`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2020/12/28

MinBZK op GitHub


Broncode programmatuur operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de broncode openbaar gemaakt van de programmatuur die was geschreven voor nieuwe centrale ict-systemen voor de basisregistratie personen (BRP). Dit project is in juli 2017 gestopt.


Open source

De broncode is gepubliceerd als open source software onder de licentievoorwaarden GNU Affero General Public License, versie 3 zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation.


Disclaimer

Het Ministerie van BZK heeft zich naar beste vermogen ingespannen om de meest recente versie van de ontwikkelde programmatuur en de bijbehorende technische en functionele documentatie samen te stellen. Het Ministerie van BZK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik (met inbegrip van het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins) van de programmatuur en documentatie.Bron


What links here
Zie ook


Dit is een nieuwe webpagina


Verantwoordelijk


MinBZK op GitHub

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info