`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2020/01/06

Software Freedom Law Center

Publications 2009

Request to Appear at European Commission’s Oracle/Hearing | Eben Moglens requests to appear before the European Commission regarding Oracles acquisition of Sun » Letter to the EC opposing Oracle's acquisition of MySQL | Knowledge Ecology International · 2009/10/19 » Groklaw - Monty Program AB's Suggestion to EU Commission to Get Rid of the GPL on MySQL - Updated · 2009/12/08 » https://www.softwarefreedom.org/resources/2011/government-acquisition-and-gpl.pdf » MySQL :: FOSS License Exception · 2008/10/09 » Groklaw - Reasons I Believe the Community Should Support the Oracle-Sun Deal - Updated 3Xs · 2009/10/19

Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels (bron softwarefreedom.org) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

Verzoek om te Verschijnen bij de Oracle/Hoorzitting van de Europese Commissie | Het verzoek van Eben Moglen om voor de Europese Commissie te verschijnen met betrekking tot de overname van Sun door Oracle.


Eben Moglen
+1-212-461-1901
moglen@softwarefreedom.org


Software Freedom Law Center Request to be heard in Case COMP/M.5529 Oracle/Sun

December 4, 2009

Mr. Michael Albers
Hearing Officer
European Commission J 79.5/230
B-1049 Brussels
Belgium


Beste meneer Albers,

Met deze brief, wil het Software Freedom Law Center (“SFLC”), een onafhankelijk non-profitcentrum voor de ontwikkeling van de wet van vrije software,1 respectvol verzoeken om als onafhankelijke derde partij te worden gehoord tijdens de hoorzitting van de Europese Commissie in zaak COMP/M.5529 Oracle/Sun.

Het doel van SFLC is bij te dragen aan een juridische omgeving die vrije en open source software bevordert
(“FOSS”) ontwikkeling, gebruik en distributie via juridische vertegenwoordiging en aanverwante diensten.
In het bijzonder is SFLC nauw betrokken bij het opstellen van en adviseren over het GNU General Public
Licentie (“GPL”)2—de FOSS licentie waaronder MySQL wordt vrijgegeven.

SFLC heeft geen mening over de nauwkeurigheid van de marktdefinitie van de Commissie in deze kwestie, noch over enige vermeende horizontale overlapping tussen de eigen (gesloten) (proprietary) databases van Oracle en het open source MySQL database programma. Maar SFLC maakt zich zorgen dat, de Commissie in de huidige zaak, een Beschikking zou kunnen aannemen waarin zij de rol onderschat die de GPL speelt bij het aanpakken van de door de Commissie geuite bezorgdheid: bescherming tegen mogelijke concurrentiebeperkende effecten die zouden kunnen—ware het niet voor de GPL—ontstaan ​​door de exclusieve controle van Oracle over de broncode van MySQL. GPL is specifiek ontworpen om de vrijheid van vrije software te beschermen (wat betekent dat iedereen het recht heeft om de software te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verspreiden), ongeacht wijzigingen in het eigendom (ownership) van de auteursrechten (copyrights) in de software, of wijzigingen in de commerciële motivaties van de eigenaren (owners)’. Als GPL niet voldoende zou kunnen omgaan met de situatie waarover de Commissie zich zorgen maakt, had het haar fundamentele ontwerp-doelstellingen (design objectives) van de afgelopen achttien jaar niet kunnen verwezenlijken.

Gezien de centrale rol van de GPL licentie van MySQL (MySQL’s GPL license) in deze kwestie en gezien de expertise van SFLC op het gebied van de GPL gelooft SFLC dat het een zinvolle bijdrage kan leveren aan het onderzoek van de Commissie.

In het licht van het bovenstaande, vragen we respectvol om de mogelijkheid om gedurende 45 minuten als onafhankelijke derde partij te worden gehoord om de rol van de GPL in deze fusie aan de orde te stellen.


Very truly yours,

Eben Moglen
President & Executive Director


  1. SFLC wordt gefinancierd door een verscheidenheid aan bijdragen uit verschillende bronnen, waaronder Oracle en de heer Michael Widenius
  2. Zie http://www.softwarefreedom.org/services/
  • Zie ook
    Michael Albers
    Oracle Sun EC Advies
    Mededinging: Commissie benoemt Wouter Wils tot raadadviseur-auditeur · Brussels, 2010/09/13
Dit is een nieuwe webpagina

Mr. Michael Albers Hearing Officer European Commission J 79.5/230 B-1049 Brussels Belgium

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact
 
Map
Info