`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/27

Producing Open Source Software

De Situation Today - Chapter 1. Introduction

/producingoss/ ✏️WIKI

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Terug
Deel 1. Introductie


Verder
Deel 2. Gaan Starten


De Situatie Vandaag - Hoofdstuk 1. Introductie

Als u een vrij softwareproject leidt, hoeft u niet dagelijks over zulke gewichtige filosofische zaken te praten. Programmeurs zullen niet volhouden dat alle anderen in het project het eens zijn met hun mening over alle dingen (degenen die hier wel op staan, zullen al snel niet in staat zijn om in een project te werken). Maar u moet zich ervan bewust zijn dat de vraag "free" versus "open source" bestaat, deels om te voorkomen dat u dingen zegt die schadelijk kunnen zijn voor sommige deelnemers, en deels omdat het begrijpen van de motivaties van ontwikkelaars/developers de beste manier is — in zekere zin, de enige manier — om een ​​project te beheren.

Vrije software is een cultuur bij voorkeur. Om er succesvol in te kunnen opereren, moet je begrijpen waarom mensen er überhaupt voor kiezen. Dwangtechnieken werken niet. Als mensen ongelukkig zijn in het ene project, zullen ze gewoon afdwalen naar een ander. Vrije software is opmerkelijk, zelfs onder opzettelijke gemeenschappen, vanwege de lichtheid van investeringen. Veel van de betrokkenen hebben de andere deelnemers nog nooit persoonlijk ontmoet. De normale leidingen waardoor mensen zich met elkaar verbinden en blijvende groepen vormen, worden teruggebracht tot een klein kanaaltje: het geschreven woord, overgedragen over elektronische draden. Hierdoor kan het lang duren voordat er een samenhangende en toegewijde groep ontstaat. Omgekeerd is het voor een project vrij gemakkelijk om een ​​potentiële deelnemer te verliezen in de eerste vijf minuten van kennismaking. Als een project geen goede eerste indruk maakt, kunnen nieuwkomers lang wachten voordat ze het een tweede kans geven.

De vergankelijkheid, of liever de potentiële vergankelijkheid, van relaties is misschien wel de meest ontmoedigende taak voor een nieuw project. Wat zal al deze mensen overtuigen om lang genoeg bij elkaar te blijven om iets nuttigs te produceren? Het antwoord op die vraag is complex genoeg om de rest van dit boek in beslag te nemen, maar als het in één zin zou moeten worden uitgedrukt, zou het dit zijn:

Mensen moeten het gevoel hebben dat hun band met een project, en invloed daarop, recht evenredig is met hun bijdragen.

Geen enkele klasse van ontwikkelaars/developers, of potentiële ontwikkelaars/developers, mag zich ooit afgewezen of gediscrimineerd voelen om niet-technische redenen[12]. Het is duidelijk dat projecten met bedrijfssponsoring en/of betaalde ontwikkelaars in dit opzicht bijzonder voorzichtig moeten zijn, zoals Hoofdstuk 5, Deelnemen als een Bedrijf, Non-Profit, of Overheidsinstelling (Government Agency) in detail bespreekt. Dit betekent natuurlijk niet dat als er geen bedrijfssponsoring is, u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Geld is slechts een van de vele factoren die het succes van een project kunnen beïnvloeden. Er zijn ook vragen over welke taal je moet kiezen, welke licentie, welk ontwikkelingsproces, wat voor soort infrastructuur je precies moet opzetten, hoe je de aanvang van het project effectief kunt publiceren en nog veel meer. Een project op de juiste manier beginnen is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

[12]Er kunnen gevallen zijn waarin u bepaalde ontwikkelaars/developers discrimineert vanwege gedrag dat, hoewel niet gerelateerd aan hun technische bijdragen, het project kan schaden. Dat is redelijk: hun gedrag is relevant omdat het op de lange termijn een negatief effect heeft op het project. Omdat de variëteiten van de menselijke cultuur zijn wat ze zijn, kan ik geen enkele, beknopte regel geven om al dergelijke gevallen te dekken, behalve dat u moet proberen alle potentiële bijdragers te verwelkomen en, als u moet discrimineren, dit alleen op de op basis van feitelijk gedrag, niet op basis van de groepsbinding of groepsidentiteit van een contribuant.Terug
Deel 1. Introductie


Verder
Deel 2. Gaan Starten


Bron


Hoort bij


History » The Rise of Proprietary Software and Free Software » Conscious Resistance » Accidental Resistance » "Free" Versus "Open Source" » The Situation Today  

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info