www.freedesktop.org/wiki/Software/pkg-config/
  5 KB (374 words) - 15:35, 3 January 2021
 • UMFPACK
  the LGPL license. Versions 5.2 (Nov 2007) to date are licensed under the GPL license, with alternative commercial licenses available as well. Official
  2 KB (234 words) - 13:07, 25 May 2020
 • SimCity (1989 video game)
  Since Micropolis is licensed under the GPL, users can do anything they want with it that conforms with the GPL – the only restriction is that they cannot
  53 KB (4,379 words) - 20:40, 11 January 2021
 • AbiWord (category Software using the GPL license)
  AbiWord (/ˈæbiwɜːrd/) is a free and open-source software word processor. It is written in C++ and since version 3 it is based on GTK+ 3. The name "AbiWord"
  7 KB (669 words) - 17:50, 31 December 2020
 • Comparison of audio player software
  ago (2016-04-19)) [±] Free GPL GStreamer C++ (Qt) cmus Timo Hirvonen January 18, 2005 2.8.0 (January 29, 2019; 23 months ago (2019-01-29)) [±] Free GPL C Cog Vincent
  53 KB (909 words) - 06:58, 15 January 2021
 • Guápiles Airport
  Guápiles Airport (IATA: GPL, ICAO: MRGP) is an airport serving Guápiles, a town in Pococí canton, Limón Province, Costa Rica. The runway is within the
  3 KB (136 words) - 09:53, 8 March 2020
 • Recover (command)
  The FreeDOS version was developed by Imre Leber and is licensed under the GPL. Chkdsk Scandisk Norton Utilities List of DOS commands Recover - Restore
  5 KB (433 words) - 23:45, 13 December 2020
 • Harmony (toolkit)
  software widget toolkit that aimed to be API compatible with the then non-GPL licensed Qt widget toolkit. The QPL license that Qt used was free only if
  2 KB (251 words) - 05:18, 5 December 2020
 • DLX
  ISBN 978-1-55-860281-6. The DLX Processor DLX instructions WinDLX DLX Simulator (GNU GPL) ESCAPE DLX Simulator openDLX - opensource DLX-Simulator in Java (GNU GPLv3)
  7 KB (825 words) - 21:45, 28 January 2020
 • Ren (command)
  rename. Like the rest of the operating system, it is licensed under the GPL v3. It is also available in the open source MS-DOS emulator DOSBox. ren filename
  13 KB (859 words) - 13:42, 12 December 2020
 • Knitr
  Stable release 1.30 / 22 September 2020; 3 months ago (2020-09-22) Written in R Type Cross-platform License GNU GPL Website yihui.org/knitr/
  5 KB (430 words) - 15:18, 2 November 2020
 • Tkabber
  Tkabber is a GPL instant messaging client for the XMPP protocol which uses the Tk toolkit for the GUI. It runs on anything to which Tcl/Tk is ported:
  7 KB (739 words) - 02:00, 24 December 2018
 • ILWIS
  July 1, 2007, ILWIS has been distributed as an open source software under GPL license. This table is based on [1]. ILWIS uses GIS techniques that integrate
  14 KB (925 words) - 22:47, 28 October 2020
 • Educational Community License
  the Summer of 2007, and the Free Software Foundation lists it as being a "GPL-Compatible Free Software License" that is compatible with version 3 of the
  5 KB (680 words) - 17:10, 9 June 2020
 • MDynaMix
  is released as open-source software under a GNU General Public License (GPL). md is the main MDynaMix block makemol is a utility which provides help
  8 KB (693 words) - 01:51, 26 December 2020
 • Comparison of FTP server software packages
  viewable using site commands, FTPS and ACL support. Supports FXP. ProFTPD Yes, GPL Unix-like (Linux, BSD, Mac OS X, and more), Windows with Cygwin Feature rich
  13 KB (73 words) - 06:39, 30 December 2020
 • Comparison of project management software
  Endeavour Software Project Management Yes Un­known Un­known GPL Java eGroupWare Yes Un­known Un­known GPL PHP enQuire Yes Un­known Yes Proprietary Java FastTrack
  47 KB (772 words) - 18:07, 22 December 2020
 • Anbox
  ago (2017-04-11) Repository github.com/anbox/anbox Operating system Linux Platform x86-64, ARM, ARM64 Type Compatibility layer License GNU GPL v3 Website anbox.io
  3 KB (199 words) - 00:27, 1 November 2020
 • Computer-assisted qualitative data analysis software
  License Source Last Release Analyses OS Supported Tools Aquad Client Free – GPL Open 2017-02 Text, Audio, Video, Graphics Windows Coding, Sequence Analysis
  9 KB (528 words) - 12:37, 7 January 2021
 • Jakarta XML Web Services
  Cross-platform Platform Java Type Application framework License EPL 2.0 or GPL v2 w/Classpath exception Website projects.eclipse.org/projects/ee4j.jaxws
  5 KB (308 words) - 20:22, 14 July 2020
 • Augur (software)
  Written in Solidity and TypeScript Platform Ethereum Available in English Type Prediction Market Platform License Free software (GPL) Website www.augur.net
  9 KB (892 words) - 13:13, 9 January 2021
 • Aircrack-ng
  Written in C Operating system Cross-platform Type Packet sniffer and injector; WEP encryption key recovery License GPL Website www.aircrack-ng.org
  4 KB (250 words) - 04:26, 15 February 2020
 • MagiC (section GPL Release)
  is AtariX, also coded by Andreas Kromke. It has also been released under GPL v3 lately. The software integrates in part the Musashi 68k emulator written
  13 KB (1,792 words) - 00:57, 14 October 2020
 • QtScript
  shipped by Trolltech as a separate Qt-based library, dual-licensed under GPL and a commercial license. With the release of QtScript, QSA has been deprecated
  3 KB (266 words) - 07:40, 6 January 2021
 • Ruby (programming language)
  2011, Ruby switched from being dual-licensed under the Ruby License and the GPL to being dual-licensed under the Ruby License and the two-clause BSD license
  71 KB (7,307 words) - 17:52, 25 December 2020
 • DOS
  on 3 September 2006. Made available under the GNU General Public License (GPL), FreeDOS does not require license fees or royalties. Early versions of Microsoft
  52 KB (6,084 words) - 14:04, 14 January 2021
 • Extensible Metadata Platform
  read/write XMP (Microsoft Windows, Linux) CC PDF Converter - A free open source (GPL) program to convert documents to PDF with embedded Creative-Commons license
  21 KB (2,361 words) - 06:59, 2 January 2021
 • Terminator (terminal emulator)
  ago (2008-02-24) Written in Java Operating system Windows/X Window System Type Terminal emulator License GPL Website code.google.com/p/jessies/wiki/Terminator
  5 KB (494 words) - 15:18, 27 July 2020
 • Hanthana Linux (operating system)
  hardware drivers. The main license used is the GNU General Public License (GNU GPL) which, along with the GNU Lesser General Public License (GNU LGPL), explicitly
  8 KB (772 words) - 18:17, 8 January 2020
 • GNU variants
  phoronix.com. Retrieved 2018-04-02. UG, Awesome Developers. "Source Code & GPL Open Source". www.snom.com. Retrieved 2018-04-08. Variants of the GNU operating
  13 KB (1,225 words) - 05:21, 15 December 2020
 • EAccelerator
  end-of-life in 2014. eAccelerator is free software released under the GNU GPL 2.0. Zend Performance Suite Alternative PHP Cache "eAccelerator 0.9.5 PHP
  3 KB (301 words) - 16:42, 4 March 2020
 • WikiWikiWeb
  WikiWikiWeb License GNU GPL
  7 KB (631 words) - 14:41, 26 December 2020
 • Jakarta RESTful Web Services
  Cross-platform Platform Java Type Application framework License EPL 2.0 or GPL v2 w/Classpath exception Website projects.eclipse.org/projects/ee4j.jaxrs
  6 KB (609 words) - 14:40, 20 November 2020
 • ACE (compressed file format)
  An older version of an Unace 1.2b is free software and licensed under the GPL by the author Marcel Lemke, but it cannot extract ACE archives from version
  5 KB (580 words) - 19:00, 12 April 2020
 • QDevelop (category Software using the GPL license)
  QDevelop is a free software integrated development environment specialized on the Qt4 framework and C++. It uses gcc for building and gdb for debugging
  2 KB (89 words) - 05:10, 13 January 2021
 • List of Unified Modeling Language tools
  2020-03-01 No Free from v7.0, Commercial starting from v5.0 up to v6.12,GPL before v5.0 C++/Qt and Java ("plug-out") Cacoo Nulab Windows 7+, Mac OS X
  26 KB (446 words) - 22:09, 1 January 2021
 • MidnightBSD
  is released under the two-clause BSD license. There are parts under the GPL, LGPL, ISC, and Beerware licenses, along with three- and four-clause BSD
  5 KB (613 words) - 19:15, 16 November 2020
 • Comparison of system dynamics software
  modeling, allows making hybrid models. ASCEND Free, GNU General Public License (GPL) C 2012 For solving small to very large mathematical models, systems of non-linear
  10 KB (50 words) - 22:18, 5 January 2021
 • CDex
  released as free software under the terms of the GNU General Public License (GPL); however, although the website claims that this is still the case, no source
  7 KB (806 words) - 21:03, 13 November 2020
 • Linux-HA
  serviceability (RAS). The project's main software product is Heartbeat, a GPL-licensed portable cluster management program for high-availability clustering
  7 KB (629 words) - 19:27, 20 July 2020
 • Mynigma
  encryption format is public and the program's source code is available under a GPL licence. It uses the algorithms RSA (4096 bit, OAEP padding), AES-128 (CBC
  6 KB (484 words) - 21:52, 14 August 2020
 • JPEG 2000
  Yes No Proprietary darktable ? Yes ? ? GPL DBGallery Yes No Yes No Proprietary digiKam (KDE) Yes Yes ? ? GPL ECognition Yes Yes ? ? Proprietary ENVI
  55 KB (5,336 words) - 12:11, 10 January 2021
 • State Threads
  Mozilla Public License (MPL) version 1.1 or the GNU General Public License (GPL) version 2 or later. Free and open-source software portal State Threads library
  2 KB (143 words) - 01:12, 24 December 2018
 • Ratpoison
  Antidesktop", Freshmeat. Brozefsky, Craig (1999-06-27), "SCWM, Pot and the GPL", comp.os.linux.advocacy,gnu.misc.discuss (newsgroups). Seebach, Peter (13
  5 KB (374 words) - 07:29, 3 January 2021
 • Systeminfo.exe
  developed by Dmitry Chapyshev and Rafal Harabien. It is licensed under the GPL. The command-syntax is: systeminfo[.exe] [/s Computer [/u Domain\User [/p
  3 KB (247 words) - 07:43, 19 December 2020
 • OpenWGA
  GNU GPLv3 or higher and usable without fee. A special exception to the GNU GPL allows distribution of custom-licensed OpenWGA plugins along with the OpenWGA
  9 KB (593 words) - 14:50, 15 August 2019
 • List of help authoring tools
  DocBook OASIS Kindle Direct Publishing Amazon.com AsciiDoc Stuart Rackham GNU GPL Open-source software ClickHelp ClickHelp LLC Author-it Cloud Author-it Software
  3 KB (90 words) - 01:49, 17 April 2020
 • Locate (Unix)
  daemon for continuous updates. KwickFind - KDE GUI frontend for locate Locate32 for Windows - GPL'ed graphical Windows variant (no longer available)
  4 KB (329 words) - 05:58, 17 March 2020
 • Omeka
  Repository github.com/omeka/Omeka Written in PHP Operating system LAMP Available in English, et al. Type Content Management System License GPL Website Omeka
  7 KB (621 words) - 22:51, 1 January 2021
 • Guyana Power and Light
  which brought into being the new Company, GPL.[citation needed] This partnership dissolved in April 2003 and GPL reverted to 100 percent ownership by the
  3 KB (409 words) - 15:29, 31 August 2020
 • Nvidia Optimus
  kernel developers in January 2012 due to license incompatibility between the GPL-licensed kernel-code and the proprietary-licensed Nvidia blob. When no software
  11 KB (1,355 words) - 15:31, 23 December 2020
 • Discourse (software)
  Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese Type Forum software Mailing list management software License GNU GPL version 2 (or later) Website www.discourse.org
  12 KB (1,235 words) - 00:00, 11 November 2020
 • Payara Server
  Common Development and Distribution License (CDDL) Version 1.1 or CDDL and GPL v2 + the Classpath exception. The Payara Server project is hosted on GitHub
  11 KB (1,453 words) - 23:21, 6 November 2020
 • TraceTogether
  Bengali, Burmese, Chinese, English, Hindi, Malay, Tamil, Thai Type Digital contact tracing COVID-19 apps Licence GPL-3.0 Website www.tracetogether.gov.sg
  30 KB (3,018 words) - 23:46, 12 January 2021
 • AppleJack
  Apotek Stable release 1.6 / 2010-07-12 Operating system Mac OS X Type simplified interface for system repair License GPL Website applejack.sourceforge.net
  2 KB (92 words) - 09:27, 14 June 2020
 • Comparison of open-source operating systems
  family Oldest non-EOL version Forks Linux GPL/LGPL Monolithic with modules C 1:1 Unix-like 3.16 elks FreeBSD BSD; GPL, LGPL software usually included Monolithic
  46 KB (622 words) - 11:14, 8 January 2021
 • Mozilla Sunbird
  direct contribution to the other. Although it is released under a MPL, MPL/GPL/LGPL tri-license, there are trademark restrictions in place on Mozilla Sunbird
  9 KB (426 words) - 22:31, 22 December 2020
 • Clipper (programming language)
  organizations/vendors, like XBase++ from Alaska Software and FlagShip, as well as free (GPL-licensed) projects like Harbour and xHarbour. Many of the current implementations
  12 KB (1,241 words) - 19:23, 29 November 2020
 • Courier Mail Server
  Written in C, C++, Perl Operating system All POSIX (Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris) Type Mail transfer agent License GPL Website www.courier-mta.org
  3 KB (253 words) - 10:49, 29 July 2020
 • Sympa
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL). Sympa's features include bulk mailing, service messages and web pages defined
  6 KB (557 words) - 08:22, 15 January 2021
 • 2019–20 Goa Professional League
  Sporting Clube de Goa and Churchill Brothers were declared joint winners of GPL as the 13 remaining games could not be played due to the COVID-19 pandemic
  19 KB (399 words) - 13:08, 29 December 2020
 • Greenfoot
  London, with support from Oracle. It is free software, released under the GPL license. Greenfoot is available for Windows, macOS, Linux, Solaris, and any
  13 KB (1,135 words) - 18:59, 17 April 2020
 • AWStats
  remote server. AWStats is licensed under the GNU General Public License (GPL). Proper web log analysis tool configuration and report interpretation requires
  5 KB (362 words) - 19:22, 11 November 2020
 • Rocks'n'Diamonds (category Software using the GPL license)
  Rocks'n'Diamonds is a scrolling tile-based computer puzzle game that can be described as a combined Boulder Dash, Supaplex, Emerald Mine, Solomon's Key
  7 KB (686 words) - 08:06, 31 December 2020
 • Comparison of SSH clients
  2002-07 Proprietary No lsh Niels Möller Active 1999-05-23 2013-06-26 2.1 GPL Yes OpenSSH (OpenBSD Secure Shell) The OpenBSD project Active 1999-12-01
  23 KB (552 words) - 05:59, 9 January 2021
 • GNU arch
  ago (2006-07-20) Written in C Operating system GNU/Linux, Windows, Mac OS X Type Revision control License GPL Website www.gnu.org/software/gnu-arch/
  13 KB (1,394 words) - 23:26, 13 January 2021
 • Motion Picture Association
  4, 2007). "MPAA's University Toolkit hit with DMCA takedown notice after GPL violation". Ars Technica. Retrieved March 5, 2013. MPAA finds itself accused
  66 KB (6,670 words) - 17:08, 10 January 2021
 • 2020–21 Ghana Premier League
  Association, Ghana Football. "StarTimes to telecast minimum of 68 Live Matches in GPL 1st round". www.ghanafa.org. Retrieved 30 November 2020. Association, Ghana
  18 KB (958 words) - 20:18, 11 January 2021
 • Personal Storage Table
  such as mbox and LDAP Data Interchange Format. libpst is licensed under the GPL and is now included in Fedora 10. MVCOM is a commercially licensed COM Component
  11 KB (1,443 words) - 14:24, 6 December 2020
 • Whonix
  x86, arm64 (RPi 3) Kernel type Monolithic (Linux) License Mainly the GNU GPL v3 and various other free software licenses Official website www.whonix.org
  11 KB (1,266 words) - 20:58, 14 January 2021
 • Gnutella2
  Gnutella2 clients include: Adagio (Cross Platform), written in Ada, under the GPL. Gnucleus (Windows), written in C/C++, under the LGPL Gtk-gnutella (Cross
  18 KB (1,774 words) - 15:40, 12 December 2020
 • Lato (typeface)
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  4 KB (332 words) - 00:54, 4 December 2020
 • Sleeman Breweries
  Archived from the original on February 20, 2017. Retrieved 25 January 2017. "GPL". guelphpl.ca. Guelph Public Library. Archived from the original on February
  21 KB (2,186 words) - 13:40, 6 November 2020
 • PlayOK
  free software projects. The dictionary is dual-licensed under cc-sa and the GPL. "PlayOK.com WHOIS, DNS, & Domain Info - DomainTools". WHOIS. Retrieved 2016-08-02
  5 KB (461 words) - 22:20, 13 September 2020
 • List of HDL simulators
  and unsynthesizable Verilog on hardware GPL Cver GPL Pragmatic C Software V1995, minimal V2001 This is a GPL open-source simulator. It is a pure simulator
  16 KB (423 words) - 22:06, 7 November 2020
 • Source Sans Pro
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  5 KB (418 words) - 18:42, 22 December 2020
 • Lightweight markup language
  page, S5 etc. BSD-style & GPL (both) Markdown Extra PHP (originally), Python, Ruby XHTML No No No No No No — — BSD-style & GPL (both) MediaWiki Perl, PHP
  50 KB (2,112 words) - 13:02, 4 January 2021
 • Atmospheric radiative transfer codes
  al. (2011) No No No Yes Yes Yes line-by-line Yes Yes spherical 1D, 2D, 3D GPL BTRAM [4] Chapman et al. (2009) No Yes Yes Yes Yes Yes line-by-line No No
  35 KB (2,320 words) - 09:16, 14 January 2021
 • PhpCodeGenie
  October 22, 2004 Operating system Cross-platform Available in PHP Type Web application framework License GNU GPL Website SourceForge.net: phpCodeGenie
  3 KB (164 words) - 18:04, 22 May 2019
 • List of flashcard software
  Proprietary Yes Yes 2 Yes Yes Yes No No No No No Fresh Memory (Discontinued) GPL3 Yes Yes Multiple Yes Yes No HTML, CVS No Yes No No ? Mnemosyne AGPLv3 Yes
  8 KB (37 words) - 20:27, 21 November 2020
 • Michael Sweet (programmer)
  work on the CUPS software in 1997 and in 1999 released it under the GNU GPL license along with the commercially licensed ESP Print Pro. Apple included
  3 KB (356 words) - 15:13, 14 January 2021
 • Comparison of optical character recognition software
  No ? ? ? ? ? ? GOCR 2000 0.52 2018-10-15 GPL Yes Yes Yes Yes Yes ? ? C ? 20+ ? Ocrad ? 0.26 2017-03-31 GPL Yes No Yes Yes Yes ? ? C++ Yes Latin alphabet
  12 KB (400 words) - 09:57, 6 January 2021
 • Shadow Warrior (1997 video game)
  for Shadow Warrior (including compiled Build engine object code) under the GPL, which resulted in the first source port a day later on April 2, 2005. In
  22 KB (2,438 words) - 15:49, 30 November 2020
 • VICE
  on free *NIX platforms, and one of the first to be distributed under GNU GPL. It is available for most GNU/Linux and BSD distributions. As of version
  6 KB (415 words) - 19:57, 25 December 2020
 • Scorched 3D
  turn-based play modes. Scorched 3D is an open source game licensed under the GNU GPL, and supports numerous platforms: Windows, Unix-like systems (Linux, FreeBSD
  8 KB (830 words) - 16:01, 16 July 2020
 • Acme (text editor)
  Original author(s) Rob Pike Operating system Plan 9, Inferno, Unix-like, Windows Type Programming Interface License LPL or GPL v2 Website acme.cat-v.org
  5 KB (525 words) - 14:36, 11 January 2021
 • Sustainable development
  Software, including that which runs Wikimedia, is licensed under the GNU GPL, or a similar license. It is this licensing model that has enabled the global
  105 KB (11,704 words) - 08:02, 15 January 2021
 • Outline of guitars
  use Frets on Fire A cross-platform Guitar Hero clone licensed under GNU GPL. RiffWorks – Guitar Recording Software, Online Collaboration, and Podcasting
  12 KB (1,122 words) - 10:34, 5 September 2020
 • Comparison of file-sharing applications
  Windows, Linux GPL C++ Yes 2016, 2.3.2 (September 16, 2016; 4 years ago (2016-09-16)) [±] Ares Galaxy Ares, BitTorrent No arlnk Free Windows GPL Object Pascal
  13 KB (528 words) - 12:19, 8 January 2021
 • Puddletag
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3. In most major desktop Linux distributions, it is available from
  7 KB (717 words) - 20:35, 12 May 2020
 • Altacast
  fork, Altacast was released. The Standalone & DSP edition are derived from GPL software and is available on GitHub, while the RadioDJ edition is written
  11 KB (909 words) - 14:29, 15 November 2020
 • Clang
  Finally, GCC is licensed under the terms of GNU General Public License (GPL) version 3, which requires developers who distribute extensions for, or modified
  26 KB (2,109 words) - 16:55, 14 January 2021
 • Red Star OS
  ARM Kernel type Monolithic (Linux) Default user interface KDE 3 License GPL (Linux kernel and other GNU software only), Proprietary Preceded by Fedora
  15 KB (1,370 words) - 07:02, 15 January 2021
 • Window Maker
  ago (2020-04-04) Repository repo.or.cz/w/wmaker-crm.git Operating system Unix-like Type Window manager License GNU GPL v2 Website www.windowmaker.org 
  12 KB (1,336 words) - 12:50, 6 January 2021
 • Cosmo Films
  Gujarat Propack Limited (GPL) at Rs. 29.51 per share. The deal translated into an enterprise valuation of around Rs. 87 crore, GPL had more than 27% market
  20 KB (2,126 words) - 08:33, 24 December 2020
 • Comunes Collective
  of the XMPP protocol and integrating Wave-In-A-Box. Licensed under Affero GPL, it has been under development since 2007 and it launched a beta and production
  17 KB (1,383 words) - 23:20, 23 November 2020
 • MediaPortal
  Media Center Extender Windows Media Connect Windows Media Player XBMC – the GPL open source software that MediaPortal was originally based upon. Comparison
  14 KB (1,406 words) - 19:41, 29 November 2020
 • Armijn Hemel
  technology consultant and noted watchman of free software. He is part of the gpl-violations.org core team, who have won several court cases against different
  2 KB (166 words) - 08:02, 25 April 2020
 • Dev-C++ (category Software using the GPL license)
  Dev-C++ is a free full-featured integrated development environment (IDE) distributed under the GNU General Public License for programming in C and C++
  8 KB (792 words) - 00:21, 21 November 2020
 • Offline reader
  2018-01-04. "HTTrack Website Copier - Free Software Offline Browser (GNU GPL)". Httrack.com. 2012-06-23. Retrieved 2012-07-07. "Aeria Leech". www.aeria
  9 KB (689 words) - 23:39, 6 January 2021
 • JetUML
  and open-source software licensed under the GNU General Public License (GPL). The JetUML project was launched in January 2015 by Martin P. Robillard
  6 KB (499 words) - 01:56, 7 December 2020
 • Trip computer
  interface and the Arduino hobbyist microcontroller platform, released under the GPL open source license. OBDuino, an open source trip computer Some Carputer
  5 KB (557 words) - 20:51, 8 January 2021
 • Catalyst (software)
  90124 / 18 January 2019; 23 months ago (2019-01-18) Written in Perl Type Web application framework License PAL and GPL Website www.catalystframework.org
  11 KB (1,102 words) - 20:29, 12 December 2020
 • Id Software
  3D and Catacomb 3D, was released in June 2014 by Flat Rock Software. The GPL release of the Quake III engine's source code was moved from the end of 2004
  59 KB (6,315 words) - 17:58, 2 January 2021
 • Kodos Python Regular Expression Debugger
  Kodos is a FLOSS (GNU GPL) regular expression debugger written in Python, developed by Phil Schwartz. Because Python conforms to the Perl Compatible Regular
  476 bytes (52 words) - 04:25, 16 December 2014
 • CGAL
  open source software, it is available under open source licenses (LGPL or GPL depending on the component). In other cases commercial license may be purchased
  6 KB (505 words) - 22:36, 13 January 2021
 • Rabbit 2000
  have ADC and timers built-in. The Rabbit 2000 is supported by the free (GPL) Small Device C Compiler and Z88DK. There also are the non-free Dynamic C
  2 KB (272 words) - 13:28, 11 August 2020
 • RefDB
  NetBSD, Mac OS X, Solaris) and on Windows/Cygwin. RefDB is licensed under the GPL. The data storage is managed by an application server accessed through command-line
  3 KB (233 words) - 06:36, 7 April 2019
 • Apcupsd
  April 7, 2005; 15 years ago (2005-04-07) Stable release 3.14.14 (May 31, 2016; 4 years ago (2016-05-31)) [±] Written in C++ License GPL Website apcupsd.org
  3 KB (266 words) - 01:16, 16 November 2020
 • Tangible user interface
  subsequent release of its tracking technology reacTIVision under the GNU/GPL as well as the open specifications of the TUIO protocol have triggered an
  22 KB (2,593 words) - 05:54, 21 November 2020
 • FAAC
  use may infringe existing patents. FAAD2 is licensed under the GPL v2 (and later GPL versions). Code from FAAD2 is copyright of Nero AG (the "appropriate
  17 KB (1,591 words) - 08:54, 18 December 2020
 • Uswsusp
  0 / March 7, 2011; 9 years ago (2011-03-07) Written in C Operating system Linux Available in English License GNU GPL Website suspend.sourceforge.net
  2 KB (145 words) - 08:30, 24 June 2015
 • PostgreSQL
  rewritten and released as pgAdmin under the GNU General Public License (GPL) in later months. The second incarnation (named pgAdmin II) was a complete
  85 KB (7,482 words) - 22:55, 11 January 2021
 • Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
  distributed.net World Community Grid BOINC is now distributed under the Lesser GPL, BOINC, University of California, Berkeley, 2005-01-15, archived from the
  15 KB (1,316 words) - 13:43, 4 January 2021
 • Ninja-IDE
  Linux, Mac OS X, Windows, FreeBSD Platform CPython, PyQt Available in Multilingual Type Software development License GNU GPL 3 Website ninja-ide.org
  4 KB (334 words) - 21:18, 21 September 2020
 • Conky (software)
  Written in C, C++ Operating system Linux, FreeBSD, and OpenBSD Type System monitor License GPL and BSD licenses Website github.com/brndnmtthws/conky
  7 KB (573 words) - 20:40, 21 September 2020
 • Malware Information Sharing Platform
  collaboratively decided that the project would be released publicly under the Affero GPL license. This to share the code with as many people as possible and to protect
  7 KB (632 words) - 08:49, 13 November 2020
 • Netcat
  Windows CE Type Network utility License Original version: custom, permissive license GNU Version: GPL OpenBSD Version: BSD Website nc110.sourceforge.net
  17 KB (2,099 words) - 01:11, 24 December 2020
 • History of free and open-source software
  General Public License (GPL). In September 2000, Trolltech made the Unix version of the Qt libraries available under the GPL, in addition to the QPL,
  75 KB (8,641 words) - 03:11, 6 January 2021
 • List of sequence alignment software
  GPL 3 (parte de DART) T-Coffee More sensitive progressive alignment Both Local or global C. Notredame et al. 2000 (newest version 2008) Free, GPL 2
  68 KB (2,285 words) - 17:10, 7 December 2020
 • Open Palmtop Integrated Environment
  release 1.2.5 / December 12, 2010 (2010-12-12) Operating system Unix, Linux Platform PDA Type User interface License GPL Website opie.sourceforge.net
  3 KB (290 words) - 23:14, 23 December 2018
 • Mapbender
  database. It is developed as an open-source project and licensed by the GNU GPL as free software. Mapbender is a framework for managing spatial data services
  6 KB (572 words) - 09:59, 2 November 2020
 • Nightdive Studios
  Destructoid. Villarreal, Samuel (December 12, 2014). "Strife Veteran Edition GPL Source Release". GitHub. Kick, Stephen (June 22, 2016). "IamA Founder of
  23 KB (1,126 words) - 22:30, 31 December 2020
 • TCP Gender Changer
  Changer method (GNU GPL 2+) revinetd is an implementation of the TCP gender changer (GNU GPL 2) An implementation using socat utility (GNU GPL with OpenSSL linking
  3 KB (352 words) - 10:18, 14 October 2015
 • Librem 5
  publishes the schematics of Librem 5's printed circuit boards (PCBs) under the GPL 3.0+ license, and publishes x-rays of the phone, so that the user can verify
  23 KB (2,390 words) - 22:02, 8 January 2021
 • Metasfresh
  cycles. Additionally, the license of ADempiere is GPL 2. Open Source projects with licenses compatible to GPL 2 are decreasing, so further development will
  10 KB (845 words) - 04:52, 13 January 2021
 • PCem
  MAME OPL2/OPL3 emulation code from when it was not yet licensed under a GPL-compatible license. DOSBox DOSEMU QEMU Bochs Parallels VirtualBox VMware
  22 KB (740 words) - 06:07, 9 January 2021
 • RGtk2
  graphical user interface library. RGtk2 is free software and licensed under the GPL. The code below will produce a 200x200 pixel window with the words "Hello
  2 KB (95 words) - 15:15, 2 November 2020
 • Maximum Integrated Data Acquisition System
  Pierre-André Amaudruz in 1996. It is written in C and published under the GPL. The experiment complexity ranges from test systems, where a single PC is
  3 KB (361 words) - 08:36, 8 October 2019
 • Actor model
  GPL 2.0 and commercial (dual licensing) C. C++ friendly Panini Active 2014-05-22 MPL 1.1 Programming Language by itself PARLEY Active? 2007-22-07 GPL
  66 KB (6,454 words) - 06:17, 6 January 2021
 • LAMS
  Platform WildFly Application Server Available in 32 languages Type Online Education, Learning Design License GPL v2 Website https://lamsfoundation.org/
  8 KB (832 words) - 13:24, 5 March 2020
 • Comparison of nucleic acid simulation software
  Ascalaph Designer Yes Yes Yes Yes No No Yes No Yes Yes Yes No AMBER Free, GPL biomolecular-modeling.com CHARMM No Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes Yes Yes
  11 KB (557 words) - 03:46, 20 October 2020
 • Recoll
  ago (2020-06-27) Written in C++ and Python Operating system Unix-like, Windows, OS/2 Type Search tool License GPL Website www.lesbonscomptes.com/recoll/
  5 KB (494 words) - 17:14, 22 September 2020
 • List of enterprise portal vendors
  JSR-168, JSR-286, WSRP Magnolia International Ltd. Magnolia CMS Java EE GPL and Proprietary Licenses Components, Spring, CMIS, JSR-170, Web-Services
  4 KB (27 words) - 12:25, 12 October 2020
 • Zeroshell
  Unix-like Working state Current Source model Open source Platforms IA-32, ARM Kernel type Monolithic License GNU GPL Official website www.zeroshell.org
  5 KB (299 words) - 12:09, 29 August 2019
 • Comparison of open-source configuration management software
  1993 2020-11-19 3.17.0, 2020-06-02 3.15.3, 2020-06-02 3.12.6 ISconf Python GPL Yes No 1998 2006-08-13 4.2.8.233 Juju Python, Go Affero General Public License
  46 KB (3,401 words) - 14:07, 13 January 2021
 • EComStation
  software under GNU GPL License Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird WarpIn, an open source general-purpose installer under GNU GPL license. PM VNC server
  23 KB (2,862 words) - 13:52, 24 October 2020
 • Matrox
  drivers provided by Matrox, the DRI community has provided drivers under the GPL license for many more of the devices. Computer graphics Graphics chip Graphics
  9 KB (859 words) - 02:26, 20 December 2020
 • FreeMind
  code.sf.net/p/freemind/code Operating system Cross-platform Platform Java Type Project management License GNU GPL Website Freemind at sourceforge.net
  7 KB (503 words) - 17:09, 29 August 2020
 • FeatherPad (category Software using the GPL license)
  FeatherPad is a free software text editor available under the GNU General Public License version 3+. It is developed by Pedram Pourang (aka Tsu Jan) of
  9 KB (833 words) - 21:27, 13 November 2020
 • Helix (multimedia project)
  Helix Player are licensed under the popular GNU General Public License (GPL) free and open source license. Use of the RDT, the default proprietary Real
  12 KB (1,044 words) - 21:26, 26 December 2020
 • WikiTrust
  November 19, 2008 Preview release v3.0.pre1 / August 21, 2009 Written in PHP, OCaml Type MediaWiki plug-in License BSD, GPL Website wikitrust.soe.ucsc.edu
  8 KB (791 words) - 03:43, 23 July 2020
 • DNS management software
  software. Ganymede - GPL licensed network directory management software that can manage DNS/DHCP. unxsVZ::unxsBind (was mysqlBind) - GPL Licensed DNS management
  11 KB (966 words) - 14:44, 7 April 2020
 • Libart
  functions needed for running the Gnome Canvas, and for printing support. The GPL'd contained various enhanced functions for specific applications. Eye of
  2 KB (227 words) - 09:15, 18 April 2019
 • Cmus
  cmus is distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL) and operates exclusively through a text-based user interface, built with
  5 KB (451 words) - 05:47, 6 September 2020
 • Neubot
  Network Neutrality https://github.com/neubot/neubot/blob/master/COPYING Neubot GPL license http://www.neubot.org/faq#why-the-network-neutrality-bot Archived
  6 KB (483 words) - 11:01, 16 April 2020
 • PulseEffects (category Software using the GPL license)
  PulseEffects is a free and open-source GTK application for Unix-like systems to manage audio effects on input and output streams intended to be run over
  5 KB (324 words) - 05:10, 13 January 2021
 • Coda (file system)
  Disconnected operation for mobile computing. Is freely available under the GPL High performance through client side persistent caching Server replication
  7 KB (579 words) - 03:04, 28 December 2020
 • Cogito (software)
  better to focus on improving git-core. Cogito is released under the GNU GPL. As of May 2008, Cogito does not work well with recent Git versions, and
  3 KB (387 words) - 20:38, 23 August 2020
 • RedBoot
  released under a modified version of the well known GNU General Public License (GPL). http://ecos.sourceware.org/redboot/ http://www.ecoscentric.com/ecos/redboot
  3 KB (202 words) - 23:22, 2 April 2019
 • Check MK
  Agent-substituting shell script for Inetd, and was published in April 2009 under GPL. It was initially based on Nagios, and extended this with a number of new
  19 KB (2,112 words) - 12:13, 18 October 2020
 • PerlTidy (category Software using the GPL license)
  PerlTidy is a tool written in the Perl programming language to do static code analysis against code written in that same language. It uses either command-line
  3 KB (226 words) - 02:34, 4 May 2020
 • Comparison of defragmentation software
  0.1226.0) (March 28, 2018 (2018-03-28)) [±] JkDefrag Jeroen Kessels GNU GPL FAT & NTFS Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Yes Yes 3.36.0.2 / August
  9 KB (315 words) - 04:28, 15 December 2020
 • DirSync Pro
  Operating system Microsoft Windows, Linux, macOS Platform Java SE Available in English Type File synchronization License GNU GPL 3 Website dirsyncpro.org
  8 KB (896 words) - 03:28, 8 December 2020
 • Sun acquisition by Oracle
  or have its licensing changed to be less restrictive than the previous GPL terms it operated under prior to and during its ownership by Sun. Oracle
  26 KB (2,645 words) - 00:24, 23 December 2020
 • Pike (programming language) (category Software using the GPL license)
  functional and imperative programming. Pike is free software, released under the GPL, LGPL and MPL licenses. Pike has its roots in LPC, which was a language developed
  9 KB (898 words) - 00:33, 7 May 2020
 • Georgia Public Library Service (redirect from GPLS)
  The Georgia Public Library Service (GPLS) is the state agency for libraries in the U.S. State of Georgia and a unit of the University System of Georgia
  6 KB (486 words) - 05:10, 14 December 2020
 • Airtime (software)
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 3 or any later. The initial concept for Airtime, originally named
  10 KB (920 words) - 14:34, 3 May 2020
 • SQLyog
  Microsoft Windows Size 11.0MB Available in English Type Database administration tools License Proprietary, GPL (Community Edition) Website http://webyog.com
  8 KB (716 words) - 00:36, 16 February 2020
 • AIML
  Champion in 2004. Because the A.L.I.C.E. AIML set was released under the GNU GPL, and because most AIML interpreters are offered under a free or open source
  9 KB (933 words) - 18:35, 26 December 2020
 • Virtual Machine Manager
  Repository github.com/virt-manager/virt-manager Written in Python Operating system Linux Type Virtual machine License GPL v2+ Website virt-manager.org 
  6 KB (371 words) - 01:48, 29 December 2020
 • KisMAC
  5 years ago (2015-09) Operating system Mac OS X Type Wi-Fi tool License GPL Website https://github.com/IGRSoft/KisMac2 (Kismac2) https://kismac-ng.org/
  4 KB (445 words) - 01:48, 16 September 2020
 • Ganymede (software) (category Software using the GPL license)
  Ganymede is an open source network directory management framework, designed to allow administrator teams to collaboratively manage subsets of an organization's
  6 KB (543 words) - 05:47, 24 December 2019
 • Berekum Chelsea F.C.
  asareboadu.blogspot.com. Retrieved 13 October 2008. "Ghana: Chelsea to Play in GPL". Allafrica.com. 9 October 2008. Retrieved 9 October 2008. "Mirren seal last
  8 KB (493 words) - 01:15, 20 December 2020
 • Renjin
  language atop the Java Virtual Machine. It is free software released under the GPL. Renjin is tightly integrated with Java to allow the embedding of the interpreter
  3 KB (229 words) - 15:14, 2 November 2020
 • Key server (cryptographic)
  Synchronizing Key Server (SKS) - an OpenPGP key server software package distributed under the GPL. PGP Global Directory hosted by the PGP Corporation.
  9 KB (1,297 words) - 10:51, 4 December 2020
 • Arena (web browser)
  Unix SunOS, Solaris, SGI, DEC, FreeBSD, X11(X) Available in English Type Web browser, HTML editor License W3C, some parts GPL Website www.w3.org/Arena/ 
  40 KB (3,338 words) - 03:18, 4 January 2021
 • Neuroevolution of augmenting topologies
  other. The original implementation by Ken Stanley is published under the GPL. It integrates with Guile, a GNU scheme interpreter. This implementation
  13 KB (1,500 words) - 17:01, 10 December 2020
 • AOLserver
  com/AOLserver/AOLserver Written in C, Tcl Operating system Cross-platform Type Web server License AOLserver Public License / MPL / GNU GPL Website aolserver.github.io
  4 KB (258 words) - 23:24, 11 December 2020
 • QTI
  BSD No ATutor 1.2, 2.1 LCMS QTI 1.2; QTI 2.1 export remains experimental GPL No Canvas by Instructure 2.1 LMS 2.1, Import and export of QTI files, Support
  16 KB (727 words) - 20:19, 11 January 2021
 • Aladin Sky Atlas
  de données astronomiques de Strasbourg (CDS) and released under the GNU GPL v3. Astronomy portal Centre national de la recherche scientifique Observatory
  3 KB (320 words) - 03:24, 13 April 2020
 • Glider pilot license
  In most countries one is required to obtain a glider pilot license (GPL) or certificate before acting as pilot of a glider. The requirements vary from
  6 KB (728 words) - 12:15, 12 November 2020
 • Pacific Championship Series
  Taiwan, Hong Kong, Macau, and Southeast Asia was the Garena Premier League (GPL), which ran from 2012 to mid-2018. Teams from Taiwan, Hong Kong, and Macau
  15 KB (953 words) - 12:00, 9 January 2021
 • Oracle Corporation
  divested to a suitable third party that can continue to develop it under the GPL. Oracle must commit to a linking exception for applications that use MySQL
  100 KB (9,776 words) - 20:20, 23 December 2020
 • VDrift
  drift racing in mind. It is released under the GNU General Public License (GPL) v3. It is currently available for Linux, FreeBSD, Mac OS X and Microsoft
  6 KB (563 words) - 22:23, 5 June 2020
 • CUBRID
  license for its server engine and its interfaces. The server engine adopts the GPL v2.0 or later license, which allows distribution, modification, and acquisition
  20 KB (1,865 words) - 22:43, 29 October 2020
 • RRD Editor
  addition to detecting and removing spikes. RRD Editor is licensed under the GNU GPL. RRD World - RRDtool Companions "RRD Editor download". SourceForge. Retrieved
  1 KB (102 words) - 11:12, 2 August 2019
 • List of travelers
  Publisher New York, ISBN 0-307-46352-4 (in Italian) Da Torino a Pechino a Gpl. Ecomobile (n. 77, August 2008), pp. 12–13. Mulvey, Stephen (9 October 2014)
  14 KB (1,795 words) - 23:22, 30 December 2020
 • Careware
  Uganda. Vim's Charityware license has been declared by Richard Stallman to be GPL-compatible. Another current example is MJ's CD Archiver, a file archiver
  3 KB (404 words) - 22:42, 26 October 2020
 • Jeremy Allison
  machine for Java under the GPL.[citation needed] He was involved in Silicon Graphics' decision to put XFS for Linux under the GPL.[citation needed] This commitment
  3 KB (206 words) - 14:46, 23 September 2019
 • GvSIG
  solutions. Being open source software, under the GNU General Public License (GPL), which allows its free use, distribution, study and improvement. Being available
  12 KB (1,116 words) - 16:27, 19 March 2020
 • Linux Libertine
  September 23, 2003; 17 years ago (2003-09-23) Characters 2,673 Glyphs 2,676 License GPL / OFL Shown here Version 5.3.0 Website sourceforge.net/projects/linuxlibertine/
  11 KB (936 words) - 02:13, 31 December 2020
 • Kodi (software)
  code is distributed as open source under the GNU General Public License (GPL), it is governed by the tax-exempt registered non-profit US organization
  98 KB (10,529 words) - 13:31, 4 January 2021
 • Xbox Media Player
  player sooner as they were using FFmpeg and XVID code which are under the (L)GPL license. Even though the project was closed d7o3g4q and RUNTiME released
  5 KB (645 words) - 07:38, 7 January 2021
 • MindTouch
  release 10.1.4 / January 22, 2013; 7 years ago (2013-01-22) Written in PHP, C# Platform .NET Framework or Mono Type Wiki License GPL Website mindtouch.com
  7 KB (735 words) - 14:38, 9 January 2021
 • Network UPS Tools
  ago (2016-03-09) Repository github.com/networkupstools/nut Written in C Operating system Cross-platform License GPL Website http://networkupstools.org/
  6 KB (650 words) - 19:13, 24 December 2020
 • PeerGuardian
  Stable release 2.3.1 / 17 November 2015; 5 years ago (2015-11-17) Operating system Linux License GPL-3 Website sourceforge.net/projects/peerguardian
  14 KB (1,528 words) - 15:42, 23 December 2020
 • List of free and open-source Android applications
  with K-9 Mail. Orbot Client and proxy for Tor anonymity network Yes Yes BSD/GPL 1.6+ Psiphon Client for internet censorship circumvention system Yes No GPLv3
  38 KB (861 words) - 10:17, 7 January 2021
 • Synkron
  and uses the Qt4 libraries. Synkron is distributed under the terms of the GPL v2. Apart from carrying out synchronisations, Synkron provides other features
  4 KB (212 words) - 02:44, 30 December 2020
 • EZ Publish
  the Norwegian company Ibexa. eZ Publish is freely available under the GNU GPL version 2 license, as well as under proprietary licenses that include commercial
  8 KB (873 words) - 11:40, 28 December 2020
 • Cascadia Code
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  2 KB (137 words) - 18:28, 8 December 2020
 • Sorcerer (Linux distribution)
  Linux distribution called Sorcerer GNU/Linux and released it under the GNU GPL. During this time Sorcerer was a technology demonstration rather than a stable
  6 KB (652 words) - 05:15, 24 August 2020
 • Notebook interface
  GPLv3 SageMath — GPLv3 Org-mode on emacs (with the built-in babel addon) — GPL Xamarin Workbooks for DotNet — MIT Polynote Apache License 2.0 GNU TeXmacs
  11 KB (936 words) - 19:13, 12 January 2021
 • WSPR (amateur radio software)
  Spanish, French, German, Japanese, Polish, Portuguese, Russian Type Amateur radio and DSP License GPL Website physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
  7 KB (672 words) - 21:26, 14 January 2021
 • GNSS software-defined receiver
  Source code: included with the book Software licence: GPL v2 Non real-time (post-processing) GNSS software receiver Development: Programming
  12 KB (1,411 words) - 15:38, 8 January 2021
 • Z88 FEM software
  com/LSCAD/Z88OS Operating system Windows, Linux, Unix, Mac OS X Type Finite element analysis License Z88V15 GNU GPL Z88Aurora V4 (Custom) Website z88.de
  16 KB (2,046 words) - 10:11, 13 January 2020
 • Software used in the Personal Jukebox
  (Software Development Kit) for the unit and published it under the Open Source GPL license in 2000. The PJB does not integrate itself as a USB mass storage
  4 KB (575 words) - 08:20, 13 February 2015
 • Rnn (software)
  distributed through the Comprehensive R Archive Network under the open-source GPL v3 license. The below example from the rnn documentation show how to train
  8 KB (623 words) - 01:49, 26 December 2020
 • MontaVista
  the start, Jim Ready said he wanted to make it "100% pure Linux" under the GPL. The core changes to make MontaVista Linux into a real-time operating system
  16 KB (1,493 words) - 13:15, 17 December 2020
 • Processing (programming language)
  20 years ago (2001) Stable release 3.5.4 / January 17, 2020; 11 months ago (2020-01-17) License GPL, LGPL Filename extensions .pde Website processing.org
  21 KB (1,839 words) - 18:01, 14 January 2021
 • 3D pose estimation
  however the goal is to recognize a pose, rather than determine it. posest, a GPL C/C++ library for 6DoF pose estimation from 3D-2D correspondences. diffgeom2pose
  7 KB (919 words) - 19:40, 15 January 2021
 • Comp (command)
  Ged Murphy developed the ReactOS version. It is licensed under the GNU GPL 2. The command is also available in the EFI shell. The command-syntax is:
  6 KB (477 words) - 23:32, 13 December 2020
 • Extended Copy Protection
  including of GPL and LGPL software. Statically linking GPL code into the program but not providing the source code of the whole program under GPL. Statically
  29 KB (3,586 words) - 21:58, 1 January 2021
 • Nmap
  Public License (GPL). In later releases, Nmap's authors added clarifications and specific interpretations to the license where they felt the GPL was unclear
  21 KB (2,107 words) - 07:40, 14 January 2021
 • Ganeti Web Manager
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. http://www.lancealbertson.com/2010/12/ganeti-at-the-osuosl/
  2 KB (103 words) - 02:20, 24 December 2018
 • Mpxplay
  ago (2019-02-03)) [±] Written in C Operating system MS-DOS, Windows 2000, XP, Vista, and 7 Type Audio player License GNU GPL Website mpxplay.sourceforge.net
  5 KB (560 words) - 14:51, 15 December 2019
 • SapWin
  Operating system Windows Available in English Type Electronic design automation License SapWin: proprietary SapecNG: GNU GPL Website www.sapwin.info
  2 KB (160 words) - 15:42, 31 July 2019
 • NetBSD
  having to make modifications to the source code public. In contrast, the GPL, which does not apply to NetBSD, stipulates that changes to source code of
  49 KB (3,884 words) - 00:42, 22 December 2020
 • Media Lovin' Toolkit
  (MinGW), Solaris Size 1.2 MB Type Multimedia framework License GNU LGPL version 2.1, GNU GPL version 2 or GNU GPL version 3 Website www.mltframework.org
  4 KB (311 words) - 08:16, 2 November 2020
 • TiEmu
  Titanium, TI-92, TI-92 Plus and Voyage 200). TiEmu is licensed under the GPL. TiEmu 3 has many features: The emulator — this is the core of TiEmu 3. GDB
  3 KB (306 words) - 08:40, 10 October 2019
 • Comparison of wiki software
  Moskvitin, Vladimir Sedach, Anastasiya Sterh 30 November 2003 CLiki Affero GPL v3 Yes Common Lisp Confluence Atlassian 25 March 2004 7.9.1 2020-11-23[±]
  51 KB (1,480 words) - 17:56, 15 January 2021
 • FreeArc
  Unix commands rzip lzma "FreeArc : Develop". Retrieved 2009-08-17. license: GPL "FreeArc 'Next". encode.su. Archived from the original on 2020-04-15. Retrieved
  8 KB (722 words) - 01:45, 24 December 2020
 • XDrawChem
  formulas, available for Unix and macOS. It is distributed under the GNU GPL. In Microsoft Windows this program is called WinDrawChem. Fixed length and
  3 KB (213 words) - 12:59, 20 May 2020
 • TYPE (DOS command)
  of TYPE. Like the rest of the operating system, it is licensed under the GPL v3. It supports an option to display the file content in hexadecimal form
  13 KB (977 words) - 13:47, 11 December 2020
 • ATutor
  release 2.2.4 / 2018-06-20[±] Written in PHP Operating system Cross-platform Type Learning Management System License GPL Website https://atutor.github.io
  22 KB (1,838 words) - 14:12, 20 December 2020
 • DeCSS
  GNU GPL. When Johansen was made aware of this, he contacted Fawcus to solve the issue and was granted a license to use the code in DeCSS under non-GPL terms
  12 KB (1,500 words) - 15:15, 26 December 2020
 • Silex website builder
  Pierre Teissière, Pol Goasdoué, founders Stable release 2.5 / 2015 Operating system Cross-platform Type Website builder License GPL Website www.silex.me
  7 KB (679 words) - 07:29, 10 September 2020
 • Streamripper
  Stable release 1.64.6 / March 31, 2009 Written in C Operating system Cross-platform Type Capture/Recording License GNU GPL Website streamripper.sf.net
  2 KB (231 words) - 07:43, 23 July 2020
 • Mdadm
  org/pub/scm/utils/mdadm/mdadm.git/ Written in C Operating system Linux Available in English Type Disk utility License GNU GPL Website neil.brown.name/blog/mdadm
  11 KB (1,351 words) - 03:44, 27 October 2020
 • Firemath
  is open source software published under the GNU General Public License (GPL) version 3. Firemath is an add-on for the web browser Firefox. It uses the
  3 KB (199 words) - 03:26, 2 December 2018
 • CoppeliaSim
  21st, 2020 Operating system Windows, Linux, macOS Type Robotics simulator License Dual licensed (commercial or GPL) Website Coppelia Robotics web page
  6 KB (605 words) - 11:05, 31 December 2020
 • ITC Zapf Chancery
  (Unternehmensberatung Rubow Weber—from the founders' names now retitled URW++) provides a GPL-ed clone of the font. An extended version TeX Gyre Chorus is another similar
  4 KB (379 words) - 15:55, 22 October 2020
 • Archivista
  (Version 2). All versions of the ArchivistaBox are published pursuant to the GPL licence, i.e. the open source Edition is 100% the same in its make up as
  4 KB (369 words) - 07:51, 2 October 2019
 • Zilog Z8
  control applications JTCEMU is a free software (GNU General Public License (GPL) version 3) Z8 emulator written in Java for Linux, Windows, and macOS. Zilog
  4 KB (509 words) - 14:31, 31 December 2020
 • Scenari
  the following licences (you must agree with at least one licence) : GNU GPL GNU LGPL MPL CECILL Binary versions can be distributed with proprietary libraries
  5 KB (492 words) - 17:14, 4 January 2021
 • Vis5D
  volumetric data sets and the first open source 3D visualization system. It is GNU GPL licensed. Vis5D was created in response to two circumstances: 1. Output data
  6 KB (650 words) - 09:10, 9 August 2019
 • Latif Blessing
  Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Liberty Professionals 2016 GPL 21 17 — — — 21 17 Liberty Professionals Totals 21 17 0 0 0 0 0 0 21 17 Sporting
  10 KB (737 words) - 04:07, 30 December 2020
 • Massive Online Analysis
  with Weka (machine learning). MOA is free software released under the GNU GPL. Free and open-source software portal ADAMS Workflow: Workflow engine for
  8 KB (804 words) - 17:23, 13 January 2021
 • Autopsy (software)
  The Sleuth Kit to analyze the disk. Version 2 is released under the GNU GPL 2.0. Autopsy 3.0 is written in Java using the NetBeans platform. It was released
  4 KB (498 words) - 13:24, 30 December 2020
 • Comparison of software for molecular mechanics modeling
  nanotubes), molecular dynamics, GPU acceleration Mixed: free open source (GNU GPL) & commercial Ascalaph Project Avogadro Yes Yes Yes No No No I No No Molecule
  16 KB (379 words) - 13:00, 23 September 2020
 • Open collaboration
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  7 KB (714 words) - 09:07, 1 January 2021
 • We the People (petitioning system)
  status as a work of the U.S. federal government and licensing under the GPL v2. On December 19, 2017, the Trump administration announced its intention
  23 KB (2,283 words) - 18:37, 1 January 2021
 • DimensioneX Multiplayer Engine
  DimensioneX is an Open Source (GPL) and totally free Multiplayer Engine designed for beginners and for quick development. Aimed at producing browser-based
  5 KB (624 words) - 08:42, 2 October 2020
 • Parcellite
  2017-01-23 Preview release 1.0.2rc7 / 2013-01-16 Platform BSD, Linux, OS X Available in Multilingual License GNU GPL Website parcellite.sourceforge.net
  3 KB (157 words) - 21:14, 6 January 2021
 • Coccinelle (software) (category Software using the GPL license)
  licensed under the terms of version 2 of the GNU General Public License (GPL). The source code to be matched or replaced is specified using a "semantic
  5 KB (395 words) - 16:09, 29 August 2020
 • ZK (framework)
  JavaScript "ZK 9.5.0 release notes" ZK 3 and older versions are licensed under GPL. Chen, Henri (2008). ZK - Ajax without JavaScript. Apress. p. 125. ISBN 978-1-59059-901-3
  14 KB (1,446 words) - 22:37, 14 January 2021
 • Performance-enhancing proxy
  Networks". 16th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC). PEPsal : A GPL licensed, Linux-based, integrated splitting PEP implementation PEP server
  6 KB (764 words) - 15:54, 14 September 2020
 • Astrolog (category Software using the GPL license)
  10 / October 1, 2020 Repository github.com/CruiserOne/Astrolog Written in C++ Type Astrology License GPL Website http://www.astrolog.org/astrolog.htm
  6 KB (538 words) - 07:22, 6 October 2020
 • Dungeon Crawl Stone Soup
  Dungeons of Dredmor). Dungeon Crawl Stone Soup is released under the GNU GPL version 2 or later. The latest release is version 0.25, released on June
  18 KB (2,068 words) - 21:42, 26 December 2020
 • FFTW
  2020; 28 days ago (2020-12-13) Repository github.com/FFTW/fftw3 Written in C, OCaml Type Numerical software License GPL, commercial Website www.fftw.org 
  6 KB (605 words) - 09:15, 19 December 2020
 • Icecast
  org/xiph/icecast-server Written in C Operating system Unix-like and Microsoft Windows Type streaming media server License GNU GPL Website icecast.org
  7 KB (390 words) - 20:48, 12 January 2021
 • Ring oscillator
  Generator with Built-in Tolerance to Active Attacks Andy Green. Whirlygig GPL Hardware RNG. 2010. Takahito MIYAZAKI Masanori HASHIMOTO Hidetoshi ONODERA
  9 KB (1,269 words) - 03:52, 9 December 2020
 • STklos
  github.com/egallesio/STklos.git Operating system Cross-platform Standard(s) R7RS (mostly) Type Programming language License GPL Website www.stklos.net
  3 KB (243 words) - 16:31, 13 January 2021
 • Bonnie++
  ago (2018-12-26) Written in C++ Operating system Unix-like Available in English Type Benchmarking License GPL v2 Website doc.coker.com.au/projects/bonnie/
  4 KB (365 words) - 23:26, 9 May 2019
 • Autoconf
  Repository git.savannah.gnu.org/cgit/autoconf.git Operating system Cross-platform Type Programming tool License GNU GPL Website www.gnu.org/software/autoconf/
  9 KB (816 words) - 11:39, 2 January 2021
 • Linspire
  type Monolithic (Linux) Default user interface KDE, Xfce License Mainly GNU GPL and other free software licences; as well as some proprietary software licenses
  20 KB (1,995 words) - 17:35, 12 January 2021
 • Yo Frankie!
  selected by a community vote. The game is licensed under either the GNU GPL or LGPL, with all content being licensed under Creative Commons license Attribution
  6 KB (550 words) - 21:16, 21 September 2020
 • Noclip mode
  console. Noclip mode is available in numerous open source games based on the GPL Quake source code. God mode Invisible wall "me_irl & John Carmack (with tweets)
  9 KB (1,331 words) - 23:42, 18 August 2020
 • Wireless tools for Linux
  Tourrilhes Stable release 29 / September 17, 2007; 13 years ago (2007-09-17) Operating system Linux Type Network utilities License GNU GPL Website Linux Tools
  9 KB (1,185 words) - 22:51, 14 January 2021
 • DELTREE
  The FreeDOS version was developed by Charles Dye and is licensed under the GPL v2. The command-syntax is: DELTREE[/Y][DRIVE:][PATH] DELTREE was designed
  8 KB (753 words) - 18:10, 14 November 2020
 • Org-mode
  Written in Emacs lisp Type Personal information management, Notetaking, Outlining, Literate programming, Reproducibility License GPL Website orgmode.org
  11 KB (1,155 words) - 09:57, 4 January 2021
 • Enonic XP (category Software using the GPL license)
  Enonic XP is a free and open-source web application platform and content management system (CMS) in one based on Java and Elasticsearch. Developed by the
  19 KB (1,317 words) - 08:40, 2 November 2020
 • Comparison of XML editors
  Yes Yes Yes Yes No ? No Yes No N/A N/A emacs/ nxml-mode 2019 (26.3) ? GNU GPL Emacs mode Yes Yes Yes Yes ? No No ? Yes Yes Yes N/A N/A MadCap Flare 2019
  8 KB (273 words) - 09:42, 11 July 2020
 • Wallace v. International Business Machines Corp.
  Seventh Circuit, that in United States law the GNU General Public License (GPL) did not contravene federal antitrust laws. Daniel Wallace, a United States
  6 KB (667 words) - 20:35, 14 January 2021
 • Freemacs
  later maintained by Jim Hall, Freemacs is currently distributed under the GPL in the FreeDOS project. Freemacs' executable binary, in the current 1.6 version
  2 KB (120 words) - 04:25, 13 January 2021
 • Free Software Foundation, Inc. v. Cisco Systems, Inc.
  FSF. Free software "Free Software Foundation Files Suit Against Cisco For GPL Violations" (Press release). Free Software Foundation. 2008-12-11. Retrieved
  6 KB (519 words) - 22:43, 16 April 2020
 • Qoca
  Qoca is a GPL library for incrementally solving systems of linear equations with various goal functions. It contains a robust implementation of Cassowary
  1 KB (95 words) - 20:56, 21 September 2020
 • Microsystems Software, Inc. v. Scandinavia Online AB
  the GPL, making any restriction on its distribution problematic. Statements from Jansson and Skala denying any intention to place it under the GPL, the
  7 KB (833 words) - 04:42, 4 August 2020
 • GNU Hurd
  development were written: editors, shell, compiler, debugger etc. By 1989, the GNU GPL came into being and the only major component missing was the kernel. Development
  24 KB (2,438 words) - 13:58, 26 December 2020
 • Security-focused operating system
  The Immunix commercial and non-commercial licenses. Many tools within are GPL, however, as is the kernel.[citation needed] Solar Designer's Openwall Project
  17 KB (1,661 words) - 20:41, 24 December 2020
 • Compression artifact
  Olivari, produced by [Metronomic]. Full movie: "Sonic birth" datamosher A GPL video datamoshing software. Example of heavy video compression artifacts
  19 KB (2,154 words) - 06:48, 14 January 2021
 • ConnMan
  ago (2020-02-14) Repository git.kernel.org/cgit/network/connman/connman.git/ Written in C Available in English License GNU GPL Website 01.org/connman
  3 KB (155 words) - 11:54, 23 May 2020
 • Packet generator
  OS Interface Link License AnetTest Anton Titov Windows, Unix CLI AnetTest GPL Bit-Twist Addy Yeow Chin Heng Windows, Linux, BSD, Mac OS X Bit-Twist GPLv2
  4 KB (74 words) - 12:37, 12 October 2020
 • Choral Public Domain Library
  specific copyright license, if not otherwise specified and based on the GNU GPL license. License is based on the principle that if users distribute copies
  7 KB (762 words) - 12:25, 31 December 2020
 • WikiCalc
  List of online spreadsheets "wikiCalc home page". ...released under the GPL 2.0 license... Arrington, Michael (2006-06-08). "SocialText/wikiCalc: More
  3 KB (236 words) - 23:20, 7 July 2020
 • Comparison of disk encryption software
  Proprietary Yes CryptSync Stefan Küng 2012 Gpl v2 Yes Discryptor Cosect Ltd. 2008 Proprietary No DiskCryptor ntldr 2007 GPL No DISK Protect Becrypt Ltd 2001 Proprietary
  72 KB (2,689 words) - 20:08, 5 December 2020
 • TWiki
  release 6.1.0 / 2018-07-16[±] Preview release None (None) [±] Repository svn.twiki.org/svn/twiki/ Written in Perl Type Wiki License GPL Website twiki.org
  12 KB (1,174 words) - 11:29, 29 December 2020
 • Dir (command)
  Windows, Singularity, ReactOS, AROS, VMS, RT-11, RSX-11, OS/8 Platform Cross-platform Type Command License CP/M, MP/M: BSD-like MS-DOS: MIT ReactOS: GPL
  10 KB (715 words) - 22:55, 17 December 2020
 • OpenHPSDR
  Flex-Radio PowerSDR Windows-based software, which is licensed under the GPL. As of February, 2011, the following HPSDR modules have been released: Atlas
  5 KB (586 words) - 16:22, 20 December 2020
 • List of pop-up blocking software
  AdBlock Alexa Toolbar Google Toolbar IE7pro iMacros MSN Toolbar NoScript—open source (GPL) Privoxy Proxomitron uBlock Origin Yahoo! Toolbar PopUpOFF
  2 KB (98 words) - 19:44, 28 June 2020
 • GeeXboX
  languages) Kernel type Monolithic Default user interface Kodi License GNU GPL and various other open-source software licenses Official website www.geexbox
  3 KB (252 words) - 17:57, 3 November 2020
 • Comparison of Direct Connect software
  Yes Un­known Verlihub Yes GNU GPL Yes 1.2.0.0 (2019-03-10) No Yes Un­known No C++, Lua, Python, Perl PTDCH Yes GNU GPL Yes Never released since 2008 Yes
  18 KB (593 words) - 06:59, 1 January 2021
 • GEM (desktop environment)
  source to GEM and GEM XM under the terms of GNU General Public License (GPL) in April 1999. The development of GEM for PC is continued as FreeGEM and
  53 KB (4,975 words) - 03:44, 7 December 2020
 • List of protein-ligand docking software
  Algorithm and Empirical Free Energy Scoring Function No Open source (GNU GPL) AutoDock Vina 2010 The Scripps Research Institute New generation of AutoDock
  21 KB (372 words) - 00:19, 8 January 2021
 • UFTP
  5.0 / April 22, 2020 (2020-04-22) Type File transfer (multicast) License GPL; commercial use requires a purchased license Website uftp-multicast.sourceforge
  6 KB (498 words) - 03:46, 23 April 2020
 • ColdFusion Markup Language
  Cross-platform License Depends on the implementation. Proprietary, LGPL, and GPL-licensed engines are all available. Filename extensions .cfm, .cfc Website
  23 KB (2,202 words) - 06:00, 9 December 2020
 • Wzonka-Lad
  the end of its life, Wzonka-Lad dropped its shareware status, and became GPL open-source software. Compton, Jason (January 23, 1997). "Emulation Rambler
  3 KB (288 words) - 20:19, 13 January 2021
 • Trusted Platform Module
  TPM. Apple never provided an official driver, but there was a port under GPL available. Apple has not shipped a computer with TPM since 2006. Atmel manufactures
  49 KB (4,639 words) - 18:36, 14 January 2021
 • GNU GRUB
  and Microsoft Windows bootloader. This application is available under GNU GPL license. Boot-Repair can repair GRUB on multiple Linux distributions including
  30 KB (3,280 words) - 16:07, 20 December 2020
 • PeerBlock
  net/projects/peerblock/ Written in C++ Operating system Microsoft Windows Available in English Type Firewall License GPL or zlib License Website peerblock.com
  6 KB (470 words) - 11:40, 10 January 2021
 • Webconverger
  Default user interface Browser License Build script: MIT License Linux kernel: GPL Debian: Various free software Adobe Flash player: Proprietary Official website
  5 KB (434 words) - 21:35, 6 May 2019
 • PRINT (command)
  The FreeDOS version was developed by James Tabor and is licensed under the GPL. The command was introduced in MS-DOS/IBM PC DOS 2.0. DR DOS 6.0 includes
  10 KB (771 words) - 23:27, 30 December 2020
 • Jurix
  Discontinued Initial release 1994; 27 years ago (1994) Final release with kernel 2.0.36 / November 17, 1998; 22 years ago (1998-11-17) License GNU GPL
  2 KB (203 words) - 02:47, 25 June 2020
 • Yoshimi (synthesizer)
  net/p/yoshimi/code/ci/master/tree/ Written in C++ Operating system Linux Size 3.4Mb Available in English Type Synthesizer License GPL Website yoshimi.sourceforge.net
  7 KB (936 words) - 17:19, 7 January 2021
 • FIPS (computer program)
  computer. FIPS is free software, licensed under the GNU General Public License (GPL). FIPS only works on primary partitions that are formatted using the File
  3 KB (299 words) - 02:56, 29 September 2019
 • Gnumeric
  31 December 2001. Gnumeric is distributed as free software under the GNU GPL license; it is intended to replace proprietary spreadsheet programs like
  8 KB (851 words) - 21:56, 24 December 2020
 • Copyright infringement
  Examples include free software licenses, like the GNU General Public License (GPL), and the Creative Commons licenses, which are predominantly applied to visual
  86 KB (10,000 words) - 13:02, 15 January 2021
 • Smartmontools
  system Unix-like (Linux, Mac OS X, BSD, others) and Microsoft Windows Size 1.3 MB Type Hard Disk utility License GNU GPL Website www.smartmontools.org
  6 KB (456 words) - 09:37, 2 January 2021
 • Lancia Ypsilon
  states for the consumption of 26.3 km/l. 1.2 8V 69 PS (51 kW; 68 hp) 1.2 8V GPL 69 PS (51 kW; 68 hp) (Liquefied Petroleum Gas + petrol, from June 2011 on)
  40 KB (4,301 words) - 16:45, 14 January 2021
 • Orac (MD program)
  language Fortran. In 1997, it was released under a GNU General Public License (GPL). The latest release of Orac may be run in parallel using the standard Message
  4 KB (306 words) - 23:07, 1 January 2021
 • Alfonso Yuchengco
  Banking Corporation. He had been the Chairman of the Board of Directors of GPL Holdings; House of Investments, Inc.; BA Savings Bank; Dole Philippines;
  6 KB (549 words) - 00:28, 23 January 2020
 • Racer (simulator)
  While the source code of an older version (0.5) was made available under GPL, later versions are not under an open-source license. The cars and tracks
  4 KB (423 words) - 22:23, 5 June 2020
 • NeoOffice
  commercially, the source code is still available for free under the terms of the GPL. Free and open-source software portal List of word processors Comparison
  17 KB (1,344 words) - 07:50, 29 September 2020
 • PlayOnLinux
  (wxPython) Bash PlayOnLinux 5 Java JavaScript Operating system Linux, FreeBSD, macOS Type Compatibility layer License GPL/LGPL Website www.playonlinux.com
  6 KB (390 words) - 07:05, 20 December 2020
 • TrueOS
  customization. TrueOS was originally licensed under the GNU General Public License (GPL) because the developers were under the impression that applications using
  24 KB (1,923 words) - 13:19, 19 December 2020
 • InVesalius
  homepage of Public Software Portal homepage. The software license is CC-GPL 2. It is available in English, Japanese, Czech, Portuguese (Brazil), Russian
  5 KB (303 words) - 08:19, 30 October 2020
 • Subtitle editor
  Free. Gnome Subtitles - Free. Subtitle Edit - Free and Open Source under GPL License. Sonix - all-in-one automated transcription, translation, and subtitle
  5 KB (621 words) - 18:23, 19 November 2020
 • Comparison of HTML editors
  (January 18) 2012 W3C, INRIA W3C Aptana Studio 3.6.0 (August 1) 2014 Aptana GPL Arachnophilia 5.5, build 2935 (March 9) 2018 Paul Lutus LGPL Atom 1.46.0
  33 KB (404 words) - 02:05, 22 November 2020
 • Open ModelSphere
  modeling tool written in Java and distributed as free software under the GPL License. It provides support for forward and reverse engineering between
  3 KB (418 words) - 08:35, 16 July 2020
 • Open-source video game
  Wolfenstein 3D and Doom, first under a custom license and then later the GPL. This was followed by the release of Quake engine, id Tech 2, id Tech 3 and
  34 KB (3,694 words) - 13:29, 12 January 2021
 • Media Player Classic
  Japanese, Korean, Polish, Portuguese(Brazil), Romanian, Slovak, Swedish, Spanish, Turkish, Ukrainian License GNU GPL v3 Website mpcbe.sourceforge.io
  17 KB (1,610 words) - 23:33, 14 January 2021
 • Small Device C Compiler
  Repository sourceforge.net/p/sdcc/code/HEAD/tree/ Operating system Microsoft Windows, OS X, Linux Type C compiler License GPL Website sdcc.sourceforge.net
  4 KB (359 words) - 13:50, 16 December 2020
 • SliTaz
  Platforms x86 x64 Kernel type Monolithic (Linux kernel) Default user interface Openbox License GNU GPL and various others Official website slitaz.org/en
  10 KB (995 words) - 20:29, 29 August 2020


There is a page named "GPL" on Wikipedia

 • Monalysa Alcântara
  "Monalysa Alcântara é eleita Miss Piauí 2017 Be Emotion" (in Portuguese). GPL. "Monalysa Alcântara, do Piauí, é eleita Miss Brasil 2017" (in Portuguese)
  3 KB (214 words) - 00:21, 4 September 2020
 • GSOAP
  C++ Operating system Cross-platform Type Web development software License GPL v2, commercial licensing Website https://www.genivia.com/dev.html https://sourceforge
  18 KB (2,279 words) - 00:43, 1 December 2020
 • Kpatch
  September 2020) Repository github.com/dynup/kpatch Operating system Linux Type Kernel extension License GNU GPL version 2 Website github.com/dynup/kpatch
  10 KB (972 words) - 10:29, 12 November 2020
 • Volatility (memory forensics)
  com/volatilityfoundation/volatility Written in Python Operating system Windows, Mac OS X, Linux License GNU GPL 2.0 Website www.volatilityfoundation.org
  4 KB (483 words) - 18:07, 25 December 2020
 • Comparison of HTML editors
  (January 18) 2012 W3C, INRIA W3C Aptana Studio 3.6.0 (August 1) 2014 Aptana GPL Arachnophilia 5.5, build 2935 (March 9) 2018 Paul Lutus LGPL Atom 1.46.0
  33 KB (404 words) - 02:05, 22 November 2020
 • Open collaboration
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  7 KB (714 words) - 09:07, 1 January 2021
 • Open ModelSphere
  modeling tool written in Java and distributed as free software under the GPL License. It provides support for forward and reverse engineering between
  3 KB (418 words) - 08:35, 16 July 2020
 • Small Device C Compiler
  Repository sourceforge.net/p/sdcc/code/HEAD/tree/ Operating system Microsoft Windows, OS X, Linux Type C compiler License GPL Website sdcc.sourceforge.net
  4 KB (359 words) - 13:50, 16 December 2020
 • IcedTea
  sparc64, ppc, ppc64, ppc64le, s390, s390x Type Java Virtual Machine and Java Library License GNU GPL+linking exception Website icedtea.classpath.org
  33 KB (2,940 words) - 23:51, 10 January 2021
 • SliTaz
  Platforms x86 x64 Kernel type Monolithic (Linux kernel) Default user interface Openbox License GNU GPL and various others Official website slitaz.org/en
  10 KB (995 words) - 20:29, 29 August 2020
 • MetaBrainz Foundation
  (PDF). Foundation Center. Retrieved 10 November 2017. MetaBrainz This article contains text from the MetaBrainz website, which is licensed under the GPL.
  2 KB (117 words) - 06:30, 27 April 2020
 • Macpup
  x86-64, ARM Kernel type Monolithic Default user interface Enlightenment (X window manager) License GPL and various others Official website Macpup.org
  2 KB (91 words) - 03:43, 2 August 2020
 • MB-Lab
  8 / August 6, 2020 Written in Python Operating system Windows, Linux, Mac OS X License AGPL GPL Website mb-lab-community.github.io/MB-Lab.github.io/
  14 KB (1,332 words) - 18:09, 19 August 2020
 • Mondo
  designer Armand ”Mondo” Duplantis, Swedish pole vaulter Mondo Rescue, a GPL data backup and recovery software project Mondo, a beta build of Microsoft
  4 KB (420 words) - 09:58, 10 October 2020
 • Gerris (software)
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2 or any later. Gerris solves the Navier–Stokes equations in 2
  10 KB (1,165 words) - 19:17, 1 January 2021
 • FileZilla
  Repository svn.filezilla-project.org/filezilla/FileZilla3/ Written in C++ Operating system Windows Type FTP server License GPL Website filezilla-project.org
  19 KB (1,792 words) - 23:30, 2 January 2021
 • Drush
  Initial release 2007; 14 years ago (2007) Stable release 10.3.4 Repository github.com/drush-ops/drush Available in PHP License GPL Website DRUSH Homepage
  2 KB (111 words) - 16:07, 4 September 2020
 • Class Library for Numbers
  2019; 12 months ago (2019-12-05) Written in C++11 Operating system Cross-platform Type Mathematical software License GPL Website http://www.ginac.de/CLN/
  2 KB (225 words) - 21:30, 5 December 2019
 • Debian Free Software Guidelines
  specific to a product. License must not restrict other software. The GNU GPL, BSD, and Artistic licenses are examples of licenses considered free. The
  11 KB (1,477 words) - 21:29, 26 December 2020
 • Residential water use in the U.S. and Canada
  8 dishwasher loads each week. The average water volume per load was 6.1 gpl (23 lpl) and dishwashers accounted for about 1 percent of total indoor use
  17 KB (2,147 words) - 08:01, 16 December 2020
 • WolfSSL
  was developed and dual-licensed under both a commercial license and the GPL. yaSSL offered a more modern API, commercial style developer support and
  14 KB (804 words) - 00:11, 14 November 2020
 • KDE
  version of the desktop environment, called KDE 1.0, was released. The original GPL licensed version of this toolkit only existed for platforms which used the
  64 KB (7,125 words) - 15:02, 14 January 2021
 • Ratpoison
  Antidesktop", Freshmeat. Brozefsky, Craig (1999-06-27), "SCWM, Pot and the GPL", comp.os.linux.advocacy,gnu.misc.discuss (newsgroups). Seebach, Peter (13
  5 KB (374 words) - 07:29, 3 January 2021
 • Cogito (software)
  better to focus on improving git-core. Cogito is released under the GNU GPL. As of May 2008, Cogito does not work well with recent Git versions, and
  3 KB (387 words) - 20:38, 23 August 2020
 • Massive Online Analysis
  with Weka (machine learning). MOA is free software released under the GNU GPL. Free and open-source software portal ADAMS Workflow: Workflow engine for
  8 KB (804 words) - 17:23, 13 January 2021
 • PulseAudio
  July 2007 released sources for OSS under CDDL for OpenSolaris and under GPL for Linux. The modern implementation, Open Sound System v4, provides software
  19 KB (1,763 words) - 09:01, 13 January 2021
 • P2P Foundation
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  9 KB (813 words) - 10:08, 19 May 2020
 • Hostapd
  hostapd Developer(s) John Gordon Stable release none yet / Date: N/A Operating system Linux Type WLAN tools License GPL version 2 Website OWL hostapd
  4 KB (227 words) - 06:45, 17 January 2020
 • PSI (computational chemistry)
  release of the program package - it is open source, released as free under the GPL through GitHub. Primary development of Psi4 is currently performed by the
  8 KB (714 words) - 15:03, 1 January 2021
 • KDE Display Manager
  Manager Developer(s) KDE Written in C, C++ Operating system BSD, Linux, Solaris, other Unix-like Type X display manager License GPL, X11 Website kde.org
  3 KB (249 words) - 10:47, 12 January 2021
 • PyGopherd
  14 February 2017; 3 years ago (2017-02-14) Platform Python Type Internet Gopher server License GPL Website gopher.quux.org:70/devel/gopher/pygopherd
  1 KB (54 words) - 15:26, 10 February 2020
 • Comparison of optimization software
  ALGLIB C++, C#, FreePascal, VBA 3.8.0 / August 2013 Yes Yes Dual (Commercial, GPL) General purpose library, includes optimization package. AMPL C, C++, C#
  9 KB (368 words) - 15:15, 22 December 2020
 • Climate Data Operators
  release 1.9.8 Written in C Operating system IBM, AIX, CRAY, NEC, Linux, MacOS, FreeBSD, Windows License GNU General Public License v2 (GPL) Website CDO
  1 KB (82 words) - 10:34, 6 February 2020
 • Mupen64Plus
  in C and C++ Operating system Android, AROS, FreeBSD, Linux, macOS, Windows Type Video game console emulator License GNU GPL Website mupen64plus.org
  8 KB (694 words) - 04:33, 25 August 2020
 • Comparison of ADC software
  license Active Last Update Notes ADCH++ Yes GPL Yes 2016-03-08 / 2.12.1 ADCH++ GUI Yes GPL No DSHub Yes GPL No 2008-10-09 / RC1 FlexHub Yes AGPL Yes 2013-10-20
  19 KB (209 words) - 15:09, 20 December 2020
 • RSA (cryptosystem)
  CAcert NEWS Blog Example of an RSA implementation with PKCS#1 padding (GPL source code) Kocher's article about timing attacks An animated explanation
  56 KB (7,565 words) - 16:12, 15 January 2021
 • PDF
  2009-02-10) Xpdf license "Xpdf is licensed under the GNU General Public License (GPL), version 2 or 3." (last checked on 2012-09-23). The Apache PDFBox project
  61 KB (7,390 words) - 22:41, 8 January 2021
 • Fedora (operating system)
  (Linux) Userland GNU Default user interface GNOME Shell on Wayland License GPL and various free software licenses, plus proprietary firmware files Official
  31 KB (2,805 words) - 22:15, 8 January 2021
 • ProFTPD
  / May 30, 2020 (2020-05-30) Repository github.com/proftpd/proftpd Operating system Unix-like systems Type FTP daemon License GPL Website proftpd.org
  5 KB (495 words) - 18:33, 29 July 2020
 • Copyright infringement
  Examples include free software licenses, like the GNU General Public License (GPL), and the Creative Commons licenses, which are predominantly applied to visual
  86 KB (10,000 words) - 13:02, 15 January 2021
 • Veyon
  Operating system Linux, Windows Size Windows: 12.0 MB Linux: 1.7 MB Available in English, German and others Type Software License GPL Website veyon.io 
  6 KB (620 words) - 20:56, 14 January 2021
 • Nuvola
  projects. Free and open-source software portal Bluecurve – former default GPL icon set of Fedora Crystal – LGPL icon set by Everaldo Coelho Icon (computing)
  4 KB (252 words) - 02:47, 26 August 2020
 • Graphviz
  software database development and administration GUI, available under the GNU GPL. Trac wiki has a Graphviz plugin. Zim includes a plugin that allows adding
  9 KB (732 words) - 09:44, 18 December 2020
 • AWStats
  remote server. AWStats is licensed under the GNU General Public License (GPL). Proper web log analysis tool configuration and report interpretation requires
  5 KB (362 words) - 19:22, 11 November 2020
 • Archivista
  (Version 2). All versions of the ArchivistaBox are published pursuant to the GPL licence, i.e. the open source Edition is 100% the same in its make up as
  4 KB (369 words) - 07:51, 2 October 2019
 • GnuCash
  linux.slashdot.org. GnuCash is based on the X-Accountant codebase, which was GPL'd when Robin Clark released it based way back in 1997 "gnome story". Archived
  14 KB (1,326 words) - 01:55, 29 December 2020
 • Grand Prix Legends
  racing game [...] a brilliant premise, and the best drive AI we've seen, but GPL enables players to do something they simply never could in the real world
  12 KB (1,058 words) - 04:11, 1 January 2021
 • Tuxera
  system integrators for full compliance with Microsoft patent licenses and GPL. NTFS-3G is the original free-software "community edition" driver used widely
  10 KB (1,051 words) - 17:07, 13 November 2020
 • ELinOS
  Most of the ELinOS software packages are open source and licensed under the GPL. ELinOS provides embedded Linux as a standalone operating system or it can
  5 KB (436 words) - 19:56, 1 January 2021
 • REFIt
  burning a bootable CD), Mac OS X (for primary use) Type Boot menu License GNU GPL, Modified BSD License, additional components released under various licenses
  3 KB (146 words) - 16:48, 14 January 2021
 • LibreOffice
  OpenDocument Available in 115 languages Type Office suite License MPLv2.0 (secondary license GPL, LGPLv3+ or Apache License 2.0) Website www.libreoffice.org 
  134 KB (8,440 words) - 13:05, 8 January 2021
 • Comparison of data modeling tools
  MySQL Workbench MySQL (An Oracle Company) SMBs - personal Proprietary or GPL MySQL Linux, Windows, macOS Standalone 2006 Navicat Data Modeler PremiumSoft
  9 KB (38 words) - 08:49, 30 October 2020
 • ColdFusion Markup Language
  Cross-platform License Depends on the implementation. Proprietary, LGPL, and GPL-licensed engines are all available. Filename extensions .cfm, .cfc Website
  23 KB (2,202 words) - 06:00, 9 December 2020
 • Gnash (software)
  embedded systems. The primary distribution terms for Gnash are those of the GNU GPL. However, since Gnash was started using the codebase of the gameswf project
  17 KB (1,750 words) - 00:35, 4 January 2021
 • BackBox
  Platforms i386(x86), amd64(x86-64) Kernel type Linux Default user interface XFCE License Free software licenses (mainly GPL) Official website www.backbox.org
  9 KB (549 words) - 09:48, 25 July 2020
 • Creative coding
  code within the context of the visual arts. Cross-platform Java or Python GPL, LGPL Pure Data Pd enables musicians, visual artists, performers, researchers
  8 KB (578 words) - 05:39, 1 October 2020
 • Ear training
  downloadable executables. For example, free and open source software under the GPL, such as GNU Solfege, often provides many features comparable with those
  14 KB (1,769 words) - 15:26, 11 December 2020
 • Vivante Corporation
  put out their Linux kernel component under the GNU General Public License (GPL), instead of maintaining it as a proprietary blob. The free Gallium3D-style
  19 KB (1,047 words) - 17:13, 28 December 2020
 • TortoiseCVS
  Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Slovene, Spanish, Turkish Type Revision control License GPL Website www.tortoisecvs.org
  3 KB (257 words) - 23:49, 23 December 2018
 • Patchwork (software)
  Written in Python, Django Operating system Cross-platform Available in English Type Code review License GPL v2 Website jk.ozlabs.org/projects/patchwork/
  4 KB (316 words) - 15:11, 16 December 2020
 • ISAM
  Microsoft Access MySQL implements and extends ISAM as MyISAM Paradox pblIsam GPL implementation written in C Raima database manager Superbase database family
  9 KB (1,193 words) - 06:37, 19 January 2020
 • Comparison of web browsers
  14 years ago (2006-05-10)) [±] Arora (discontinued) Benjamin C. Meyer Free GPL WebKit 0.11.0 (27 September 2010; 10 years ago (2010-09-27)) [±] Avant Avant
  165 KB (6,135 words) - 08:15, 31 December 2020
 • Wicd
  net/wicd Written in Python Operating system Linux Type Network management Linux on the desktop License GPL (free software) Website launchpad.net/wicd
  3 KB (283 words) - 04:47, 9 June 2020
 • Molecular model
  Structure Ltd. 3D Molecular Design RealAtoms Snatoms xeo xeo is a free (GPL) open project management for nanostructures using Java History of Visualization
  16 KB (1,759 words) - 10:27, 4 November 2020
 • GNU Units
  available under a permissive license. The GNU variant is distributed under the GPL although the FreeBSD project maintains a free fork of units from before the
  11 KB (1,214 words) - 04:46, 4 January 2021
 • Imixs-Workflow
  Management System. Imixs-Workflow provides the results of the project under the GPL with a dual-license model, to meet the usage and distribution requirements
  6 KB (744 words) - 14:50, 26 November 2020
 • Astra Linux
  international laws and "don't contradict with the spirit and demands of GPL license". The system uses .deb packages. Astra Linux is considered a recognized
  11 KB (763 words) - 06:22, 30 December 2020
 • IText
  [iText-questions] Silent license change?". mail-archive.com. Talk about the (A)GPL by Ywein Van den Brande, IP lawyer and technologist "Can iText 2.1.7 / iTextSharp
  16 KB (1,749 words) - 13:09, 14 January 2021
 • Segmented file transfer
  Justin Chapweske and sold to Opencola, which released the software under a GPL license. A lot of the terms used in segmented downloading technology have
  7 KB (961 words) - 18:59, 23 April 2020
 • ECryptfs
  2016; 4 years ago (2016-05-02) Written in C Operating system Linux Platform Linux kernel Type filesystem, encryption License GPL v2+ Website ecryptfs.org
  4 KB (283 words) - 14:42, 1 January 2021
 • Iptables
  Repository git.netfilter.org/iptables Written in C Operating system Linux Platform Netfilter Type Packet filtering License GPL Website www.netfilter.org
  10 KB (1,227 words) - 03:40, 2 January 2021
 • List of artificial intelligence projects
  predictive analytics. Neuroph, a Java neural network framework. OpenCog, a GPL-licensed framework for artificial intelligence written in C++, Python and
  12 KB (1,278 words) - 14:29, 25 December 2020
 • LILO (boot loader)
  Stable release 3.16 / March 29, 2013 Repository salsa.debian.org/joowie-guest/upstream_lilo Type Bootloader License GPL Website sf.net/projects/elilo
  4 KB (361 words) - 02:42, 15 September 2020
 • Commotion Wireless
  Commotion Wireless License GNU GPL Website www.commotionwireless.net
  5 KB (333 words) - 07:02, 31 October 2020
 • OpenSSI
  release 1.9.3 / 1 September 2007 Preview release 1.9.6 / 18 February 2010 Operating system Linux Type Cluster software License GPL v2 Website openssi.org 
  11 KB (1,322 words) - 10:22, 4 October 2020
 • Fundamental matrix (computer vision)
  27 (2): 161–195. doi:10.1023/A:1007941100561. S2CID 3190498. fundest is a GPL C/C++ library for robust, non-linear (based on the Levenberg–Marquardt algorithm)
  11 KB (1,298 words) - 21:50, 1 January 2021
 • XBill
  net/projects/xbill/ Written in C Platform Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, OpenMoko, Android, Maemo, iOS Type Arcade game License GPL (Emailware) Website xbill.org
  6 KB (494 words) - 18:06, 12 January 2021
 • Open-source video game
  Wolfenstein 3D and Doom, first under a custom license and then later the GPL. This was followed by the release of Quake engine, id Tech 2, id Tech 3 and
  34 KB (3,694 words) - 13:29, 12 January 2021
 • Media Player Classic
  Japanese, Korean, Polish, Portuguese(Brazil), Romanian, Slovak, Swedish, Spanish, Turkish, Ukrainian License GNU GPL v3 Website mpcbe.sourceforge.io
  17 KB (1,610 words) - 23:33, 14 January 2021
 • Trac
  plugins. Mercurial support was provided through a separate plugin due to its GPL license restrictions. Trac 0.11, released in June 2008, changed the HTML
  13 KB (1,228 words) - 17:19, 28 December 2020
 • KompoZer
  ago) (2010-03-11) Repository hg.code.sf.net/p/kompozer/code Platform Cross-platform Type HTML editor License MPL/GPL/LGPL tri-license Website kompozer.net
  4 KB (265 words) - 18:07, 14 January 2021
 • Joe's Own Editor (category Software using the GPL license)
  Editor is an ncurses-based text editor for Unix systems, available under the GPL. It is designed to be easy to use. JOE is available for most major Linux
  10 KB (774 words) - 14:48, 2 September 2020
 • Ploticus
  Ploticus is a free, open-source (GPL) computer program for producing plots and charts from data. It runs under Unix, Solaris, Mac OS X, Linux and Win32
  4 KB (342 words) - 05:29, 27 July 2020
 • Netgear NSDP
  sparse information; FreeBSD license NSDP Protocol Wireshark dissector Remark: GPL license Nsdtool - a toolset of scripts to detect NETGEAR switches in local
  8 KB (248 words) - 20:12, 30 July 2020
 • WebM
  terms if a patent infringement lawsuit was filed, causing concerns around GPL compatibility. In response to those concerns, the WebM Project decoupled
  24 KB (2,138 words) - 14:21, 30 December 2020
 • Bash (Unix shell)
  original on September 1, 2018. Retrieved April 9, 2016. "Missing source code - GPL compliance? · Issue #107 · Microsoft/WSL". GitHub. "GNU Bash". Softpedia
  35 KB (3,624 words) - 19:13, 12 January 2021
 • Comparison of email clients
  personal information managers Unicode and email Webmail Elm Mail System GPL "Pine License". Archived from the original on 2018-06-02. Retrieved 2006-02-24
  121 KB (2,059 words) - 11:08, 3 December 2020
 • Metafont
  Type1 Scalable Font) or TTF (TrueType) font. It is licensed under the GNU GPL. Created by Han-Wen Nienhuys. Versions prior to 1.0.5 were called 'pktrace'
  24 KB (3,183 words) - 15:14, 16 December 2020
 • M-Labs
  Milkymist One and published under the terms of the GNU General Public License (GPL). The project was presented at several open source and hacker conferences
  11 KB (1,027 words) - 15:26, 26 July 2020
 • GraalVM
  maintainable and extendable fashion in Java itself. It is released under GPL version 2 with the classpath exception. GraalVM Native Image is an ahead-of-time
  18 KB (1,783 words) - 16:39, 31 December 2020
 • Compliance and Robustness
  patents also impacts anyone thinking of building a product covered by the GPL. One well-known example of a system employing such Hook IP is the DVB Common
  4 KB (595 words) - 02:02, 27 July 2020
 • Comparison of GUI testing tools
  Proprietary Yes 9.4.1 Active AutoHotkey Windows Windows AutoHotkey GNU GPL v2 Yes 1.1.32.00 Active AutoIt Windows Windows AutoIt Proprietary Yes 3.3
  11 KB (267 words) - 15:36, 6 December 2020
 • Analysis of Functional NeuroImages
  Statistical Computing Core[permanent dead link] Operating system Cross-platform (list) Type Neuroimaging data analysis License GPL Website afni.nimh.nih.gov
  9 KB (977 words) - 16:39, 26 December 2020
 • Rnn (software)
  distributed through the Comprehensive R Archive Network under the open-source GPL v3 license. The below example from the rnn documentation show how to train
  8 KB (623 words) - 01:49, 26 December 2020
 • Yoyodyne
  self-branded clutch accessories. Acme Corporation https://opensource.org/licenses/GPL-2.0 "Yahoo! Inc. - Company Timeline". Wayback Machine. 2008-07-13. Archived
  6 KB (718 words) - 19:48, 15 July 2020
 • Motion (surveillance software) (category Software using the GPL license)
  4.3.1 / April 12, 2020; 8 months ago (2020-04-12) Written in C Operating system Linux Type Surveillance License GPL Website motion-project.github.io
  2 KB (138 words) - 22:37, 8 September 2020
 • Comparison of EM simulation software
  coupling, FSS, metamaterials, periodic structures, RFID Elmer FEM open source (GPL) Yes Yes Yes Yes Yes manual, or can import other mesh formats FEM General
  5 KB (143 words) - 09:10, 14 January 2021
 • Focus stacking
  Desktop Windows GPL Enfuse (combined with align_image_stack or similar) Andrew Mihal and hugin development team Desktop Multiplatform GPL Focus Stacker
  12 KB (981 words) - 14:30, 21 December 2020
 • Zilog Z8
  control applications JTCEMU is a free software (GNU General Public License (GPL) version 3) Z8 emulator written in Java for Linux, Windows, and macOS. Zilog
  4 KB (509 words) - 14:31, 31 December 2020
 • Latif Blessing
  Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Liberty Professionals 2016 GPL 21 17 — — — 21 17 Liberty Professionals Totals 21 17 0 0 0 0 0 0 21 17 Sporting
  10 KB (737 words) - 04:07, 30 December 2020
 • List of personal finance software
  Java (Android App) Windows, Mac OS, Linux. Android (limited companion app) GPL, Apache License 2 (Android App) Personal and small-business financial-accounting
  7 KB (412 words) - 16:55, 5 December 2020
 • Texmaker
  Hungarian, Italian, Northern Sami, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish Type LaTeX editor License GNU GPL Website www.xm1math.net/texmaker/
  4 KB (243 words) - 16:21, 1 December 2020
 • Kiwix (category Software using the GPL license)
  Kiwix is a free and open-source offline web browser created by Emmanuel Engelhart and Renaud Gaudin in 2007. It was first launched to allow offline access
  18 KB (1,473 words) - 22:01, 29 December 2020
 • Project Grizzly (software)
  Operating system Cross-platform Available in Java 6 or Higher Type HTTP Server License CDDL version 1.0 and GPL v2 license Website javaee.github.io/grizzly/ 
  1 KB (100 words) - 01:37, 23 November 2020
 • JRuby
  written largely in Java. It is free software released under a three-way EPL/GPL/LGPL license. JRuby is tightly integrated with Java to allow the embedding
  24 KB (2,166 words) - 22:36, 4 January 2021
 • Sun Industry Standards Source License
  Standards Source License Author Sun Microsystems Latest version 1.2 SPDX identifier SISSL, SISSL-1.2 FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No
  4 KB (390 words) - 23:19, 23 December 2018
 • Dacia Dokker
  model from which it derives, the best-selling unit will be the bifuel to GPL of 100 horses (from 11,500 euros). Dacia Dokker pick-up will not be a model
  13 KB (1,140 words) - 12:28, 1 January 2021
 • Field-programmable gate array
  OpenCores (typically released under free and open source licenses such as the GPL, BSD or similar license), and other sources. Such designs are known as "open-source
  51 KB (5,551 words) - 18:02, 14 January 2021
 • Angband (video game)
  Source Initiative" was designed to make Angband proper Open source under the GPL license. The process was completed on 9 January 2009. Rühlmann stepped down
  11 KB (1,055 words) - 01:27, 9 January 2021
 • Comparison of Java virtual machines
  Free GPL version 2 or later, with the "libgcc exception" HotSpot, OpenJDK edition Sun Microsystems, Oracle 27 April 1999 ? 21 September 2017 Free GPL version
  34 KB (615 words) - 10:45, 28 December 2020
 • Boxee
  of using "bxflplayer" as closed source libraries with a GPL licensed software passes as GPL linking exception or not. Boxee source code was otherwise
  49 KB (4,932 words) - 05:46, 10 January 2021
 • Linux color management
  binary installation from the web site, along with source code under the GPL. DisplayCAL is an open-source display calibration and profiling solution
  19 KB (2,366 words) - 19:34, 5 October 2020
 • Timeline of DOS operating systems
  rolling back to version 7.03, according to the FreeDOS Project, which alleged GPL violations. DR-DOS 7.03 was offered for sale until summer 2018, when the
  231 KB (7,157 words) - 19:00, 14 January 2021
 • List of proprietary source-available software
  Marathon 2: Durandal Relic Entertainment 1995 2000 Yes No No GPL The code was released under the GPL while the data is still proprietary. Now known as Aleph
  32 KB (1,645 words) - 01:14, 8 December 2020
 • Widelands
  Platform AmigaOS 4, Linux, BSD, Mac OS X, Microsoft Windows Type Single-player, multiplayer Real-time strategy License GPL Website wl.widelands.org 
  6 KB (552 words) - 20:38, 21 September 2020
 • Gulf Energy Thermal Power Station
  operated by Gulf Power Limited (GPL), a special purpose vehicle company created to own and operate the business. GPL is in turn owned by a consortium
  5 KB (394 words) - 09:49, 26 November 2020
 • Mod oai
  Michael L. Nelson. mod_oai is developed under the GNU General Public License (GPL), and is distributed free of charge. Michael L. Nelson; Joan A. Smith; Ignacio
  1 KB (141 words) - 13:18, 1 December 2020
 • Jakarta Mail
  Jakarta Mail source code is licensed under the following licences: EPL-2.0 GPL-2.0 with Classpath Exception license The source code for the demo programs
  10 KB (1,092 words) - 14:40, 20 November 2020
 • Refbase
  software which is often used for self-archiving. refbase is licensed under the GPL and written in PHP and uses a MySQL backend. It can import and export a variety
  2 KB (180 words) - 18:02, 28 September 2020
 • Mapbender
  database. It is developed as an open-source project and licensed by the GNU GPL as free software. Mapbender is a framework for managing spatial data services
  6 KB (572 words) - 09:59, 2 November 2020
 • Scenari
  the following licences (you must agree with at least one licence) : GNU GPL GNU LGPL MPL CECILL Binary versions can be distributed with proprietary libraries
  5 KB (492 words) - 17:14, 4 January 2021
 • Vis5D
  volumetric data sets and the first open source 3D visualization system. It is GNU GPL licensed. Vis5D was created in response to two circumstances: 1. Output data
  6 KB (650 words) - 09:10, 9 August 2019
 • Call graph
  used in conjunction with gperftools. CodeAnalyst from AMD (released under GPL) makeppgraph is a dependency graph generator (at module level) for builds
  14 KB (1,517 words) - 11:25, 4 October 2020
 • STklos
  github.com/egallesio/STklos.git Operating system Cross-platform Standard(s) R7RS (mostly) Type Programming language License GPL Website www.stklos.net
  3 KB (243 words) - 16:31, 13 January 2021
 • MacTheRipper
  Previous releases of MacTheRipper violated the GNU General Public License (GPL) of the libdvdread and libdvdcss software libraries, on which MacTheRipper
  4 KB (455 words) - 16:04, 17 September 2020
 • LDE(X)
  approach during 2000. It has always been provided according to the terms of the GPL and, currently, only runs on the Microsoft Windows 2000/XP operating systems
  6 KB (604 words) - 06:30, 11 January 2021
 • Data Display Debugger
  ago (2009-02-11) Operating system Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Tru64, UNIX Type graphical front-end License GNU GPL Website www.gnu.org/software/ddd/
  3 KB (268 words) - 23:39, 17 September 2019
 • Anomaly-based intrusion detection system
  detection' Change detection DNS analytics Hogzilla IDS – is a free software (GPL) anomaly-based intrusion detection system. RRDtool – can be configured to
  5 KB (540 words) - 22:58, 15 November 2020
 • HTTP File Server
  2000/XP Known to be working on Windows 95/98/ME/Vista/7 and officially on Wine Type File server / Web server License GNU GPL Website rejetto.com/hfs/ 
  4 KB (488 words) - 18:31, 1 April 2020
 • Adempiere
  Google Translation of ADempiere ADempiere follow GNU General Public License (GPL) From Compiere to ADempiere! Archived June 23, 2010, at the Wayback Machine
  9 KB (687 words) - 03:41, 25 November 2020
 • OpenFL
  open-source software, distributed under the GNU General Public License (GPL) 2.0, and the standard library under the MIT License. Haxe includes a set
  15 KB (1,049 words) - 17:29, 21 December 2020
 • Bill Schelter
  development of the GNU Common Lisp (GCL) implementation of Common Lisp and the GPL'd version of the computer algebra system Macsyma called Maxima. Schelter
  3 KB (201 words) - 09:40, 11 December 2020
 • UGENE
  released as free and open-source software, under a GNU General Public License (GPL) version 2. UGENE helps biologists to analyze various biological genetics
  16 KB (1,474 words) - 10:32, 17 December 2020
 • The Cathedral and the Bazaar
  Artistic Beerware BSD Creative Commons CDDL EPL Free Software Foundation GNU GPL GNU LGPL ISC MIT MPL Python Python Software Foundation License Shared Source
  12 KB (1,350 words) - 21:59, 18 December 2020
 • Propaganda (desktop backgrounds)
  PROPAGANDA is a large collection of GPL-licensed seamless desktop backgrounds included in various Linux distributions, and available via free download
  3 KB (376 words) - 20:19, 25 November 2020
 • Fiji (software)
  system Any (Java-based) Type Image processing and Image analysis License GPL v2 (the plugin interface is excluded from that license; some plugins have
  10 KB (950 words) - 05:56, 21 September 2020
 • Asmutils
  UnixWare, Solaris, FreeBSD, OpenBSD and AtheOS and is licensed under the GNU GPL version 2. Linux mini distributions based entirely on asmutils are a-Linux
  2 KB (100 words) - 11:42, 31 March 2020
 • Open Cascade Technology
  "Open Cascade Technology Public License" which was not compatible with the GPL and was considered non-free by the Fedora project. OCCT's functionality is
  16 KB (1,405 words) - 08:14, 23 December 2020
 • Affix grammar over a finite lattice
  different schools. The AGFL-project aims at the development of a technology for Natural language processing available under the GNU GPL. AGFL-project website
  576 bytes (52 words) - 23:27, 19 July 2020
 • Razor-qt
  github.com/Razor-qt/razor-qt Written in C++, Qt Operating system Unix-like Available in Multilingual Type Desktop environment License GPL v2 Website none
  5 KB (414 words) - 04:11, 1 January 2021
 • Cryptocat (category Software using the GPL license)
  Cryptocat is a discontinued open-source desktop application intended to allow encrypted online chatting available for Windows, OS X, and Linux. It uses
  17 KB (1,561 words) - 15:15, 3 December 2020
 • RRD Editor
  addition to detecting and removing spikes. RRD Editor is licensed under the GNU GPL. RRD World - RRDtool Companions "RRD Editor download". SourceForge. Retrieved
  1 KB (102 words) - 11:12, 2 August 2019
 • LaTeX Project Public License
  3a, LPPL-1.3c Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  4 KB (552 words) - 00:43, 10 October 2020
 • DaveGrohl
   2012 (2012-11-30) Repository github.com/octomagon/davegrohl Operating system Mac OS X Type password cracking License GNU GPL 2.0 Website https://www.davegrohl.org/
  3 KB (222 words) - 08:26, 13 November 2020
 • Comparison of platform virtualization software
  booter games, unofficially Windows 1.0 to 98 GPL DOSEMU Community project x86, x86-64 x86 Linux DOS GPL version 2 FreeBSD Jail Poul-Henning Kamp / FreeBSD
  83 KB (1,225 words) - 19:56, 12 December 2020
 • List of systems biology visualization software
  multiplatform (R/Bioconductor) GPL [15] [16] Systrip analysis of time-series data in the context of biological networks Windows, Linux LGPL, GPL [17]
  3 KB (23 words) - 07:17, 14 November 2020
 • Antergos
  Xfce, Command-line, Plasma 5, Openbox, MATE, deepin License Mostly GNU GPL and various other free software licenses, with a few proprietary components
  11 KB (956 words) - 01:25, 12 November 2020
 • Rule-based modeling
  modeling of biochemical networks is BioNetGen It is released under the GNU GPL, version 3. BioNetGen includes a language to describe chemical substances
  4 KB (506 words) - 20:00, 14 January 2021
 • Helvetica
  Nimbus Sans L, which in turn descends from Helvetica. It is one of free (GPL) fonts developed in GNU FreeFont project, first published in 2002. Liberation
  86 KB (8,297 words) - 18:44, 9 January 2021
 • Evergreen (software)
  letter that after reviewing options available, GPLS decided to develop its own library automation system. GPLS believed it could develop a system customized
  12 KB (1,338 words) - 22:13, 3 November 2020
 • Claroline
  eLearning and eWorking platform (learning management system) released under the GPL open-source license. It allows hundreds of organizations worldwide ranging
  7 KB (670 words) - 01:17, 17 December 2020
 • Object Pascal
  Delphi-like RAD environment named Sybil, and then open sourced under the GPL when that company closed down. Wolfgang Draxler (WD) now maintains the software
  24 KB (2,714 words) - 20:35, 4 January 2021
 • TightVNC
  Written in C, C++, Java Operating system Microsoft Windows, Linux Available in English Type Remote administration License GNU GPL v2 Website tightvnc.com
  7 KB (512 words) - 18:52, 14 January 2021
 • Adaptive Domain Environment for Operating Systems
  free and open-source software released under a GNU General Public License (GPL). Adeos provides a flexible environment for sharing hardware resources among
  11 KB (1,361 words) - 21:10, 27 November 2020
 • Siril (software)
  and Windows. It is free software distributed under the terms of the GNU GPL. The project was launched in 2005 by François Meyer. Siril was initially
  5 KB (628 words) - 03:48, 23 December 2020
 • Cisco Systems
  Foundation filed suit against Cisco regarding Cisco's failure to comply with the GPL and LGPL license models and make the applicable source code publicly available
  84 KB (7,662 words) - 14:54, 13 January 2021
 • UPX
  PowerPC, m68k Available in English Type Executable compression License GPL with exception for compressed executables, proprietary for compression algorithm
  8 KB (706 words) - 02:18, 15 January 2021
 • SUSE Linux Enterprise Desktop
  Monolithic (Linux) Userland GNU Default user interface GNOME License MIT License, GNU GPL and Various. Official website www.suse.com/products/desktop/
  20 KB (2,004 words) - 04:33, 1 January 2021
 • Demos Commander
  Developer(s) Serge Vakulenko Stable release 3.9 / March 6, 2001 Operating system Unix-like Type File manager License GPL Website http://deco.sourceforge.net/
  3 KB (270 words) - 22:55, 20 December 2020
 • Tarpit (networking)
  address of incoming SMTP connections against that database. SpamCannibal is a GPL software designed around this idea; Stockade is a similar project implemented
  10 KB (1,583 words) - 03:38, 13 December 2020
 • SWF
  free software SWF player called Gnash under the GNU General Public License (GPL). Despite being a declared high-priority GNU project, funding for Gnash was
  27 KB (2,169 words) - 19:21, 7 January 2021
 • Quake (video game)
  The source code of the Quake and QuakeWorld engines was licensed under the GPL on December 21, 1999. The id Software maps, objects, textures, sounds, and
  74 KB (8,991 words) - 16:16, 13 January 2021
 • Interlegis
  the parliaments, released them as free and open source software under the GPL license and it are developed with the participation of user communities and
  5 KB (575 words) - 18:24, 26 December 2020
 • Common Public Attribution License
  identifier CPAL-1.0 Debian FSG compatible No FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible No Copyleft Limited Linking from code with a different licence
  3 KB (335 words) - 09:56, 13 November 2019
 • ABCDE
  com/cgi-bin/gitweb.cgi?p=abcde.git%3Ba%3Dsummary Operating system Unix-like Available in English Type CD ripper License GPL Website abcde.einval.com
  3 KB (279 words) - 03:51, 13 January 2021
 • Rocks'n'Diamonds (category Software using the GPL license)
  Rocks'n'Diamonds is a scrolling tile-based computer puzzle game that can be described as a combined Boulder Dash, Supaplex, Emerald Mine, Solomon's Key
  7 KB (686 words) - 08:06, 31 December 2020
 • Java Web Start
  Elluminate Live – a web conferencing / virtual classroom program. Ganymede – a GPL-licensed network directory management system Genie Workbench – a set of film
  13 KB (1,710 words) - 17:50, 2 December 2020
 • Racer (simulator)
  While the source code of an older version (0.5) was made available under GPL, later versions are not under an open-source license. The cars and tracks
  4 KB (423 words) - 22:23, 5 June 2020
 • BSD checksum
  error detection. Below is the relevant part of the GNU sum source code (GPL licensed). It computes a 16-bit checksum by adding up all bytes (8-bit words)
  3 KB (366 words) - 10:09, 28 December 2020
 • List of airports by IATA airport code: G
  GPI SKGP Guapi Airport (Juan Casiano Airport) Guapi, Colombia UTC−05:00 GPL MRGP Guápiles Airport Guápiles, Costa Rica UTC−06:00 GPN YGPT Garden Point
  59 KB (222 words) - 19:39, 19 December 2020
 • Benjamin Mako Hill
  Retrieved November 18, 2014. "Benjamin Mako-Hill on Open Source vs. Free, GPL and Prepping for OSCON". "Penguicon 6.0 -- Penguins in Space!". Doctorow
  15 KB (1,289 words) - 01:55, 14 December 2020
 • University of Illinois/NCSA Open Source License
  Illinois/NCSA Open Source License SPDX identifier NCSA FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Website otm.illinois.edu/uiuc_openSource 
  6 KB (662 words) - 17:38, 9 June 2020
 • Ulteo Open Virtual Desktop
  Gold modules. Source code for Gold modules was freely available under the GPL, but binary installation files were provided only to users who purchased
  15 KB (1,805 words) - 05:56, 11 March 2020
 • The SWORD Project
  github.com/raphink/sword Written in Objective-C Operating system macOS Available in Multilingual Type Biblical software License GPL Website Eloquent
  11 KB (963 words) - 09:51, 15 January 2021
 • OpenESB
  GPL eclipse tool to build your own arbitrary complex military grade modeling tools on one hour eclipse SCA Tools - Gnu free composite tool Free GPL obeodesigner
  9 KB (670 words) - 10:54, 1 July 2020
 • List of devices that run MontaVista Linux
  MVS-X Production Switchers Philips GPL Software Downloads for Aurea Sony GPL Software Downloads for Bravia Sony GPL Software Downloads for Set-Top Boxes
  6 KB (548 words) - 01:37, 4 October 2019
 • Ubuntu Netbook Edition
  Default user interface GNOME + Unity License Free software licenses (mainly GPL) / Various others Official website www.canonical.com/projects/ubuntu/unr
  10 KB (745 words) - 22:31, 29 December 2020
 • OpenFOAM
  code by Nabla Ltd. However, on 10 December 2004, FOAM was released under GPL and was renamed to OpenFOAM. In 2004, Nabla Ltd was folded. Immediately afterwards
  14 KB (1,257 words) - 05:03, 13 January 2021
 • Website Meta Language
  generation toolkit for Unix, distributed under the GNU General Public License (GPL v2). It works as an off-line content management system (aka a static site
  3 KB (226 words) - 19:57, 19 December 2020
 • Mono (software)
  compiler was changed from the GPL to the MIT X11 license to allow the compiler code to be reused in a few instances where the GPL would have prevented such:
  59 KB (5,754 words) - 01:44, 15 January 2021
 • Roboto
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  12 KB (914 words) - 14:28, 29 December 2020
 • German Free Software License
  Lizenz) is a license of open-source nature with the same flavors as the GPL but governed by German law. This makes the license easily acceptable to German
  985 bytes (56 words) - 23:52, 6 January 2020
 • Dixie-Narco
  Crane Co., who also owns the Crane National, Glasco Polyvend Lektrovend (GPL), and Automatic Products (APi) brands. The company was an early adopter of
  8 KB (857 words) - 08:29, 3 November 2020
 • Id Tech 3
  2009. "Tremulous about page". Retrieved November 4, 2009. "Quake, Meet GPLGPL, Meet Quake – Linux Journal". Retrieved January 4, 2010. "Entretien avec
  30 KB (3,154 words) - 19:08, 3 January 2021
 • List of Ajax frameworks
  interaction and animation, advanced effects and high-level, themeable widgets. GPL and MIT MooTools, a compact and modular JavaScript framework best known for
  8 KB (695 words) - 22:43, 24 February 2020
 • Advogato
  module called mod virgule. mod_virgule is free software, licensed under the GPL and written in C. Despite the trust metric, posting privileges to the front
  6 KB (623 words) - 21:43, 26 December 2020
 • Material Exchange Format
  freeware converter tool that support MXF files. Ingex is an open-source (GPL) suite of software for the digital capture of audio and video data, developed
  11 KB (1,422 words) - 06:02, 29 December 2020
 • Double Commander
  Pascal/Lazarus) Operating system Windows, Linux, Mac OS X, Unix, BSD Size 8.2 to 11.5 MB Type File manager License GNU GPL v2 Website doublecmd.sourceforge.net
  4 KB (319 words) - 08:07, 3 January 2021
 • SimCity
  January 10, 2008, the SimCity source code was released under the free software GPL 3 license. The release of the source code was related to the donation of
  51 KB (5,508 words) - 21:21, 9 January 2021
 • CUBRID
  license for its server engine and its interfaces. The server engine adopts the GPL v2.0 or later license, which allows distribution, modification, and acquisition
  20 KB (1,865 words) - 22:43, 29 October 2020
 • OpenNap (category Software using the GPL license)
  OpenNap is a peer-to-peer service server software. It was created as an open-source Napster server, extending the Napster protocol to allow sharing of
  4 KB (468 words) - 17:42, 13 August 2019
 • Pound (networking)
  release 3.0e / October 5, 2020; 3 months ago (2020-10-05) Written in C Operating system Unix Type open-source License GPL Website www.apsis.ch/pound.html
  4 KB (323 words) - 13:38, 17 December 2020
 • Comparison of text editors
  components Aquamacs David Reitter 2005 3.5 2019‑08‑18 C, Emacs Lisp Free GPL Atom GitHub 2014 1.46.0 2020‑05‑05 HTML, CSS, JavaScript, C++ Free MIT ~
  122 KB (3,619 words) - 13:00, 8 January 2021
 • Sim racing
  racing was through GPL or one of its many derivatives, such as NASCAR Racing 2003. The release of a groundbreaking third-party add-on for GPL, VROC (Virtual
  24 KB (3,255 words) - 16:03, 10 December 2020
 • Xcas
  C++ Operating system Windows, macOS, Linux, FreeBSD Type Computer algebra system License GNU GPL Website www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html
  12 KB (1,148 words) - 18:01, 13 January 2021
 • Share icon
  year later, and eventually licensed it under four licenses: the share-alike GPL and LGPL, and the permissive BSD license and Creative Commons Attribution
  5 KB (522 words) - 12:19, 2 October 2020
 • Voyant Tools
  statistical analysis, data mining Licence Web Application: Creative Commons Attribution 4.0 International Code: GPL3 Website http://voyant-tools.org
  6 KB (571 words) - 03:45, 18 December 2020
 • Qbox
  quantum mechanics. Qbox is released under a GNU General Public License (GPL) with documentation provided at http://qboxcode.org. It is available as a
  8 KB (675 words) - 23:27, 11 November 2020
 • Comparison of file comparison tools
  21.2.0) Yes No No diff, diff3 AT&T Yes; BSD 3-clause, BSD 4-clause, CDDL, GPL, Proprietary Yes 1974 Yes Yes (Mac OS X) Yes ported to most platforms as
  24 KB (473 words) - 15:13, 1 January 2021
 • TurboCASH
  5.0.0.969 / 16 August 2016; 4 years ago (2016-08-16) Written in Delphi Operating system Windows Type Accounting License GPL Website www.turbocash.net
  6 KB (436 words) - 21:24, 2 January 2021
 • Diskless Remote Boot in Linux
  utility similar to Symantec Ghost. DRBL comes under the terms of the GNU GPL license so providing the user with the ability to customize it. DRBL excels
  5 KB (566 words) - 09:29, 22 March 2018
 • CRIU
  Assembler Operating system Linux Platform x86-64, ARM, Power ISA, IBM System/390 Type Application checkpointing License GNU GPL v.2 Website criu.org
  7 KB (715 words) - 16:39, 21 April 2020
 • List of home automation software
  Foundation) Y Y Y Y Y Apache 2.0 LinuxMCE Y Control App Control App Control App GPL Asterisk, Bluetooth, KNX, 1-Wire, Serial, Wake on LAN (WoL), Z-Wave, X10
  5 KB (223 words) - 13:26, 6 December 2020
 • StepMania
  StepMania was re-licensed under a more permissive license (changed from GPL to the MIT License with the agreement of all coders, in exchange for their
  15 KB (1,732 words) - 22:47, 18 December 2020
 • ZX80
  2013. NE Z80 Planet Sinclair:ZX80 Showcase of Sinclair ZX80 Scot's ZX80 site via archive.org ZEsarUX – ZX Second-Emulator And Released for UniX (GPL)
  14 KB (1,563 words) - 22:23, 26 December 2020
 • Batch renaming
  General Public License v2+ Yes Yes Yes Yes Yes Namagic Commercial No Yes No No No rename Free, GPL No Yes Yes — Yes rnm Free, GPL-3+ No Yes Yes — Yes
  9 KB (651 words) - 19:45, 17 June 2020
 • RedMon
  system Microsoft Windows Available in English, German, French, Swedish Type PDF printer License GNU GPL3 Website www.ghostgum.com.au/software/redmon.htm
  923 bytes (43 words) - 02:53, 15 August 2018
 • SoX
  Operating system Cross-platform: Windows, Linux, OS X Type Audio editing software License GPL v2 or later LGPL v2.1 or later Website sox.sourceforge.net
  6 KB (621 words) - 20:51, 12 June 2020
 • Lego Minifigures (theme)
  Volcano Garmadon Bowl, Spoon 17 Gong & Guitar Rocker Electric guitar 18 GPL Tech Laptop, Mug The shirt is a reference to Batman 19 Sushi Chef Cleaver
  89 KB (2,100 words) - 12:36, 4 January 2021
 • P2PU
  drumbeat.org, Lernanta is available under the Mozilla Public License, the GNU GPL, and the LGPL. P2PU also hosts a wiki and an OSQA server for questions and
  11 KB (1,192 words) - 03:50, 5 December 2020
 • Open-door academic policy
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  7 KB (868 words) - 14:39, 23 December 2020
 • Warzone 2100
  original on July 3, 2006. Retrieved August 29, 2010. "The first upload of the GPL-licensed source code was to Radiosity's FTP server". mail.gna.org. Archived
  22 KB (2,215 words) - 16:08, 11 January 2021
 • XMMS2
  xmms2.org/xmms2/xmms2-devel.git Operating system Unix-like Available in C Type Audio player License GPL v2 / LGPL v2.1 (plugins) Website www.xmms2.org
  8 KB (1,006 words) - 05:43, 13 January 2021
 • Linux namespaces
  Viro, Cyrill Gorcunov et al. Initial release 2002; 19 years ago (2002) Written in C Operating system Linux Type System software License GPL and LGPL
  14 KB (1,520 words) - 14:20, 3 December 2020
 • HP 49/50 series
  HPGCC is an implementation of the GCC compiler, released under the GNU GPL. It is now mainly targeted at the ARM-based 49g+/50g calculators. Previous
  30 KB (2,601 words) - 19:28, 9 January 2021
 • Anduril (workflow engine)
  org/anduril-dev/ Written in Java Operating system Linux, Microsoft Windows, Mac OS X Type Workflow engine License GPL (v.1.x), BSD (v.2.x) Website www.anduril.org
  12 KB (1,146 words) - 03:57, 18 December 2020
 • Skippy (X)
  Operating system Linux and other Unix-like operating systems Type Fullscreen task switcher License GPL Website "Skippy". Freecode.Skippy-XD on GitHub
  3 KB (316 words) - 00:45, 24 December 2018
 • ELOG
  Developer(s) Stefan Ritt Stable release 3.1.4-2 / 2018-09-26 Operating system Cross-platform Type Web application License GPL Website ELOG home page
  3 KB (354 words) - 13:04, 18 November 2020
 • Renault Clio
  Intens also added GT. SEP. 2013 Added dCi EDC JAN. 2014 Added 1.2 16V (D4F) GPL OCT. 2014 Added Initial Paris MAR. 2015 Added GT-Line (Pack Option), added
  83 KB (7,788 words) - 18:21, 9 January 2021
 • Amiga E
  Source code of the Amiga E compiler in M68K assembler is released under the GPL. 1999: First version of CreativE is released. Based on Sourcecode of Amiga
  6 KB (699 words) - 00:12, 1 December 2020
 • ID-WSF
  with Privacy Lasso, C library, bindings in Python, Java, Perl and PHP, GNU GPL Licence, developed by Entr'ouvert Liberty Alliance Interoperability Programme
  3 KB (332 words) - 11:35, 4 February 2015
 • List of flashcard software
  Proprietary Yes Yes 2 Yes Yes Yes No No No No No Fresh Memory (Discontinued) GPL3 Yes Yes Multiple Yes Yes No HTML, CVS No Yes No No ? Mnemosyne AGPLv3 Yes
  8 KB (37 words) - 20:27, 21 November 2020
 • ITC Zapf Chancery
  (Unternehmensberatung Rubow Weber—from the founders' names now retitled URW++) provides a GPL-ed clone of the font. An extended version TeX Gyre Chorus is another similar
  4 KB (379 words) - 15:55, 22 October 2020
 • Clonezilla
  Spanish, French, Italian, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional) Type Disk cloning, Disaster recovery License GPL Website clonezilla.org
  6 KB (478 words) - 21:31, 27 November 2020
 • Enterprise Storage OS
  license of the ESOS project was changed from GNU General Public License (GPL) to Apache License, Version 2.0. DataON Storage (5 February 2015). "Mott
  8 KB (760 words) - 06:31, 25 June 2020
 • Open Shortest Path First
  Router. Dell's FTOS implements OSPFv2 and OSPFv3 ExtremeXOS GNU Zebra, a GPL routing suite for Unix-like systems supporting OSPF Juniper Junos NetWare
  41 KB (5,633 words) - 04:33, 12 January 2021
 • DTrace
  itself requires no modification, and thus allows DTrace to avoid CDDL vs. GPL licensing conflicts (in its source form, at least). However, once DTrace
  20 KB (2,022 words) - 21:27, 11 January 2021
 • List of language bindings for Qt 4
  Yes No No No Yes No Yes GNU GPL GMGPL + fee C++ Qt – native C++ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes GPL or LGPL LGPL or Proprietary +
  8 KB (98 words) - 09:54, 10 March 2020
 • Rocrail
  open-source hardware to contribute to the project. Rocrail was released under GPL v3, but during September 2015 its license was changed to a proprietary model
  4 KB (396 words) - 13:20, 14 June 2020
 • Free Art License
  Publisher Copyleft Attitude Published 8 April 2007 SPDX identifier LAL-1.2, LAL-1.3 FSF approved Yes GPL compatible No Copyleft Yes Website artlibre.org
  4 KB (312 words) - 17:55, 23 September 2020
 • Mozilla Thunderbird
  information manager, instant messaging client, news client, feed reader License MPL1.1 or GPL-2.0-or-later or LGPL-2.1-or-later Website www.thunderbird.net
  30 KB (2,754 words) - 16:56, 28 December 2020
 • Jonathan I. Schwartz
  Alternate View - Techworld.com. April 11, 2005. Article where Schwartz felt the GPL was being used "as a tool allowing United States businesses to pillage developing
  16 KB (1,657 words) - 05:50, 3 August 2020
 • Sun Microsystems
  2011. Lee, Matt (November 30, 2006). "Sun begins releasing Java under the GPL". Free Software Foundation. Retrieved June 14, 2011. FSF president and founder
  79 KB (7,890 words) - 01:36, 27 December 2020
 • WindowBlinds
  Delphi, initially released on 1 November 1998 and open-sourced under the GPL in March 1999. It was notable for supporting early Enlightenment themes,
  14 KB (1,861 words) - 22:38, 3 October 2020
 • JMusic
  Andrew Brown, jMusic was released publicly in November 1998. It is under GNU GPL license. It is designed to assist composers and music software developers
  2 KB (194 words) - 17:48, 10 July 2020
 • Code::Blocks (category Software using the GPL license)
  Code::Blocks is a free, open-source cross-platform IDE that supports multiple compilers including GCC, Clang and Visual C++. It is developed in C++ using
  7 KB (604 words) - 13:44, 25 December 2020
 • Quod Libet (software)
  Debian, Arch Linux, openSUSE Size Windows: 36.6 MB macOS: 41.0 MB Linux: 4.23 MB Type Audio player License GNU GPL Website quodlibet.readthedocs.org
  8 KB (715 words) - 11:34, 5 January 2021
 • Comparison of DHCP server software
  Marek Senderski 2004 1 August 2015; 5 years ago (2015-08-01) free software GPL C, C++, Shell dnsmasq Simon Kelley 2001 2.81 (April 11, 2020; 9 months ago (2020-04-11))
  9 KB (232 words) - 14:16, 4 January 2021
 • Greenstone (software)
  Repository svn.greenstone.org/main/trunk/greenstone3/ Operating system Cross-platform Type Digital libraries License GPL Website www.greenstone.org 
  6 KB (730 words) - 19:30, 1 July 2019
 • BitComet
  to connect to the eD2K network. The plugin is a modified version of the GPL eMule program. When installed, it connects automatically to a server. The
  14 KB (1,400 words) - 00:19, 30 December 2020
 • EGroupware
  projects spreads its software under the terms of GNU General Public License (GPL). It is used either via its native web-interface, making access platform-independent
  7 KB (770 words) - 20:34, 5 November 2020
 • Harbour (programming language)
  duck, dynamic, safe, partially strong OS Cross-platform License Open-source GPL-compatible Filename extensions .prg, .ch, .hb, .hbp Website harbour.github
  26 KB (2,933 words) - 07:20, 10 January 2021
 • Pioneer (video game)
  Microsoft Windows Type Single player Space trading and combat simulator License GPL (and more permissive licenses) / CC BY-SA 3.0 Website pioneerspacesim.net
  6 KB (466 words) - 18:57, 14 December 2020
 • Ubuntu Touch
  user interface Graphical (Native and Web applications) License Mainly the GPL and various other open source licenses Official website https://ubuntu-touch
  40 KB (3,379 words) - 01:50, 31 December 2020
 • OpenThinClient
  free of charge and is licensed under the GNU General Public License (GNU-GPL). openThinClient is being developed to administer medium to large numbers
  3 KB (262 words) - 13:00, 3 August 2020
 • NClass
  September 27, 2019; 15 months ago (2019-09-27) Written in C# Operating system Cross-platform Type UML tool License GPL Website github.com/gbaychev/NClass
  2 KB (149 words) - 19:25, 2 August 2020
 • Comparison of genealogy software
  Proprietary Yes Yes Using Wine No No Ancestris 10 2020-02-08 Yes Yes GNU GPL Yes Yes Yes No No Brother's Keeper 7.5.5 2020-12-11 Yes (Unreg. ver.) No
  25 KB (567 words) - 18:04, 29 December 2020
 • KGraft
  under the terms of versions two and three of the GNU General Public License (GPL). In April 2014, kGraft was submitted for inclusion into the Linux kernel
  14 KB (1,190 words) - 10:30, 12 November 2020
 • Metisse
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL). Project Looking Glass BumpTop 3D desktop environment Metisse project at
  3 KB (143 words) - 14:00, 14 December 2020
 • Independent set (graph theory)
  Name License API language Brief info igraph GPL C, Python, R, Ruby exact solution. "The current implementation was ported to igraph from the Very Nauty
  25 KB (2,848 words) - 05:20, 12 January 2021
 • QuantLib
  released under a modified BSD license known as the XFree86-type license. It is GPL compatible. The software provides various facilities for computing values
  5 KB (365 words) - 13:33, 11 April 2020
 • GeoServer
  Java Operating system GNU/Linux, MS-Windows, macOS, POSIX compliant systems Type Geographic information system License GPL Website http://geoserver.org
  6 KB (545 words) - 09:45, 2 November 2020
 • Comparison of shopping cart software
  2020-05-18[±] GPL C# ASP.NET MVC OpenCart OpenCart Ltd. 1999-05-11 3.0.3.6 2020-07-20[±] GPL PHP osCommerce osCommerce 2000-03 2.3.4.1 2017-08-18 GNU GPL PHP pimcore
  39 KB (779 words) - 03:18, 11 January 2021
 • Yudit (category Software using the GPL license)
  Yudit is a Unicode text editor for the X Window System. It was first released on 1997-11-08. It can do TrueType font rendering, printing, transliterated
  2 KB (148 words) - 05:44, 13 January 2021
 • OBDuino
  and code hosting provided by Google code, project is released under the GPL license. The main OBDuino thread on the eccomoder forum was started by jmonroe
  12 KB (1,388 words) - 12:44, 25 December 2020
 • Tuleap (project management)
  net/plugins/git/tuleap/tuleap/stable Written in PHP Type Application lifecycle management License GNU GPL v2, with some non-GPL dependencies Website www.tuleap.org
  10 KB (753 words) - 16:42, 20 October 2020
 • Comparison of file managers
  the GNU project 1974? July 30, 2009; 11 years ago (2009-07-30) (7.17) Free GPL Documents by Readdle Readdle Free Proprietary Dolphin KDE June 7, 2006 (2006-06-07)
  69 KB (1,985 words) - 04:27, 28 December 2020
 • Public-domain software
  As approach to preserve this ecosystem he created a software license, the GPL, which encodes the "public-domain" rights and enforces them irrevocably on
  35 KB (3,923 words) - 23:11, 12 January 2021
 • X Window System
  license and, by making a point of an open development model and retaining GPL compatibility, brought many of the old XFree86 developers on board. While
  61 KB (7,003 words) - 09:31, 30 December 2020
 • High Efficiency Video Coding implementations and products
  into an HEVC bitstream. x265 is an open source software available under GNU GPL v2 license. On August 8, 2013, Nippon Telegraph and Telephone announced the
  64 KB (6,371 words) - 11:45, 29 July 2020
 • List of screen readers
  The BRLTTY Team *nix, Windows console, DOS, Android Free and open source (GPL2) Available to download; part of most Linux distributions ChromeVox Google
  17 KB (331 words) - 09:28, 7 December 2020
 • Gosling Emacs
  the creation of the first formal license for Emacs, which later became the GPL, as Congress had introduced copyright for software in 1980. Gosling Emacs
  6 KB (656 words) - 16:44, 26 December 2020
 • Comparison of disc authoring software
  Christian Kindahl Open-source (GPL) K3b Sebastian Trüg, Christian Kvasny Open-source (GPL) Libburnia Libburnia team Open-source (GPL) Nero Burning ROM Ahead
  13 KB (159 words) - 04:11, 30 November 2020
 • Lsh
  ago (2013-06-26) Repository git.lysator.liu.se/lsh/lsh.git Operating system Unix-like Type Networking, Security License GPL Website www.lysator.liu.se/~nisse/lsh/
  4 KB (334 words) - 02:36, 2 June 2020
 • Outlook Express
  example of a working plugin whose source code was available (licensed under GPL). By 2003, some companies provided commercial solutions to develop add-ins
  19 KB (1,930 words) - 05:37, 5 January 2021
 • Pixie (renderer)
  2.2.6 / 15 June 2009 Operating system Windows, Mac OS X, Linux Type 3D computer graphics License GPL and LGPL Website sourceforge.net/projects/pixie
  3 KB (210 words) - 22:41, 26 January 2020
 • Csplit
  csplit Operating system Unix and Unix-like Platform Cross-platform Type Command License GNU GPL v3
  3 KB (277 words) - 22:11, 13 December 2020
 • Marcion (software)
  used as a bible study tool. Marcion is free software released under the GNU GPL. Konvicka, Milan. "Coptic dictionary". Marcion - software to study the Gnostic
  2 KB (112 words) - 01:44, 10 May 2018
 • GeneWeb
  ago (2020-12-23) Written in OCaml Operating system Unix, Linux, Microsoft Windows and Mac OS X. Type Genealogy software License GPL Website www.geneweb.org
  3 KB (212 words) - 11:43, 27 December 2020
 • OpenUniverse
  Written in C++ OpenGL Operating system Cross-platform Type Educational software Simulation License GNU GPL Website openuniverse.sourceforge.net
  2 KB (127 words) - 14:53, 28 April 2020
 • Jabberd2
  ago (2018-11-01) Repository github.com/jabberd2/jabberd2 Written in C Operating system Cross-platform Type XMPP server License GPL Website jabberd2.org
  1 KB (84 words) - 15:43, 28 January 2020
 • Chandas (typeface)
  Chandas Classification Non-Latin Designer(s) Mihail Bayaryn License GNU GPL
  3 KB (272 words) - 09:22, 21 March 2020
 • EZ Platform
  Poland, England, US and Japan. eZ Platform is freely available under the GNU GPL version 2 license, as well as under proprietary licenses that include commercial
  6 KB (587 words) - 01:53, 30 December 2020
 • Graphics Environment for Multimedia
  real-time audio processing. It is free under the GNU General Public License (GPL). Originally written by Mark Danks of Sony Computer Entertainment, it is
  3 KB (120 words) - 06:14, 9 October 2019
 • Visual IRC
  code to BIRC, ViRC 2, and the related utilities has been released under the GPL through the project's web site and SourceForge. Versus is a scripting language
  11 KB (1,410 words) - 05:50, 31 December 2020
 • Code Saturne
  at Électricité de France R&D, Code_Saturne is distributed under the GNU GPL licence. It is based on a co-located finite-volume approach that accepts
  6 KB (427 words) - 12:47, 2 November 2020
 • TeX
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  52 KB (6,146 words) - 02:20, 14 January 2021
 • Rubato Composer
  Rubato Composer is free (GPL) software that allows one to compose music or transform existing music with the help of mathematical Category Theory and
  1 KB (102 words) - 15:13, 4 September 2020
 • Distributed data store
  Hazelcast AL2, Proprietary HBase AL2 Yes formerly used by Facebook Hypertable GPL 2 Baidu MongoDB custom Riak AL2 Yes Redis BSD License Yes Scylla AGPL Voldemort
  7 KB (679 words) - 14:29, 30 July 2020
 • AcetoneISO
  Spanish, Romanian, Hungarian, German, Czech, Russian Type Virtual drive License GNU GPL (free software) Website launchpad.net/ubuntu/+source/acetoneiso
  6 KB (675 words) - 01:43, 28 August 2020
 • Memory debugger
  Electric Fence Unix Free/open source (GPL) C, C++ Compile-time override FASTMM4 Windows Free/open source (GPL) Delphi Compile-time override IBM Rational
  7 KB (430 words) - 23:33, 7 January 2021
 • Hyperbola GNU/Linux-libre
  Linux distribution, and that it would become a hard fork of OpenBSD with GPL-licensed code. The project cited objections to recent developments in the
  11 KB (861 words) - 07:59, 14 January 2021
 • OpenFabrics Alliance
  repositories, interoperability tests, bug databases, workshops, and BSD- and GPL-licensed code to facilitate development. The OFED stack includes software
  5 KB (536 words) - 22:42, 10 February 2020
 • EXeLearning
  eXeLearning is a free / libre software tool under GPL-2 that can be used to create educational interactive web content. eXeLearning can generate interactive
  8 KB (902 words) - 02:18, 16 November 2020
 • Xed (category Software using the GPL license)
  ago (2020-05-11) Written in C Operating system Linux Available in 105 languages Type Text editor License GPL version 2 Website github.com/linuxmint/xed
  3 KB (177 words) - 03:37, 11 January 2021
 • Chesterpoul Lyngdoh
  played in the Goa Professional League. He played for the club during the 2016 GPL season. He was then included in the squad for Churchill Brothers' upcoming
  9 KB (685 words) - 04:37, 30 December 2020
 • Cliqz
  system Windows 7 or later, macOS, Linux, RISC OS, Android, iOS License MPL/GPL/LGPL Website www.cliqz.com search4tor7txuze.onion (Accessing link help)
  8 KB (694 words) - 19:19, 15 January 2021
 • Calmira
  between. The source code for the Calmira shell is publicly available under GNU GPL license, thus allowing software developers to participate in the project
  5 KB (596 words) - 10:27, 15 September 2019
 • VirtualDubMod
  Written in C, C++, Pascal Operating system Microsoft Windows Type video capture, video processing License GNU GPL Website virtualdubmod.sourceforge.net
  4 KB (297 words) - 16:19, 20 June 2020
 • Comparison of application virtualization software
  Reference implementation by Sun ; OpenJDK: code under GPL ; IcedTea: code and tools under GPL Yes Yes JDK, OpenJDK & IcedTea with regular JIT : Java
  16 KB (877 words) - 20:34, 16 December 2020
 • Netrunner (operating system)
  manager dpkg (Debian GNU/Linux Package Manager) Platforms x86, amd64, armhf License Free software licenses (mainly GPL) Official website www.netrunner.com
  12 KB (820 words) - 15:27, 23 December 2020
 • Fiat Tipo (2015)
  Ginevra, arrivano cinque porte e Station Wagon". Retrieved 18 December 2018. "Gpl per la berlina, turbobenzina per le altre". Retrieved 18 December 2018. "The
  25 KB (2,212 words) - 03:43, 12 January 2021
 • Eigenfunction
  ISBN 047115431-8. Wasserman, Eric W. (2016). "Eigenfunction". MathWorld. Wolfram Research. Retrieved April 12, 2016. More images (non-GPL) at Atom in a Box
  16 KB (2,338 words) - 00:19, 14 January 2021
 • XFast
  that windowing system. XFast is free software that was licensed under the GPL. XFast is a fork and further development of the Xynth windowing system. It
  4 KB (459 words) - 05:39, 19 February 2019
 • Weka (machine learning) (category Software using the GPL license)
  Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka), developed at the University of Waikato, New Zealand, is free software licensed under the GNU General
  10 KB (984 words) - 03:40, 21 December 2020
 • Toys for Bob
  of Star Control II as open-source under the GNU General Public Licence (GPL), and enlisted the fan community to port it to modern operating systems.
  49 KB (4,528 words) - 00:05, 3 January 2021
 • Phoenician alphabet
  official Unicode standards document for Phoenician (PDF file) [1] Free-Libre GPL2 Licensed Unicode Phoenician Font GNU FreeFont Unicode font family with Phoenician
  50 KB (3,660 words) - 07:59, 14 January 2021
 • Ragel
  State machine compiler License "Ragel 6 remains under GPL v2 [generated code] covered by the MIT (or GPL v2)". Ragel 7: MIT License Website www.colm.net/open-source/ragel/
  6 KB (576 words) - 00:15, 2 December 2020
 • Minimig
  games. A binary release as well as the full source code is available under GPL. An unreleased Minimig core has been upgraded with AGA support and extended
  15 KB (1,612 words) - 13:46, 1 January 2021
 • WSJT (amateur radio software)
  Hungarian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Spanish Type Amateur radio and DSP License GPL Website physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
  16 KB (1,717 words) - 18:13, 7 January 2021
 • Alfonso Yuchengco
  Banking Corporation. He had been the Chairman of the Board of Directors of GPL Holdings; House of Investments, Inc.; BA Savings Bank; Dole Philippines;
  6 KB (549 words) - 00:28, 23 January 2020
 • Oracle Corporation
  divested to a suitable third party that can continue to develop it under the GPL. Oracle must commit to a linking exception for applications that use MySQL
  100 KB (9,776 words) - 20:20, 23 December 2020
 • Source Serif Pro
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  4 KB (348 words) - 17:36, 21 March 2020
 • Mozilla Archive Format
  the Specification of MAFF file format; (MAF Firefox Addon) under MPL 1.1, GPL 2.0, LGPL 2.1, or any later version of these licenses; Documentation is under
  5 KB (355 words) - 19:47, 3 December 2020
 • Solus (operating system)
  Userland GNU Default user interface Budgie, GNOME, MATE, Plasma License Free software licenses (mainly GPL), and other licenses Official website getsol.us
  26 KB (2,611 words) - 03:44, 8 January 2021
 • List of visual novel engines
  release 2.32 rev.2 / October 26, 2010; 10 years ago (2010-10-26) Operating system Windows Available in C++ Type Game engine (visual novel) License GPL
  16 KB (1,510 words) - 14:40, 23 December 2020
 • Nokia X platform
  License Proprietary EULA; based on Apache License 2.0 Modified Linux kernel under GNU GPL v2 Official website developer.nokia.com/nokia-x/platform-overview
  11 KB (805 words) - 16:38, 26 November 2020
 • IcyOwl
  Loh Tien Hock Stable release 0.13 Pre Alpha Operating system Cross-Platform Type IDE License GPL Website icyowl.googlepages.com icyowl.sourceforge.net
  2 KB (135 words) - 05:33, 4 December 2018
 • Concurrent Versions System (category Software using the GPL license)
  SunOS kernel, and was released for the benefit of the community under the GPL. On November 19, 1990, CVS version 1.0 was submitted to the Free Software
  13 KB (1,396 words) - 22:13, 21 December 2020
 • OpenOSPFD
  packages such as Quagga, a routing software suite which is licensed under the GPL. OpenOSPFD is developed on OpenBSD, and ports exist for FreeBSD and NetBSD
  3 KB (162 words) - 05:42, 25 April 2020
 • Knomos
  with a focus on the legal systems of Europe. It is an open source (GNU GPL), web-based application. Knomos Source Forge Page (in English) Knomos Original
  913 bytes (67 words) - 19:32, 18 February 2020
 • Hospital OS
  by the Thailand Research Fund and is free software released under the GNU GPL. Hospital OS is implemented in 95 small rural hospitals and 402 health centres
  3 KB (126 words) - 15:31, 9 September 2020
 • Government Polytechnic Lucknow
  Institute (GTI). Again its name was changed as Government Polytechnic Lucknow (GPL) in 1961 and shifted to present location (well known as Polytechnic Chauraha)
  1 KB (149 words) - 13:56, 17 December 2020
 • Mura CMS
  Experience Platform was created by Blueriver . Mura is dual-licensed as GPL v2 or a commercial license. In-context editing Drag & drop page builder/layout
  5 KB (453 words) - 09:18, 4 December 2019
 • Gene Expression Omnibus
  Abbreviation Description GDS DataSet accession GPL Platform accession GSE Series accession GSM Sample accession
  3 KB (226 words) - 21:20, 4 January 2021
 • Tiling window manager
  window manager built as an AutoHotKey script and licensed under the GNU GPL. MaxTo — customizable grid, global hotkeys. Works with elevated applications
  23 KB (2,327 words) - 16:44, 29 December 2020
 • List of text editors
  Proprietary jEdit A free cross-platform programmer's editor written in Java, GPL licensed. Free software JOVE Jonathan's Own Version of Emacs Free software
  22 KB (821 words) - 10:49, 28 December 2020
 • Strange Adventures in Infinite Space
  November 11, 2005, the source code became freely available under the GNU GPL, though without the other game content. Since September 28, 2009, Strange
  8 KB (721 words) - 09:06, 17 December 2020
 • Naemon
  Linux distribution. Naemon is open source software licensed under the GNU GPL V2. It provides: Monitoring of network services (SMTP, POP3, HTTP, NNTP,
  3 KB (274 words) - 11:50, 24 June 2020
 • Creative Commons license
  created by other institutions: the BSD License, the GNU LGPL, and the GNU GPL. Mixing and matching these conditions produces sixteen possible combinations
  66 KB (5,406 words) - 07:11, 3 January 2021
 • Ubuntu Kylin
  kernel) Userland GNU Default user interface UKUI 3.0, based on Qt License Free software licenses (mainly GPL) Official website www.ubuntukylin.com?lang=en
  12 KB (737 words) - 22:24, 6 January 2021
 • Robotics middleware
  cross-platform development tools Orca software is released under LGPL and GPL licenses. OpenRDK is an open-source software framework for robotics for developing
  10 KB (1,173 words) - 18:29, 12 April 2020
 • Wget
  library. The text of the exception follows: Additional permission under GNU GPL version 3 section 7 If you modify this program, or any covered work, by linking
  25 KB (3,091 words) - 19:48, 15 January 2021
 • GeSHi
  October 20, 2019; 14 months ago (2019-10-20) Written in PHP Operating system Cross-platform Type Syntax highlighting License GPL Website qbnz.com/highlighter/
  2 KB (173 words) - 15:56, 5 March 2020
 • Mary Helen Johnston
  on the simulation of a space mission at the General Purpose Laboratory (GPL) of MSFC. The exercise was named Concept Verification Test (CVT) Test No
  12 KB (1,227 words) - 01:40, 3 August 2020
 • Mahogany (email client)
  Artistic License but the developers also allow licensing the program under GNU GPL license. The program features an optional embedded Python interpreter. Python
  2 KB (167 words) - 06:54, 25 June 2020
 • QDevelop (category Software using the GPL license)
  QDevelop is a free software integrated development environment specialized on the Qt4 framework and C++. It uses gcc for building and gdb for debugging
  2 KB (89 words) - 05:10, 13 January 2021
 • Mugshot (website)
  terms of the GNU General Public License (GPL). Various parts of the server code are distributed under the GPL, the Open Software License 3.0, the Apache
  2 KB (248 words) - 10:53, 11 August 2019
 • Chromium OS
  (web browser), Aura Shell (Ash) License Various open source licenses (mainly BSD-style licenses and GPL) Official website www.chromium.org/chromium-os
  16 KB (1,342 words) - 10:19, 30 December 2020
 • Literata
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  3 KB (224 words) - 07:09, 4 December 2020
 • MailScanner
  1 / 12 April 2020 Repository github.com/MailScanner/v5 Operating system Cross-platform Type Email filtering License GPL Website www.mailscanner.info
  4 KB (373 words) - 11:42, 20 June 2020
 • Persistent homology
  2020 Modified BSD Yes C++, Python bindings Perseus Vidit Nanda 4.0 beta GPL Yes C++ PHAT Ulrich Bauer, Michael Kerber, Jan Reininghaus 1.4.1 Yes C++
  12 KB (1,316 words) - 20:06, 8 January 2021
 • Installable File System
  September 2012. File systems driver design guide at Microsoft Docs Ext2Fsd is a GPL file system driver for Windows 2000 to Windows 8 (32Bit and 64Bit); it supports
  9 KB (1,119 words) - 12:51, 7 January 2021
 • Myst Online: Uru Live
  announced the release of Myst Online's client and 3ds Max plugin under the GNU GPL v3 license. Myst Online's gameplay is a massively multiplayer online game
  18 KB (1,981 words) - 10:53, 31 December 2020
 • SLUC
  it is not free because it infringes the so-called "zero freedom" of the GPL, that is, the freedom to use the software for any purpose. The SLUC license
  2 KB (213 words) - 12:21, 23 July 2017
 • Antiword
  Antiword Antiword displaying the GPL from a Word document with head Developer(s) Adri van Os Stable release 0.37 / October 21, 2005 (2005-10-21) Operating
  2 KB (170 words) - 16:52, 29 October 2020
 • Filling station
  14 €/L, and the most expensive at 1.54 €/L in the UK. The less expensive GPL is in Belgium at 0.50 €/L, and the most expensive at 0.83 €/L in France.
  77 KB (8,323 words) - 14:39, 11 January 2021
 • Comparison of agent-based modeling software
  life Poznan University of Technology, Poznan, Poland Depends on module: GPL/LGPL/Propertiary FramScript (similar to JavaScript) Cross-platform Email
  7 KB (166 words) - 19:22, 14 January 2021
 • EventMachine
  com/eventmachine/eventmachine Written in Ruby Operating system Microsoft Windows, OS X, Linux Type Event-driven networking License GPL or Ruby License
  2 KB (118 words) - 15:14, 8 November 2020
 • Revver
  needed to host large files.'.[relevant? – discuss] It was released under the GPL. Viral video Comparison of video services Web 2.0 Metacafe Break.com The
  10 KB (980 words) - 10:04, 10 January 2021
 • Fcitx
  github.com/fcitx/fcitx code.google.com/p/fcitx/ Operating system Linux, FreeBSD Available in Chinese Type Input method License GPL Website fcitx-im.org
  4 KB (370 words) - 12:39, 7 June 2020
 • PsyScope
  development. The program and its code are freely available under the GNU GPL license. It runs under Mac OS X, from version 10.7 onward. With respect to
  4 KB (300 words) - 10:08, 19 October 2019
 • AntiX
  Monolithic (Linux kernel) Userland GNU Default user interface Fluxbox, IceWM, JWM, herbstluftwm License GPL version 2 Official website antixlinux.com
  10 KB (577 words) - 17:14, 29 December 2020
 • Foswiki
  in Perl, JavaScript Operating system Linux, Windows, BSD, Solarix, OSX Available in 21 languages Type Wiki software License GPL v2 Website foswiki.org
  16 KB (1,409 words) - 19:48, 26 November 2020
 • Logname
  logname example of logname command Initial release 1982; 39 years ago (1982) Operating system Unix and Unix-like Type Command License GNU GPL v3
  2 KB (131 words) - 16:26, 26 July 2020
 • List of game engine recreations
  derivatives) Active ? GPL Dragon Age: Origins Active ? GPL Jade Empire Active ? GPL Neverwinter Nights Active ? GPL Neverwinter Nights 2 Active ? GPL Sonic Chronicles:
  42 KB (1,264 words) - 15:49, 12 January 2021
 • B.A.T.M.A.N.
  2020.0 / 4 March 2020; 10 months ago (2020-03-04) Written in C Operating system Unix-like Type routing protocol License GPL Website www.open-mesh.org
  11 KB (1,377 words) - 05:05, 15 December 2020
 • Internet Communications Engine
  ago (2020-05-27) Repository github.com/zeroc-ice/ice Platform Cross-platform Type Remote procedure call framework License GPL / Proprietary Website zeroc.com
  7 KB (661 words) - 21:10, 13 January 2021
 • StrongSwan
  of the FreeS/WAN project, strongSwan continues to be released under the GPL license. It supports certificate revocation lists and the Online Certificate
  7 KB (776 words) - 19:10, 7 September 2020
 • NetPIPE
  Repository gitlab.beocat.ksu.edu/daveturner/netpipe-5.x Written in C Operating system Unix Type Bandwidth management License GPL Website netpipe.cs.ksu.edu
  1 KB (52 words) - 16:43, 20 October 2020
 • User interface modeling
  efforts. These approaches are based on existing general purpose language (GPL) code bases [Cerny2012]. They inspect the code through meta-programming and
  9 KB (1,206 words) - 08:46, 11 January 2021
 • GPlates
  system Linux, Mac OS X, Microsoft Windows Available in English Type Geographic information system License GNU GPL version 2+ Website www.gplates.org
  15 KB (1,419 words) - 17:26, 28 December 2020
 • Integra Live
  Written in C++, Adobe Flex (Framework), Pure Data Operating system OS X, Microsoft Windows Type Modular systems License GPL (free software) Website [2]
  14 KB (1,202 words) - 16:03, 3 November 2020
 • GrafX2
  of time of the developers. So they released the sourcecode under the GNU GPL license. A Windows port was done by the Eclipse demogroup and presented at
  8 KB (889 words) - 20:31, 23 October 2020
 • Vspeech
  voice. It's built based on Microsoft Speech technology and is released under GPL license. Supports menu commands, program commands, system commands Integrated
  1 KB (75 words) - 04:32, 1 June 2020
 • AsciiDoc
  Repository github.com/asciidoc/asciidoc-py3 Written in Python Operating system Cross-platform Type Documentation generator License GPL v2 Website asciidoc.org
  7 KB (312 words) - 00:42, 28 November 2020
 • Malayalam
  Thiruvananthapuram, the capital of Kerala. In 2004, the fonts were released under the GNU GPL license by Richard Stallman of the Free Software Foundation at the Cochin
  93 KB (9,500 words) - 18:59, 14 January 2021
 • OpenArena
  August 19, 2005, one day after the id Tech 3 source code released under GNU GPL license. Its official website includes downloads for Microsoft Windows, Linux
  11 KB (1,146 words) - 06:24, 16 November 2020
 • ConTeXt
  (i.e. anything not under the /doc subtree) is distributed under the GNU GPL; the documentation is provided under Creative Commons Attribution NonCommercial
  19 KB (1,503 words) - 06:53, 18 December 2020
 • R package
  com/bquast/datasets.load Written in R Operating system Windows, MacOS, Linux Size 520.6 kB (v. 1.2.0) Available in R License GPL v3 Website cran.r-project.org
  16 KB (1,570 words) - 16:50, 1 January 2021
 • TestLink
  com/TestLinkOpenSourceTRMS/testlink-code Written in PHP Operating system Cross-platform Available in Multilingual Type Test management License GPL Website testlink.org
  7 KB (835 words) - 15:09, 3 January 2021
 • Sleep (command)
  FreeDOS version was developed by Trane Francks and is licensed under the GPL. A sleep command is also part of ASCII's MSX-DOS2 Tools for MSX-DOS version
  7 KB (590 words) - 21:07, 20 December 2020
 • Request Tracker
  (RT) [...] is available under the terms of the GNU General Public License (GPL). "RTIR: RT for Incident Response". Retrieved 2015-08-10. ready out of the
  6 KB (649 words) - 21:09, 16 July 2020
 • Comparison of cognitive architectures
  news) Year of creation Related publications License (if applies, for example GPL) 4CAPS ? ? ? ? ? ? ? ACT-R hybrid ? ? ? active ? Anderson, 2007 ASMO hybrid
  5 KB (137 words) - 01:57, 3 February 2020
 • Macaulay2
  1007/978-3-662-04851-1. ISBN 3-540-42230-7. MR 1949544. "Macaulay2 COPYING-GPL-2 license". Macaulay2 github site. "Official Macaulay website". Retrieved
  9 KB (783 words) - 10:08, 25 April 2020
 • TUX web server
  in-kernel web server for Linux licensed under the GNU General Public License (GPL). It was maintained by Ingo Molnár. It is currently limited to serving static
  4 KB (589 words) - 03:35, 22 August 2020
 • DJGPP
  Repository www.delorie.com/bin/cvsweb.cgi/djgpp/ Operating system DOS and 32-bit Windows Type Compiler License GNU GPL Website www.delorie.com/djgpp
  6 KB (631 words) - 17:50, 10 January 2021
 • Qfusion
  open-source software subject to the terms of the GNU General Public License (GPL). The engine supports Ogg Vorbis sound and KTX (ETC1), TGA, JPEG, PNG for
  2 KB (150 words) - 02:24, 17 November 2020
 • Ipchains
  ago (2000-10-06) Written in C Operating system Linux Platform Linux kernel Type Packet filter management License GPL Website people.netfilter.org/rusty/ipchains/
  3 KB (217 words) - 16:15, 15 April 2020
 • LibreOffice Base
  OS X and Microsoft Windows Type RDBMS License MPLv2.0 (secondary license GPL, LGPLv3+ or Apache License 2.0) Website www.libreoffice.org/discover/base/
  8 KB (659 words) - 04:48, 13 January 2021
 • Comparison of instant messaging protocols
  (based on DHT) irungentoo (github user) 2013 June GNU General Public License (GPL) version 3 or later Public & Private key Yes Yes Yes Yes Yes ? Yes Yes Yes
  17 KB (528 words) - 09:15, 14 January 2021
 • Earth3D
  Written in C++, Java Operating system Windows 2000, XP & Vista, Mac OS X, Linux Available in english Type Virtual globe License GPL Website www.earth3d.org
  3 KB (310 words) - 13:15, 10 September 2020
 • VyOS
  software Available in English Platforms amd64, i586 Kernel type Monolithic (Linux) License Free software licenses (mainly GPL) Official website www.vyos.io
  7 KB (508 words) - 04:05, 25 December 2020
 • SpaceFM
  configuration memory. "SpaceFM Project News". April 10, 2018. "SpaceFM License (GPL3+)". "SpaceFM User Manual". January 20, 2016. "SpaceFM's User Manual". January
  3 KB (316 words) - 17:00, 28 July 2020
 • SLIME
  Emacs Lisp, Common Lisp Type Source code editor License Public domain software, portions in GPL v2, LGPL, BSD Website common-lisp.net/project/slime/
  5 KB (279 words) - 20:46, 21 September 2020
 • IBM Plex
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  11 KB (979 words) - 04:12, 26 December 2020
 • Pascal (programming language)
  to be the means of developing new ones. It is distributed under the GNU GPL, while packages and runtime library come under a modified GNU LGPL. Apart
  59 KB (7,646 words) - 20:54, 14 January 2021
 • Icecast
  org/xiph/icecast-server Written in C Operating system Unix-like and Microsoft Windows Type streaming media server License GNU GPL Website icecast.org
  7 KB (390 words) - 20:48, 12 January 2021
 • Comparison of distributed file systems
  FUSE Yes Yes Pluggable erasure codes Pool 2010 1 per TB of storage Coda C GPL C Yes Yes Replication Volume 1987 GlusterFS C GPLv3 libglusterfs, FUSE, NFS
  16 KB (526 words) - 18:14, 4 December 2020
 • Ganeti Web Manager
  software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2. http://www.lancealbertson.com/2010/12/ganeti-at-the-osuosl/
  2 KB (103 words) - 02:20, 24 December 2018
 • BrookGPU
  Operating system Linux, Windows Type Compiler/runtime License BSD license (parts are under the GPL) Website http://graphics.stanford.edu/projects/brookgpu/
  7 KB (811 words) - 09:36, 16 June 2019
 • Anti-Grain Geometry
  ago (2006-10-01) Written in C++ Operating system Cross-platform Type Graphics library License GPL Website agg.sourceforge.net/antigrain.com/index.html 
  6 KB (591 words) - 19:34, 5 August 2020
 • Help (command)
  of help. Like the rest of the operating system, it is licensed under the GPL v3. In DR-DOS, help is a batch file that launches DR-DOS' internal help program
  12 KB (1,084 words) - 16:46, 10 January 2021
 • Comparison of photo stitching software
  on Autostitch. Hugin Pablo d'Angelo et al. Windows, Mac, Linux, FreeBSD GPL Free hugin.sf.net Based on Panorama Tools. Stitcher 4 3DVista Windows & Mac
  31 KB (201 words) - 00:04, 27 July 2020
 • Mondrian (software)
  First appeared 1997 Stable release 1.2 / January 11, 2011; 9 years ago (2011-01-11) OS Windows, macOS, Linux License GNU GPL 3+ Website www.theusrus.de/Mondrian/
  4 KB (365 words) - 00:00, 30 August 2018
 • Pyxplot
  perform batch operations. Pyxplot is available for free download under the GNU GPL. Pyxplot's mathematical environment is unusual in that numerical variables
  2 KB (212 words) - 23:54, 29 July 2017
 • Graph partition
  BSD spectral partitioning with algebraic multigrid preconditioning Chaco GPL software package implementing spectral techniques and the multilevel approach
  29 KB (3,319 words) - 19:10, 20 September 2020
 • Loïc Dachary
  of GNU Savannah, FSF France assisted French developers and companies with GPL compliance. With Bradley M. Kuhn, executive director of the Free Software
  13 KB (1,441 words) - 21:32, 8 January 2021
 • GNU Data Language
  as astronomy, geosciences, and medical imaging. GDL is licensed under the GPL. Other open-source numerical data analysis tools similar to GDL include GNU
  6 KB (436 words) - 12:57, 13 January 2021
 • Bibus
  limited extent, Mac OS X. Bibus is free software released under the GNU GPL v2+. Features include searching and reference uploading from MEDLINE using
  2 KB (150 words) - 10:27, 31 December 2018
 • Xara Designer Pro+
  Group, Ltd. announced plans to open the source of Xara Xtreme under the GPL and to seek community help in porting it over to Linux and Mac OS X. In November
  13 KB (1,185 words) - 09:36, 4 January 2021
 • IP address management
  2021-01-05 Yes Yes PostgreSQL NetDB GPLv2 4.6.2R1 2011-08-25 Yes No Oracle Netdot GPL 1.0.7 2015-01-08 Yes No MySQL, PostgreSQL Netmagis CeCILL-B (compatible with
  25 KB (1,444 words) - 05:39, 6 January 2021
 • Tom (pattern matching language)
  Tom Developer(s) INRIA Stable release 2.10 / 2013-03-21 Type program transformation language License GPL, BSD licenses Website tom.loria.fr
  2 KB (142 words) - 03:21, 16 August 2020
 • Devfsd
  Developer(s) Richard Gooch Operating system Linux kernel Type daemon License GNU General Public License (GPL) Website www.safe-mbox.com/~rgooch/linux/
  3 KB (163 words) - 14:59, 28 August 2020
 • Pipelight
  Written in C, C++ Operating system Linux Type compatibility layer License GNU GPL v2, GNU LGPL v2.1, Mozilla Public License Website launchpad.net/pipelight
  2 KB (87 words) - 16:56, 31 May 2019
 • Nova (operating system)
  6 months ago (2020-06-20) Available in Multilingual Platforms x86-64 Kernel type Monolithic (Linux) License GNU GPL Official website https://www.nova.cu/
  8 KB (635 words) - 18:51, 26 December 2020
 • QSOS
  are stored using an XML-based format. Several tools distributed under the GPL license are provided to help users manipulate QSOS documents: Template editor:
  2 KB (231 words) - 00:48, 24 December 2018
 • Procmail
  git.cuci.nl/procmail Operating system Any Unix-like Platform Cross-platform Type Mail filter License GPL or Artistic License Website www.procmail.org
  7 KB (694 words) - 22:40, 13 January 2021
 • Red Hat
  consists of free software released under the GNU General Public License (GPL) and is written in Python. It allows developers to build and test their applications
  68 KB (5,384 words) - 01:34, 1 January 2021
 • Open Message Queue
  middleware Enterprise messaging system SOA License Eclipse Public License 2.0, GPL linking exception Website https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.openmq
  2 KB (118 words) - 09:47, 2 January 2021
 • Previous (software)
  September 14, 2018; 2 years ago (2018-09-14) Written in C Operating system Cross-platform Type Emulator License GNU GPL version 2 Website Official website
  4 KB (236 words) - 20:58, 27 October 2020
 • Aurora OS
  Default user interface GNOME (+ Ubuntu Netbook Edition for NBR version) License Mainly the GNU GPL / Various others Official website www.auroraos.org
  5 KB (422 words) - 06:06, 16 November 2020
 • EgoNet
  must have the JRE installed. EgoNet is open source software, licensed under GPL. Its creator is Professor Christopher McCarty, of the University of Florida
  4 KB (336 words) - 05:53, 4 October 2020
 • SharpOS
  Default user interface Command line interface License GNU General Public License version 3 with the GPL linking exception Official website sharpos.org
  6 KB (460 words) - 05:55, 29 September 2019
 • FreeDOS (category Software using the GPL license)
  However, other packages that form part of the FreeDOS project include non-GPL software considered worth preserving, such as 4DOS, which is distributed
  24 KB (1,778 words) - 23:04, 14 January 2021
 • Experix
  device drivers, and read and write files. Experix is released under the GNU GPL. A command line can have practically arbitrary length, and is a series of
  9 KB (1,286 words) - 15:53, 18 September 2020
 • Richard Fontana
  Software License Project Attracts Big Interest". July 11, 2012. "The next GPL: Why it's being shaped on GitHub (InfoWorld)". July 6, 2012. "GPLv3 authors
  3 KB (279 words) - 01:13, 14 December 2020
 • Expectation–maximization algorithm
  algorithm for learning statistical mixture models Class hierarchy in C++ (GPL) including Gaussian Mixtures The on-line textbook: Information Theory, Inference
  47 KB (7,121 words) - 13:23, 5 January 2021
 • Ryzom
  October 2002 Nevrax made the NeL engine open source as free software using the GPL. The game launched in September 2004 with the name The Saga of Ryzom and
  20 KB (2,382 words) - 03:31, 8 December 2020
 • Tigase (category Software using the GPL license)
  Tigase is an open source (AGPL3) project started by Artur Hefczyc in October 2004 to develop an XMPP server implementation in Java. Initially the goal
  5 KB (354 words) - 15:31, 20 September 2019
 • Enigma (2007 video game)
  Enigma is a puzzle video game based on Oxyd, and is released under the GPL. Enigma continues to be very popular as an open source multi-platform derivative
  9 KB (847 words) - 19:15, 13 December 2020
 • MySQL Enterprise
  Corporation Stable release 5.7.11 Operating system Cross-platform Type RDBMS License GPL/Commercial, Subscription Agreement Website www.mysql.com/enterprise
  2 KB (106 words) - 02:11, 23 February 2016
 • AMBER
  Varies Available in English Type Molecular dynamics License Amber: Proprietary AmberTools: GPL, public domain, other open-source Website ambermd.org
  11 KB (1,357 words) - 11:52, 20 December 2020
 • Star Control
  creators released the source code of the 3DO version as open-source under the GPL in 2002, an open-source project was created aiming to create an embellished
  49 KB (5,377 words) - 22:47, 12 January 2021
 • Clip (compiler)
  for math, string management, arrays or vectors. Clip is licensed under a "GPL type" License and uses the GNU CC compiler. Clip compiler Spanish user group
  2 KB (136 words) - 01:57, 16 August 2020
 • C.a.R.
  Eichstätt-Ingolstadt. It is licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL). Assignments make possible to create Java applets, for a construction exercises
  3 KB (166 words) - 17:01, 11 September 2020
 • Kroz
  Adventures of Kroz for $500. By 2009, the source code was released under GPL. The original Kingdom of Kroz game took top honors in the game category in
  11 KB (1,174 words) - 23:19, 30 November 2020
 • Indent (Unix)
  ago (2008-03-11) Written in C Operating system Cross-platform Type source-code-reformat tool License GNU GPL v3 Website www.gnu.org/software/indent/
  3 KB (167 words) - 17:56, 11 May 2020
 • CBOR
  GPL https://metacpan.org/pod/CBOR::Free CBOR::PP Felipe Gasper Perl Artistic & GPL https://metacpan.org/pod/CBOR::PP CBOR::XS Marc Lehmann Perl GPL-3
  18 KB (339 words) - 13:48, 7 December 2020
 • ERuby
  eRuby (Embedded Ruby) Stable release 1.0.5 / December 14, 2004 (2004-12-14) Type Template engine License GPL and LGPL
  15 KB (1,649 words) - 17:33, 21 December 2020
 • OpenTTD
  July 18, 2011. Position 8th, Name OpenTTD, Topic Simulation, License GNU GPL, License Type Highly Restrictive, Age 2, # Developers 11, # Patches received
  21 KB (1,905 words) - 08:37, 8 January 2021
 • Ordered Key-Value Store
  Berkeley DB AGPL Yes No No yes yes WiredTiger GPL Yes No Yes yes no LevelDB Apache No No No no KyotoCabinet GPL Yes No No no RocksDB Apache Yes No No yes
  7 KB (758 words) - 09:50, 4 January 2021
 • Chakra (operating system)
  Monolithic (Linux) Userland GNU Default user interface KDE Plasma Desktop License Free software licenses (mainly GPL) Official website www.chakralinux.org
  12 KB (1,269 words) - 21:14, 25 December 2020
 • Social peer-to-peer processes
  protection of common use-value and use viral characteristics to spread. GPL and related material can only be used in projects that in turn put their
  28 KB (3,595 words) - 19:07, 7 January 2021
 • Google LLC v. Oracle America, Inc.
  Retrieved March 30, 2018. Lamonica, Martin (February 13, 2007). "Sun picks GPL license for Java code". CNet. Retrieved March 30, 2018. Jeong, Sarah (October
  50 KB (5,503 words) - 15:43, 12 January 2021
 • Microsoft Silverlight
  expressed. At minimum, this shows how clearly they DO NOT want to coexist with GPL'd code. Chhabra, Gautam (April 20, 2007). "Adobe CEO questions Microsoft
  46 KB (4,110 words) - 12:18, 5 January 2021
 • List of Amiga music format players
  ModPlug Player Chron-O-Loo Web/WebAudio player based on UADE OpenCubicPlayer - GPL licensed and one of the earliest PC player SAM MOD Player - MOD player for
  3 KB (225 words) - 22:11, 23 January 2019
 • CKEditor
  JavaScript Type HTML editor, online rich-text editor License CKEditor 5: GPL and commercial. CKEditor 4: GPL, LGPL, MPL and commercial Website ckeditor.com
  9 KB (801 words) - 07:56, 12 October 2020
 • Intranet portal
  Free/Community and paid support. GPL OpenAtrium DevelopmentSeed Free Download. Free/Community and paid support. GPL SORCE Intranet SORCE Not free. Proprietary
  12 KB (1,225 words) - 12:52, 12 October 2020
 • Memoranda (software)
  bugfix release / 2007-05-07 Written in Java Operating system Any Platform Java Type Personal Information Manager License GPL Website memoranda.sf.net
  4 KB (429 words) - 00:03, 19 November 2018
 • PCSX2 (category Software using the GPL license)
  PCSX2 is a free and open-source PlayStation 2 emulator for Windows, Linux, and macOS that supports a wide range of PlayStation 2 video games with a high
  15 KB (1,300 words) - 20:52, 6 December 2020
 • Open Smart Card Development Platform
  OpenSCDP are provided as Open Source under the GNU General Public License (GPL). OpenSCDP utilizes a set of Open Source tools including: Eclipse OpenCard
  2 KB (146 words) - 19:49, 7 August 2019
 • PH7Builder
  Canadian French, Spanish, Brazilian Portuguese, Italian, Dutch, Indonesian Type Social software, social networking License GPL v.3 Website ph7cms.com
  8 KB (830 words) - 08:09, 28 September 2019
 • Comparison of survey software
  LimeSurvey project team Hamburg, Germany 2003[citation needed] On-premises GNU GPL As of October 21, 2016[update] Microsoft Forms Microsoft Redmond, Washington
  8 KB (166 words) - 21:25, 10 January 2021
 • Touch (command)
  FreeDOS version was developed by Kris Heidenstrom and is licensed under the GPL. DR DOS 6.0 and KolibriOS include an implementation of the touch command
  6 KB (562 words) - 14:28, 4 January 2021
 • Project.net
  ago (2012-06-13) Written in Java Operating system Cross-platform[which?] Type Project management software License GPL (free software) Website www.project.net
  4 KB (373 words) - 17:28, 23 July 2020
 • BeebEm
  freeware, and its source code is distributed with the emulator under the GPL licence. As of version 4.13 (January 2011), BeebEm for Windows emulates the
  3 KB (242 words) - 13:14, 22 April 2020
 • MeWa
  action Developer(s) Shu Shen Stable release 1.4.0 / June 6, 2007 Operating system Windows Type LaTeX License GPL Website sourceforge.net/projects/mewa
  916 bytes (30 words) - 22:09, 13 October 2019
 • Comparison of SSH servers
  2003-04-06 2020.81 2020-10-29 MIT lsh Niels Möller 1999-05-23 2.1 2013-06-26 GPL OpenSSH (OpenBSD Secure Shell) The OpenBSD project 1999-12-01 8.4 2020-09-27
  9 KB (386 words) - 20:22, 17 December 2020
 • Comparison of API simulation tools
  No; Proprietary Yes HTTP(S) Yes No No No tweak official website Wilma Yes; GPL v3.0 Yes HTTP(S) Yes Yes Yes No Wilma - combined stub and proxy Wiremock
  12 KB (264 words) - 16:08, 14 October 2020
 • Liferea
  ago (2020-12-24) ) [±] Repository github.com/lwindolf/liferea Operating system Linux, BSD, Solaris Type News aggregator License GNU GPL Website lzone.de/liferea/
  5 KB (488 words) - 16:53, 9 January 2021
 • Revolution Analytics
  improvements to core R were released under the GNU General Public License (GPL), REvolution provides support and services to customers of their commercial
  17 KB (1,518 words) - 12:35, 7 January 2021
 • RONJA
  strictly upon free tools and the source files are provided, free, under the GPL. This allows anyone to enter the development, start manufacture or invest
  42 KB (4,117 words) - 08:27, 14 December 2020
 • Systrip
  fr/Systrip/1.0/files/tulip_3_4_1_with_systrip_1_0.tar.gz Operating system Windows, Linux License LGPL, GPL Website tulip.labri.fr/TulipDrupal/?q=systrip
  4 KB (344 words) - 14:19, 15 November 2020
 • Rashid Seidu
  Retrieved 31 March 2020. https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/SportsArchive/GPL-transfer-wrap-Know-the-players-each-club-signed-508721 https://newsghana
  6 KB (370 words) - 15:04, 3 August 2020
 • POPFile
  Cross-platform Available in English, German, French, Spanish, Italian, ... Type E-mail classifier and spam filter License GNU GPL Website http://getpopfile.org/
  3 KB (309 words) - 13:16, 2 December 2018
 • POV-Ray
  software GNU General Public License (GPL), or other open source licenses, is that POV-Ray was developed before the GPL-style licenses became widely used;
  18 KB (2,071 words) - 04:41, 15 December 2020
 • Open Sans
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  7 KB (669 words) - 13:52, 8 December 2020
 • OpenSolaris
  General Public License (GPL), Jonathan Schwartz and Rich Green both hinted at the possibility of releasing Solaris under the GPL, with Green saying he was
  40 KB (3,208 words) - 13:20, 4 January 2021
 • QtParted
  release 0.6.0 / April 7, 2012; 8 years ago (2012-04-07) Operating system Linux Type Partition editor License GNU GPL Website qtparted.sourceforge.net
  3 KB (204 words) - 11:07, 3 October 2020
 • SuperX (Operating System)
  kernel) Userland GNU Default user interface KDE Plasma License Mainly the GNU GPL and various other free software licenses Official website superxos.com
  9 KB (816 words) - 18:49, 10 November 2020
 • Cantor (software)
  org/education/cantor Written in C++ Operating system Any Unix-like, Microsoft Windows, macOS Type Mathematical software License GPL Website cantor.kde.org
  5 KB (369 words) - 16:30, 24 July 2020
 • Elastix
  state Current Source model Open source and Proprietary Latest release 2.5 GPL (Stable), 5.0 Proprietary (Stable) / 11 February 2016; 4 years ago (2016-02-11)
  8 KB (708 words) - 04:49, 31 July 2020
 • OpenPlaG
  in April 2006. In June 2007 its source code was published under the GNU GPL license. PlaG is an abbreviation for Plot a Graph. The current version 3
  2 KB (165 words) - 13:44, 31 December 2018
 • Sharity
  rewrite of an earlier program, Sharity-Light, which is free software under the GPL (having been derived from smbfs in Linux) but is limited in capabilities
  3 KB (268 words) - 22:37, 5 September 2020
 • FreeFileSync (category Software using the GPL license)
  FreeFileSync is a free and open-source program used for file synchronization. It is available on Windows, Linux and OS X. The project is backed by donations
  6 KB (414 words) - 17:15, 28 December 2020
 • SU2 code
  Advanced Simulation Library (AGPL) CLAWPACK Code Saturne (GPL) FreeFem++ Gerris Flow Solver (GPL) OpenFOAM OpenFVM Palabos Flow Solver ADINA CFD ANSYS CFX
  16 KB (528 words) - 12:23, 24 November 2020
 • CMS Made Simple
  CMS Made Simple (CMSMS) is a free, open source (GPL) content management system (CMS) to provide developers, programmers and site owners a web-based development
  7 KB (771 words) - 18:53, 25 October 2020
 • Gramps
  SourceForge.net - Mailing List Reviews on Gramps Genealogy research with Gramps. LWN.net 2014. This article contains text from the GNU GPL Gramps Manual V2.9.
  12 KB (647 words) - 16:23, 21 December 2020
 • Super Methane Bros.
  permission by the company (Apache Software Ltd) to release this game as GPL. However - THE ORIGINAL AMIGA VERSION OF SUPER METHANE BROTHERS IS STILL
  4 KB (329 words) - 09:29, 17 July 2020
 • Illumination Software Creator
  the Linux distro management simulator Linux Tycoon - for free, under the GPL, if he can reach a donation-driven funding goal of $4000/m. Reaching this
  11 KB (929 words) - 21:53, 4 September 2020
 • Fast Fourier transform
  notes, PPTs, Videos at Holistic Numerical Methods Institute. ALGLIB FFT Code GPL Licensed multilanguage (VBA, C++, Pascal, etc.) numerical analysis and data
  59 KB (6,871 words) - 02:39, 12 January 2021
 • OS X Mavericks
  Mac App Store Platforms x86-64 Kernel type Hybrid (XNU) License APSL, BSD, GPL v2, and Apple EULA and NDA Preceded by OS X 10.8 Mountain Lion Succeeded
  27 KB (2,016 words) - 20:09, 3 January 2021
 • Real-Time Media Flow Protocol
  2006; strong architectural similarities exist between RTMFP and Amicima's GPL-licensed Secure Media Flow Protocol (MFP). Adobe Flash Player Real-Time Messaging
  6 KB (679 words) - 05:36, 12 April 2018
 • Pandorabots
  and makes portions of its code accessible for free under licenses like the GPL or via open APIs. The Pandorabots Platform is "one of the oldest and largest
  6 KB (511 words) - 18:39, 14 December 2020
 • MyNotex
  Italian, Portuguese, Russian Type Notetaking application, activity management, document management License GNU GPL Website sites.google.com/site/mynotex/
  7 KB (768 words) - 21:25, 21 September 2020
 • Kinescope
  A PA-302 General Precision Laboratories (GPL) kinescope (c.1950–1955). Its movie film camera, bolted to the top of the cabinet, used Kodak optics.
  47 KB (6,639 words) - 10:49, 5 January 2021
 • Enterprise bookmarking
  September 2008. "Jumper Networks Press Release Jumper 2.0 Released under the GPL" (PDF). Jumper Networks, Inc. 26 March 2009. Archived from the original (PDF)
  7 KB (709 words) - 23:36, 10 December 2020
 • Win32-loader
  April 26, 2015; 5 years ago (2015-04-26) Operating system Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Vista / 7 Type Debian-Installer loader License GPL (version 3)
  3 KB (265 words) - 18:26, 6 May 2020
 • Gopher (protocol)
  Christoph Lohmann 0.34 13 March 2019 MIT C GN ? 2.25-20020226 26 February 2002 GPL C GoFish Sean MacLennan 1.2 8 October 2010 GPLv2 C Gopher Cannon[dead link]
  42 KB (3,511 words) - 09:32, 15 January 2021
 • Cafu Engine
  11 March 2010. Fuchs, Carsten (19 June 2016). "Changing the license from GPL to MIT". Cafu Engine. Archived from the original on 24 August 2016. Retrieved
  7 KB (671 words) - 04:04, 13 January 2021
 • Augmented Lagrangian method
  C++ implementations of preconditioned augmented Lagrangian solver) PENNON (GPL 3, commercial license available) LANCELOT (free "internal use" license, paid
  13 KB (1,730 words) - 22:19, 6 December 2020
 • KBFX (KDE)
  Operating system Linux, BSD, other Unix-like Platform Cross-platform Available in Multilingual Type Kicker applet License GPL v2 Website http://www.kbfx.net
  7 KB (933 words) - 10:32, 11 February 2020
 • GADGET
  "GAlaxies with Dark matter and Gas intEracT". It is released under the GNU GPL. GADGET computes gravitational forces with a hierarchical tree algorithm
  4 KB (460 words) - 20:09, 4 May 2019
 • Dissipative particle dynamics
  ParticLE simulatoR from the University of Freiburg. SunlightDPD: Open-source (GPL) DPD software. DPD simulation technique by MatDL (Materials Digital Library
  13 KB (1,613 words) - 08:07, 26 October 2020
 • SCOsource
  as their claims were still disputed in court, and that the terms of the GPL seemed to indicate that doing this may cause SCO to forfeit their rights
  4 KB (558 words) - 11:25, 7 August 2018
 • Imply Corporation
  power an analytics product. Druid was open sourced in October 2012 under the GPL license. Over time, notable organizations including Netflix and Yahoo adopted
  5 KB (430 words) - 22:15, 22 September 2020
 • Kopete
  may not be the final version suitable for everyday use.) Type Instant messaging client License GPL Website kde.org/applications/internet/org.kde.kopete
  7 KB (525 words) - 05:42, 31 December 2020
 • OpenSonATA
  the GPL license they looked to release it in. With the release of Open SonATA 2.1 setiQuest released the source code to the public under the GPL License
  1 KB (163 words) - 07:41, 20 July 2016
 • List of software based on Kodi and XBMC
  priorities feeling that the XBMC project should aim for strict adherence to the GPL and always keep to an open-source software mindset. This disagreement is
  58 KB (6,429 words) - 13:21, 4 January 2021
 • NTFS
  Userspace (FUSE) program and released under the GPL but work on Captive NTFS ceased in 2006. NTFS-3G is a free GPL-licensed FUSE implementation of NTFS that
  76 KB (7,747 words) - 19:40, 9 January 2021
 • Android Jelly Bean
  added a rewritten Bluetooth stack, changing from the previous Bluez stack (GPL created by Qualcomm) to a rewritten Broadcom open source stack called BlueDroid
  18 KB (1,818 words) - 20:03, 2 January 2021
 • EyeOS
  eyeOS 1.1 on July 2, 2007, eyeOS changed its license and migrated from GNU GPL Version 2 to Version 3. Version 1.2 was released just a few months after
  16 KB (1,623 words) - 18:19, 3 April 2020
 • RSBAC
  January 2000 (version 1.0.9a). Free open source GNU General Public License (GPL) Linux kernel security extension Independent of governments and big companies
  6 KB (696 words) - 10:14, 17 February 2020
 • Mozilla Application Suite
  individual and corporate contributors, but licensed under the terms of the GPL and MPL). It received initial donations from AOL, IBM, Sun Microsystems,
  17 KB (2,088 words) - 09:28, 11 January 2021
 • Igraph
  4 / 24 November 2020; 45 days ago (2020-11-24) Written in C Operating system Cross-platform Type Science software License GNU GPL2 Website igraph.org
  4 KB (386 words) - 15:57, 25 November 2020
 • DHIS
  Programme Type Health management information system License DHIS 1 (1.4): GPL DHIS 2: BSD Website http://www.dhis2.org/, http://hisp.org/, http://www.dhispb
  5 KB (527 words) - 08:29, 22 December 2020
 • Colobot
  ore } Epsitec released the games' source code in October 2014 under GNU GPL v3 after being contacted by the Polish game enthusiast community PPC. ICC
  6 KB (556 words) - 13:01, 23 December 2020
 • Lucifox
  new license change as of version 0.9.7 to the GNU General Public License (GPL), version 3. Lucifox opens in the main window of the browser and displays
  7 KB (1,015 words) - 16:58, 27 May 2020
 • DMOZ
  Commons Attribution license[citation needed], which is a free license (and GPL compatible). DMOZ data is made available through an RDF-like dump that is
  38 KB (4,328 words) - 00:49, 13 January 2021
 • EXOFS
  EXOFS Developer(s) Avishay Traeger Operating system Linux Type Distributed file system License GPL Website open-osd.org
  2 KB (160 words) - 18:14, 4 November 2020
 • Motorola Homesight
  the home page for the project links to LGPL, while the project page shows GPL as its license. The Homesight Remote interface only runs on Windows XP. AT&T
  5 KB (574 words) - 21:39, 8 April 2020
 • SCST
  SCST is a GPL licensed SCSI target software stack. The design goals of this software stack are high performance, high reliability, strict conformance
  16 KB (1,617 words) - 03:36, 23 December 2020
 • MakeHuman
  open-source, with the source code and database released under the GNU Affero GPL. Models exported from an official version are released under an exception
  17 KB (2,007 words) - 17:43, 12 November 2020
 • OpenBSD
  available in many other operating systems. OpenBSD developers have also replaced GPL-licensed tools (such as CVS, diff, grep and pkg-config) with permissively
  66 KB (5,681 words) - 23:35, 1 January 2021
 • Rasdaman
  community website. The rasdaman community license releases the server in GPL and all client parts in LGPL, thereby allowing the use of the system in any
  13 KB (1,546 words) - 18:25, 11 May 2020
 • Screenlets
  0.1.7 / January 30, 2017 (2017-01-30) Operating system Unix-like Type Widget engine Linux on the desktop License GPL Website launchpad.net/screenlets
  2 KB (103 words) - 22:24, 26 September 2019
 • JUMP GIS
  Portuguese (Brazil) Telugu Chinese (simplified) Chinese (Hong Kong SAR) License: GPL 2.0 In 2002, as a project for the British Columbia Ministry of Sustainable
  8 KB (715 words) - 13:42, 11 November 2020
 • Software patents and free software
  a narrow patent retaliation clause in drafts 1 and 2 of version 3 of the GPL, however, this clause was removed in draft 3 as its enforceability and effectiveness
  20 KB (1,934 words) - 17:27, 1 December 2020
 • Minimo
  system Various Linux distributions and Windows CE Type Microbrowser License MPL/GPL/LGPL tri-license Website www-archive.mozilla.org/projects/minimo/
  8 KB (837 words) - 01:56, 20 December 2020


There is a page named "GPL" on Wikipedia

 • SymmetricDS
  2 years ago (2018-10-31) Operating system Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Android Available in English License GPL Website http://www.symmetricds.org/
  5 KB (462 words) - 11:01, 21 November 2018
 • Comparison of video codecs
  1.1, GNU GPL 2, GNU LGPL 2, MIT License none Lossy / Lossless DWT Yes Yes Un­known Un­known Un­known x264 x264 team 2003 2638(2015) GNU GPL MPEG-4 AVC/H
  39 KB (2,690 words) - 07:13, 12 January 2021
 • TinyFugue
  (user gagging or spam filtering), and like. TinyFugue is distributed under GPL, and it is included in most Linux distributions and works on most Unix-like
  7 KB (813 words) - 16:15, 18 December 2019
 • KMyMoney
  Repository invent.kde.org/office/kmymoney Written in C++ Operating system FreeBSD, Mac OS X, Linux, Windows Type Accounting License GPL Website kmymoney.org
  4 KB (404 words) - 18:51, 14 January 2021
 • USBKill (category Software using the GPL license)
  USBKill is anti-forensic software distributed via GitHub, written in Python for the BSD, Linux, and OS X operating systems. It is designed to serve as
  13 KB (1,486 words) - 15:28, 14 January 2021
 • Fast Fourier transform
  notes, PPTs, Videos at Holistic Numerical Methods Institute. ALGLIB FFT Code GPL Licensed multilanguage (VBA, C++, Pascal, etc.) numerical analysis and data
  59 KB (6,871 words) - 02:39, 12 January 2021
 • Zinf
  [±] Preview release none [±] Repository sourceforge.net/projects/zinf/ Written in C++, GTK+ Type Audio player License GPL Website zinf.sourceforge.net
  6 KB (488 words) - 22:36, 14 January 2021
 • OS X Mavericks
  Mac App Store Platforms x86-64 Kernel type Hybrid (XNU) License APSL, BSD, GPL v2, and Apple EULA and NDA Preceded by OS X 10.8 Mountain Lion Succeeded
  27 KB (2,016 words) - 20:09, 3 January 2021
 • MailScanner
  1 / 12 April 2020 Repository github.com/MailScanner/v5 Operating system Cross-platform Type Email filtering License GPL Website www.mailscanner.info
  4 KB (373 words) - 11:42, 20 June 2020
 • RSBAC
  January 2000 (version 1.0.9a). Free open source GNU General Public License (GPL) Linux kernel security extension Independent of governments and big companies
  6 KB (696 words) - 10:14, 17 February 2020
 • Graphics Environment for Multimedia
  real-time audio processing. It is free under the GNU General Public License (GPL). Originally written by Mark Danks of Sony Computer Entertainment, it is
  3 KB (120 words) - 06:14, 9 October 2019
 • Mozilla Archive Format
  the Specification of MAFF file format; (MAF Firefox Addon) under MPL 1.1, GPL 2.0, LGPL 2.1, or any later version of these licenses; Documentation is under
  5 KB (355 words) - 19:47, 3 December 2020
 • R package
  com/bquast/datasets.load Written in R Operating system Windows, MacOS, Linux Size 520.6 kB (v. 1.2.0) Available in R License GPL v3 Website cran.r-project.org
  16 KB (1,570 words) - 16:50, 1 January 2021
 • Visual IRC
  code to BIRC, ViRC 2, and the related utilities has been released under the GPL through the project's web site and SourceForge. Versus is a scripting language
  11 KB (1,410 words) - 05:50, 31 December 2020
 • KFRlib
  cross-platform C++ DSP framework written in C++. It is covered by a dual GPL/commercial license. KFR is supported on the following platforms. Mac OS X
  3 KB (119 words) - 04:06, 18 August 2020
 • Email hub
  hungry for low cost servers. The solution presented here is based on all GPL FOSS free software, but of course there are alternative configurations using
  2 KB (240 words) - 16:02, 13 February 2016
 • Lucifox
  new license change as of version 0.9.7 to the GNU General Public License (GPL), version 3. Lucifox opens in the main window of the browser and displays
  7 KB (1,015 words) - 16:58, 27 May 2020
 • DMOZ
  Commons Attribution license[citation needed], which is a free license (and GPL compatible). DMOZ data is made available through an RDF-like dump that is
  38 KB (4,328 words) - 00:49, 13 January 2021
 • Citcom
  of the remaining software developed by GeoFramework was released under a GPL license and made available from Computational Infrastructure for Geodynamics
  7 KB (861 words) - 23:25, 22 July 2020
 • Siag Office
  ago (2006-11-10) Repository github.com/UlricE/SiagOffice Written in C, Scheme Operating system Linux, Mac OS X, BSD Type Office suite License GPL Website siag.nu
  5 KB (455 words) - 05:38, 10 January 2020
 • Linpus Linux
  Unix-like Source model Mix of open source and closed source Kernel type Linux License Mixed GNU GPL with Shareware, Nagware Official website www.linpus.com
  4 KB (274 words) - 14:30, 31 December 2020
 • ArduPilot
  code and documentation to the project. ArduPilot is licensed under the GPL Version 3 and is free to download and use. The flexibility of ArduPilot makes
  19 KB (2,217 words) - 18:35, 11 December 2020
 • Open Sans
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  7 KB (669 words) - 13:52, 8 December 2020
 • Victor Shoup
  algorithm bears his name. His freely available (under the terms of the GNU GPL) C++ library of number theory algorithms, NTL, is widely used and well regarded
  4 KB (287 words) - 17:05, 20 November 2019
 • CodeSynthesis XSD
  compiler for C++ developed by Code Synthesis and dual-licensed under the GNU GPL and a proprietary license. Given an XML instance specification (XML Schema)
  3 KB (263 words) - 23:59, 5 November 2015
 • MPEG-7
  reasoning. Caliph & Emir: Annotation and retrieval of images based on MPEG-7 (GPL). Creates MPEG-7 XML files. C# Implementation: Open Source implementation
  16 KB (1,513 words) - 02:24, 21 March 2020
 • MIPS architecture
  simulated only the R2000/R3000) called SPIM for use in education. EduMIPS64 is a GPL graphical cross-platform MIPS64 CPU simulator, written in Java/Swing. It
  57 KB (7,226 words) - 13:23, 11 January 2021
 • GrafX2
  of time of the developers. So they released the sourcecode under the GNU GPL license. A Windows port was done by the Eclipse demogroup and presented at
  8 KB (889 words) - 20:31, 23 October 2020
 • A-A-P
  2015; 5 years ago (2015-06-06) Written in Python Operating system Windows, POSIX Type Software development tools License GNU GPL Website www.a-a-p.org 
  4 KB (451 words) - 08:45, 28 December 2020
 • BitKeeper
  an employee of the customer stop contributing to the Mercurial project, a GPL source management tool. Bryan O'Sullivan, the employee, responded, "To avoid
  11 KB (1,018 words) - 03:20, 3 January 2021
 • Digital rights management
  provision that "strips" DRM of its legal value, so people can break the DRM on GPL software without breaking laws like the DMCA. Also, in May 2006, the FSF
  107 KB (12,393 words) - 13:06, 2 January 2021
 • Plumi
  release 4.5 / January 31, 2013 (2013-01-31) Written in Python Operating system Linux/Unix/Mac OS X License GNU GPL/ZPL Website http://www.plumi.org/
  12 KB (1,399 words) - 07:17, 8 May 2020
 • UCBLogo
  free and open-source software released under a GNU General Public License (GPL). UCBLogo has a rudimentary graphical user interface (GUI), so several projects
  18 KB (2,094 words) - 15:04, 1 December 2020
 • Twinkle (software)
  ago (2019-02-14)) [±] Repository github.com/LubosD/twinkle Written in C++ Operating system Linux Platform Qt Type VoIP License GPL Website twinkle.dolezel.info 
  3 KB (239 words) - 15:49, 11 February 2020
 • Java Web Start
  Elluminate Live – a web conferencing / virtual classroom program. Ganymede – a GPL-licensed network directory management system Genie Workbench – a set of film
  13 KB (1,710 words) - 17:50, 2 December 2020
 • Ksplice
  release April 23, 2008 (2008-04-23) Stable release 1.0.35 Operating system Linux Type Kernel extension License GNU GPL version 2 Website www.ksplice.com
  11 KB (1,060 words) - 13:33, 23 December 2020
 • Persistent homology
  2020 Modified BSD Yes C++, Python bindings Perseus Vidit Nanda 4.0 beta GPL Yes C++ PHAT Ulrich Bauer, Michael Kerber, Jan Reininghaus 1.4.1 Yes C++
  12 KB (1,316 words) - 20:06, 8 January 2021
 • FreeDOS (category Software using the GPL license)
  However, other packages that form part of the FreeDOS project include non-GPL software considered worth preserving, such as 4DOS, which is distributed
  24 KB (1,778 words) - 23:04, 14 January 2021
 • DotGNU
  C, C# Operating system Linux, BSD, Mac OS X, Solaris, AIX, Microsoft Windows, others Type System platform License GPL and LGPL Website www.dotgnu.org
  8 KB (765 words) - 10:59, 12 January 2021
 • List of tools for static code analysis
  Apache 2 License A tool for execution path checking of C. Cppcheck 2.2 Yes; GPL No No Open-source tool that checks for several types of errors, including
  29 KB (983 words) - 12:28, 14 January 2021
 • XBMC4Xbox
  XBMC4Xbox project. XBMC4Xbox source code is distributed as open source under GPL (GNU General Public License), and is community developed by a group of volunteering
  26 KB (2,796 words) - 11:02, 6 January 2021
 • Participatory culture
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  57 KB (7,588 words) - 22:29, 10 January 2021
 • Open Graphics Project
  the ASIC are planned to be released under the GNU General Public License (GPL). It has 256 MiB of DDR RAM, is passively cooled, and follows the DDC, EDID
  7 KB (677 words) - 04:54, 24 October 2020
 • GNU Guix
  and so on.") (home-page "https://www.gnu.org/software/hello/") (license gpl3+))) It is written using Guile. The package recipes can easily be inspected
  18 KB (1,420 words) - 04:37, 12 December 2020
 • Composite application
  GPL eclipse tool to build your own arbitrary complex military grade modeling tools on one hour eclipse SCA Tools - Gnu free composite tool Free GPL obeodesigner
  2 KB (247 words) - 04:19, 8 July 2019
 • Nuvola
  projects. Free and open-source software portal Bluecurve – former default GPL icon set of Fedora Crystal – LGPL icon set by Everaldo Coelho Icon (computing)
  4 KB (252 words) - 02:47, 26 August 2020
 • OSQA
  Microsoft SQL Server or SQLite. OSQA is free software released under the GNU GPL v3+. It has been reported as unmaintained. Lockergnome OpenStreetMap (However
  3 KB (116 words) - 20:06, 11 December 2020
 • PhpGedView
  The project was founded and is headed by John Finlay. It is licensed under GPL. PhpGedView is hosted on Sourceforge, where it was Project of the Month in
  6 KB (675 words) - 23:05, 23 December 2018
 • Mozilla
  of crypto libraries supporting SSL and S/MIME. NSS is licensed under the GPL-compatible Mozilla Public License 2.0. AOL, Red Hat, Sun Microsystems/Oracle
  55 KB (5,593 words) - 15:52, 13 January 2021
 • Times New Roman
  was developed by Ascender Corp. and published by Red Hat in 2007 under the GPL with the font exception. Widths aside, it does not particularly resemble
  83 KB (8,731 words) - 00:36, 13 January 2021
 • Defensive Patent License
  University of California, Berkeley as a patent licensing equivalent of the GPL copyright license. It requires entities licensing their patents under the
  2 KB (237 words) - 17:35, 2 November 2019
 • Augmented Lagrangian method
  C++ implementations of preconditioned augmented Lagrangian solver) PENNON (GPL 3, commercial license available) LANCELOT (free "internal use" license, paid
  13 KB (1,730 words) - 22:19, 6 December 2020
 • Comparison of computer-aided design software
  optional support LibreCAD September 23, 2016 / Version 2.1.3 2D Yes Yes Yes GNU GPL Free en, fr, it, de, es, ja, zh, fi, cs, pt, lv No No Yes DWG, DXF DXF, JPEG
  70 KB (665 words) - 16:52, 13 January 2021
 • CentOS
  x86-64, ARM64, and POWER8 Kernel type Linux kernel Default user interface Bash, GNOME Shell License GNU GPL and other licenses Official website centos.org
  80 KB (5,614 words) - 07:46, 11 January 2021
 • DKP Log Parser
  Parser Developer(s) Andreas Launila Stable release 1.4.1 / January 8, 2007 Operating system Windows, Linux Type Parsers License GPL Website dkplp.org
  5 KB (629 words) - 04:15, 13 January 2021
 • Architel
  trouble ticket system written using Ruby on Rails and released it using the GPL open source license. Additionally, Architel developed ServiceGuy, a telephonic
  2 KB (211 words) - 04:46, 18 February 2020
 • Croscore fonts
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  8 KB (331 words) - 10:04, 11 January 2021
 • Kile
  Cross-platform (Mac OS X and Linux, POSIX-compatible Microsoft Windows) Available in Multilingual Type TeX/LaTeX editor License GPL Website kile.sourceforge.net
  3 KB (157 words) - 21:36, 14 January 2021
 • PsychoPy
  ago (2020-09) Repository github.com/psychopy/psychopy Written in Python Operating system Cross-platform License GNU GPL v3+ Website www.psychopy.org
  7 KB (740 words) - 22:59, 12 January 2021
 • Comparison of JavaScript frameworks
  Nov 2014 Variable GPL3 (framework), AGPL (server) & Commercial JavaScript + HTML + CSS Webix 4.1 November 2016 188 kB (gzipped) GPL & Commercial JavaScript
  58 KB (1,983 words) - 18:17, 15 January 2021
 • Asmutils
  UnixWare, Solaris, FreeBSD, OpenBSD and AtheOS and is licensed under the GNU GPL version 2. Linux mini distributions based entirely on asmutils are a-Linux
  2 KB (100 words) - 11:42, 31 March 2020
 • Linux Security Modules
  other purposes, especially if the purpose is to bypass the Linux kernel's GPL license with a proprietary module to extend Linux kernel functionality. Some
  8 KB (1,054 words) - 08:41, 19 December 2020
 • YaCy (category Software using the GPL license)
  YaCy (pronounced "ya see") is a free distributed search engine, built on principles of peer-to-peer (P2P) networks. Its core is a computer program written
  7 KB (622 words) - 21:21, 14 January 2021
 • GiNaC
  ago (2020-10-14) Repository www.ginac.de/ginac.git Written in C++11 Operating system Cross-platform Type Mathematical software License GPL Website www.ginac.de
  4 KB (289 words) - 19:30, 15 October 2020
 • List of uncertainty propagation software
  Yes No No ASUE Free Mathematica No Yes Yes No No App::ErrorCalculator GNU GPL Perl No Yes Library Chaospy MIT Python Yes Yes Yes No Library Colby College
  28 KB (2,038 words) - 05:02, 13 December 2020
 • ORBit
  under the LGPL license, although the IDL compiler and utilities use the GPL. ORBit was originally written to serve as middleware for the GNOME project
  2 KB (81 words) - 11:09, 22 April 2020
 • List of PHP editors
  [±] Yes Yes Yes JVM Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes With XDebug Notepad++ GPL 7.2.2 No No Yes No Yes No No No No No No Yes With XDebug SciTE GPLv2 3.7
  14 KB (1,004 words) - 15:44, 23 December 2020
 • QtWeb
  [±] Engine WebKit Operating system Windows 2000 and later OS X 10.3 and later Linux PC-BSD Platform Qt Type Web browser License GPL Website qtweb.net
  5 KB (284 words) - 15:38, 19 December 2020
 • Kate (text editor)
  org/utilities/kate Written in C++ Operating system 25 Linux distributions Microsoft Windows macOS Type Source code editor License LGPL, GPL Website kate-editor.org
  8 KB (597 words) - 17:06, 10 December 2020
 • Installable File System
  September 2012. File systems driver design guide at Microsoft Docs Ext2Fsd is a GPL file system driver for Windows 2000 to Windows 8 (32Bit and 64Bit); it supports
  9 KB (1,119 words) - 12:51, 7 January 2021
 • Open64
  R10000 processor, called MIPSPro. It was initially released in 2000 as GNU GPL software under the name Pro64. The following year, University of Delaware
  8 KB (647 words) - 18:37, 21 December 2020
 • Which (command)
  March 20, 2015; 5 years ago (2015-03-20) Operating system Unix, Unix-like, Microsoft Windows Type Command License GNU GPL v3 Website carlowood.github.io
  5 KB (391 words) - 20:52, 14 January 2021
 • Esper (software)
  release check website Written in Java, C# Operating system Cross-platform Type Complex Event Processing License GPL v2 Website www.espertech.com/esper
  5 KB (462 words) - 16:06, 9 October 2020
 • MakeHuman
  open-source, with the source code and database released under the GNU Affero GPL. Models exported from an official version are released under an exception
  17 KB (2,007 words) - 17:43, 12 November 2020
 • MAX (operating system)
  Community of Madrid OS family Unix-like Source model Open source Latest release 10.0 / June 22, 2018 (2018-06-22) License GPL Official website Homepage
  2 KB (165 words) - 23:57, 15 June 2020
 • List of airports in Costa Rica
  (Golfito Airport) 13/31: 1400x20 m, asphalt (15 m) Guápiles, Pococí Limón MRGP GPL Guápiles Airport 10°13′02″N 83°47′49″W / 10.21722°N 83.79694°W / 10.21722;
  14 KB (166 words) - 06:56, 29 February 2020
 • Software patents and free software
  a narrow patent retaliation clause in drafts 1 and 2 of version 3 of the GPL, however, this clause was removed in draft 3 as its enforceability and effectiveness
  20 KB (1,934 words) - 17:27, 1 December 2020
 • Comparison of enterprise bookmarking platforms
  Enterprise Edition Jumper 2.0 Jumper Networks 2.0.1.7 (2010-7) Free Yes Yes Yes - GPL Yes JavaScript & PHP browser runs on mySQL database for storing tag profiles
  9 KB (341 words) - 21:45, 10 December 2020
 • WindowLab
  2001 Stable release 1.40 / 2010-04-04 Written in C Operating system Unix-like Type Window manager License GPL v2 Website nickgravgaard.com/windowlab
  3 KB (412 words) - 11:14, 2 January 2020
 • MIMEDefang
  Free and open-source software portal MIMEDefang is a GPL licensed framework for filtering e-mail. It uses sendmail's "Milter" API, some C glue code, and
  4 KB (403 words) - 12:16, 26 September 2019
 • Comparison of antivirus software
  Sentinel) Yes (with Clam Sentinel) Yes No No No No ? Yes No No No Yes No ? ? GNU GPL Free 2002 Australia Third-party antivirus engine (ClamAV) Comodo Group Comodo
  46 KB (412 words) - 21:30, 14 January 2021
 • Semantic MediaWiki
  Repository github.com/SemanticMediaWiki/SemanticMediaWiki Written in PHP Type MediaWiki extension License GPL-2.0-or-later Website www.semantic-mediawiki.org
  14 KB (1,492 words) - 13:37, 26 November 2020
 • Si6
  of the society welfare. All Si6 public projects are published under the GPL license. As part of this common knowledge exchange policy, CITEFA makes different
  3 KB (254 words) - 02:54, 2 May 2020
 • World of Padman
  World of Padman Developer(s) Padworld Entertainment Engine ioquake3 (GPL) Platform(s) AmigaOS 4, Linux, Mac OS X, Windows, Release April 1, 2007 Genre(s)
  4 KB (405 words) - 22:22, 5 June 2020
 • List of software forks
  Sodipodi. NeoOffice, a fork of OpenOffice.org, with an incompatible license (GPL rather than LGPL), due to disagreements about licensing and about the best
  12 KB (1,288 words) - 09:35, 7 December 2020
 • Undeletion
  version of UNDELETE was developed by Eric Auer and is licensed under the GPL. Graphical user environments often take a different approach to undeletion
  12 KB (1,625 words) - 23:01, 28 July 2020
 • Instlux
  Instlux Operating system Windows Type System Installer License GNU GPL Website sourceforge.net/projects/instlux/
  2 KB (38 words) - 13:32, 6 June 2019
 • Helios Voting
  client Repository github.com/benadida/helios-server Written in JavaScript License GNU GPL 3+ Website heliosvoting.org 
  11 KB (1,154 words) - 14:03, 12 December 2020
 • Experix
  device drivers, and read and write files. Experix is released under the GNU GPL. A command line can have practically arbitrary length, and is a series of
  9 KB (1,286 words) - 15:53, 18 September 2020
 • TestDisk (category Software using the GPL license)
  July 7, 2019 (2019-07-07) Repository git.cgsecurity.org/cgit/testdisk/ Written in C Type Data recovery License GPL Website cgsecurity.org/wiki/TestDisk
  10 KB (984 words) - 10:59, 24 April 2020
 • Help (command)
  of help. Like the rest of the operating system, it is licensed under the GPL v3. In DR-DOS, help is a batch file that launches DR-DOS' internal help program
  12 KB (1,084 words) - 16:46, 10 January 2021
 • YAM (Yet Another Mailer)
  Beck, who ceased Amiga development but also released the sources under the GPL license. A group of Amiga developers then teamed up to coordinate and resume
  5 KB (479 words) - 16:23, 29 May 2019
 • Open security
  Lesser General Public License (LGPL), and the GNU General Public License (GPL). Relevant documents would need to be under a generally accepted "open content"
  3 KB (349 words) - 08:28, 25 April 2020
 • Star Control II
  CD technology. The source code of the 3DO port was licensed under the GNU GPL in 2002, the game content under a Creative Commons license. The 3DO code
  61 KB (6,734 words) - 07:29, 21 December 2020
 • Fermi Linux
  x86-64 Kernel type Monolithic (Linux) Default user interface GNOME 2, KDE, IceWM License Mainly GPL Official website www.scientificlinux.org/at-fermilab/
  7 KB (361 words) - 19:35, 25 August 2020
 • Source Han Sans
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  11 KB (1,049 words) - 07:42, 15 January 2021
 • Cygwin/X
  concerns over XFree86's new software license not being compatible with the GPL. After a long hiatus following an 8 July 2005 release, the project was revitalised
  4 KB (458 words) - 21:34, 6 November 2020
 • Distributed Proofreaders
  Retrieved 2016-09-15. Official website Distributed Proofreaders software (GNU GPL) at GitHub Other sites using versions of DP software: Distributed Proofreaders
  20 KB (1,395 words) - 16:08, 22 December 2020
 • Gracenote
  cddb.com's download and support pages had said it was released under the GPL. CDDB claims that the license grant was an error. List of online music databases
  19 KB (2,029 words) - 15:01, 22 December 2020
 • Palm Bible Plus
  stored in RAM or on a memory card via VFS. It is licensed under the GNU GPL. This program is a fork of Bible Reader for Palm, a project started in August
  6 KB (584 words) - 16:46, 10 December 2020
 • Sendmail
  November 2020 Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft All Website https://www.proofpoint
  12 KB (1,030 words) - 06:49, 27 December 2020
 • XCircuit
  Repository github.com/RTimothyEdwards/XCircuit Operating system Cross-platform Type Diagramming software License GPL Website opencircuitdesign.com/xcircuit/
  2 KB (217 words) - 22:40, 27 October 2020
 • Free and open-source graphics device driver
  kernel's license (the GNU General Public License); it "just violates the GPL due to fun things like derivative works and linking and other stuff." Writer
  61 KB (6,335 words) - 23:28, 5 January 2021
 • Mobile development framework
  ? Yes Yes Yes Yes Yes Yes, not possible on BlackBerry No ? Codename One GPL+CPE Native and Web | Java iOS, Android, UWP, JavaScript (web) Windows, Linux
  12 KB (626 words) - 07:14, 7 January 2021
 • Alfa Romeo MiTo
  (PDF) on 2011-10-03. Retrieved 2011-08-22. "Scheda tecnica MiTo 1.4 Turbo GPL 120 CV" (PDF). alfaromeopress.com/download/2009/ (in Italian). Archived from
  35 KB (2,565 words) - 18:00, 13 December 2020
 • FreeS/WAN
  Developer(s) None Stable release 2.06 / 22 April 2004 Operating system Linux Type IPsec & IKE License Mostly GNU GPL, see LICENSE file Website www.freeswan.org
  2 KB (177 words) - 03:13, 10 July 2019
 • MythTV
  Written in C, C++ Operating system Linux, FreeBSD, macOS, Windows (playback only) Type Digital video recorder License GNU GPL Website www.mythtv.org
  10 KB (1,091 words) - 23:30, 2 January 2021
 • LibrePilot
  link with the ground station. The OpenPilot software is released under the GPL version 3 license. The OpenPilot project consisted of two component parts
  7 KB (533 words) - 19:17, 20 November 2020
 • W3C Software Notice and License
  W3C-20150513, W3C Debian FSG compatible Yes FSF approved Yes OSI approved Yes GPL compatible Yes Copyleft No Linking from code with a different licence Yes
  2 KB (94 words) - 22:44, 8 October 2019
 • Open admissions
  Tools Licenses Creative Commons GPL Definition docs Free Cultural Works Free Software Open Open Source Open Data Indices Open educational resources Open
  6 KB (671 words) - 03:11, 6 December 2020
 • Comparison of statistical packages
  Scripting languages ADaMSoft Marco Scarno 27 April 2015 (2015-04-27) Yes GNU GPL CLI, GUI Java Alteryx Alteryx Inc. 2019.2 (June 2019) No Proprietary GUI
  57 KB (644 words) - 19:17, 14 January 2021
 • Coco/R
  Hanspeter Mössenböck [de] and others Platform Cross-platform Type Parser/scanner generator License GNU GPL Website ssw.jku.at/Research/Projects/Coco/
  4 KB (414 words) - 04:08, 13 January 2021
 • Comparison of photo stitching software
  on Autostitch. Hugin Pablo d'Angelo et al. Windows, Mac, Linux, FreeBSD GPL Free hugin.sf.net Based on Panorama Tools. Stitcher 4 3DVista Windows & Mac
  31 KB (201 words) - 00:04, 27 July 2020
 • Gpsim
  Windows (gpsimWin32) Available in English Type Simulation software License GPL v2 or later, some libraries LGPL v2 or later Website gpsim.sourceforge.net/gpsim
  3 KB (131 words) - 08:51, 12 February 2020
 • Firefox Portable
  4 June 2020; 7 months ago (2020-06-04) Operating system Windows, Wine Type Web browser License GPL Website portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
  6 KB (659 words) - 11:43, 24 December 2020
 • Vidalia (software)
  Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Turkish Type Anonymity, GUI License GNU GPL v2 (with OpenSSL exception) Website torproject.org/projects/vidalia.html
  3 KB (228 words) - 17:57, 27 May 2020
 • Ted (word processor)
  de Does, it's licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL), and has been translated into several languages. While Ted is small in size
  4 KB (328 words) - 17:03, 14 September 2020
 • Porteus (operating system)
  Available in All Package manager USM Kernel type Monolithic Userland Slackware-current License GPL and various licenses Official website www.porteus.org
  12 KB (1,078 words) - 03:12, 9 January 2021
 • TrueCrypt
  license was also changed to the open source GNU General Public License (GPL). However, given the wide range of components with differing licenses making
  64 KB (6,302 words) - 15:49, 24 December 2020
 • JuK
  Operating system Unix-like, Microsoft Windows Available in Various Type Audio player License GPL Website juk.kde.org www.kde.org/applications/multimedia/juk/
  3 KB (295 words) - 10:59, 30 October 2020
 • Comparison of desktop publishing software
  The LyX Team 2.3.0 (March 16, 2018; 2 years ago (2018-03-16)) 1995 (1995) GPL Microsoft Publisher Microsoft Corporation 16.0 (September 22, 2015; 5 years
  13 KB (147 words) - 05:42, 31 December 2020
 • Doom 3
  Doom 3 engine would be released. The source code was open-sourced under the GPL on November 22, 2011. It contains minor tweaks to the shadow rendering code
  69 KB (7,462 words) - 22:00, 3 January 2021
 • Tribler
  Android Platform ARM, IA-32, MIPS, PowerPC, x86-64 Size 110.58 MiB Available in English Type BitTorrent client License GNU GPL v3 Website www.tribler.org
  9 KB (790 words) - 14:39, 24 December 2020
 • Comparison of mail servers
  Cygwin) Yes No Yes No ? No No Yes ? Yes ? No No ? No Yes Yes ? BSD-style, GPL-incompatible Scalix Yes ? ? Yes Yes Yes ? Yes Yes (via Stunnel) Yes (via
  39 KB (601 words) - 21:55, 8 January 2021
 • Mkdosfs
  mkdosfs Stable release 4.1 / January 24, 2017; 3 years ago (2017-01-24) License GNU GPL v3 Website github.com/dosfstools/dosfstools
  1 KB (67 words) - 10:16, 24 August 2020
 • List of recalled video games
  Entertainment and ported by Mistic Software, were recalled in 2009 due to GNU GPL violations pertaining to ScummVM engine; all three games were recalled as
  11 KB (324 words) - 04:14, 23 December 2020
 • TXTMob
  Group, continues to offer TXTmob cleaned up, packaged and released under the GPL via SourceForge. Tad Hirsch, creator of TXTMob, was the subject of a subpoena
  5 KB (576 words) - 18:46, 27 August 2020
 • SIP (software)
  SIP Original author(s) Phil Thompson Written in C, C++ License GPL and other Website riverbankcomputing.co.uk/software/sip/intro
  3 KB (363 words) - 07:23, 29 May 2019
 • FUDforum
  Cross-platform Available in Multilingual (English and 50+ other languages) Type Forum software Mailing list archiver License GPL v2 Website fudforum.org
  8 KB (702 words) - 21:31, 30 October 2020
 • DomainKeys Identified Mail
  Internet Practices Association. Retrieved 30 May 2010. The reference to the GPL looks to me like it only covers the old Sourceforge DK library, which I don't
  35 KB (4,352 words) - 01:00, 16 January 2021
 • Ubuntu Studio
  Userland GNU Default user interface Xfce KDE Plasma (Beginning with 20.10) License Free software licenses (mainly GPL) Official website ubuntustudio.org
  12 KB (1,153 words) - 21:30, 4 January 2021
 • Linux-VServer
  Platform x86, SPARC/64, PA-RISC, S390/x, MIPS/64, ARM, PowerPC/64, Itanium Type OS-level virtualization License GNU GPL v.2 Website linux-vserver.org
  5 KB (608 words) - 23:15, 16 April 2020
 • Ginga (middleware)
  researchers. Its current reference implementation was released under the GPL license. Ginga is divided into two main integrated subsystems, which allow
  6 KB (629 words) - 19:23, 8 September 2020
 • Genius (mathematics software)
  org/GNOME/genius/ Written in C Operating system Cross-platform (Linux, macOS) Type Technical computing License GPL Website www.jirka.org/genius.html
  3 KB (274 words) - 11:52, 2 November 2020
 • AppImage
  predecessor klik was designed in 2004 by Simon Peter. The client-side software is GPL-licensed. klik integrated with web browsers on the user's computer. Users
  15 KB (1,468 words) - 20:19, 9 January 2021
 • Fuduntu
  type Monolithic (Linux) Default user interface GNOME License Mainly GNU GPL; various other free software licenses. For ease of use, some proprietary
  7 KB (574 words) - 09:01, 30 June 2020
 • Justniffer
  release 0.5.12 / October 28, 2014; 6 years ago (2014-10-28) Operating system Unix-like Type Packet sniffer License GPL Website justniffer.sourceforge.net
  3 KB (292 words) - 23:26, 10 February 2020
 • Comic Neue
  License BSD licenses Creative Commons licenses GNU General Public License + GPL font exception GNU Lesser General Public License LaTeX Project Public License
  8 KB (834 words) - 12:38, 10 August 2020
 • Osmocom (category Software using the GPL license)
  Primary Rate Interface, via mISDN). It is written in C and licensed using the GPL (≥v2) license. The first version implemented the GSM specification 21.12
  11 KB (859 words) - 20:40, 26 November 2020
 • Ocrad
  and part of the GNU Project. It is free software licensed under the GNU GPL. Based on a feature extraction method, it reads images in portable pixmap
  3 KB (272 words) - 23:59, 22 April 2020
 • Jalview
  ago (2019-07-04) Written in Java Operating system UNIX, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows Type Bioinformatics tool Licence GPL Website http://www.jalview.org
  3 KB (250 words) - 01:08, 16 December 2020
 • Mobile browser
  Classilla Cameron Kaiser Clecko a modified Gecko Mac OS 8.6, Mac OS 9 MPL/GPL/LGPL Although desktop, uses a mobile user agent by default due to the older
  30 KB (1,922 words) - 17:02, 11 January 2021
 • Comparison of API simulation tools
  No; Proprietary Yes HTTP(S) Yes No No No tweak official website Wilma Yes; GPL v3.0 Yes HTTP(S) Yes Yes Yes No Wilma - combined stub and proxy Wiremock
  12 KB (264 words) - 16:08, 14 October 2020
 • Project.net
  ago (2012-06-13) Written in Java Operating system Cross-platform[which?] Type Project management software License GPL (free software) Website www.project.net
  4 KB (373 words) - 17:28, 23 July 2020
 • BeebEm
  freeware, and its source code is distributed with the emulator under the GPL licence. As of version 4.13 (January 2011), BeebEm for Windows emulates the
  3 KB (242 words) - 13:14, 22 April 2020
 • EgoNet
  must have the JRE installed. EgoNet is open source software, licensed under GPL. Its creator is Professor Christopher McCarty, of the University of Florida
  4 KB (336 words) - 05:53, 4 October 2020
 • Mozilla Application Suite
  individual and corporate contributors, but licensed under the terms of the GPL and MPL). It received initial donations from AOL, IBM, Sun Microsystems,
  17 KB (2,088 words) - 09:28, 11 January 2021
 • SharpOS
  Default user interface Command line interface License GNU General Public License version 3 with the GPL linking exception Official website sharpos.org
  6 KB (460 words) - 05:55, 29 September 2019
 • Unity (user interface)
  8: C++ and QML UnityX: Vala Operating system Ubuntu Desktop, Ubuntu TV, Ubuntu Touch Type Graphical shell License GPL v3, LGPL v3 Website unity8.io 
  63 KB (6,702 words) - 13:59, 15 January 2021
 • KTurtle
  Repository anongit.kde.org/kturtle.git Operating system Unix-like Type Educational software, Programming language License GPL Website edu.kde.org/kturtle
  1 KB (93 words) - 19:37, 14 August 2020
 • Cloop
  release 2.637-1 / 12 January 2011; 9 years ago (2011-01-12) Size 338 KB Type Loadable kernel module License GNU GPL v2 Website knoppix.net/wiki/Cloop
  5 KB (450 words) - 12:20, 25 April 2019
 • Nvu
  Stable release 1.0 / June 28, 2005; 15 years ago (2005-06-28) Platform Cross-platform[which?] Type HTML editor License MPL, GPL, LGPL Website www.nvu.com
  5 KB (451 words) - 19:06, 2 July 2020
 • Sagan (software)
  ago (2021-01-11) Written in C Operating system Unix-like Available in English Type Log analysis License GNU GPL v2 Website quadrantsec.com/sagan_log_analysis_engine
  6 KB (324 words) - 02:04, 12 January 2021
 • Rashid Seidu
  Retrieved 31 March 2020. https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/SportsArchive/GPL-transfer-wrap-Know-the-players-each-club-signed-508721 https://newsghana
  6 KB (370 words) - 15:04, 3 August 2020
 • X Neural Switcher
  X Neural Switcher, or xneur, is a free software (GNU GPL) computer program for automatic (intelligent) keyboard layout changing in the X Window System
  3 KB (276 words) - 22:39, 7 January 2021
 • Comparison of OpenDocument software
  Notes AbiWord 2.4.2 Windows, Mac OS X, Linux, Unix-based systems AbiSource GPL Yes Only supports basic ODT documents. Complex ones created in OpenOffice
  18 KB (410 words) - 07:24, 31 December 2020
 • MMCache
  caching the data in memory. MMCache is free software released under the GNU GPL 2.0. The key identifying the given site is designated from the URL, so if
  1 KB (162 words) - 09:38, 7 March 2016
 • List of Doom ports
  "Doom Source Now GPL". Doomworld. Archived from the original on December 1, 2001. Goldstein, Maarten (October 4, 1999). "Doom Source GPL'ed". Shacknews
  66 KB (8,806 words) - 15:49, 9 January 2021
 • NDISwrapper
  Operating system Linux on IA-32 and x86-64 architectures only Type Driver wrapper License GNU GPL Website The NDISwrapper wiki, NDISwrapper Download Area
  10 KB (1,221 words) - 19:28, 13 January 2021
 • Gang Garrison 2
  GitHub. November 9, 2014. Retrieved March 23, 2015. "Planned license change (GPL -> MPL), Help needed". Gang Garrison 2 Forums. August 23, 2014. Retrieved
  9 KB (1,006 words) - 22:22, 5 June 2020
 • Fli4l
  Weekly Available in German, English, French Platforms i386, x86-64 Kernel type modular License GPL (Free software) Official website www.fli4l.de/en/
  9 KB (794 words) - 00:19, 10 December 2020
 • Z/OS
  legally required to provide source code for programs licensed under, e.g., GPL; IBM provides some proprietary source code to licensees as well. Starting
  19 KB (2,238 words) - 22:11, 14 January 2021
 • Huayra GNU/Linux
  It's based on the Debian architecture. Having been released in the GNU GPL license, Huayra is free software. The Huayra team develops educational applications
  5 KB (302 words) - 17:22, 5 September 2020