`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/29

Producing Open Source Software

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/ ✏️WIKI

Introductie » Geschiedenis » De Opkomst van Propriëtaire Software en Vrije Software » Bewust Verzet » Onopzettelijk Verzet » "Free" Versus "Open Source" » De Situatie Vandaag

Tekst is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoofdstuk 1. Geschiedenis

Het delen van software bestaat al zo lang als de software zelf. In de begintijd van computers waren fabrikanten van mening dat concurrentievoordelen voornamelijk te behalen waren bij hardware-innovatie, en besteedden daarom niet veel aandacht aan software als bedrijfsmiddel. Veel van de klanten voor deze vroege machines waren wetenschappers of technici, die de software die bij de machine werd geleverd zelf konden aanpassen en uitbreiden. Klanten verdeelden hun patches soms niet alleen terug naar de fabrikant, maar ook naar andere eigenaren van vergelijkbare machines. De fabrikanten tolereerden dit vaak en moedigden dit zelfs aan: in hun ogen maakten verbeteringen aan de software, van welke bron dan ook, de hardware alleen maar aantrekkelijker voor andere potentiële klanten.

Hoewel deze vroege periode in veel opzichten leek op de huidige vrije softwarecultuur, verschilde deze op twee cruciale punten. Ten eerste was er nog weinig standaardisatie van hardware — het was een tijd van bloeiende innovatie in computerontwerp, maar de diversiteit aan computerarchitecturen betekende dat alles incompatibel was met al het andere. Software die voor de ene machine is geschreven, werkt over het algemeen niet op een andere; programmeurs hadden de neiging om expertise op te doen in een bepaalde architectuur of familie aan architecturen (terwijl ze tegenwoordig eerder expertise zouden opdoen in een programmeertaal of familie aan talen, ervan overtuigd dat hun expertise kan worden overgedragen op de computerhardware waarmee ze toevallig werken). Omdat iemands expertise meestal specifiek was voor één soort computer, had hun opgebouwde expertise het effect dat die specifieke architectuurcomputer aantrekkelijker werd voor hen en hun collega's. Het was daarom in het belang van de fabrikant dat machine-specifieke code en kennis zo breed mogelijk zouden worden verspreid.

Ten tweede was er geen wijdverbreid internet. Hoewel er minder wettelijke beperkingen waren op het delen dan er nu zijn, waren de technische beperkingen groter: de middelen om gegevens van plaats naar plaats te krijgen waren relatief onhandig en omslachtig. Er waren enkele kleine, lokale netwerken, goed voor het delen van informatie tussen werknemers van hetzelfde laboratorium of bedrijf. Maar er bleven barrières overwonnen als men met de wereld wilde delen. Deze belemmeringen zijn in veel gevallen overwonnen. Soms legden verschillende groepen onafhankelijk contact met elkaar, stuurden schijven/disks of banden/tapes via landpost, en soms deden de fabrikanten zelf dienst als centrale verrekenkamer voor patches. Het hielp ook dat veel van de vroege computerontwikkelaars aan universiteiten werkten, waar het publiceren van hun kennis werd verwacht. Maar de fysieke realiteit van datatransmissie betekende dat er altijd een impedantie was om te delen, een impedantie die evenredig was met de afstand (reëel of organisatorisch) die de software moest afleggen. Wijdverbreid, probleemloos delen, zoals we dat nu kennen, was niet mogelijk.


Terug
Hoofdstuk 1. Introductie


Verder
De Opkomst van Proprietaire Software en Vrije Software


https://producingoss.com/en/introduction.html#history


 

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 


 
Map
Info